DAGBOK

Sig. Tolløfsens Grønlandsekspedisjon 1932-34.

Hovedstasjonen på Kunøya (Kapp Maurer), Sigurdsheimen.

Fangstleder Johan Stordal.

Dagbøkene er ført av Johs. Holmeslet.

1932

Moskusheimen

Torsdag 14/7-32 gikk vi ombord i m/s "Isbjørn". målet var Grønland, hvor vi aktet å drive fangstvirksomhet i 2 år. Vor ekspedisjon bestod av følgende 6: Sig. Tolløfsen (hovedleder) og hans søn Arnljot Tolløfsen, Gerhard Antonsen. (Han lyder forresten navnet "Citty" og dette navn vil bli brukt i dagboken) Håkon Karlsen, Johan Stordal og Johs. Holmeslet. Overfarten gikk upåklagelig, veret og isforholdene var òg gunstig og Søndag 24/7 ankret "Isbjørn" utenfor Kapp Herschel, hvor den første stasjon skulle lannsettes. Efter den oprindelige bestemmelse skulle Karlsen og jeg stasjoneres her,

Sig. Tolløfsen og Stordal skulle ha stasjonen på Revet innerst i Klaveringsfjorden og Citty og Arnljot Tolløfsen på Kunøya. De to første stasjonene var komplett med hus, såvell hovedstasjonen som hyttene ute i terrenget stod ferdig fra før.

De som skulle stasjonere på Kunøya måtte derimot bygge alt fra nytt. Material til disse hus hadde vi med fra Tromsø. Efter å ha losset på Kapp Herschel fulgte Karlsen og jeg med innover til Revet for å hjelpe til med lossingen der. Like før vi kom frem, fikk jeg beskjed om at den oprindelige plassering var forandret således at Citty og Arnljot Tolløfsen skulle stasjonere på Revet istedet for Sig. Tolløfsen og Stordal. Sig. Tolløfsen skulle gå ilann på Kapp Herschel istedet for mig, og Stordal og jeg skulle til Kunøya. (Hvad var grunnen?)

Mandag 25/7 losset vi på Revet og Citty og Arnljot Tolløfsen gikk pålann, hvorefter kursen atter sattes mot Kapp Herschel.

Tirsdag 26/7 var vi fremme på Kapp Herschel hvor mitt private habengutt atter blev latt ombord i Isbjørn. Karlsen blev lannsatt medens Sig. Tolløfsen fulgte med videre for å utpeke plass til hovedstasjonen og hyttene, samt for å hjelpe til en stund med bygningsarbeidet.

Onsdag 27/7 kom vi til Kunøya. Kapp Maurer blev utset til plass for hovedstasjonen. Material, proviant m.v. blev losset, hvorefter kursen sattes innover mot Flingelyfjorden.

Torsdag 28/7 losset vi den første bistasjon ved innløpet til Lindemandsfjorden på sydsiden.

Stasjonen her hadde lederen gitt navnet Holmeslet. Bistasjon nr 2. blev losset innerst i bunden av Lindemandsfj. og hadde fått navnet Stordalshytten. Den 3. bistasjonen blev anbragt på Kunøyas vestside, ca. 2 mil fra Kapp Hamburg (Røsnes), inne i Flingelyfjorden. Derefter gikk vi ut Flingelyfjorden, rundet sydspissen av Kunøya og gikk til Kapp Bremen hvor hytte nr. 4 blev lagt påland. Denne hytte hadde fåt navnet "Bolettestua". Videre rundt nordspissen av Kunøya til Kapp Negri, hvor vi losset hytte nr. 5. "Cittystua" og endelig tidlig om morgenen


Arnljotstua

Fredag 29/7 losset vi sidste slumpen på Kapp Bach. Her skulle det være material til 2 hytter, en skulle bygges på Kapp Bach, "Arnljotstua" og den anden "Elidastua" i bunden av fjorden som går inn på sydspissen. Det var også blitt igjen material som skulle ha vært losset ved hovedstasjonen og til dels ved de andre hyttene, alt blev nu losset her. Så tok vi da avskjed med "Isbjørn" som skulle videre nordover med John Gjevers ekspedisjon. Gjever innviterte Stordal og mig å tillbringe julen hos ham, da vi blev så nere naboer (bare 6-7 mil). Vi får se, det er jo fristende med radio og annen luksus, som vi ikke har. Så var vi da lannsatt på Grønland - ja, håpet skal jo være grønt. Det er også det enste grønne jeg hitinntil har opdaget.

Her stod vi da, Tolløfsen med sin kjære "Maiken", en Balsfjordskjønnhet kjøpt av Hilbert Larsen. (Hun var forresten blitt På "Kjukken" ombord i "Isbjørnen") Stordal og jeg "Maiken" for avgårde op over lien, hun sporet vildt. Tolløfsen fulgte efter med geværet og kom tilbake med en rype. Han hadde nedlagt sitt første vildt på Grønland. Her på K. Bach har nok en eskimokoloni holdt til i sin tid. Langs en bakkeskrent på en strekning av ca. 100 m. er her tomter efter 8 gammer. Vi rigger op en hytteovn, får sveis på kaffekjelen og styrker os med kaffe, kavring og Van den Bergh's margarin og så berer det avgårde for full fart med motorbåten syd gjennem Flingelyfjorden, målet er K. Maurer, hvor vi skal bygge vor hovedstasjon Sigurdsheim, som skal være en heim for Stordal og mig i 2 år. Motorbåten er fullstuvet med alle mulige slags efekter, den sidste rest av lossingen fra "Isbjørn", og Maiken vil være alle andre steder enn der hun skal. Fremme i piggen er hun anvist plass, men hun vil helst sitte med hodet på Tolløfsens kne og senne ham ømme blikk. Vi hadde finfint veir til vi kom frem imot K. Hamburg. Da fikk vi en liten kuling fra norost. Motorbåten hugg et par gang, da vi nok holdt for nert lann.

Flingelyfjorden er forresten på sine steder flågrunn langt utover. Sent på kvellen passerte vi en dansk hytte ca. en mils vei fra vor hovedstasjon. Vi besluttet os da å overnatte her. Fremme ved stasjonen hadde vi jo bare teltet å ty til. Vi gikk da pålann, fikk os litt til livs, hvorefter vi tok en velfortjent blunn. Det har nok ikke været formyet søvn siden vi første gang kom unner havn på K. Herschel. Så snart vi var kommet til køis har det været opp igjen for å losse på en ny plass.

Lørdag 30/7 var vi tidlig påan igjen. Motorbåten vill imidlertid ikke gå. Maskinen starter nok fint men det er noget iveien med agterstellet, så den kommer ikke av tverre flekken. Den har nok fåt en liten skavank igår, da den hugg inne i Flingelyfjorden. Tolløfsen begynte å rusle lanneveien til stasjonen, mens Stordal svettet med maskineriet. Han opgav det imidlertid og fulgte efter Tolløfsen for å hente spissa og buksere skibet frem til stasjonen. Jeg begynte så smått å fingre med disse greiene og om en stunn fik jeg den sandelig til å rusle. Da jeg var kommet ganske til stasjonen møtte jeg Tolløfsen og Stordal for full fart på spissa. Jeg bød dem slep tilbake, men de avslog. Så innlosjerte vi os i teltet også tok vi fatt på reisningen av

Sigurdsheimen. Stordal er byggmester og T.- og jeg assistenter. Huset får en ganske pen plass på en liten bakkeskrent med utsikt utover mot havet og Shannonøya. Mot syd Pendelum og Sabineøya og innover mot vest Albertbukta.

Søndag 31/7. Fra K. Herschel hadde vi fåt med en overflødig flaggstang. Den har vi satt op og kl. 12 gik flagget til tops. Kl. 9 fm. Tolløfsen og Stordal ligger endda. Jeg koker kaffe og så skal jeg vekke dem. Jeg tenker på Elida, Bjarne og Borghild -- -- Stasjonen her, har fått navnet "Sigurdsheim". Om eftermiddagen skjøt jeg en moskus ca. 1 km. fra stasjonen, en gammel rugg, antakelig en som er blit utstøtt av flokken på grunn av "alderdoms svakhet". Tolløfsen og jeg var efterpå og flådde den og bar ned kjøttet. Det var langt over midnatt da sidste børren var nede. Så koker vi en kaffetår på ovnen som vi har montert på en stor stein, og en av dørene til stasjonen tjener som bord. Friluftsmåltidet smaker fortrinlig efter strevet og vi er nu passende trett til å krype ind i teltet og ta en blund. Vi hadde en fortrindlig gåsestek til middag søndag (igår). T. er en fortrefflig kokk.

Mandag 1/8. Vi bygger hus. - Kl. 18 ankret "Isbørn" opp utenfor. Den hadde fåt lannsatt bare en av Gjevers 3 hovedstasjoner, kom ikke nordenom Kapp Rink for is, søkte inn hit for skodde og kuling fra no. leverte parafinen vor som vi ikke fikk sidst, da den var så nedstuvet. Tolløfsen var på besøk ombord. Stordal og jeg "frøs" hver sitt brev ferdig og sente med. Kanske vi ikke får anledning senere. Blyseth

(2. maskinisten) var pålann og reparerte motorskaden på båten vor. Når stormen og skodden gir sig er det meningen at Isbjørn skal gjøre et nytt forsøk nordover med de to sidste av Gjevers stasjoner.

Tirsdag 2/8. Huset reiser sig så smått. Tolløfsen skal ha første premi for bettasuppe.

Onsdag 3/8. Vi flagger idag ianledning H.M.Kongen og Tolløfsens datter som har gebursdag. T.- river i "en bitte liten en" så vi såvidt får si "skål".

Torsdag 4/8. Det er fint veir nu igjen. Temp. i middagstiden +11 og ikvell +7 C.

Notatbok: Fint veir idag. Solskinn og svak sydlig vind. Tolløfsen har servert sildegryn til middag. Det er første gang vi ikke har kjøtt. Hittil har det bare gått på gås og moskusstek. Vi bygger. T. og jeg har satt et laksegarn, kl. 2330 tar vi oss en kaffetår og så skal vi køie i teltet.

Fredag 5/8. Idag har vi fåt tak og vegger på huset så vi er flyttet inn fra teltet. Det er straks bedre selv om vi ligger på gulvet, og møblementet består av tomkasser. Vi var en lang tur ikvell innover vidden, traf på en enslig moskus, vistnok en gammel rugg. Vi forsøkte å jage den med os nermere stasjonen (vi trenger jo litt kjøtt til vinters) men det var håpløst. Stordal gikk den endog så nert at han kastet sten på den, men da blev den "forbaska" og oppførte sig som en anden sint okse, så vi måtte pent la den være i fred. Fint veir, 17 varmegrader i middagstiden. Vi fant et pent fiskevand ca. 1/4 times vei fra huset. Jeg skal forsøke det med det første.

Lørdag 6/8. Gåsen begynner å samle sig i store flokker. Den akter antagelig å dra her ifra nu.

I middagstiden slog en stor flokk sig ned i fjeren like nedfor stasjonen. Vi gledet os allerede til gåsestek, men selvfølgelig sørget "Maiken" for å skremme vekk hele greia før vi fikk snudd os. Veir og temperatur som igår, men inne over Sabinøya og Pendelum har der de sidste dage ligget en tett tåkebanke.

Notatbok: End hvor tiden flyr, snart er uken atter omme, og vi synes det går så altfor sent med arbeid, men det går da fremover med denne voningen vor. Gåsen begynder vist å dra herifra nu. En stor flok lag sig ned i fjæren like nedfor huset mens vi sat å spiste middag. T. og jeg tok bøssene og la ivei, men Maiken kom os i forkjøpet, den fillebikja skremte vekk hele flokken. Ikke en sjydott på himmelen, Inde i sundet mellem Sabineøya og Pendulum har der i flere dage ligget en tett tåkebanke

Søndag 7/8. Tolløfsen og jeg drog i 10 tiden med motorbåten innover til Kap Hamburg.

T.- ville kikke litt på hytten der og kanske kunne vi samtidig skyte litt moskus. Efter ca. 2 1/2 times gang var vi fremme. Her er en ganske bra hytte, vistnok det eneste hus som er ferdig fra før i vort terreng. Her er også endel proviant, parafin og kokekar m.m. Ca. et par km. ovenfor hytten fant vi en moskusflokk. Vi skjøt 5 dyr.

Notatbok: Kl 10 drog T. og jeg med motorbåten til en hytte ca. 3 mil borte på sydvestspissen av Kunøya. Meningen var å inspisere samt forsøke å skyte moskus. Efter ca. 2 1/2 t. gang med motorbåten kom vi frem til til hytten som var henimot 2 m i firkant. Innredningen bestod av en sengbrisk og et bord samt en liten båtovn. Den var bra utstyrt med proviant og forskjellige andre nødvendighets..... Vi kokte kaffe og fik os litt mat hvorefter vi tok en tur oppover lien, ca. 2 km. fra hytten traff vi en flokk på 5 moskus. På ca. 10 min var hele flokken nedlagt og vi gik igang med å flå og partere kjøttet, så var det og bære det ned og innlaste det i motorbåten. Det blev mange vendinger og veien var både bratt og ufør, men det gikk dog. Jo længere vi bar desto større blev børrene, så vi var enig om at hvis vi hadde holdt på lenge nokk hadde vi tat en hel moskus (ca 200 kj.) i børren. Kl. 6 mandag morgen var vi ferdig og hadde også tatt os en kaffetår og mat og så bar det "hjemover" igjen i strålende veir og kl. 8 1/2 var vi fremme. S. var til køis enda han hadde også været lenge oppe om natten, hadde ståt i med å få huset ferdig og bakt brød - en hel masse deilige brød -. Det første han fortalte da han våknet var at "Den førbanna fillebikja fra Balsfjorden" hadde stjålet en hel stomp fra ham. Ja, det var altså Maiken, Tolløfsens kjeledegge. Ja det smakte godt å få ete skikkelig stomp efter at vi i ca. 14 dg. bare har hatt kavring, og så som pålegg Elidas rabarbrasyltetøi, det er vi alle enig om at hun skal ha første premi for - jeg er forresten selv mest enig -. Efter et par times blund var det på ... igjen og nu er kl. 24 igjen. Det er som pokker hvor fort tiden går-. Vi har nu prikevert kjøttet bl.a. har vi saltet en tønde til os hver (3 tdr) som vi skal sende hjem med "Isbjørn" Tilslutt har vi foretatt en høist fornøden renovasjon på oss selv og barbert os for første gang på Grønland. T. har tatt bartene også som konen hans ikke kunde være foruten, da han var hjemme - ja, det var hans egne ord - Det er rart hvordan en slik bagatell kan skape folk om, nu ligner han på en prikk Roald Amundsen.

Mandag 8/8 kl. 6 om morgenen hadde vi flådd og båret alt kjøttet ned til motorbåten. Det var et helt slit og veien var både bratt og ufør. Så kokte vi os en kaffetår og fikk os litt til livs og så bar det hjemover igjen. Var tilbake ved stasjonen i 1/2 9 tiden. Stordal hadde bakt i ovnen mens vi var borte og for første gang på Grønland fikk vi ete skikkelig stomp. Hitinntil har det gått bare på kavring. Så har vi prikevert kjøttet, saltet det i tdr., og tilslutt foretatt en høist nødvendig generalrenovasjon på os selv og fåt skjegget av os, som hittil har fåt lov å gro vildt. Tolløfsen har endog tatt bartene "som kona ikke kunne være foruten", (Ja det var hans egne ord) så nu ligner han på en prikk vor største polfarer. En liten kuling fra sv. ikvell, ellers pent veir.

Tirsdag 9/8. Er nu så omtrent ferdig med det utvendige arbeide på huset, der gjenstår bare å pappslå og lage torvile. Ikvell har vi så skrevet brev hjem alle tre, kan jo vente "Isbjørn" på sydtur hvad dag som helst, og da skal vi endnu en gang benytte anledningen å sende en hilsen til vore kjære der hjemme.

Onsdag 10/8. Har båret op fra fjæren vore effekter og stuvet inn i sjåen. Det gjeller å få alt unner tak før vi drar ut og bygger bistasjonene. Fremdeles pent veir, litt østenvind.

Notatbok: T. serverte moskussuppe til middag, kraftig kost, men fy hvor han hadde saltet.

Torsdag 11/8. En flyvemaskin passerte kl. 15 1/4 omtrent 1/4 mil fra stasjonen. Den kom over østpynten av Sabinøya og paserte i nordøstlig retning. Kl. 16 hadde vi innlastet vort habengutt i motorbåten, og med spissa på slep drog vi innover fjorden. Kl. 2130 satte vi Stordal pålann på Holmeslet. Her skal han byge den første hytten og så får han vel dra videre på spissa og fortsette sin byggevirksomhet, mens jeg med motorbåten skysser Tolløfsen hjem til Kap Herschel.

Fredag 12/8 Kl. 1 stoppet vi ved hytten på Kap Berlin. Det er bare jordgulv i denne hytten og den står dertil på en fuktig plass. Et avsaget parafinfat tjener som ovn. Her ligger brev datert 25/11-31 fra en Larsen. Han hadde ligget der 5 dgn. for snestorm. Kl 1/2 7 lannet vi ved hytten på Kap Wynn. Det blåser en kuling fra s. Skal vente til den gir sig, da vi frykter for at det blir vanskelig å lanne på Kapp Herchel så lastet som vi er, har bl.a. 3 tdr. kjøtt i motorbåten. Kl. 20, stormen raser fremdeles. Tolløfsen og jeg har skiftet med å holle vakt for båten mens den anden har slumret. Her er et godt hus og bra utstyrt med kokekar og proviant.

Lørdag 13/8. Kl. 4 hadde vinden lagt sig, så vi gikk ombord for å fortsette turen. Maskinen var imidlertid vrang, ville ikke rusle uten at vi hjalp til med oljepumpen. Vi snudde derfor tilbake i 7 tiden. Feilen måtte nok bero på at vi hadde fyldt solarolje på tankene og dette passet nok ikke med oljestillingen som var beregnet på blanning 1/3 petrolium og 2/3 solar. Kl. 13 bar det igjen avgårde og kl. 1430 var vi fremme ved hytten i Dr. Augustadalen (Bjarnehytten). Her fant vi petrolium. Så var den sorg slukkt. Dette er en god hytte. Veggene består av tykke planker og dertil er den helt overilet med torv, men ovnen er et avskjert parafinfat. Vi blev heftet litt her også, da motorbåten faldt opp. Her er forresten svert grunnt inne i bunnen av denne lille fjorden. Hare så vi en masse av, talte 17 stk. på en ganske liten flokk.

Notatbok: Kl. 4 morgen hadde vinden lagt sig og vi gikk ombord i motorbåten for å fortsette farten. Vi fikk imidlertid kluss med motoren og måtte snu tilbake kl 7. Det var håpløst å finde rede på hvad som feilte maskinen. Den går bare når vi bruker oljepumpen. Jeg opgir det hele, er jo heller ingen ekspert på området. (og T. enda mindre) Jeg foreslår for T. at vi får forsøke og komme avgårde og så får en til stadighet bruke oljepumpen, kanskje beror feilen på at vi ikke har petrolium å blande solaroljen med, så får vi bikke os frem til hytten i Dr. Augustadalen. Kanskje vi finner petrol der. Vi startet kl. 13 fra Kap Wyn og skiftet om å jokke med oljepumpen. Det var en skittjobb. Vi blev sår og øm i neverne men det gikk dog forover, så kl 14 1/2 var vi fremme ved hytten (Bjarnehytten) og her fandt vi petroleum. Dette var en solid hytte med vegger av tykke planker og godt oppsatt ..... med mose mellem ........ og så helt overilet utenpå med torv. Den er også rummelig, men ovnen er et avsaget parafinfat, men den trækker godt og varmer do.

Søndag 14/8. Endelig er vi da kommet frem til Kap Herschel.

Notatbok: .... Jeg fik da maskinen iorden så vi kom frem på en verdig måte. Her blev vi godt mottatt. Andresen og Karlsen disket op med grønlandsretter av flere slags og det skal være sikkert var gode saker. T. og Karlsen gikk tilbake en tur til Bjarnebo for å lete efter en td. De kom tilbake til Herchel mandag morgen den 15/8. De hadde været så heldig å finde tønden. "Isbjørn" var her for sidste gang iår. Vi sendte med hjem brev og moskus. T. og K. reiste indover til Revet for å hente en del saker som var feillasset der. Andresen, Sulabakk og jeg gravet opp han som omkom ifjorvinter. Vi la han ned i en kiste som var sendt hjemmefra. Han skal sendes til Ålesund med "Polarbjørn" samtidig som Andresens ekspedisjon reiser herfra.

Mandag 15/8. "Isbjørn" var innom her og leverte parafinfatene som skulle hit. Sennte ned brev og en liten smakebit moskus. Tolløfsen og Karlsen fulgte med innover til Revet, skulle hente tilbake endel saker som var blitt feillastet. Gravet op liket til Andresens kamerat som forulykket sidste vinter, la han ned i kisten og loddet den igjen. Han skal sennes med polarbjørn til Ålesund. Vi har overtatt en motorbåt "Oljeoksen" av Andresen. Den skal Stordal og jeg ha ute på Kunøya.

Tirsdag 16/8. Andresen skjøt en gammel moskus ca. 1 km. fra stasjonen. Den kan være bra til hundemat. Så har Sulabak og jeg prøvekjørt "Oljeoksen", og den gikk jo finfint, håper den fortsetter på samme måten.

Notatbok: ..... Jeg var oppe og flådde den og parterte kjøttet, bredte huden over så får T. og K. selv bære det med når de kommer hjem. Sulabakk har undervist mig i å kjøre Oljeoksen og jeg har været ute og gått med den en tur alene. Den går som en prest. Så har jeg begyndt å ræve mig ind med Bamse. Andresen siger at det er den bedste hund på Grønland og den skal jeg ha. Den ser imidlertid lumsk ut som om den kan være truende til litt av hvert, men stor og sterk som en riktig bamse. Jeg tror nok vi skal bli gode busser når vi blir ordentlig kjent. Tror Andresen har været forsiktig med pisken.

Onsdag 17/8. Andresen og Sulabak drog avgårde idag med "Polarbjørn". Hjemover går ferden efter en 2 års "jaktutflukt". Jeg overtok en gammel gramofon av Andresen til den svimlende pris av kr. 15.-. Men så var det heller ikke fjer i aperatet så Gud vet hvordan vi skal få den til å gi lyd fra sig. En liten fjerstump har jeg fåt tak i, så kanske Stordal kan få den til å låte, han er jo litt av en tusenkunstner.

Torsdag 18/8. Trodde vi skulle komme avgårde idag så jeg får komme mig hjemover. Stordal begynner vel å vente mig tilbake, men Tolløfsen og Karlsen blev ikke ferdig. De skal også gå med til Kunøya og hente litt material og så skal de samtidig bringe proviant og kull til de bistasjoner som de har på veien.

Fredag 19/8. Endelig - kl 23 - blev vi ferdig å dra. Tolløfsen og Karlsen i sin motorbåt lastet med kull og proviant til bistasjonene, og jeg med "Oljeoksen" lastet med hunnene, "Bamse" og "Balder", samt diverse andre fornødenhetsgjenstande. Isen var tett utfor neringene, så det var enkelte gang nokså kronglet å komme igjennem, og "Bamse" og "Balder" har et forbasket slåsterhumør fremme i skottene, så jeg må rett som det er frem å skille dem.

Notatbok: .... Isen var tett så det var såvidt vi krenget os igjennem utenfor neringen. I Dr. Augustahytten kokte vi kaffe og fikk os mat.

Lørdag 20/8. Kl. 4 rastet vi litt i Bjarnehytten, kokte kaffe og fikk oss mat. Det var meningen å gå nordover gjennem Flingelyfjorden for å treffe Stordal som skal vere der ett eller anet sted på hyttebygging, men det var umulig å komme gjennem isen utfor K.Hamburg. Vi gikk derfor utover mot K. Maurer og kom os da langt om lenge igjennem isbeltet og var fremme ved hovedstasj. kl 22.

Søndag 21/8. Avgikk fra hovedstasj. (Sigurdsheim) kl. 1730, var fremom Holmeslet, hvor Stordal hadde bygget en finfin hytte. Derefter satte vi kursen inn gjennem Flingelyfjorden mot Håkonsstua. Imidlerttid fikk vi en liten nordvestkuling og tok op til Lindenmandshytten, en dansk hytte like nord for Lindenmandsfjorden.

Notatbok: .... Derfra var det meningen å gå til Håkonshytten på Kunøya hvor vi mente å nå Stordal men så fikk vi nordost kuling og jeg fikk klikk i maskinen. Koblingen vilde ikke holde sig på plass i slik sjø som det var. Ja denn "Oljeoksen" burde vel igrunnen heller hete Koljeoksen. Jeg vil ikke komme til å like disse sunmøringerne videre hvis de har jokset på os en motorbåt som ikke klarer å gå undtaken at sjøen er slett. Nu ja, vi holdt av til Lindenmannhytten, en dansk hytte nord for Lindenmannsfjorden.

Mandag 22/8. Stormen hadde lagt sig i kl. 14- tiden og vi gikk da over fjorden til Håkonsstua. (Det var ca. 1/2 times gang med motorbåtene). Her fant vi Stordal. Han hadde denne hytte også nesten ferdig. En moskus hadde han også "tatt tabbe på", så vi fikk oss en herlig biff.

Det har veret en hel roertørn for Stordal. Først fra Holmeslet, hvor han bygde den første hytten, innover til bunden av Lindenmannsfjorden, Svendsby, hvor han bygde hytte nr. 2 og så utover langs nordsiden av Lindenmandsfjorden, over Flingelyfjorden til Kunøya hvor vi altså fandt han i Håkonsstua. Det er vel en strekning på ca. 7 mil. På denne strekning hadde han samtidig lagt ut 21 feller. Da vi hadde fått os mat, drog Tolløfsen og Karlsen på moskusjakt.- Det var altså en av grundene til at de tok turen hitover idet de må skyte sig vinterkjøtt her da det nesten ikke finnes moskus ved K. Herschel - mens Stordal og jeg gjorde hyttene ferdig. De hadde også skutt nogen dyr, og Stordal og jeg hjalp dem med å få kjøttet ned til sjøen. Det måtte transporteres ca. 1 1/2 km.

Tirsdag 23/8. Kl 5 startet vi for tur til Sigurdsheim, Tolløfsen og Karlsen med sin motorbåt og Stordal og jeg med "Oljeoksen". Den har gådd finfint hele turen hitinntil, men nu begynte den å skape sig vrang så efter ca. 1/2 times kjøring måtte vi ro tilbake til hytten, her strevet Stordal med den i flere timer men den var håpløs. Vi besluttet da å rigge op teltet som seil, da det blåste en god nordenvind, og kl. 1930 bar det avgårde "for fullt telt". Stordal puslet med maskinen fremdeles for å få den til å rusle, mens jeg passet seilasen og roret. Da begynnte pludselig maskinen å puffe og Stordal brumte av flg. salve: "Dævelen steiki trur du ikke æ fikk han til! Kjør olj på han tykjen å kobl til!" Så bar det avgårde både for maskin og seil (telt). Vinden løiet forresten litt efter litt, så vi rigget ned teltet. Utfor K. Hamburg (Røsnes) hadde vi en hel knip for å komme igjennem isen. Der er nerjupt lann så isen lå tettpakket kloss i fjellveggen. Stordal måtte flere gang foran båten å ta spenntak imellem flakene for å presse en liten åpning. Endelig kom vi da igjennem og kom frem til hovedstasjonen kl. 0330.

Onsdag 24/8. Tolløfsen og Karlsen var kommet frem for lenge siden og de var der endda. De skal jo hjem igjen til K. Herschel, men kan foreløpig ikke komme avgårde for isen ser ut til å være aldeles tett over mot Klaveringssundet. På kvellparten satte det også inn med skodde og en liten kuling fra no. Det begynner å bli høstlikt nu. Igårnatt kom den første nysne i fjellene.

Notatbok: I fjæren ca. 500m fra stasjonen stod Bamse og Balder og bød os velkommen men med et glam uten like. De var jo forsvarlig bundet da vi reiste, en i flaggstangen og den anden i et spett, så hvordan kunde det henge sammen? Vi fikk forklaringen da vi kom frem. Tydelige moskusspor like ved huset viste at der hadde været besøk og dette hadde nok blitt for meget for hundene. De hadde selvfølgelig tat litt kraftig i og slitt lenkerne, men jeg våger for at moskusen hadde fåt fart. Tolløfsen og K. var kommet frem forlengesiden og de var der endda, kunde ikke komme videre for isen, de skulde jo hjem til Kap Hersel. Det begynner å bli høstlig nu, igårnat kom den første sne i fjellene, men det er vel ikke bedre å vente på denne del av kloden. Så er det kvell igjen kl. er 22. Vi har ikke fåt utrettet videre idag. Jeg har kokt en kraftig bettasuppe av moskuskjøtt og gjort litt småarbeid ved siden av og S. har puslet med litt snekkerarbeide. Vi har vore gjester, T. og K. her endda. Isen er så tett at de kommer ikke avgårde, og nu på kvelden satte det inn med skodde og en liten kuling fra no.

Torsdag 25/8. Skodden er fremdeles tett, men vinden er stillnet til en svak bris. Idag har vi bygget torvile rundt huset, så det begynner nu å bli varmt og godt og så har vi ordnet oss for å dra ut og fortsette byggning av bistasjonene, samt forsyne dem med proviant m.v. Temp=0.

Notatbok: ..... Idag har vi ordnet os for å dra ut til bistasjonene med proviant m.m. samt lave feller og så bygge de sidste 2 eller 3 stasjoner (hytter). Dette blir vistnok en tur på ca. 14 dg. Vi får håpe at isen ikke blir altfor ugunstig før vi kommer tilbake. Ja, så har vi satt op hundegård av netting til Bamse og Balder, så vi ikke skal risikere at de drar ut på privat moskusjakt mens vi er borte. Likeså har vi begyndt å bygge torvile rundt huset, så det begynder nu å bli varmt og godt. Det er Karlsen og jeg som har hatt jobben ute. Stordal har ordnet med de saker vi skal ha med til bistasjonene samt lagt en hel haug med stomp

T. har hjulpet han efter evne når han har hatt tid for magesjuka og kjørlig hels....... i ........sundet.

( Oppslag på veggen i hytta )

Bekjendtgjørelse
Denne stasjon "Bolettestua" tilhører Sigurd Tolløfsen, Tromsø - Norge, og landet i 40 kms. omkreds herfra
annekteres d.d. som min eiendom for all slags fangst og fiske, utvinnelse av mineralolier og eller enhver annen form for nyttiggjørelse.-

Bolettestua den 25/8 - 1932

Sigurd Tolløfsen

Til vitterlighet:
Johs. Holmeslet
Johan Stordal

Fredag 26/8. Vi kom nok ikke avgåre efter bestemmelsen. Skodden og isen er umulig. Vi har jo altid nokk av arbeide her ved stasjonen, men det kunne hennstå til vi kommer tilbake. Må nok regne med en 14 Dg.s tur ute i terrenget og da begynner det å bli litt sent, så vi trenger å komme avgårde snart.

Lørdag 27/8. Tolløfsen og Karlsen fikk sig en moskus idag, en enslig gammel rugg. Den tar de med til K. Herschel.
Isen og veiret uforandret.

Notatbok: T. og K. har nedlagt en moskus idag. Riktig en gammelrugg som selvfølgelig er seig som gummi, men til hundemat går det jo godt an. Det er omtrent vindstille nu, men isen og skodden er aldeles tett fremdeles, så vi må pent holde os hvor vi er, S. og jeg har trekt huset utvendig med moskusshud og papp og så har vi fåt torvilen nesten ferdig. Så hadde vi en kraftig moskuskjøttsuppe til kvelds, kl. 22 og så en kaffetår før vi kryper under teppet. Det er altså vor lørdagskveld.

Søndag 28/8. Isen ser litt rimeligere ut idag, men vi drister oss ikke ut.

Notatbok: Fremdeles i Sigurdsheimen. Isen så litt bedre ut idag så det er jo en liten lysning. Stordal har stått i som bare F- med motoren så vi får håpe at den er iorden nu.

Mandag 29/8. Skodda "til den store gullmedalje" men ellers pent veir. Var en tur med fiskestangen til et ganske pent vann ca. 1/2 times marsj fra stasj. men fikk ikke napp.

Notatbok: T. var heldigere, han var en tur vestover langs stranden og kom tilbake med en halv hare - bakenden var vekkskutt men han hadde også brukt 3 skut på den.
Temperaturen=0.

Tirsdag 30/8. Det var fint veir imorges da vi stod op, og isen så ut til å være bra fordelt. Vi startet derfra i middagstiden, Tolløfsen og Karlsen drog hjemmover til K. Herschel og Stordal og jeg nordover mot K. Bremen. Efter ca. 1 times gang møtte vi imidlertid tett is og fjordene mellem K. Maurer og K. Bremen var tettpakket med skodde, så vi dristet oss ikke over, snudde derfor tilbake til Sigurdsheimen.

Onsdag 31/8. Endelig kom vi da frem til K. Bremen. Drog fra Sigurdsheim kl. 1/2 12 og kom hit kl. 13 1/2, og begynnte å bygge hytten, Bolettestua. Blev ferdig idag med vegger, tak og gulv, så der gjennstår ikke så meget til imorgen. Imorges var marken dekket av rim, men vi hadde dog +11 gr. i middagstiden. Solskinn og klart.

Notatbok: Så er det altså slutt med augustinnånden. Det begynner å bli høstlig nu med rimfrost om nettene. I middagstiden hadde vi dog +11 grader. Vi har hatt et finfint veir idag med solskinn og klar himmel. Kl. 1/2 12 startet vi på en tur til Bollettehytten og kom hit kl. 13 1/2. Nu har vi bygget hytten omtrent ferdig. Har bare igjen å feste pappen utvendig, og så det vesle innredningsarbeide men det får vi ta imorgen. Kl. er nu 24, så det får være nokk for idag. Stordal har nu akkurat døren ferdig, og kjelen står og putrer på ovnen, så det skal smake godt å få en kaffetår og litt mat og så kryper vi i soveposene. Det er ikke mere mørkt nu midnatt end at vi ser godt å arbeide ute. Hjemme i Tromsø er det nok adskillig mørkere. Idag har jeg hat lyst å tittet hjem. Jeg ser en liten Borghild som skal gå på skolen imorgen for første gang. Hun har vel meget å ordne med idag både ABC boken og det andre som skal til. Nu ja, det er langt frem til vi får møtes.


Bollettestua

Bollettestua Torsdag 1/9. Kl. 16 stod stua fix ferdig, både med sengbrisk bord og ovn, men det er også omtrent hele innredningen. Så har vi proviantert huset med kavring, smør, sukker, havregryn, kaffe m.m. likså legger vi igjen sepe, stearinlys, en eske tobak og en bx parafin. Hadde tenkt å gå en tur innover til bunden av denne fjorden, (vet ikke hvad den heter, vi kaller den foreløbig bolettefjorden) { I margen her står det Bastianbukta } men isen ser ut til å være så tett innover så vi opgav det. Her er også en liten kuling fra so. og skoddebanken ligger tett utover havet.

Notatbok: Imorgen er det meningen at vi skal gå til den nordste stasjonen, som skal kaldes Arnljotstuen, det er ......... nord for Kapp Negri.

Kapp Back, Arnljotstua, fredag 2/9. Startet fra Bolettestua kl.10. Veiret var bra, litt motvinn til vi hadde rundet nordassiden av Kunøya, da fikk vi blankstille. Isen var litt vrang å komme igjennem til å begynne med, men blev bedre da vi kom på nordsiden av Kunøya. Kom hit kl.1445.

På veien så vi 3 hornfisk og 1 hvalros. En moskus stod oppe i lien "og forundret sig over oss" da vi kom pålann, men den slapp å "forundre" sig så lenge. Det blev god kvellsmat. På denne stasjonen losset vi altså det sidste fra "Isbjørn" da vi kom, og her var lagt op en masse material. Det skulle for det første vere rikelig til 2 hytter og dertil var det en del høvlet og sløid material som tilhørte hovedstasjonen og som vi nu mente å ta med tilbake. Her har veret nogen og forsynt sig rikelig. De har således tatt all høvlet material, ca. 5-600 fot, 2 ruller tjerrepapp og vistnok en del uarbeide bord, hvor meget er ikke godt å si.

Notatbok: Vi startet med "Oljeoksen" fra Bollettestua kl. 10. Veiret var bra, lett vindrafs til vi kom på nordsiden av Kunøya, der fikk vi blankstille. Isen var også lett å komme igjennem, vi hadde ventet den meget verre da vi de sidste dage har hatt temmelig meget pålandsvind. Vi kom hit til vår norste bistasjon i 15 tiden, altså efter ca. 5 timers kjøring. En valros så vi i vandet, men den var nokså langt borte, likeså så vi en hel bår med sel, den boltret sig som et seiflak.(?)
Da vi kom påland stod en moskus oppe i skrenten ca. 50 m. borte, og den måtte pent slukke all videre vandring. Vi har allerede hat en bit av den i stekepanden og det smakte da vi ikke har hatt køtmat på 4 dage. Bjørn har vi hørt skrike ute på isen nesten hele tiden siden vi kom pålann her, så her må være en ideell plass med vildt. Det har nok også eskimoene i sin tid været opmerksom på, ti her er tomter efter 8-10 gammer. De ligger ganske tett langs en bakkekam på en strekning av ca. 100 m. Nu er kl. 24 og vi er akkurat ferdig med alt parselingsarbeidet, har fåt både vegger, gulv og tak i hytten. Den skal altså hete "Arnljotstua". På denne stasjonen hadde vi lagt opp en masse materiale, det skulde for det første være nokk til 2 rummelige hytter og dertil var det en hel del høvlet og pløide bord som tilhørte hovedstasjonen og som vi nu mente å ta med tilbake.
Men her har det altså været folk på ferde og forsynt sig rikelig. Bl.a. har de tatt all høvlet material ca. 5-600 fot. 2 ruller tjærepapp osv. Vi har vor nabo i nord mistenkt, han syntes nok han måtte ha sig en en standsmessig bolig for telfelle han skulde få besøk av sin nye forlovede.- Nu ja, vi har jo både politimestre og fylkesmann så en anmeldelse skal prompt indgå. Og så skal nok Stordal og jeg få sammen så meget rekmaterial og torv og stein at det kan bli en anstendig "Finka" til den tarmen. (?)

Lørdag 3/9. Gjorde hytten ferdig idag, men vi kan nok ikke komme over til K. Negri. Storm fra no. har satt fjorden full av is, så vi er foreløbig blokert. Men vi får håpe at vinnen snart må snu sig så vi kommer avgårde. På K. Negri skal vi altså bygge den sidste hytten iår. "Ja nu har de lørdagskvell hjemme i Sørfjorden", sa Stordal netop. Åja vi har jo også lørdagskvell på vor måte, en panne kjøttsuppe står nu og koker over borte på ovnen. Når vi har satt til livs en god porsjon kryper vi i sekkene.

Notatbok: Vi blev ferdig med hytten idag. Stormen fra nordost har satt fjorden mellem her og Kapp Negri full av is. Flingelyfjorden er også fullpakket så vi er foreløpig blokkert, men vi får håpe at vinden snart snur på sig og setter isen andre veien, så vi får smutte os over til Kapp Negri hvor vi skal bygge den sidste hytten for iår.

Søndag 4/9. Vi hadde ment å komme over til K. Negri idag, men ombestemte oss. Isen ute på fjorden ser ikke videre tiltalende ut. Det er ellers pent veir, stille og klart. Nu i kvell er det omtrent som en mild septemberkvell hjemme i Tromsø. Vi har lavet nogen feller og lagt ut innover på nordsiden av fjorden.

Notatbok: .... Vi har arbeidet endel feller, nogen har vi lagt ut og resten tar vi med. Stordal var roende innover fjorden ikvell, hvor han la ut nogen feller.

Kapp Negri mandag 5/9. Gikk fra K. Back kl. 13 og kom hit 1615. Det var et helt tak å komme igjennem isen, Den så tildels rent urimelig ut, men vi kom da frem. Pent veir.

Notatbok: (Borghilds 7 årsdag) Vi gikk fra Arnljotstua i kl. 13 tiden og kom hit til Kapp Negro i 16 tiden. Isen var uregjerlig, ja til dels rett stygg. Vi måtte lande på flere flak for å forsøke å finde et litet snutt igjennem, men fram kom vi dog. Det er finfint veir idag, stille og mildt.

Tirsdag 6/9. Det har snedd idag, så marken er helt dekket, men det er fremdeles stille og ikke serlig koldt. Kl. 22 stod Cittystua ferdig, og dermed er vi ferdig med hyttebyggningen for iår og glad er vi, for nu begynner vi å bli lei denne byggeskjauen. Skjønt ferdig med å bygge er vi jo ikke, har jo en god del igjen på hovedstasjonen. Imorgen agter vi å dra hjemover, bare veiret og isen blir oss gunstig, men hele sundet mellem Kunøya og fastlannet (Flingelyfjorden) er tettpakket med drivis og vi frykter for skjellis, har allerede set tendens i den retning.

Notatbok: .... Det var serlig tungt å få torvil rundt, men vi grov da sammen lere og sten og dekket rundt i ca. 1 m. høide. Dette blir altså sidste hytten vi bygger iår, og bra er det, for vi er luta lei av hele byggesjauen nu.

Håkonstua onsdag 7/9. Fra Cittystua kl. 1445 og kom hit kl. 1930. Det er langt imellem disse to hyttene, vi anslår avstanden til ca. 4 mil. Isen var ganske rimelig. La ut nogen feller på veien. Her overnatter vi, har forresten litt småarbeide å utføre her.

Torsdag 8/9. Har tatt en moskus idag, henger igjen noget kjøtt her i Håkonstua og resten tar vi med til fordeling på de andre bistasjonene som vi skal fremom. Her går moskusflokker i massevis bortover liene, fra 5-6 til 15-20 i hver flokk. Kl. 16 drog vi fra Håkonstua, var innom Røsnes, hvor vi hengte igjen litt kjøtt, og for så videre til Holmeslet, hvor vi kom i kl 22 tiden. Veiret er pent, men det har begynt å sette inn med nattfrost.

Notatbok: Var fremom Røsneshytten hvor vi la igjen litt material og kjøtt og kom hit til Holmeslet i kl. 22 tiden. Ja, dette stedet har altså fåt overnevnte navn og det passer bra til omgivelsene. En holme ligger utenfor stasjonen, og innenfor i en lun vik ligger hytten på en slette. Hele stedet er forresten meget pent og så er her forresten en koselig hytte. Dette er altså like i mundingen av Lindenmandsfjorden på sydsiden. Veiret er pent. Det fryser på om nettene, men ikke mer end at solen tiner det igjen om dagen.

Holmeslet fredag 9/9. Vi var innover til hytten inne i Lindenmannsfjorden (Svendsby) med proviant og la ut nogen feller, kom tilbake hit kl. 2140. Så en del revespor inne i fjorden.

Notatbok: Er fremdeles på Holmeslet, blir å overnatte her og så bærer det antagelig hjemover til hovedst. imorgen. Det blir neppe nogen tur til hytten i Albertbukta, ti det har satt i med frost, og vi skulde fått mere ilet omkring huset vort hjemme før marken fryser altfor meget. I fm. gikk vi innover til Svendsby (hytten inne i Lindenmansfjorden) la ut nogen feller og brakte litt proviant i hytten samt gjorde endel småarbeide derinne. Det er ca. 2 1/2 timers kjøring med motorbåten hver vei. Vi var tilbake her på Holmeslet i kl. 22 tiden. Et par harer som Stordal hadde lagt igjen utenfor huset da han var derinne og bygde, var forsvunnet, der var bare nogen hvite skinnfiller igjen. -reven - reven. Vi så også endel revespor i nysneen.


Holmeslet

Sigurdsheim lørdag 10/9. Gikk fra Holmeslet kl. 1120 og satte kursen over Albertbukta. Hytten der inne skal vere en del forfaldt så vi hadde tenkt å reparere den samt legge inn proviant. Imidlertid var isen så vrang at vi fandt det rådeligst å snu. Var fremom Røsnes og kokte kaffe og drog så til hovedstasjonen og det var nok på høi tid. Drivisen var tett og de små råkene var tilfrosset med skjellis så det så en stund ut som vi ikke skulle komme frem. Godt er det at "Oljeoksen" er bra beslådd med jernplater, ellers har den nok ikke klart skjellisen. Den var enkelte steder nesten tommetykk. Kom hit til Sigurdsheim kl.21. Det blir nok ikke flere utfarter med båt iår da det ser ut til at isen nu legger sig for alvor.

Notatbok: Så er vi da endelig hjemme på hovedst. - Sigurdstua - Gikk fra Holmeslet i 12 tiden og var ment å ta over Albertbukta til en bistasjon vi har der. Hytten skal være en del forfaldt så den trenger reparasjon. Veiret var godt og ikke meget is. Imidlertid var koblingen på maskinen i uorden, så vi fandt det ikke rådelig å sette over, gikk derfor til Røsnes (Kapp Negri) hvor vi har en hytte. Her rettet vi maskinen og la ut nogen feller, satte så kursen hjemover og det var nok på høi tid. Isbaksen satte nemlig ind med god fart, så det var mange kniptak før vi rakk frem. Dertil var de små råkene belagt med skjellis. Vi smøg os dog igjennem og kom hit kl. 21. "Bamse" og "Balder" kom og tok imot os et par km. vei fra stasjonen. De hadde selvfølgelig kommet sig ut av innhengningen. De var sjeleglad for å ha fåt os hjem igjen, og vi var sandelig også glad for at vi kom frem. Det blir nok ikke flere utfarter med båt iår, ti det ser ut til at isen legger sig for alvor.

Søndag 11/9. Vi holler søndag idag.

Mandag 12/9. Hadde 2 varmegrader i middagstiden og ikvell -2. Pent veir. Har bygget hundehus idag.

Tirsdag 13/9. Veir og temp. som igår. Det har satt inn med en del dønning.

Notatbok: Jeg heiste flagget i fm. Det er jo den 13 september idag. Det har satt ind med litt dønning så det ser ut som om isen skal brytes opp. Stille og pent veir.

Onsdag 14/9. Har begynnt å strekke papp og panele innvendig idag, men huset er endda ikke videre koselig. Tomkasser gjør tjeneste som bord og stoler og sengsted har vi i hver sin krå på gulvet. Inatt i 3 tiden måtte vi op å berge motorbåten. Vi hadde dradd den bra op og dertil var den bilagt, men dønningen hadde dog greid å dra den ut. Vi fikk den dog pålann igjen og taljet den et godt stykke op i fjeren. Sjøen er nu roligere igjen. Temp +11 i middagstiden (NB. i solveggen) og ikvell -5.

Torsdag 15/9. Vannhullet vort er nu helt tørt, men nede i fjæren har vi plenty med ferskvannsis.

Temp +1 og -8. Litt overskyet.

Notatbok: Det var såvidt termometret seg over 0 idag. På kvellparten var det -8 gr. Vannhullet vort er tørket ind for flere dage siden, men i fjæren ligger plenty med store stålisblokker, så når vi hakker en bøtte full med is, og den får smelte, får vi den med ..... på av vann. Stordal og jeg var en tur ca. en mils vei indover og så os om, men det var ikke stort å se, bare isbelagt sjø, stor drivis med sjellis imellem. Hare så vi i massevis, men vi lot den ifred. Her er omtrent snebart nu og stille og fint veir.

Fredag 16/9. Innredningsarbeidet går fremover. Hørte en bjørn remjet ute på isen ikvell. Fint veir, stille og måneskinn. Temp. +8 og -5.

Notatbok: Hørte en bjørn som remjet ute på isen ikvell. Det er første gang vi har merket den her på hovedstasjonen. Den er nok ute på vandring ind fra drivisen.

Lørdag 17/9. Blev såpas ferdig med innredningsarbeidet idag at vi har kunnet foreta en oprydning og vasket gulvet for første gang, og det virket rent oplivende å få det rent og trivelig. (Æret vere kvinnens misjon i hjemmet). Nu ja, gulv, vegger og loft er iorden både med paneling og lister. Veiret er finfint, blikkstille og klart.

Temp. i midagstiden +11 og ikvell -2.

Søndag 18/9. Idag fikk vi da køiene også ferdig så vi har flyttet sengstedene fra gulvet.

Fint veir. Temp. +15 og 0.

Mandag 19/9. Veir og temp som igår. Harestek til kvells.

Tirsdag 20/9. Det er en bred råk innover fjorden, så vi tenker så smått på å forsøke å arbeide motorbåten ut igjennem skjellisen og forsøke å komme oss innover til Håkonstua og få skutt moskus. Vi er omtrent fri for kjøtt både til oss selv og hunnene. Her har vi ikke set vildt av nogen sort - unntatt hare da - siden vi kom fra vor sidste utflukt. Solen stekte godt idag, +22 gr. men den greier dog ikke å tine det som fryser om nettene, så alt stivner liksom til både på lann og sjø. Temp ikvell 0, men det er nok adskillige kuldegrader om nettene.

Onsdag 21/9. Det var overskyet imorges, men klarnet op utpå dagen. Isen langs med landet er nu såpass sterk at man kan driste sig utpå, men den er langtfra sikker. "Bamse" tok sig riktignok en spassertur et par hundre meter utover idag, men jeg syntes det var dumdristig. Temp. +3 og -1.

Notatbok: ... Vi henger fremdeles i med arbeide på huset, småinnredning og ordning. Isen langs landet er nu såvidt sterk at man tør driste sig ut på den, men den er nok langtfra sikker.

Torsdag 22/9. Liten kuling fra no, Temp som igår.

Notatbok: ... Jeg har hatt storklævask. Ja ja, det gikk det også. Haglgeværet er i en forferdelig uorden, det ramlet i sjøen bl meget andet inde vid Dr. Augustadalen og lå flere timer på bunden, så har selvfølgelig hele låsgreierne rustet sammen. Det funksjonerte slett ikke, har hatt et helt strev med det idag, men måtte foreløpig oppgi det som håpløst.

Fredag 23/9. Vi driver fremdeles en del med innredningsarbeide. Bord og stoler (taburetter), kjøkkenbenk, skap og hyller "trylles frem under vore flittige hender."

Notatbok: Stordal arbeider fremdeles "som en tørk" med diverse innredningsarbeider. Jeg hjelper till så godt jeg kan. Bl. a. koker mat. Lapskaus til middag idag med fruktsuppe. Finfint veir med 0-temperatur, litt skarpere på morgenparten.

Lørdag 24/9. Kuling fra so. Vi har taljet motorbåten langt opover fjæren, så den står forhåpentlig tryggt og gott. Det blir nok ikke flere utfarter med den iår. Det er fremdeles mildt om dagene såvitt unner 0 ikvell.

Notatbok: ... Robåten har vi kvelvet og bastet og bunnet så det får bare blåse. Jeg syntes jeg måtte minde Stordal om at det er lørdagskvell i Sørfjorden. Han har nu tatt sit beslut om å reise hjem til sommeren. ...

Søndag 25/9. Stille og fint veir. Hele havet fra Pendelum og innover er tettpakket med is, men utover mot Shanon er det åpent vann så langt vi kan se. Stordal er snekker og jeg skomaker og skredder idag.

Notatbok: ... Stordal har puslet med litt snekkerarbeide og jeg har skomakret litt og sydd knapper i en sjorte som jeg kjøpte hos Klein før vi reiste, alle knappene var vekk da jeg hadde hatt den på et par dage. Det er jo søndag idag så vi har det med ro.

Mandag 26/9. Vi speider ofte utover isen om der muligens skulle opdages en snadd eller en storkobbe ute i pakkisen, men her er vist et øde sted i den retning. Fint veir. Temp -2 idag.

Notatbok: Jeg sitter og ser utover pakkisen, kanskje kunde jeg få se en snadd eller storkobbe, da drar vi båten utover isen og prøver jagtlykken. Det er jo såre smått med kjøttforsyninger til ...... , og Bamse og Balder trenger jo ikke så litet, ca 1 kg. hver pr. dag, men alt er dødt, ikke et liv å se hverken på sjø eller land. Nu ja, vi har endda ikke opgitt håpet om å få has på både moskus og andet vildt.

Tirsdag 27/9. Det sner litt idag, men det er bare som et tett yr, så månen er såvit dekket. Svak no. -bris Temp. har holdt sig omkring -4 i hele dag.

Notatbok: Vi har taljet "Oljeoksen" langt oppover fjeren, så den skal stå trygt ivinter. Stordal har hatt klævask idag og jeg har puslet med litt av hvert, bl. å arbeide lemmer for vinduene.

Onsdag 28/9. Vi har været skomakere idag begge to. Det går temmelig hårt på fottøyet, og så har skjebnen villet at vi ikke har fåt med skoplugg, så det blir bare å bruke bikkatråd. Veir og temp. som igår.

Notatbok: Det har yret og snedd så smått i hele dag, men det har dog ikke monnet stort. Bamse og Balder har hatt nattkvarter i det nye hundehuset sit. Vi lukket igjen døren deres i gårkvell, men imorges i 6 tiden måtte vi lukke dem ut, for da blev det ret forgalt med slagsmål og sjau. De har fåt lov å gå løs nogen dage nu, men snart må de nok i huken igjen. Det kunde jo tenkes at et eller andet vildt finner vei hit i nærheten og da er nok de karer for å få fart på det. Idag har vi skomakret. Stordal har lappet komager og jeg har halvsolet ......... støvlene, var tenkt å plugge for det var jo lettvintest, men så har sjæbnen villet at vi ikke har fåt skoplugg med. Så måtte jeg til med bikkatråd. Sterkt blev det iallefald.

Torsdag 29/9. Solen tittet inn gjennem vinduet i 6 tiden. Det hadde klarnet op i løpet av natten. Stordal har bygget W.C. idag efter systemet: "Alt under ett tak". Jeg var en tur innover vidden, så et revespor. Solen varmet godt i solveggen, +11 gr. i middagstiden, ikvell -8.

Fredag 30/9. Har båret endel kullsekker op fra sjøen idag. Huset står ca. 100m. fra sjøen, så det var nokså langt å bære. Efterpå var Stordal en tur innover vidden. Han hadde set moskusspor ikke svert langt fra huset. De har antakelig været på vandring i løpet av natten. 7 fm. begynte det å blåse en kuling fra sv. Temp. 0 ikvell.

Notatbok: Så er september slutt. Den har forresten gått ganske fort. Vi har jo hatt fuldt opp med arbeide så tiden har ruslet uten at vi har merket det. I fm. hadde vi fint solskinn og stille, bar opp en del kullsekker fra sjøen. Det var forresten en tung jobb. Vi bar jo nokså langt fra sjøen, ca. 100m. Efterpå var Stordal en tur innover øen, hadde set spor efter en flokk moskus på 11 stk. ikke svert langt herfra, så det er kanske endda mulighet for at vi kan komplettere kjøttbeholdningen og kanska få julerull, det bad jo Tolløfsen at vi måtte ta med når vi kom på julebesøk til Kapp Herchel. I em. blåste det op en hel kuling fra sv. men ganske mildt, temp 0 ikvell. Stordal mente det så ut til å bli regn, men det er jo noget som ikke forekommer på Grønland har vi hørt fortalt. Ja, vi får se. Forøvrig har vi puslet med innearbeide i em. Nu sidst begynte Stordal på en kullkasse, som han mener skal ta en sk (?), altså en hl. og jeg har kokt risengrynsgrøt.

Lørdag 1/10. Sydvestkulingen har sopt all sneen vekk og jevnet den ned i groper og dalsøkk. Jeg var en tur innover fjellet, skjøt 5 harer, da orket jeg ikke å bære mer. En storkobbe rak forbi på et litet flak ute i råken idag, men det var håpløst for oss å komme till, da skjellisen som ligger et par hundre meter utover ikke er farende hverken til fots eller i båt.

Notatbok: Inatt hadde vi sv. kuling, men den stilnet frem på morgenen. Den hadde sopt vekk omtrent all sneen, gjevnet den ned i groper og dalsøkk. Der er den så hårdføken at den bærer. Jeg var en lang tur innover fjellet, gik i 10 tiden og var tilbake i 16 tiden, da hadde jeg børr nokk. Haren herborte er vist meget selskapelig. Det er sjelden man treffer på bare en, men fra et par og oppover til - ja sådan 15 - 20 stk. Inne i Dr. Augustadalen talte Tolløfsen og jeg 17 i ett selskap.
Her på Kuhnøya er det forresten ikke sådan overflod av den som på enkelte steder inne på fastlandet. En storkobbe rak forbi på et litet flak ute i råken, men det var håpløst for oss å komme till da skjellisen som ligger et par hundre m. utover langs landet ikke kan passeres hverken til fots eller med båt. Stille og fint veir og ikke større frost. Termometret viste +4 gr. i em. men det har på en eller anden måte fåt en feil, så det er ikke å rette sig efter. Det har fåt en luftblære inne i kulen. Stordal hadde fåt haglgeværet iorden mens jeg var på fjellet, så nu er den sorgen slukket.

Søndag 2/10. Pent veir. Ingen store begivenheter.

Notatbok: Det er første gang siden vi kom til Grønland at vi har tatt et litet pust i arbeidet. Det er jo søndag idag. Stordal har forresten bakt i ovnen, og jeg har laget middag, harestek selvfølgelig.

Mandag 3/10. Pent veir. Ingen store begivenheter.

Tirsdag 4/10. Vi begynner så smått å ordne oss til vi skal ut å sette op redskapene, arbeider fellelås og skyter litt hare og ryper til åter. Det er overskyet idag men ellers pent veir og omtrennt blikkstille. Termometret har været i uorden nogen dage, så vi har ikke kunnet lese temperatur, det er en luftboble som volder forstyrrelse, men det er ikke videre koldt.

Onsdag 5/10. En snadd som hadde borret sig op igjennem skjellisen måtte til pers idag, men det var nokså vrangt å få tak i den. Vi gik da en på hver side av spissa og drog den utover til den sokk igjennem isen, så jumpet vi inn og banket oss videre til vi fikk tak i den. Var også roende en tur ute i råken, men utbyttet blev ikke større. Veiret som igår.

Torsdag 6/10. Nordlig vind og litt sne. litt koldere også idag.

Fredag 7/10. Kulden har tatt til. Idag var det rent "hundekaldt". så vi har instalert "Bamse" og "Balder" i hundehuset. Skarp sno fra n.

Lørdag 8/10. Foretok en liten prøvekjøring med hundene idag. De var temmelig vill til å begynne med, men så er de jo bare årsgamle, så det er nok bare trening det kommer an på. Stordal var ute og skjøt 2 harer og nogen ryper.(4) Ravnen og falken hjalp til å plukke op. Lørdagsrenovasjon. Blikkstille og klart.

Notatbok: ... Så holder vi lørdagskvell, efter å ha hatt renovasjon i huset og så derefter en lite ditto på oss selv med en høist fornøden barbering iberegnet. Stordal barberte sig forresten ikke, han begynner å bli nokså sjegget ja. Når det blir altfor langt bruker han å klippe det meste rundt munden, så det ikke skal være formeget iveien for maten. Nu ja, vi lager the i kveld osv.

Søndag 9/10. Litt hundecirkus med prøvekjøring eller omvendt. Jo "Bamse" og "Balder" stakk av da de kom foran sleden og tok sig en lang kjøretur på egen hånd. Stordal hadde et leit mas før han fikk fatt i dem igjen. Nogen harer og ryper idag også. Stille og pent veir.

Mandag 10/10. Nordenvind og 11 kuldegrader imorges, men i middagstiden dreiet vinden til v. og termometret steg til -4. Det har snedd litt i hele dag så vi har puslet med innearbeide. Skulde også forsøke å få sveis på gramofonen som jeg kjøpte av Andresen. Men det var håpløst. Vi fikk den bare til å gi fra sig nogen "rare lyd".

Tirsdag 11/10. Klart og pent veir, omtrent blikkstille. Temp. -11. Stordal kjørte en tur med hundene i fm. Det var meningen å legge ut nogen feller og samtidig trene hundene. Han kom imidlertid tilbake alene i kl. 17 tiden. I et ubevoktet øieblikk hadde hundene stukket av og satte kursen utover tynnisen i retning mot Kapp Rink, så han tilslutt ikke kunne følle dem lengere da isen blev så dårlig. Tapte dem tilslut av syne mellem noen knulter. Er de gått igjennem isen og druknet, (Stordal finner det mest sandsynlig) eller har de berget sig tillands? I sidste fall håper vi at de finder tilbake til stasjonen i løpet av natten.

Onsdag 12/10. Å nei, hundene er nok ikke endda kommet tilbake. Kl 8 1/2 drog Stordal og jeg avgårde for muligens å finne rede på hvilken skjebne de hadde fått, fulgte sporet fra vi ikke våget oss lengere. Vi snudde da tillands igjen og forsøkte så å komme over til Bolettestua lengere inne i fjorden, da det kunne være en mulighet for at de hadde satt mot lann på Kapp Bremen, men da vi var kommet nesten over fjorden - bare et par km. fra Bolettestua - kom vi på så altfor dårlig is igjen at vi måtte snu tilbake og kom da til hovedstasjonen kl. 15. Fint veir, svak nordlig bris. Temp. -12.

Torsdag 13/10. Veir og temp. som igår. Intet nytt i "vår verden".

Fredag 14/10. Fint veir og vistnok fullmåne. Vi er imidlertid fri for almanak, så vi kan ikke si det så sikkert. Den ser i allefall temmelig full ut når den stor og rød og rund titter op for horisonten utenfor Pendelum. Kokt snaddkjøtt, flesk, poteter og sagosuppe til Kvells. Temp. -11.

Lørdag 15/10. Svak sydvestbris. Temp. i middagstiden -12 og ikvell -17.

Søndag 16/10. Solen stod bra høit over Sabinøia allerede da vi stod op i morges. Vi har imidlertid funnet ut at klokken vor måtte gå forsent. Efter at ha sammenlignet med solen og kompasset satte vi den frem 2 1/2 time, men det er jo ikke så sikkert at vi fikk "riktig" observasjon." Temp. imorges -19 og i middagstiden -5.

Mandag 17/10. "Bamse" kom ruslende tilbake i em, alene og uten sællene, men hvor er "Balder". - "Bamse" kan ikke gi besked. Han går nu bare rundt omkring huset og hyler så smått. Han er så sky, så det er umulig å få tak i ham. Det var forresten vrangt nokk før også når han fik slippe løs en stund, men når han får være iro her nogen dage får vi han nok fatt. Veir og temp. som igår.

Notatbok: ... Men hvor er Balder, er han gått i isen eller er han borte hos Giæver? Bamse kunde ingen besked gi. ... Han er forresten svert sky nu, verre end han var før, så det er umulig å få fatt i ham, men når han får være i ro her nogen dage får vi han nok fatt. Stordal har nu begyndt å lage en ny hundeslæde. Den hundene hadde med da de reiste avgårde er det vel tvilsomt at vi ser mere.

Tirsdag 18/10. "Bamse" stakk avgårde i middagstiden og er endnu ikke kommet tilbake. Han følte sig nok ensom, hylte og bar sig noget forferdelig. Kanske vet han hvor "Balder" er og er dradd for å besøke ham. Når han kommer tilbake må vi nok gjøre alvor av å få ham fast. Stordal siger han har et probat middel. Fremdeles fint veir, stille og klart. Temp. -20.

Notatbok: Snaddkjøt, poteter og fruktsuppe tillkvells.

Onsdag 19/10. Veir og temp. som igår. Et livlig nordlys spiller på sydhimmelen ikvell.

Notatbok: ...Et litet livlig nordlys spreller på sydhimmelen ikvell. Jeg har en fin liten stjerne nede mot horisonten i øst og bitte litt syd som jeg rett som det er, er ute og titter på hver kvell. Den skifter i alle solspektrets farver, dog er den fin lyserød og en klar grøn farve den mest dominerende. ...

Torsdag 20/10. Vi har laget et par selvskut og dradd tilveie en del ryper til åte, så vi er omtrent klar til å dra ut i terrenget for å sette op redskapene. Pent veir. Temp. -17.

Notatbok: Hundespørsmålet står endnu uløst.

Fredag 21/10. Idag var vi en rundtur her omkring stasjonen, satte op nogen feller. Det blåser litt fra no. Temp som igår. "Bamse" kom tilbake igjen idag. Jeg har besluttet å dra nordover til Kapp Bremen (Bolettestua) imorgen for å rekognosere. Kanske kan jeg finne rede på "Balders" skjebne.

Notatbok: Idag var vi en rundtur ute i terrenget her omkring stasjonen og flyttet litt på nogen av de utlagte feller, samt så os ut åteplasser. Bamse kom tilbake idag efter et par dagers fravær, antagelig har han besøkt sin tapte kamerat, Balder.

Bollettestua lørdag 22/10. Jeg gikk fra Sigurdsheim kl 0930 og kom hit til Bolettestua kl 1250. Fint veir og ditto. skiføre. Isen over fjorden fra Kapp Maurer er sikker nu. Efter at jeg hadde ordnet mig i hytten var jeg en tur innover langs fjorden, så nogen revespor.

Notatbok: ... Det er meningen å rekognosere et stykke i retning av K. Rink for muligens å få rede på Balders skjebne. Skal ta en tur utover imorgen. Jeg la ut en åte på sydsiden av fjorden, var en tur innover på denne siden av fjorden, så nogen revespor og en masse harespor selvfølgelig. Ravnen har delikatert sig med kjøttet som vi la igjen oppe på hyttetaket sidst vi var her. Her mangler tabletter, og kaffe er her lite.

Søndag 23/10. Er fremdeles i Bolettestua. Var en tur i fm. utover isen - forbi Kapp Bremen og utover,- men så ikke noget spor efter hundene våre, så de har iallefall ikke passert forbi Kapp Bremen. Da jeg passerte den danske hytte som ligger ca. 5 km. fra Bolettestua kjørte en mand ut fra hytten. Jeg satte kursen imot ham, men han pisket på hundene og satte mot Kapp Maurer med god fart, så jeg fikk ikke snakke med ham. Skulde anta at han så mig, for vi var bare et par hundre meter fra hinanden. Efterpå var jeg en tur innover, nesten til bunden av fjorden (Bastianbukta), gikk oppe i lien for å finne ryper til åte, skal nemmelig sette op nogen feller her, men jeg så ikke en fjær, så jeg har nu satt moskuskjøtt på åtepinnerne.

Sigurdsheim mandag 24/10. Kom tilbake til hovedstasj. i em. Fra Kapp Maurer fulgte jeg "Bamses" spor utover isen, de hadde retning mot nordspissen av Chanonøya. Da jeg hadde gådd ca. 3/4 time utover møtte jeg sporet efter dansken som jeg hadde set kjøre fra Kapp Bremen igår, så også at han hadde hatt en slede på slep, og skjønte da at det var vår slede han hadde fundet. Jeg snudde da tilbake og drog hjemover. Her hadde dansken - Poulsen het han forresten - været fremom og overlevert ikke bare slæden, men også "Balder", som vi hadde opgitt håpet om å få se mere. Ja "Balder" har altså tilbrakt 13 dgn. ute på isen. Slæden hadde satt sig fast imellem noe knulter. Danske Poulsen hadde stoppet her en times tid og pratet med Stordal, hadde også innviteret os på besøk til Kapp Rink, hvor han har sin hovedstasj. Så hadde han kjørt videre innover til hyttene som danskene har bortimot en mils vei vest for vor stasjon.

Fint veir-Temp. -18.

Tirsdag 25/10. Så en bjørn ute på isen i fm. en 7-800 m.borte. Stordal kappsprang med den et langt stykke utover isen for å komme den på hold, men bamse var nok for snar for Stordal, så det blev ikke bjørnebiff denne gang. Veir og temp som vanlig.

Onsdag 26/10. Har gjort ferdig en del åter, vi er klar til å dra ut til bistasjonene. Temp -19 imorges, -12 i middagstiden og ikvell -15. Fint veir.

Notatbok: Nu er vi så omtrent i orden til å dra ut å sette opp redskaper. Laget 19 giftåter iag, og 2 selvskut satte vi ut i fm.

Torsdag 27/10. Sleden står ferdig pakket, så imorgentidlig er det meningen å dra ut.

Fint veir. Temp. -22.

Notatbok: Imorgen tidlig er det altså meningen å dra rundt i terrenget å sette opp feller osv. Vi drar innover til Røstnes - muligens Holmeslet hvis vi rekker første dag.

Holmeslet, fredag 28/10. Startet fra hovedstasj. kl. 0945, var innom hytten på Røsnes, kokte kaffe og fikk oss litt til livs. Satte op en del redskaper unnerveis og kom hit kl. 1650. "Bamse" og "Balder" drar vort habengutt. Fint kjøreføre på isen.

Notatbok: Drog fra hovedst. kl. 0945, satte opp 3 feller og la ut 3 åter (2 på østsiden av fuglefjellet, og 1 på Røstness). Stoppet på Røstnes et par timer, kogte kaffe og fikk oss mat.

Svendsby, lørdag 29/10. Fra Holmeslet kl 0945 og kom hit kl. 16. Her ser ut til å være ganske fint fangstterreng innover Lindenmannsfjorden, især her innerst i fjorden. Her er nokså meget revespor. Så også spor efter ulv. Her blåser en skarp vinn ut fjorden, ellers pent veir.

Søndag 30/10. Er fremdeles her inde på Svendsby. Har lagt ut en del redskaper her omkring, så vi rakk ikke å komme avgårde. Forresten har det blåst en slik kraftig storm fra vest, så det har ikke været veir å fare i.

Notatbok: ... Har lagt ut 11 åter og satt opp 9 feller idag. Her er bra terreng innover fjorden og ikke så lite revespor, så spor efter ulv også. Her inde blåser en besatt vinn. Vi tar hundene ind i hytten ikvell. Kokt moskuskjøtt og ..... poteter og .. ......(?)

Håkonstua, mandag 31/10. Kjørte fra Svendsby kl. 8 30 og kom hit kl. 1250. Besatte terrenget på nordsiden av Lindenmandsfjorden med redskaper. Skjøt en moskus her da det er knapt med kjøttbeholdningen.

Cittystua 1/11. Fra Håkonstua kl. 0940 og kom hit kl. 1830. Det er en drøi mars mellem disse to hyttene. Vi anslår avstanden til ca. 45 km., så her har trengtes en mellemstasjon. Besatte terrenget på østsiden (Kuhnøysiden) av Flingelyfj. med redskaper til ca. 8-10 km. syd for danskehytten som ligger på nordvestspissen av Kuhnøya. Stille og pent veir.

Notatbok: ... La ut 6 åter og satte op 12 feller på Kuhnøysiden. Sidste redskapet (fellen) står godt og vell 10 km. fra danskehytten som står tvers over sundet herfra.

Arnljotstua, onsdag 2/11. Fra Cittystua kl. 9020 og hertil kl. 1215. Det blev ikke plass til mange redskaper på denne strekningen. Fra Kapp Negri og nordover og ind gjennem fjorden er der for det meste bratt fjell helt til sjøen.

Torsdag 3/11. Er fremdeles på Arnljotstua. Var en tur indover på nordsiden av denne fjorden (vet ikke hvad den heter, det står intet navn på den på kartet vårt) { Her står Grandsjanfjorden(?) i margen } Fikk satt ut nogen redskaper, skjønt terrenget ikke var ideelt akkurat, lange strekninger hvor der bare er bratt fjeld helt til sjøen. Inderst i fjordbunden ser det dog ganske bra ut, men da vi ikke har hytte der, kunde vi ikke ta indover. Til neste år får vi vel hytte der, hvis vi da rekker til med material, blev jo frastjålet temmelig meget i høst. Imorgen er det meningen å dra på visitt til Gjever. Han har jo sin hovedstasjon ikke så langt herfra.

Johnsbu, fredag 4/11. Idag er vi altså på besøk i Gjevers hovedstasjon, Johnsbu, inde i Peterbukta. Gjever var dradd indover terrenget sit for nogen dage siden, så bare telegrafisten, Holm, var hjemme. Nu har vi da fåt rede på det vesentligste av begivenheterne i utenverdenen siden vi reiste hjemmefra, bl.a. at Grønlandsspørsmålets avgjørelse ved Hågerdomsstolen er utsatt igjen til 21/11. I radioen fikk vi så dagens nytt fra Oslo og musikk til den store gullmedalje fra alle verdenshjørner. Alt dette nøt vi ved siden av "Arktisk coctail" til frempå morgenkvisten. Vi hadde gledet oss til å få høre Tromsø kringkasting, men det blev vi snytt for. De har nok for svak avsender.

Notatbok: ... Telegrafisten, Holm, var også ute da vi kom, men inne i huset var der varmt og godt, og på bordet stod bl. m. a. en flaske sprit, så vi tok oss selvfølgelig en velkomstdram på egen hånd.

Arnljotstua, lørdag 5/11. Forlot Johnsbu kl. 12. Stordal og jeg la igjen ett juletelegram hver til våre hjemme i Norge. Kom hit i kl. 15 tiden.

Bollettestua, søndag 6/11. Det hadde snedd litt inatt og det snedde fremdeles da vi forlot Arnljotstua kl. 0910, men klarnet op utpå dagen. Der var meget skruis på nordsiden av Kunøya, så det var vrangt å komme frem tildels. Kom hit kl. 1515. Satte op nogen redskaper på nordsiden av Kunøya, men der var ikke plass til mange redskaper på denne strekningen. Ikvell er det igjen overskyet.

Notatbok: ... Stordal har magesjuka.

Sigurdsheim, mandag 7/11.

Så er vi atter tilbake ved hovedst. Startet fra Bollettestua kl 1015 og kom hit i 14 tiden. Satte opp 1 felle og la 2 åter till de redskaper vi hadde fra før på dette stykke. Ialt har vi nu fra Bollettestua og hit 3 feller og 7 åter. 2 danske videnskapsmenn (Schwork og Madsen) som stasjonerer på Kap Rink har overnattet her natten 2/11. De hadde lagt igjen en skrivelse og takket for oppholdet. Skulde videre til Sabineøya. Vilde komme fremom på tilbaketuren.

Den 2/10 1932 (skal være 2/11 ?)

Til hr. Tolløfsen.

Undertegnede har tilladt sig at overnatte i Deres hytte.
Efter 2 timers kørsel i skruis i buldrende mørke ankom vi til stationen, i den tro at vi var sydligere ved dansk station. Paa grund af mørket tillod vi os at overnatte her, og haaber De ikke har noget derimod.
Vi har ligeledes tilladt os at tænde op i komfuret og drikke litt kaffe. Da vi eventuelt returnerer medio November, vil vi gærne personlig overbringe vor tak. Vi kom like fra John Giæver, hvor alt var vel. Imorgen starter vi mot Sabineø.

Schworck og Madsen

Den danske Østgrønlandsekspedition

Tirsdag 8/11. Solen har nok gjemt sig for iår. Sidste gang vi så den var mandag 31/10 da vi var på marsj til Håkonstua. Trodde vi skulde få et glimt av den når vi kom hit, da her er ganske åpent mot syd, men den rakk nok ikke opfor Sabinøya. Veiret er fint og stille. Temperaturen varierer mellem -18 og -24.

Onsdag 9/11. Veir og temp. som igår.

Notatbok: Har lagt ut 4 åter innover fjellet i no. retning og så solet komager. Vi fikk begge to hull på rundturen som vi hadde og det var ikke å undres på slik som vi trasket.

Torsdag 10/11. Stordal har ordnet sig for å dra innover til Flingelyfjorden på moskusjagt. Vi er jo omtrent lens for kjøtt i huset og her ved stasjonen er det jo små utsikter. Haren er også forsvundet, så det er skjelden å treffe på den også nu.

Notatbok: ... Stordal tenker å starte imorgentidlig innover til Røsnes og muligens videre innover Flingelyfj. til han treffer vildtet. Vi må jo ha kjøtt både til oss selv og hundene. Tenker å komplettere litt med åter også innover terrenget. Vor dag her ved stasjonen arter sig som flg.: Kl 7 - 7 1/2 står vi opp, pusler så med innearbeide til det blir lyst, så har vi da som regel ett eller andet utearbeide til over middag, da tar vi fatt inne igjen til kl. blir slik omtrent 21. Da går vi til køis efter å ha inntatt en solid kvellsmat.

Fredag 11/11. Stordal drog avgårde i 10 tiden. Jeg har benyttet anledningen, mens hundene er borte, til å panele av hundehuset, så de får hver sitt rum. Det er jo bare slosting og jævelskap når de er begge i ett rum. Litt overskyet i kvell, ser ut til sne. Temp.-18 og -24.

Lørdag 12/11. Temp imorges -19, steg utover dagen til -11.

Notatbok: Det har blåst en ganske kraftig snestorm fra no. idag. Det har nok ikke været noget jagtveir for Stordal, han må nok pent ha holdt sig inne i hytten. Jeg har vasket litt klær, stekt vafler og hatt vanlig lørdagsrenovasjon i huset og forøvrig puslet med litt av hvert. Smurt fottøiet osv.

Søndag 13/11. Stormen er stillnet men det sner litt fremdeles. Var en rundtur ute idag. Det blir forresten ikke så lange turer, for daggløtten er kort. Temp -16.

Notatbok: ... Ikke en stjerne å se. Månen titter frem stundenom. Var ute og så til de nermeste feller heromkring idag, og så har jeg bakt i ovnen for første gang i mitt liv. Jaja.

Mandag 14/11. Stordal kom tilbake idag. Han hadde hadd en slitsom tur, meget løssne så det var tungt å komme frem med sleden. Hadde været innover til Håkonstua, her hadde han skutt en moskus. Kjøttet som han hadde ment å ta med hjem, hadde han måttet lesse av på Røsnes, så han hadde bare en liten bit med hit. Men når veiret blir godt er det jo ganske lettvint å hente kjøttet på Røsnes. Ved Håkonstua hadde vi lagt ut en revesaks like ved huset. Den har en dansk fangstmann, H.N.Poulsen slått sammen og lagt inn til hytteveggen. Inne i hytten lå 2 skrivelser fra ham, hvori han bl.a. forbød oss å fange på dette terreng, da det tilhørte det danske Øst-Grønlands Fangstkompani, N.A.N.O.K. Vi skulde efter dette ikke ha adgang til å fange inn gjennem Flingelyfjorden. Vi får nok forelegge spørsmålet for politimester Tolløfsen når vi treffes-antakelig i julen. Det er stille og pent veir nu, men overskyet. Temp. imorges -15, ikvell -22.

Notatbok: ... Det har lagt så meget sne at Stordal lange stykke måtte hjelpe hundene å dra, hadde været innover til Håkonstua, hvor han hadde skutt en moskus, men måtte legge en del av kjøttet igjen der og resten - så mer som en bit på ca. 5 kg. - hadde hadde han måttet legge igjen på Røsnes, da de ikke klarte å braute sig frem gjennem sneen med noget videre lass.

Tirsdag 15/11. Stille og pent veir idag. Temp -23.

Onsdag 16/11. Temperaturen er steget til -18 idag. Det tykkner til, ser ut til sne.

Torsdag 17/11. Det har snedd litt idag, men ingen vinn. Temp -18.

Fredag 18/11. Det skulde nu være tiden til å dra ut i terrenget å se til redskapene, men det er liten mening i å dra ut i dette veir. Idag er det en liten kuling fra no. og sne. Temp -15.

Lørdag 19/11. Stiv kuling fra no. med sne kav, så vi er ikke ute mer end høist nødvendig. Temp -11.

Notatbok: ..., pusler inne med reparasjoner av klær osv.

Søndag 20/11. Termometret er i uorden igjen.

Notatbok: Snestormen har rast idag villere end nogen gang tidligere siden vi kom hit til Grønland, men termometret har konstant vist +2 og Stordal mener at dette er riktig, men jeg påstår at det må være pokker så meget galt. Dette instrumentet vort må ha fått "ett eller andet tillfelle," det har forresten hat et lignende før. Vi holler os inne, bare høist .... Ja, W.C. er desverre fullføket så det er p.t. ute av funksjon.

Mandag 21/11. Stormen er stillnet og slått om til vestlig bris med litt sne. Temp -11;

Notatbok: Termometret var nok i uorden, det viser nu -11 og temp. var antakelig det samme igår. Venter nu bare på stødig sneveir så vi får røgte terrenget en tur før jul.

Tirsdag 22/11. Ser ut til at uveiret er over for denne gang. Stordal har gjort sig klar til å dra innover terrenget imorgen. Slæden står ferdig pakket. Klart veir, litt nordenvind. Temp. -16.

Notatbok: Vi har været ute og set til redskapene her omkring stasjonen idag, men det er nesten håpløst å få se såpas som et revespor.

Onsdag 23/11. Det blåste ganske kraftig fra n. i fm., ikke noget ideelt terrengveir akkurat - så Stordal hadde litt betenkelighet ved å dra ut. Han startet dog i 11 tiden. Første bestemmelsessted Røsnes. Veiret bedret sig utover dagen, ikvell helt klart og svak nordenvind. Temp -18.

Torsdag 24/11. Ruskver - nordenvind og snefokk. Temp -14.

Notatbok: Kaffebrenning og ensomhet.

Fredag 25/11. Var en tur ute ved redskapene her omkring stasjonen, en tur på et par timers tid. Fellene var delvis nedfokket. Pent veir, stille og klart. Temp -23.

Notatbok: Nu har vi da endelig fåt godt veir igjen. Blikk stille - omtrent - og klart. Det var godt å få komme ut en tur efter alt innesittingen disse styggeveirsdagene.

Lørdag 26/11. Hadde flagget oppe en stund idag. Det er jo dronningens gebursdag. Var en tur innover vidden, tenkte å finne hare, men nei. - Stille, pent veir. Temp -23.

Notatbok: Jeg ser ikke min stjerne. Vanlig lørdagsrenovasjon, fikk gulvet så drivende ..... idag, men det var jo et kraftig lutvatn og skrubben blev også brukt nokså kraftig. La nogen kabaler ikvell, men bare 2 gikk opp. Jaja, vi får se

Søndag 27/11. Det er ikke lang daggløtt nu, 2-3 timers skumring mit på dagen, så lampen må brenne fra morgen til kvell, litt nordenvinn ellers pent veir. Temp -21.

Mandag 28/11. Stille og lett overskyet. Temp -25.

Notatbok: Var en tur til redskapene heromkring idag.

Tirsdag 29/11. Stille og lett overskyet. Temp. -18.

Notatbok: Det er smått stell med noget å skrive om, ingen oplevelser hverken store eller små, jeg har satt deig, skal forsøke å bake nogen brød, håper de blir mere vellykket end sidst.

Onsdag 30/11. Stjerneklart og fint veir. Temp -28.

Notatbok: Ventet Stordal hjem idag, men han kom ikke. Var en nokså lang tur innover vidden, mente å skyte nogen harer, men jeg så ikke "et liv". Når man ikke behøver den, ligger den i veien, så man nesten ikke kan flytte en fot. Hadde gledet mig til harestek til kvells. Litt nordvestsno.

Torsdag 1/12. Stordal begynner å bli lenge nu. Antakelig er han kjørt gjennem min part av terrenget også, og kanske at han da har tatt en tur over til Johnsbu. Veiret som igår.

Temp -26.

Notatbok: Så er vi da begynnt på julemåneden også iår - den sidste måneden i året. Stordal kom ikke idag heller, kanske har han lett videre nordover det terrenget som det var meningen at jeg skulle røgte når han kom tilbake. (Min stjerne er usynlig)

Fredag 2/12. Det blåste en skarp nordost idag, men ikvell igjen er det omtrent blikkstille. Temp -26.

Notatbok: Stordal kom ikke idag heller. Han begynner å bli lenge nu. Det var en hel no.- peising i fm. var ute en stun men det bet godt uagtet det ikke var mer enn -17.

Lørdag 3/12. Stordal kom tilbake idag. Han hadde faret gjennem hele terrenget. På turen hadde han tatt inn 6 rev (2 blå 4 hvit). Men o ve! da fangsten var gjort, passet hundene på å stikke av med sleden som inneholdt hans utrustning samt en sekk med de 6 rev, den var ikke surret fast på sleden. Han fant hundene og sleden efter 2 dagers forløp og da var sekkene med fangsten vekk. De hadde kjørt sig fast i en fokkskavl mellem noe knulter på nordsiden av Kapp Negri. Han hadde lett lenge efter sekken men uten resultat. Isen hadde også været så avføket så det hadde ikke været mulig å følle sporet. Han hadde hatt en trasig tur, 2 netter uten sovepose og øvrig utstyr, alt var jo på lasset. Inne i Håkonstua hadde der atter ligget brev fra danske Poulsen datert 23/11. Vi blir nok nødt til å gi avkall på Flingelyfjorden som fangstterreng, da danskene mener å ha hevd der da de hadde benyttet dette terreng året før. Dette er imidlertid noget som vi ikke hadde hatt kjennskap til.

Fint veir litt sno fra n. Temp -29.

Søndag 4/12. Klart og stille veir Temp -32. Tenker å dra innover til Røsnes efter kjøtt imorgen hvis veiret blir godt.

Mandag 5/12. Jeg er inne på Røsnes ikvell, kjørte fra Sigurdsheim i 1/2 11 tiden. Fint veir og bra føre. Her inne er dog sneen nokså løs et stykke på en 5-6 km. hvor vinden ikke har tatt videre. Traf på et friskt sledespor en halv mils vei fra hyttene. Det førte frem hit og videre nordover. Er ikke sikker på om de hadde overnattet i hytten (sidste natt i tilfelle), eller de bare har været fremom og rastet.

Tirsdag 6/12. Snekov så det var såvitt jeg skimtet fjellveggen ca. 50m på nedsiden av hytten, da det var på det lyseste idag. Skulde sette op en felle et stykke innover mot Flingelyfj., men måtte opgi det. Det er omtrent vinnstille her men det blåser nok en kraftig nordost utfor neringen, men den tar bare ikke her, ti fjellet luner.

Onsdag 7/12. Tilbake til Sigurdsheim med kjøtt. Det var meget løssne den første del av veien, så det var tungt å dra, måtte hjelpe hundene tildels. En halv mils vei fra hovedstasj. fikk jeg nordvestkuling, den hadde blåst her igår også. Temp -28.

Notatbok: ... Hadde fint veir til jeg var kommet en mils vei fra st. da fik jeg en hel nordostpeising. Fra Røsnes og utover omtrent halveis hitover var det løssne, men resten var hårdføkket. Igår har her været nordoststorm mens det var blikkstille inne ved Røsnes. (Helstek til kvells)

Torsdag 8/12. Stille og overskyet. Temp -24.

Fredag 9/12. Vi har snakket om at jeg skal ta en tur over til Johnsbu før jul så vi kan få de siste nyheter med når vi drar til Kapp Herschel på julebesøk. Det er jo fint måneskinn nu og pent veir. Nordvestbris idag, som vi ikke har hadd på lenge. Temp -32.

Lørdag 10/12. Temp imorges -28, men steg utover dagen til -4. Det blåser en kraftig kuling fra nord.

Søndag 11/12. Temperaturen svinger ganske kraftig, imorges -4 og ikvell -13. Det blåser ganske kraftig fra n. eller kanske nordostlig. Har opgitt turen til Johnsbu, da veiret er utryggt.

Mandag 12/12. Overskyet, men pent veir Temp -12.

Tirsdag 13/12. Det er klart og fint veir. En full måne henger i, så det er adskillig lysere om kvellen og natten som om dagen. Temp -18.

Onsdag 14/12. Har satt ut en kassefelle til en avveksling. Har et par til ferdig. Svak nordostbris.

Temp -18. Det ser ut til sne.

Torsdag 15/12. Så braket det løs med snestorm fra no. Den har vist forresten ordnet sig til i lengere tid, ti en mørk mur fra øst og nordover har vokst sig større og svartere litt efter litt. Temp -13

Fredag 16/12. Fremdeles snestorm, så man kommer ikke ut av "hiet". Temp. -10.

Lørdag 17/12. Vi sitter bare inne og pusler med litt av hvert. Stormen har tatt til. Temp -8.

Notatbok: Var ute litt å gravet noget sne ut av hundehusene, men det var et hundeliv.

Søndag 18/12. Ingen forandring i programmet.

Notatbok: Dette begynner å bli litt kjedelig.

Mandag 19/12. Idag skulde vi igrunden ha startet på juleturen til K. Herschel, men det er det nok ikke tale om i dette veiret. Nordoststormen har stillnet. Det blåser nu svakt fra v. Snetykke så man ser ikke mange meter fra sig. Temp -5

Tirsdag 20/12. Fremdeles snekov og vestlig bris. Temp. -7

Onsdag 21/12. Så en liten gløtt av klar himmel i middagstiden, men så la det over igjen. Temp. -10.

Notatbok: Ikvell kan vi stunnimellem se nogen stjerner "midt op i taket". Det er første gang siden dette uveiret begynnte og bare det er en hel oplevelse. Ja, så litet skal det til for å kvikke op, (det er forresten ikke litet) men "min stjerne" holler sig fremdeles skjult.---

Torsdag 22/12. Nu har vi da lappet klær og fottøi, så det er snart ikke en knapp som ikke er efterset og sydd nogen sting i. Ute kan vi jo bare være aller nødvendigst kloss ved huset. Mørkt er det som i en sekk selv høgstdags. Det er vist en sammenblanding av snekov og mørkeskodde og kanske endda mere. Vinden er nordostlig nu igjen. Temp. -10.

Fredag 23/12. Veiret akkurat som igår. Temp. -7.

Notatbok: Hører hunnene er litt i tottene på hinanden ute i hunnehuset enkelt gang, det er også en avveksling og så er vi ute i døren temmelig ofte (jeg iallefald) og ser på snekovet.

Lørdag 24/12. Vi har hatt storrenovasjon på huset og en ditto. på oss selv, så vi har det da rent og hyggelig. Det er jo juleaften. Menyen bestod av moskusstek og fruktsuppe, og forøvrig forløp dagen som alle de andre. Ute er naturkreftene i sving som tidligere. Temp. -8,

klokken er nu 22 og vi køier.

Notatbok: ....., men det var også sidste biten moskuskjøtt vi hadde hjemme, så når veiret blir bra må vi nok inn til Håkonstua på storvildtjakt. Ja, dette uveiret som nu har stått på siden 15 ds. gjorde altså at vi blev å tilbringe julen her på Sigurdsheim og ikke på K. Herchel som egentlig var meningen. Tenker nok at de ikke har kunnet komme fra Revet heller, så det er høist tvilsomt at de har nogen julejester på K. Herschel. Jeg gler mig til å få krype i køien og lese julebrevene. Jeg har dog gjemt det bedste til sidst.

Søndag 25/12. (1. juledag) Det har klarnet pent op idag, så ikvell er det stjerneklart og omtrent vindstille. Vi har været ute og morsjonert litt idag. Det har lagt en ganske anselig mengde sne. Alle redskaper er nok godt gjemt. Temp -14.

Notatbok: .... Men du verden for sne. Stordal var en tur på ski oppe på haugen og så sig om. Alt av redskaper her omkring er dekket med løssne. Det kvikket betydelig op i julehumøret at vi igjen har fåt pent veir, og kan finne igjen de kjente kjære stjerner, skjønt min merkestjerne holler sig fremdeles skjult.

Mandag 26/12. Det har snedd idag igjen, men klarnet op utpå kvellparten. Temp. -13.

Notatbok: Ikvell er det stjerneklart og vestlig bris. Min stjerne er så klar ikvell.

Tirsdag 27/12. Ser ut til at vi skal få godt veir nu. Idag har det været helt klart, svak no.- bris.

Temp. -21. Var en tur på ski innover vidden. Finfint skiføre.

Onsdag 28/12. Stordal var utover isen for å se til selvskutene, men de var nok godt gjemt. Han fandt ingen. Terrenget er forresten blit helt forandret i dette veiret, som har været. Klart veir og omtrent vinnstille. Temp. -30.

Torsdag 29/12. Vi var rundt til de redskapene som vi har her omkring stasjonen, grov op og flyttet nogen feller. Fint veir. Temp. -34.

Fredag 30/12. Klart og stille veir. Temp. imorges -38, ikvell -32.

Hvis frosten fortsetter får vi kanskje kjøreføre om en 8 dagers tid, så vi får komme ut og se til alle oversnedde redskapene ute i terrenget.

Lørdag 31/12. Var ute og gikk litt idag også. Fint skiføre men sneen er så løs at det er ikke tale om å kjøre. Veiret som igår. Temp. -31. Finfint nordlys, nymåne og stjerneklart. Vi holler oss oppe til midnatt.

Notatbok: Så har vi da snart slitt ut gammelåret. Vi får holle oss oppe til midnatt så vi får se hvordan nyåret tar sig ut. Det kommer nok hverken med fyrverkeri eller ul av dampskipsfløiter her borte, men vi håper det må bli bra likevell. Vi har helt opgitt turen til K. Herchel ivinter. Sneen er så løs at det er håpløst å ta fatt på langtur.

(Uklar skrift) Nu er kl. 0110. og vi har skutt inn nyåret med helmantelkuler. Nu ligger jeg i køien og skriver. Har sagt godnatt til min stjerne - den var forresten vekk, så den ikke, men jeg vidste plassen.

Moskus:

Moskusjakt er igrunnen ikke noe serlig spennende - kanskje er det for at det er så almindelig. Man skyter en, to, tre eller flere efter behovet, og så lar man de andre i fred.-
Dog er moskusjakt ingenlunde ufarlig. Her gjelder i ikke ringe grad jægerens første bud: At man liter på sig selv og sitt gevær. På en måte er jo moskussen et godslig dyr som ikke gjør noen fortræd når den selv får fred, men når den ser faren, vælger den ofte å angripe i stedet for å flykte. De har sit system eller sin taktikk de karene. Når de går til angrep stiller de sig side om side tett i tett. Føreren i mitten, (karè) kalvene og som oftest kjørende bak linjen, og så busser de på, og gud nåde den som da er i deres vei, og de holder sammen enig og tro. Der finnes ikke desertører blandt dem. Skyter man en av flokken, så stiller de andre sig foran, liksom for å verne sin faldne kamerat.
Jeg skal fortelle et litet eksempel:
På Kunøya inne i Flingelyfjorden er der alltid moskus i flokkevis. Ved en hytte der inne hadde Karlsen og jeg siste høst lagret en del moskuskjøtt. Det var vistnokk 2 skrotte som vi skulde ha til vinterbruk, og som forresten skulde fordeles på 3 andre hytter. Vi hadde gravet det ned i en snefonn like ved hytten. Men da vi kom dit igjen i mitten av november fant vi bare avgnagede ben igjen. Det var nok reven som hadde hollt gjestebud på kjøttet. Derom vidnet de utallige revespor. Nu ja, det var ingen annen råd, vi måtte stoppe over en dag for å skyte moskus. Kjøtt måtte vi ha til husene både til oss selv og hundene. Dagen efter drog jeg da avsted op over lien med Kraga for å se efter moskus. Karlsen var ikke enda kommet sig ut av soveposen da jeg drog. På denne årstid er det ikke videre lyst her borte, selv mitt på dagen er det bare som en skumring. Jeg fulgte en dalbrink opover et stykke, kom op på en pall, og der fikk jeg øie på 3 svarte punkter ca. 1 km. inne på sletten.
Stod og betraktet dette en stunn. Kanskje var det stein, det var aldeles urørlig, men 3 slike steiner på åpne gressletten syntes jeg var litet sansynlig. Jeg fikk gå nermere og unnersøke det. Da jeg kom på et par hundre meters avstand reiste en stor rugg av en moskus op, og like efter reiste de to andre sig.- Det var nok 3 gammelrugger så det ut til, grå og langragget som de var. - De begynnte å lunte innover vidden på skrå mot fjellet. Jeg valgte ut den som jeg syntes var minst og sente et skudd i kroppen på den. Det var jo allt for mørkt til noe finsiktning, så det blev nermest slumpskudd. Imidlertid traff det nu et eller annet sted, for den saknet på farten, og det var hensikten. De andre 2 tyrene gikk imidlertid tillbake - en på hver side av det sårede dyr. Det så ut akkurat som om de støttet kameraten sin og så fortsatte de videre. Jeg hang i og tok retning på skrå op over for å møte dem, så de ikke fikk stikke til fjels. Så forsvant de nede i et litet dalsøkk. Jeg kom mig da runt på oversiden, og skjult bak en liten haug rykket jeg imot dem.
Jeg krøp forsiktig op på haugen og der stod de, 2 av dem litt oppe i dalskråningen og den 3 dje nede i dalen. Det var nok den som var såret. Den klarte ikke å komme op over dalsiden. Jeg hadde dem nu på ca. 50 m! hold og jeg gav det sårede dyr en kule. Den falt. Nu hadde jeg kjøtt nokk så jeg håpet at de 2 andre vilde stikke av så jeg fikk flådd dyret før der gikk gass i kjøttet. Men de sprang nedover og stillet sig ved siden av hinannen foran den faldne kamerat som om de vilde si: Ja bare kom an du, så skal vi nok vite å behandle dig. Jeg ropte til dem at de skulde dra sig vekk - satte i noen fryktelige hyl à la "indianerne på krigsstien", men de to stod ganske rolig og så på mig. Jeg skjøt et par skudd i tundraen like frem for nesen på dem, men det anfektet dem like så litet som mine hyl og forunderlige geberder. Satte mig da ned og tok en røik, og det så ut til å hjelpe, for den ene moskussen begynte å rusle op over dalskråningen og gav sig til å gresse av de sparsomme strå på en rabb ca. 100 m. borte. Den annen stod imidlertid dørg. "Når du ikke vil gå din vei, så får jeg gi dig også en kule" sa jeg til den.- Jeg skjøt.- Den gikk i bakken, men var ikke død.-
Sandelig kom ikke den tredje nu springende tilbake igjen.- Den stod en stunn og så på den andre tjåmyen som nu var faldt. Jeg tenkte mig til at den på sit specielle moskussprog sa til den: "Hvad skal det bety at du legger dig her? se til å kom dig på benene". Men kameraten kunde nokk ikke reise sig. Da gikk den et par skritt tilbake, tok sats og stanget til det skutte dyr, så det rullet over på den anden side. Jeg gav den da et nakkeskudd og så var den ferdig. Nu tok den 3. moskus post foran de 2 skutte dyr, stanget i marken og tilkjennegav i det hele taget at den var ikke i godlag akkurat. Da jeg forsøkte å nerme mig, og trodde den skulde ha vett til å stikke av, kom den ganske rolig og majestetisk imot mig. Det var klart å forstå at den ikke ad parlamentarisk vei vilde overlate valplassen. Jeg gikk i en bue runt, og kom på nersiden for at den kunde ha fri pasasje til fjellet. Men efter hvert som jeg gikk fulgte den med slik at den alltid var imellem mig og de 2 skutte dyr. - Nu ja, jeg syntes det var forgalt å skyte den tredje moskus. Vi hadde jo allerede mere kjøtt enn vi behøvde.
Jeg gikk da tilbake til hytten, var inne og tok en kaffetår, sælet på hundene og satte for slæden og drog så opover igjen. Karlsen var nu med. Da vi nermet oss valplassen var den enslige moskussen dratt et par hundre meter vekk. Men da den så oss kom den settende i galopp for å passe på så vi ikke skulde komme til de skutte dyr.- Det blev ingen annen råd. Jeg måtte gi den også en kule så fikk den da dele skjæbne med de andre to.- Det blev altså kjøtt i overflod.- Vi tok alle lemmene og lesset på slæden og det blev et drøit lass. Resten lot vi ligge. - Reven versågod!

1933

Søndag 1/1. Nyåret kom nok hverken med fyrverkeri eller anden stas, men med storm fra no. og snefokk. Det renser nok gott op på rabbene og det trenges. Temp. -16.

Notatbok: .... Det skulle tegne godt til for kjøreføre også. Vi pusler med litt arbei idag også. Steller på sæletøiet til hunnene og reparerer vore egne klær.

Mandag 2/1. Det klarnet op idag igjen, så ikvell er det stjerneklart og måneskinn. Svak vestlig bris.

Temp -11.

Tirsdag 3/1. Røk op med nordveststorm inatt igjen. Snefokk så vi kan nesten ikke åpne på ytterdøren. Vi begynner nu å bli både vrangsøvd og søvnløs av all denne innesittingen. Temp. -11.

Notatbok: Her hjelper hverken "Togal" eller "kokain".

Onsdag 4/1. Nordveststorm idag igjen. Temp. -5.

Notatbok: Vi trodde det skulle bli vedvarende godveir for nogen dage siden, men det blev andre veien.

Torsdag 5/1. Overskyet og litt sne. Halvmånen er bare synlig enkelte gløtt. Temp. -12.

Notatbok: Stordal fabrikerer kassefeller. Den femte går av stabelen idag.

Fredag 6/1. Satte ut en kassefelle og var en runntur ute og så oss om. Klart veir.

Vestlig bris. Temp. -22.

Notatbok: .... , fint skiføre med litt løssne oppå fokksneen. Satte ut en kassefelle, har satt ut en før og dertil har vi en hel del andre redskaper her omkring, så bare reven kommer så.----

Lørdag 7/1. Nordost og sne. Temp. imorges -23, ikvell -13.

Søndag 8/1. Vestlig kuling, sne. Temp -6. "Ja, et omlaupanes ver",

Notatbok: Stordal har funnet op en ny sort kassefell, han har snart den første, altså model-fellen ferdig.

Mandag 9/1. Godt veir idag. Kjørte ut 2 kassefeller. Temp. -18.

Notatbok: Sneen var litt løs, så hundene tråtte litt igjennem. Rart at den ikke var mere hårdføket sådan storm som vi har hatt.

Tirsdag 10/1. Igjen overskyet, litt sne, nordvestbris. Temp. -13.

Onsdag 11/1. Satte ut 2 kassefeller igjen, så vi har nu plenty med redskaper her omkring. Men det er ikke et revespor å se. Selv haren er sporløst forsvunden. Pent veir. Temp -21.

Torsdag 12/1. Atter snestorm fra no. Temp -18.

Fredag 13/1. Godt veir idag igjen - et gløtt selvfølgelig - Har jobbet ute, bl.a. satt ut en kassefelle.

En ny (nr.7)"går av stabelen" ikvell til tonene av: "Så bitter kold blåser" osv. Temp. -18.

Lørdag 14/1. Ja, det var bare et gløtt. Idag kuling fra no. med snefokk. Temp. -7.

Søndag 15/1. Ruslet litt ute idag, bl.a. drog hjem litt gammelkjøtt til hundene. Det begynner å bli knappt med kjøtt nu både til oss og hundene. Overskyet, svak nordostbris. Temp. -12.

Mandag 16/1. Det var såpass lyst idag at vi syntes vi måtte ta lemmene fra vinduene og det var ret oplivende å få ha litt dagslys i stua, selv om det bare var som en skumring. Vi har jo nu i over en måned bodd som i en kasse. Vi var runt og så til redskapene, men det var ikke såpass som et spor å se. Pent veir. Temp. -24.

Tirsdag 17/1. Vi var idag kjørende en tur langt innover (ca. 1 times marsj) med 2 kassefeller. Pent veir. Det er helt klart nu. Stordal agter å kjøre innover terrenget sitt med det første. Temp. -24.

Onsdag 18/1. Det begynnte å sne i middagstiden og det har fortsatt utover dagen.

Temp. imorges -19, steg utover dagen til -13.

Torsdag 19/1. Samme veir som igår, sne - sne. Temp. -9.

Notatbok: En kassefelle till ut. (nr 9)

Fredag 20/1. Turen som Stordal planla ut til bistasjonene var nok forhastet. Ruskeveiret fortsetter med snekov og vinn snart fra en og snart fra en annen kant. Idag vestlig vinn og sne. Temp. -8.

Lørdag 21/1. Nordost storm og sne til ut på kvellparten, da slog vinnen om til vestlig og samtidig begynnte det å klarne op, så vi ser nogen stjerner. Temp -8.

Søndag 22/1. Det var pent veir idag, så Stordal besluttet å kjøre ut. Han drog i 10 tiden. Første stoppested Røsnes. Temp. -20. Jeg var en runntur ute ved redskapene.

Notatbok: ....., og efterpå har jeg hat badesjau. Det var lenge siden sist nu.

Mandag 23/1. Pent veir, svak nordostbris. Temp. -19.

Tirsdag 24/1. Snekov og tåke sammenblandet tror jeg. Stordal kan nok ikke fare idag.

Svak nordostbris, Temp. -16.

Onsdag 25/1. Fint veir idag med nordostlig bris, men overskyet ikvell igjen, ser ut som vi får mere sne.

Temp. -24.

Torsdag 26/1. Det hadde snedd litt inatt, men idag har det været klart og pent veir.

Temp imorges -18 og ikvell -25. Var en runntur ute ved redskapene her omkring, så et revespor. Det er lenge siden sist nu.

Fredag 27/1. Var en tur innover vidden, fant en rypeflokk, skjøt 4 og omtrent like mange stakk av. Klart veir, svak no. bris. Temp. -29.

Notatbok: ..... Har de nu alle fire i pannen til kvells.

Lørdag 28/1. Det er såpass lyst nu at man kan ha lampene slukket en stunn midt på dagen. Ja, det var en herlig følelse idag å få et ganske bra dagslys inn i stua. Pent veir, nymåne og nordlys. Temp. -37.

Notatbok: .... Det er nok det kalleste som har været hitinntil iår. Skjøt 2 ryper oppe i lien, så ikke flere heller.

Søndag 29/1. Termometret vort er inndelt ned til -40 grader, men i fm. var nok dette for litet. Innholdet var krøpet helt inn i kulen. Antar temp var ca -42, steg litt utover dagen til -37, samtidig la det over med litt tåke. Var på tur innover et stykke med et par feller, men nordostsnoen bet stygt, så jeg snudde.

Mandag 30/1. Det satte inn med no - storm inatt og den har fortsatt i hele dag, snefokk så det gyver. Håper Stordal er vell anbragt i en av hyttene. Temp. -23.

Notatbok: Har skrevet litt på brevet til Elida. Det er jo hennes og min gebursdag.

Tirsdag 31/1. Nordveststormen fortsetter. Dette er vistnok den verste stormen vi har hatt i vinter.

Temp. -21.

Notatbok: .... Det er et forferdelig snefokk. Stordal og jeg drøftet før jul forskjellige saker som vi trenger til neste år. Jeg fant på å skrive det ned og så får versemålet i blyanten. Språket er nermest Erik Raudes landsk, som forresten ligger nokså nert de norske valgfrie former og så med et litet indeviduellt islett.

Her er det:

Nu skal du høre Sigurd Tolløfsen
hvad vi har tenkt her borte på Kunøen.
Det er jo litt av hvert som forestår
av slikt som vi må ha til neste år.
Så får du senn ivei et telegram
og sørge for at disse ting kjem fram.
"Isbjørn" får de nok ned for gull og gode ord
når de kjem ette laksen som de ikke fikk ifjor.
En større kaffekjel må vi nok ha
den her på 4 liter er slett ikke bra
den må vi koke 2 gange for dagen.
Med en på 8 liter slipper vi den plagen.
Og så, ja det er nesten skam å si,
men hver si pessepotte trenger vi.
For ut i sjådøra i 30-40 graders frost på svarte natta,
det er et hunnliv som man ikke vil by katta.
Ja, der kom æg på katta, det var bra,
en pusekatt vil være god å ha.
Til lemmetfangst og snespurv er ho basen,
så får vi åte til den revetassen.
En ting er vi nu fast beslutta på,
og du som poltimester er, vil nok forstå,
at mere material det må du skaffe,
så skal vi bygge finka(?) og så får du straffe.
Om dette må nok brukes flere vers,
for disse kjyvan de skal no til pers.
Slik som de har husert bort ved Kapp Back
det kunde være tema for han Lauge Koch.
Men finne plass til finka høvlig og bra
det spørsmål må nok forelegges Ingstad.
Vi tror nok at det kunde være klokt ja
å sette den i nerheita av Peterbukta.
Mens vi nu holler på med material,
så har vi en idè rent sjenial.
å sette op et fjøs så tenker vi
å begynne med moskusopdretteri.
Så får vi melk og fløte stadig fersk,
som ikke fryser og blir sur og harsk.
Ja, får han Stordal rå, så får jeg borge
for at han tar en melkemoskus eller to til Norge.
Men så er det et spørsmål som bliver verre.
Det volder nok litt bryderi desverre,
men også det må du nok kunne greie,
for saken er at vi må ha budeie.
For ordens skyll, så er det kanske best
å rekvirere to, her kommer snart en hest,
og allt skal ha sit stell, det kan du vite.
Med to, så er vi på den sikre side.
Ja, det vi trenger aller mest,
det er en stø og stødig, helst en gammel hest,
som ikke stikker av så snart anledning gis,
og kaster bort av slæden rev i sekkevis.
Så kan vi da til slutt få være fri
for dette stygge hundesvineri.
Han "Bamse" og han "Balder" ja, hver hund
skal ekspederes til Andresen, Ålesund.
Men en ting må du ikke senne hit
og det er dram, som konjakk eller sprit.
For du kan tro at jeg og Stordal
vi er blit aldeles helt total.

Onsdag 1/2. Stormen har tatt av litt, men det blåser fremdeles ganske kraftig. Temp. -16.

Notatbok: .... Har satt deig og skal forsøke å bake når den blir ferdigsatt.

Torsdag 2/2. Bakte brød i gårkvell, var ferdig i 2 tiden i natt. Det var da omtrent stille og helt klart. Svak nv. bris idag Temp. -18. Var en tur til redskapene. Resultat selvfølgelig lik 0. Her er kemisk rent for fangst av nogen slags.

Notatbok: ..... Hadde lampen slukket omtrent fra kl.10 1/2 til i 15 tiden. En behagelig følelse å få benytte naturlig lys i stua igjen. Jeg var forresten ute og gikk det meste av tiden. Syntes å se solglann i syd. Det skal bli hyggelig igjen å få se en gammel kjenning.

Fredag 3/2. Det blev styggeveir igjen ja, kuling fra no. med snefokk. Temp. -19.

Notatbok: ..... Synes sneen nu er så hårdføket at vinden ikke skulde få tak i noget til å fyke, men det fyker likevell som bare - ja.

Lørdag 4/2. Fortsatt no - kuling idag, men stilnet av på kvellen. Stjerneklart og måneskinn.

Temp. -13.

Søndag 5/2. Klart, svak no-bris. Temp. -27. Var runnt og rettet op redskapene, satte op en ny felle. Så solen for første gang iår skinne oppe i de høieste nunatakkene, så det blir nok ikke mange dage før vi har den i stuevinduet. Drev klappjagt på en stor ugle, men kom den ikke på hold med hagla.

Notatbok: ..... Hjemme i Norge synes vi det er en oplevelse hver gang solen kommer igjen, og her borte er det nok kanske en endda større oplevelse. Jeg følte mig lett og glad med synet. Det var som alle mørketidens tyngsel var strøket vekk. Drev klappjakt på et stort hvitt uhyre av en fugl, antakelig en sneugle, men kom den ikke på holl. Stordal kom ikke tilbake idag heller. Synes han begynner å bli lenge nu, men han har jo hatt meget styggeveir. Tenker det blir smått med brødvarer for han snart, han hadde jo bare 5 brød med sig og han har nu vært ute 15 dage, men så er det jo ganske rikelig med kjøtt i hyttene og litt kavring.

Mandag 6/2. Var innover og satte op en felle idag også. Klart - no. bris. Temp. -32.

Tirsdag 7/2. Har ventet Stordal tilbake de siste dagene. Han begynner å bli lenge nu tross styggeveirsdagene. Skjøt 4 ryper like op for huset, efterpå var jeg nede ved fjæren å grov efter kullsekkene. Vi har bare 5 sekker oppe ved huset, resten av beholdningen ligger bortgjemt unner sneen nede ved stranden. Klart veir, sno fra n. Temp. -33.

Notatbok: ...... Så en liten kant av solen idag innover Albertbukta.

Onsdag 8/2. Stordal kom tilbake i kl. 15 tiden idag. Hadde tatt inn 2 hvite-og 1 blårev. Han mener dog selv at det bare er en "sommerlørv". (Hvitrev med sommerpels) Alle 3 hadde han funnet inne i Lindenmannsfjorden. 2 moskus hadde han skutt inne ved Håkonstua. Første dagen (22/1) hadde han kjørt til Røsnes. Derfra hadde han så tatt (24/1) på vei til Håkonstua, men hadde fåt snekov og skodde på turen så han fant ikke hytten, hadde så måtte overnatte i en sneskavl. Han har selv notert følgende: "Desverre, jeg kom til en stor sneskavl om kvelden og for mig var det intet andet utvei end å grave et hul i skavelen å legge mig inn i. Litt hustrig var det om morgenen da jeg stod op. Det hadde snedd litt om natten så der var lagt omtrent en alen sne på mit natteleie. Det viste sig at jeg hadde været bare et par hundre meter fra hytten, men den var helt oversnedd så det hadde ikke vært mulig å få øie på den i mørke og snekov".

Fra Håkonstua hadde han så kjørt innover Lindenmannsfjorden til Svendsby den 27/1. Der hadde været meget løssne første del av veien så han måtte delvis dra sammen med hundene. På Svendsby hadde han så været styggeveirsdagen, hadde tatt derfra 2/2 tilbake til Håkonsstua. Det hadde oprindelig været meningen å ta fra Svendsby til Holmeslet, men en bred issprekke som strakte sig fra Røsnes og innover mot landet på vestsiden av Holmeslet gjorde at han ikke syntes det var rådelig å ta den vei. Fra Håkonstua hadde han så været en avstikker nordover til Cittystua og så tilbake igjen via Håkonstua og Røsnes. Det er fint veir. Hadde solen en times tid omtrent. Det var hyggelig å få hilse på en gammel god kjenning. Temp. -38.

Torsdag 9/2. Nu merker vi lysningen for hver dag. Kan se hvor solen kommer høire og høire fra den ene dag til den annen. Var oppe og skjøt 5 ryper men så kom "Balder" og laget forvirring i flokken så omtrent like mange stakk av. Klart veir svak no.-bris. Temp. -35.

Notatbok: ..... Stordal har bakt hvetebrød og flådd rev.

Fredag 10/2. Har ordnet mig for å kjøre i terrenget i morgen hvis veiret holler sig. Litt overskyet idag Temp. -29. Vi var nede ved fjæren og grov efter kull og parafin, men det er vanskelig å treffe på, grov flere hull på 3m og vell så det før vi kom gjennem snelaget, men uten å finne noget.

Lørdag 11/2. Det kulet gott på inatt og det har blåst ganske kraftig idag også, fra vest til en avveksling. Overskyet, litt sne. Må nok vente på bedre veir før jeg drar ut. Temp. -24.

Notatbok: ..... Veiret var så utrygt så jeg drog ikke ut, kanske blir det bedre veir å farte imorgen. Vi har også idag været nede og gravet efter kull og parafin, men uten resultat.

Søndag 12/2. Overskyet, kuling fra no. Temp. -13. Ikke veir å fare idag heller.

Notatbok: ...... Det er best å vente til veiret blir tryggt. Stordal var ute og skjøt 2 harer. Det er lenge siden sist nu at herr "Morten" har været å finne.

Mandag 13/2. Nordostkuling og snefokk i fm. Utpå m. stillnet vinden og dreiet vestlig, så ikvell er det atter fint veir. Temp. -16.

(Herfra er det 2 notatbøker og 1 dagbok, hvor stort sett samme historien er forklart på 3 forskjellige måter.)

Bollettestua, tirsdag 14/2. Det var ikke noe ideelt veir akkurat i fm, kuling fra vest og snefokk, 21 kuldegrader. Jeg startet dog fra hovedstasj. kl. 1/2 11 og kom hit kl. 13 1/2. På sydsiden av den såkallte Bolettefjord fant jeg bare en åte samt rabben og festestenen hvor en annen hadde ligget, men åtene var vekk, men hvor er reven? Den ligger vel i nærheten, men selvfølgelg helt unner sneen, så jeg kunde ikke finne den. Fant en rev unner en felle i nerheten av hytten her. La ut en åte på "Sukkertoppen". Vinden er gått mere nordlig nu på kvellen og er økt en del.

Notatbok: Det er allerede flere dage siden jeg bestemte mig å kjøre ut, men veiret har været så dårlig at først idag fant jeg å kunne dra. Det var igrunnen ikke noe ideelt veir idag heller. Det blåste temmelig sterkt fra vest med litt snefokk, men jeg startet da fra hovedstasjonen i 1/2 11 tiden. Med Bamse og Balder foran slæden bar det avgårde. De to karene totter(?) gott ivei kan du tro. På slæden har jeg sovepose, ryggsekk, en kasse med åtegreier og så spade, øks og forkjellig annet småtteri, gevær - Kraga - ikke å forglemme, og så satt jeg da selv på, stykkevis. Siste del av veien gikk over en fjord, der satt jeg på hele turen, for føret var fint, og det bar fort avgårde. Jeg brukte bare 1/2 time over omtrent, men skal man gå, trenger man ganske nøyaktig en time. Da jeg var kommet over fjorden - og var da forresten også fremme ved hytten - kom jeg til å huske en strofe av Håvamål hvori der står at man skal takke isen når man "yver kjem", og så måtte jeg jo si: "Ja, så skal isen ha takk for den bar mig tryggt over". Så var jeg da fremme her ved hytten. Her var føket inn en del sne, så den måtte jeg først skuffe ut, og så var det å få fyr i ovnen, nogen vedpinner nerst, og så fylle den med kull og så en porsjon parafin over det hele, og da var det ikke lenge før det var varmt og gott i hytten og kjelen kokte over. Da jeg hadde fåt fyr tok jeg mig av hundene, salet av og gav dem mat, en god porsjon froset moskuskjøtt. Da jeg hadde fåt mig mat og kaffe var jeg ute og så til nogen redskaper som vi har her omkring hytten. Fant en hvitrev under en av fellene, den første fellen jeg satte op her i høst. Nu er det kvell. En panne moskuskjøtt står og koker på ovnen. Når jeg har satt til livs en god slump lar jeg hundene få komme inn, må nok ha dem inne inatt for det er en hel kuling ute, og ca. 20 kuldegrader så det er for hustrig for dem ute. Ja, dette er altså begivenhetenes gang. Nogen store begivenheder er det jo ikke, og jeg håper at jeg forøvrig slipper de store begivenheder, for det får ofte et skjebnesvangert utfall her borte.

Bollettestua, onsdag 15/2. Det blev ikke veir å fare idag, snekov og tåke sammenblannet. Det er ikke videre kollt, tror ikke temp. er unner -8. Var en tur ute og lette efter en felle som jeg ikke fant igår. Stordal hadde flyttet den før jul da han kjørte igjennem her, men jeg kunde ikke finne den idag heller.

Notatbok: ..... , og det er en både lang og bråkut tur over til Kapp Back (Arnljotstua) som er neste stoppested. Var en tur idag opover et stykke og lette etter en felle som jeg ikke fant igår, men jeg fant den ikke idag heller. Vilde forresten ikke gå for langt fra hytta. Kunde jo lett risikere ikke å finne tilbake igjen. Nu er det snart kvell igjen, så det blir ikke lenge til jeg kryper i soveposen. Vil ønske at veiret blir fint imorgen så jeg får dra videre.

Bollettestua, torsdag 16/2. Det blåser ganske kraftig fra nv., skodde og litt sne så jeg tok ikke avgårde idag heller. På turen herfra og over til Kapp Back synes jeg at man bør ha siktbart og nogenlunde tryggt veir.

Notatbok: Ånei, det blev nok ikke veir å fare idag heller. Det hadde hollt op å sne imorges, men skodden lå fremdeles ganske tett, og over middag begynnte det å blåse ganske kraftig fra nv. så det var nok bra at jeg ikke tok ut. Sitter nu her inne i Bollettestua og hører hvor stormen uler utenfor. Den har tatt til nu på kvellparten. Tror ikke jeg skal ta hundene inn inatt, for Bamse er så stygg å "fyre". Han forpester luften her inne så man kan nesten ikke puste.

Bolettestua, fredag 17/2. Endelig blev da veiret så nogenlunde. Så et gløtt av solen da jeg kjørte ut fra Bolettestua kl. 9. Den lettet da akkurat op for horisonten men så brakk det over og luften blev disig. Kom hit til Arnljotstua kl. 1440. Føret var ikke rart. Brekksne omtrent hele veien. Skiene hadde jeg lagt igjen ved Bolettestua i tillit til at sneen skulde være hårdføket. Men det skulde jeg jo ikke ha gjort. En issprekke gjorde jeg bekendtskap med på turen, sank nedi til over kneet trodde først det bare var løssne, men da jeg trakk foten op var den belagt med sørpe, først høire fot så venstre og så høire fot igjen, da kom jeg på hårdpakket sne som bar. Fikk tak i slæden i det samme hundene bykset over og det hjalp mig så jeg ikke sank for meget nedi. Dette var ret ut for nordpynten av Kunøya, Ca 5 km. fra lann. Planen var å ta samme vei tilbake herfra, men jeg tror jeg tar over til Kapp Negri, (Cittystua) og så langs lannet på nordsiden av Kunøya.

Notatbok: Jeg måtte nok ta inn bissevovene likevell i gårkvell, for en stund efter at jeg var krøpet i posen blev stormen så voldsom at jeg syntes synn i dem.

Snestormen hadde tatt litt av imorges, men det var allikevell ikke veir å fare , så jeg er fremdeles her i Bollettestua. Jeg har jo både mat og brennsel, men dette begynner nu å bli kjedelig likevel.

Arnljotstua.(Kapp Back), Lørdag 18.2.

Notatbok: Så fikk jeg da endelig veir å fare i. Startet kl. 9 og kom hit kl.1440. Det var klart og fint veir imorges og solen tittet op for horisonten i 1/2 10 tiden, men det varte bare en liten stunn, så trakk det over igjen. Det var ikke nogen hyggelig marsj akkurat idag, vidda var lang og føret ikke rart, sneen var så litet hårdføkket så jeg tråtte igjennem i ett vekk, og sitte på var det ikke tale om nesten, lurte mig på små stykker, men det blev nok for tungt for bissevovvene. Mitt ute på havet mellem Kunøya og her sank jeg igjennem til over knæet, trodde først det var bare løssne, men da jeg fikk foten op var komagen belagt med sørpe. Det var nok en issprekk. Tre skritt var jeg nedi, men heldigvis var snelaget såpas tykkt at det gikk bra, kom da tilslut på hardfoket sne som bar og da var jeg glad. Hundene bykset over på buken, så de klarte det bra. Jeg hadde egentlig tenkt å ta samme vei tilbake når jeg er ferdig her, men jeg har ombestemt mig nu. Skal kjøre over til Kapp Negro (Cittystua) så slipper jeg dette lange havstykke. På denne turen har vi bare 2 redskaper på nordsiden av Kunøya oppe i en dal, men jeg kjørte så langt ute på isen så jeg orket ikke den avkroken, skal heller se til dem på tilbaketuren, da høver det bedre.

Arnljotstua, søndag 19/2. Efter planen skulde jeg ta herfra over Ardencaplefjorden og til Johnsbu en tur for å få høre siste nytt. Gjorde et forsøk idag, men føret var elendig, løssne så det er håpløst å komme frem uten ski. Og så er det jo ikke meget om å gjøre heller. Efterpå var jeg ute og så efter nogen feller som vi har her omkring. Av 3 feller som vi har her fant jeg bare 1. I morgen er det meningen å kjøre innover fjorden hvor vi har 5 feller. Pent veir, men overskyet, svak nv. bris.

Arnljotstua, mandag 20/2. Snekov og skodde ihele dag, så jeg kom ikke innover fjorden. Det var dertil en ganske kraftig nordenvind, så det føk ganske lystig. Var en tur ute på odden for ennu en gang å lete efter en felle som skal stå der, men fant den fremdeles ikke. Spikket derfor sammen en ny felle og satte på en pall ute på nesset.

Notatbok: ...Det er ikke videre hyggelig å bli innestengt i hytta i dagevis for styggeveir. Det er kvell igjen nu. Sitter å hører på stormen brummer i skorsteinspipen og hyttehjørnet. Har tømt gruggen av kaffekjelen og sveiset på frisk vare. Den står nu og putrer så smått borte på ovnen. Til kvells skal jeg varme op bettasuppe fra igår.

Arnljotstua, tirsdag 21/2. Fint veir med svak bris fra nv. Var kjørende innover fjorden hvor vi i høst hadde satt op 5 feller, men alt var dekket av sne. Snefonnene ligger gjevn fra mitten av fjellveggen og et gott stykke utover isen, så hver eneste pall var dekket. Ja en liten pall stakk riktignokk op, men der var ingen felle - selvfølgelig - jeg la derfor en åte her, like innenfor det første nesset innfor hytten.

Bolettestua, onsdag 22/2. Startet fra Arnljotstua litt før kl. 9 og kom hit kl. 1440. Føret var litt bedre enn da jeg kjørte nordover. Satte over fra Kapp Back og mot nordvestspissen av Kunøya for å unngå sprekken som jeg var fremi sist og fulgte lannet på nordsiden av øya. La ut en åte på vestsiden av en dal hvori vi før har en åte og en felle. Det var desverre ikke rev å finne her heller. Den hadde bare lagt igjen sit visittkort på fellen. Pent veir, solskinn og svak nordostbris.

Notatbok: Er nu atter kommet til Bollettestua. Blev ikke å ta over til Cittystua allikevell, kom til å tenke på at jeg da kom til å hefte en dag, og Stordal venter vel, han skal jo dra ut når jeg kommer tilbake. Jeg tok altså direkte hit igjen, men satte over fjorden i en annen retning end sist for å undgå den issprekken. Føret var adskillig bedre nu end sist jeg kjørte her. Det har stormen gjort de dagene jeg var på Arnljotstua. Var ved 3 redskaper idag men resultatet blev 0 også idag, så det blir vel ikke mere enn den ene revepelsen som jeg fant da jeg var her på nordtur.

Sigurdsheimen, torsdag 23/2. Kom tilbake hit kl. 1340. La ut 3 åter på veien fra Bolettestua. Hele fangsten på denne ferden blev altså bare 1 hvitrev. Stordal har tatt inn 1 rev fra en kassefelle her ved stasjonen. Så har han gravet op parafinfatet og funnet ut hvor omtrent kullsekkene ligger. Så er den sorg slukket. Lørdag, da jeg kjørte fra Bolettestua over til Arnljotstua hadde her været storm fra vest. Mandag hadde her været kuling fra n. Pent veir idag. Klart og omtrent blikkstille. Temp. -24. Var oppe og skjøt 5 ryper efter at jeg kom hjem.

Notatbok: Så er jeg kommet tilbake hit til hovedstasjonen igjen. Det var en behagelig følelse å komme tilbake igjen, få vaske og barbere sig og så bli kvitt alle renhårene fra soveposen. Den røiter jo en del, så man får renhår i klærne, renhår i maten, renhår i tobaken og renhår finnes i hytta alle vegne. Men så er den varm og god å krype inn i likevel.

Fredag 24/2. Fikk fremmedfolk i kl. 11 tiden idag. Danske Poulsen fra Kapp Rink andløp her på tur vestover. Et hundespann på 6 stkr, det er andre greier enn vi som bare dilter med 2. Fikk så avtalt en ordning angående det omtvistede terreng. Fint veir, klart og stille. Solen tittet op litt før kl. 9 og forsvant igjen i kl. 16 tiden. Temp. -24.

Notatbok: ..... Så fikk vi da avtalt en ordning med terrenget inne i Flingelyfjorden således at vi får terrenget og de danske redskaper som er i terrenget fra Røsnes og til Håkonstua og så får danskene terrenget og vore feller nordenfor på Kunøysiden. Terrenget mellem den danske Blåbærhytten og vor Cittystua halverer vi og likeså terrenget mellem Kapp Back - Arnljotstua - og den danske hytte i Ardencaplefjorden som ligger nermest Kapp Back.

Lørdag 25/2. Det har været ganske mildt idag. -18 imorges, steg til knappt -2 i middagstiden. Trakk over på kvellparten. Vestlig bris.

Notatbok: Det drypper på loftet og i stua så vi må ret som det er op og flytte på kassene og diverse saker.

Søndag 26/2. Stordal har ordnet sig for å kjøre i terrenget imorgen. Fint veir, klart, svak nordlig bris. Temp imorges -17 og i middagstiden -2.

Notatbok: Her kommer jo ofte fremmedfolk her til stasjonen. Idag hadde vi besøk av den danske lannmåler Madsen og hans assistent Zworck. De kom fra Eskimones og skulde hjem til sin stasjon på Kapp Rink. Hadde været borte siden sisst de var fremom her og overnattet først i ....... De hadde hilsner og brev fra Tolløfsen og Håkon. De hadde nemmelig også gjestet Kapp Herchel. Stoppet her vid Sigurdsheim et par timer og fikk sig mat og kaffe. Bad oss om endelig å besøke dem på Kullhuset -Kapp Rink.- Blant meget andet fortalte de at ved Revet hadde de fåt 95 rev til jul. Tolløfsen skrev og bad oss komme over til Berlinstua eller Falkberget, hvor han vilde opholde sig inntil medio mars. Vi får nu se, syntes likeså gjerne han kunde tatt sig en tur hit.

Mandag 27/2. Stordal drog innover til terrenget sit i 10 tiden. Strålende veir, temp -17. Danske Poulsen kom hit i em. hadde med 2 harer da han visste vi hadde litet kjøtt her ved stasjonen. Fortalte at han hadde set en moskusflokk ca. en mils vei herfra. Foreslog at vi skulde jagte på den i fellesskap. Han overnatter her, og så drar vi på moskusjagt imorgentidlig.

Kapp Maurerhytten, tirsdag 28/2. Poulsen og jeg drog fra Sigurdsheim i 9 tiden. Det gikk strykende innover fjorden med 6 hunder. Fant moskusflokken - 9 stkr. - oppe i en dal omtrent mittveis mellem den danske Kapp Maurerhytte og Røsnes. De stod sammenklemt oppe i en bratt og ufør fjellskråning. Hvordan de hadde kommet sig dit må gudene vite. Vi gikk dem på kloss hold - ca. 4-5 m.- så blev de først fotografert mens to av hundene, Svarten og Treff, hollt dem i sjakk, derefter skjøt Poulsen en og jeg to. Transporten ned til dalbunden gikk lettvint, ti i det samme de fikk skutet rullet de av sig selv nedover de 4-5 hundre meter. Vi flådde og parterte kjøttet, men kunde ikke ta noget med tilbake idag, kom ikke opover med hundespannet da dalen tildels var bratt og ufør og mange fokkskavler sperret. Det blev for sent å lage vei idag så vi kjørte til danskehytten hvor vi begge overnatter. Poulsen serverte ved fremkomsten kaffe, smørrebrød med leverpostdeig, svinesylte, gaffelbiter m.m. og så cigarer tilslutt, til kvells sån i kl. 23 tiden moskuskjøtt, kraftsuppe og eplegrøt.

Notatbok: ..... , nevner dette som erindring om hvordan de danske fangsthytter er utstyrt.

Sigurdsheim, onsdag 1/3. Kjørte innover og hentet kjøttet av 2 moskus. Det blev et anselig lass, men det gikk fint. Lesset av den ene moskus ved danskehytten og så kjørte vi hit til stasjonen med den anden. Det blev temmelig sent før vi kom hit, så Poulsen overnattet her. Kjøttet til den anden moskus som jeg skjøt får vi hente hjem når Stordal kommer tilbake med våre hunde. Klart veir, svak no. - sno. Temp -27.

Notatbok: Vi fikk nogen gode billeder av moskusflokken på nert holl - ca. 5m.

Torsdag 2/3. Poulsen drog tilbake til hytten sin i 12 tiden. La igjen et brev til telegrafisten på Eskimones som vi eventuelt ved leilighet skulde få sydover. Overskyet, litt sne. Temp. -25.

Notatbok: ..... Det er jo meningen å treffe Tolløfsen borte ved Berlinstua eller Falkberget. Det hadde begynnt å sne litt i natt, og det har fortsatt idag, men ikke serlig meget. Solen klarte dog ikke å skinne igjennem.

Fredag 3/3. Klart fint veir, strålende solskinn, svak no. bris. Temp. -29. Var en tur ved redskapene her omkring. Resultat som vanlig = 0.

Lørdag 4/3. Delvis overskyet. Solen klarte bare å trenge igjennem enkelte gløtt, ganske skarp blest fra no., litt snefokk Temp. -28.

Notatbok: Jeg baker hvetekaker ikvell med rosiner smør og div andre gode greier i.

Søndag 5/3. Stordal kom tilbake i 16 tiden. Hadde kjørt til Røsnes første dag. Dagen efter hadde han tatt til Holmeslet. Her hadde han tatt inn 1 hvitrev, den eneste på hele turen. Fra Holmeslet hadde han kjørt til Svendsby, hvor han hadde stoppet over en dag. Hadde tenkt å forsterke terrenget innover Lindenmannsfjorden med åter, men hadde opgit det, da det ikke var et eneste revespor å se. Han har selv notert i sin notissbok: "Det går jo ikke an å fange luft". Fra Svendsby hadde han kjørt ut langs nordsiden av Lindenmannsfj. og til Håkonstua. Der hadde moskussen trått i en saks, men rev - nei. Den 4/3 kjørte han så til Røsnes. Her hadde han idag morges truffet danske Poulsen, som var på tur nord- over gjennem Flingelyfj., og så kom han altså hjem i em. Men så skal det vel tilslut være en "rosin i pølsen". Like innenfor danskehytten stakk hundene fra ham, satte forbi danskehytten. Han tenkte at de selvfølgelig stoppet når de kom til hovedstasjonen, men - nei. Jeg sat inne og solet komagene da jeg hørte noget som raslet utenfor og tenkte straks: "Der kommer Stordal".

Jeg gikk ut og fikk da se hundene fare avgårde med sleden og hele greia. De hadde passert stasjonen uten å stanse og var allerede kommet et gott stykke videre. De hadde først kurs mot Shanonøya, men svinget så innover mot Kapp Berlin i en stor bue. Det så ut som de fortsatte å svinge, så jeg tenkte: "De kommer kanske tilbake hit". Da kom Stordal gående, han satte ut over isen imot hundene, men da satte de igjen utover mot Sabinøya og vekk var de med slæden og bagasjen incl. en rev. På turen har Stordal lagt ut 17 nye åter og satt ut 2 kassefeller. Pent veir, litt overskyet, svak no. bris. Temp. -26.

Mandag 6/3. Overskyet, litt sne, no. bris. Temp. -26. Hundene er ikke kommet tilbake. Stordal uttaler så smått dødsdom over Bamse, hvis han i det hele taget kommer tilbake.

Tirsdag 7/3. Vi begynner nu å opgi håpet om å få hundene tilbake - En ny forberedelse til å farte gjennem terrenget uten hunder. Stordal har laget en liten kjelke som vi selv kan dra vore fornødenheter på. Overskyet, litt sne, som igår ostlig bris. Temp imorges -22, i middagstiden -14 - solen virker litt selv om den ikke klarer å skinne gjennem skydekket. Temp- ikvell -18.

Onsdag 8/3. Vi fikk fremmedfolk sent igårkvell. Sig. Tolløfsen og H. Karlsen kom over fra Kapp Berlin som er deres nordste Bistasjon. Hadde startet derfra i 10 tiden, men gått feil i snøkov og tåke. De har jo været lenge på tur, forlot sin hovedstasj. på Kapp Herschel 22/2. De hadde "Guri" (bikkja) med sig hit. Hun er veldig fruktsommelig. Skal ha sin nedkomst 22 ds. siger Tolløfsen, så det er meningen at hun skal "ligge på seng" her. Snekov og litt tåke, svak nordostlig bris Temp. -14.

Torsdag 9/3. Nordoststorm og snefokk så det er ikke kommende utfor døra. Men så er vi da wisthparti nu, så vi har det hyggelig innendørs, og dertil unnerholler T. med visestumper og historier. (Dels selvoplevde og delvis anelse som f.eks. "Ja skriveren kann no skjønn skjøl-") Temp. -17.

Fredag 10/3. Sne - sne og vestlig bris. Temp. -11. Vore gjester ordner sig for tilbaketuren, skomakrer, lapper klær og baker. De hadde et slemt uhell ikvell. En av hundene deres, "Knoll", hadde hoppet op på sjåtaket og forsynt sig av en kasse giftåter som de hadde stående der, så den avgikk med en plusselig død. Traktet i den en god dosis eddik som vistnok skal være god motgift, men det hjalp ikke. Våre hunde er fremdeles på villspor.

Lørdag 11/3. Det har klarnet pent op, sno fra v. Temp. -11. Jeg var en tur på ski og så til 7 forskjellige redskaper. Resultat som vanlig. Skyet, løssne.

Søndag 12/3. Klart - fint veir, omtrent blikkstille. Temp. -24.

Mandag 13/3. Det begynte å blåse en ganske kraftig no. - kuling imorges, så det retter vel litt på føret og bra er det. Temp. imorges -21 og ikvell -7.

Tirsdag 14/3. Det var bra veir imorges, så Karlsen og jeg tenkte å kjøre innover å hente den andre moskussen som jeg skjøt sammen med danske Poulsen. Vilde benytte anledningen mens de var her med sine hunder. Hvilke skjebne vore hunde har fåt er jo ikke got å vite. Imidlertid begynnte det å blåse en ganske kraftig no. kuling, så vi opgav turen. I stedet kjørte vi op fra fjæren 9 sk. kull. Stordal var innover en tripp og skjøt 5 harer. De har nu Tolløfsen preparert med gift. Temp. -10.

Onsdag 15/3. Overskyet - nordostlig bris Temp. -17.

Torsdag 16/3. Vi blev vekket av et forferdelig hundeglam inatt, - Det var "Bamse" og "Balder" som kom tilbake. De hadde slitt - eller ætt - sig løs fra slæden. Vi er dog glad for at hundene er kommet tilbake i alle fall. Liten no. kuling med snefokk i fm. - tok av utover dagen.

Temp. -23. Stordal har ordnet sig for å kjøre ut igjen.

Fredag 17/3.Klart veir i fm. med sno fra no. Vore gjester, S. Tolløfsen og H. Karlsen startet på tilbaketuren i 10 tiden. Over middag øket vinnen en del og det blev overskyet. Temp. -18.

"Guri" nedkom ikvell med 5 små (+1) foreløbig.

Lørdag 18/3. Klart og fint veir imorges, men det brakk over utpå dagen så solen klarte ikke å skinne gjennem skydekket. Svak vestlig bris i fm. - dreiet om til no. ikvell. Temp. -21. Guri nedkom med yderlige 2 små inatt, så det blev 8 ialt hvorav en var død da den kom til verden. Stordal klarte jordmor jobben finfint.

Notatbok: Vi har nu 7 små skrikhalse i barnekamret vort, håper vi får beholle dem fremover, men moren har temmelig meget ulv i blodet, så vi må passe på som smeen for at ikke hendes ulvemoderkjerlighet skal ta overhånd. Heldigvis er hun ganske snill. Stordal akter å kjøre ut i morgen hvis veiret holler sig.

Søndag 19/3. Nordostlig kuling og snefokk så Stordal kunde ikke dra ut idag heller.

Temp -17.

Mandag 20/3. Veiret var utrygt i fm. overskyet og ganske kraftig blest fra no. så Stordal hadde betenkeligheter med å dra. Han startet dog litt før kl. 11. utover dagen stillnet vinnen og gikk over til vestlig sno, samtidig klarnet det helt op, så solen skinnet i full glans til kl. 18, da den seg ned bak fjellene innover Flingelyfjorden. Jeg blir nok pent nøtt til å holle mig til huset mens Stordal er borte. "Guri" og hennes 7 små må ha stadig tilsyn en tid fremover. Jeg koker havresuppe til "barselhunden" for at den skal få melk til de små. Men det blir likevell knapt nokk, så jeg må lave havresaft med litt kond. melk i og gi de små "tåte". Fyller i en stor gummifinger, og det går finfint. Temp. ikvell -24.

Tirsdag 21/3. Strålende veir, klart, svak no.- sno. Temp. -27.

Notatbok: Det er en skittjobb å sitte inne og være barnepike i dette fine veiret.

Onsdag 22/3. Stordal kom tilbake idag, hadde gjort vennreis fra Røsnes, da han så det ulikt å komme videre for løssne. Fint veir, klart med svak no. - sno Temp. -32.

Røsnes

Overnattet her 22-23/3 paa Reise fra Lindenmann Hytten til Kap Maurer.
Har været saa fri foruden lidt forskellig Proviant ogsaa at tage Kød til Hundefoder.

H.N.Poulsen.

Torsdag 23/3. Fikk besøk av danske Poulsen i em. Han var kommet gjennem Flingelyfjorden (nord fra altså) igår, hadde overnattet på Røsnes siste natt, og til natten slår han sig til ro her.

Pent veir, klart. Temp. -28.

Notatbok: Det var pent veir imorges, så jeg gjorde mig klar til å kjøre innover og hente moskussen som jeg skjøt sammen med danske Poulsen for en tid siden. Men som jeg skulde dra røk det op med nordostkuling så jeg opgav turen. Det stod dog på bare 4-5 timer så stilnet det igjen til en bris.

Fredag 24/3. Danske Poulsen drog herfra innover til Maurerhytten i 1/2 11 tiden. Like efter kjørte jeg innover for å hente moskusskrotten som ligger "Fanden i voll" oppe i en trang dal ca. 15 km. her fra. Et stykke oppe i dalen måtte jeg imidlertid snu da sneen var så løs at jeg anså det håpløst å få noe lass ned. Brakk en ski også på turen. La ut 2 åter nede i dalmunningen - en på hver side av dalene oppe på skrentene. Skjøt 3 harer. Nede på isen var det fint føre så jeg kunde sitte på hele veien. Kom tilbake kl. 18. Klart. Svak no-bris. Temp. -27.

Lørdag 25/3. Stordal var opover til redskapene her omkring, så et revespor. Den svinepelsen hadde passert forbi en felle og en åte uten å ha latt sig friste. Veiret som igår. Temp. -26.

Notatbok: ..... Selv luktepinden hadde ikke nyttet.

Lørdag 26/3. Jeg var opover vidda et stykke, skjøt 7 ryper. Der var ikke flere i flokken. Vi begynner å bli rene experter å ta rype og annet småvillt med kraga. Hagla er desverre i filler omtrent. Stordal hadde den med for en tid siden da han gikk en tur og kom tilbake med "et bruksverge". Låskassen er også splintret.

Pent veir, men delvis overskyet, svak no - bris. Temp. -20.

Notatbok: Hagla er jo helt "propel", den går heller ikke an å reparere.

Mandag 27/3. Nordostkuling og snefokk, så Stordal måtte holle sig hjemme idag. Temp -14.

Tirsdag 28/3. Samme veir som igår. Temp. -14. Det er ikke en gang hundeveir ute, så "Balder" som i almindelighet får springe løs ute, blir bedt: " Versågod kom inn og gjør dig det behagelig sammen med "Guri" og kvalpene." Bare "Bamse" stakkar må stå lenket ute i uveiret. Han uler og bærer sig av ensomhet. Vær sikker, han vet nok at "Balder" blir degget for inne, så det er ikke å undres på om han føler sig forurettet og tilsidesatt. Men så har jo han fåt skyller for å ha stukket av fra Stordal "en hel masse gang" og kastet bort 7 rev og en slede fullpakket med utstyr av alle mulige slags, så ham kan det nok ikke vises noe hensynsfullhet.

Onsdag 29/3. Fremdeles uveir så det er ikke til å komme ut for døren - nesten da. - Selv Bamse får lov å være inne i sjåen nu, så vi har fullt belegg i "begge værelsene." Temp som igår.

Torsdag 30/3. Var en tur opover til noen redskaper. Det har holdt op å sne, men det blåser fremdeles ganske kraftig fra no. Overskyet, temp. -12.

Fredag 31/3. Stordal kjørte ut i 11 tiden, tenkte å ta fra Røsnes over til Kapp Berlin og videre til Sabineø og Pendelum. Fint veir, men delvis overskyet, svak no. - sno. Temp. -18.

Lørdag 1/4. Stordal kom tilbake sent igårkvell, hadde atter gjort vennreis grundet dårlig føre, hadde med en halv moskusskrott, hadde truffet en flokk på 6 stkr. et stykke innenfor danskehytten og hadde skutt alle 6. Fortalte at han hadde været i en meget utsatt situasjon, idet han slapp "Balder" løs på flokken, som så søkte på hunden, og hunden igjen søkte tilbake til Stordal for å få hjelp. Han hadde da måttet springe fra geværet og hele greia og skjule sig selv og Bamse (Han turde han ikke slippe løs) unner en brink.

Temp. -21, men i middagstiden hadde vi +6.

Notatbok: Tiden går - hurra!

Søndag 2/4. "Stordal op og Stordal i mente". Han kjørte innover i fm. efter mere kjøtt, men er ennu ikke kommet tilbake kl. 20. Kanske er han blitt heftet med flåing så han ikke orker å ta tilbake i kvell, men overnatter i danskehytten. Veir og temp. som igår.

Mandag 3/4. Stordal kom likevell tilbake sent igårkvell. Størsteparten av kjøttet var allerede surt, så han hadde ikke brydd sig om å flå noe. Hadde med endel kjøtt. Klart, skarp no. - sno. Temp. -24.

Tirsdag 4/4. Ganske tett tåke i fm. med et fint snedryss. Klarnet op i em. Svak nv. - sno. Temp. -22.

Onsdag 5/4. Har spekulert på hvordan jeg skal få reparet skien som jeg brakk for noen dage siden. Støkket som jeg hadde stukket unner ransellokket er vel gått tapt på tilbaketuren, får forsøke med furu. Må jo ha skiene iorden til jeg skal dra ut. Stordal kjørte ut i fm. Skulde gjøre et nytt forsøk på å komme gjennem terrenget sit. Fint veir, klart med strålende sol. Svak sno fra nv. Temp. -25.

Notatbok: Antar at Stordal ikke kommer tilbake i kvell så jeg tillater mig å køie kl 2207.

Torsdag 6/4. Det har blåst ganske kraftig fra no. snefokk og litt nedbør. Temp. -22. Det er et mas med disse små bissevovene. De eter kjøttdeig nu så det er en skam for slike små karrer. Ja at de både har god matlyst og kan fordøie det de æter er gulvet et gott bevis for. Fy F- hvor de sviner ut. Har forresten bare 6 igjen nu. Stordal skjøt en før han drog ut. Den var dårlig i bakføtterne så han syntes ikke det var noe å gjemme på.

Notatbok: ...... De små bissevovvene begynner nu å bli ganske lettvint å ha med å gjøre. De er allerede både motig og morsom og eter kjøttdeig så det er en skam for slike småkarrer. Ja takket være Stordal energiske "hengi" for det første som jormor og siden med å skaffe kjøtt og sisst men ikke minst å få dem til å absorbere de forskjellige ingrediensene som blev laget.

Fredag 7/4. Har laget moskusrull idag. (3 store) Klart, omtrent stille. Temp. -28.

Notatbok: Venter besøk.

Lørdag 8/4 Var en tur oppe ved de nermeste redskapene, men kunde ikke gå så langt fra dette "barnekammeret", så noen ryper. Det var skarp no.-sno i fm. men ikvell blåser det svakt fra nv. Helt klart. Solen står ennu ganske høit over fjelltinnene i nv. kl. litt over 19. Temp. -19.

Notatbok: Snipp snapp snute, så er uken ute.

Søndag 9/4. Var en noe lengere tur idag. Skjøt 6 ryper. Håper fredningsbestemmelsene ikke gjeller her på Erik Raudes Land. Klart, skarp no-sno igjenn. Temp. -19.

Mandag 10/4. Stiv no. kuling idag, løiet utover em. Delvis overskyet. Har bare besørget kull og vann til huset. Forøvrig har jeg puslet innendørs. Temp. -16. Lampen begynner å bli overflødig nu, har den bare tennt til senglesning om kvellene.

Notatbok: ..... Forresten er det ikke så rent litet brybråk med disse 7 små, ca. ett kg. kjøttdeig går til for dagen, og så skal de jo mates slik at alle får, og dertil må de da ha noen kjøttlunser å snadre på imellem måltidene. Renholdet besørger jo "Guri" delvis men man må jo hjelpe til litt med det også. Først ikvell blev jeg opmerksom på at jeg ingen stjerner ser. Det er forresten litt overtrukket nu på kvellparten, så kanske de er synlig - de største - når det blir klar himmel igjen.

Tirsdag 11/4. Stordal kom tilbake idag kl. 16 tiden. Han hadde kjørt til Røsnes 1. dagen (5/4). Den 7/4 hadde han så tatt over sundet til Holmeslet, hadde så forsøkt å komme innover Lindenmannsfj. til Svendsby, men måtte opgi det da føret var umulig.- bare løssne-. Hadde derfor tatt tilbake til Røsnes igjen 10/4 og kom altså hit til hovedst. idag. Omtrent alt av redskaper var gjemt dypt unner sneen. Som han selv har notert: "De var i Vårherre sin favnetak". Ingen fangst selvfølgelig, men hadde med litt kjøtt fra de 6 moskus som han tidligere hadde skutt. På Røsnes hadde han funnet brev fra danske Poulsen. Han hadde overnattet der 22-23/3. Skarp no.-sno. Temp. -16.

Onsdag 12/4. Har reparert skispissen idag, et stykke av Van Den Berghs margarinbox og et par stykker lønnebånn av ek. Det blev nesten prima, så nu kan jeg dra på påsketur.

Svak vestlig bris, klart, temp. --18.

Notatbok: Stordal var en tur ute ved de nermeste redskaper. Resultatet som vanlig.

Bolettestua, torsdag 13/4. (Skjærtorsdag). Ja, jeg blev altså å dra ut på påsketur. Kjørte fra Sigurdsheim kl. 12 og kom hit kl. 1640. Det var et slitsomt føre, bare en tynn skorpe med fokksne og så løssne unner. Måtte hjelpe hunnene å dra omtrent hele veien. Alle åtene som jeg så til på turen var urørt. Var med 2 feller og 1 åte oppe unner fjellet her ved hytta, fant 1 blårev ved åten (på "sukkertoppen") men den hadde lagt sig på en plass hvor solen tok aller best, så den var noe bleket på den ene siden. - Pent veir, klart, svak vestlig sno.

Notatbok: ...Denne turen pleier jeg å gjøre på 3 timer når føret er gott, men idag var det et elendig føre, bare en tynn skorpe med fokksne og så løssne unner så de stakkars bissevovvene tråtte igjennem helt til buken, måtte selv gå foran og hjelpe til å dra. Jeg gikk på ski selvfølgelig. Vi var nok slitne og utmaset både jeg og hundene da vi kom frem til hytta. Imorgen skal jeg innover fjorden et stykke hvor vi har nogen åter.

Fredag 14/4. (Langfredag). Var en tur innover fjorden (som vi har kallt for Bolettefjorden. Den heter forresten Bastianbukta) og så til noen åter, men de var urørt. En var forresten nesnedd, så jeg fant den ikke. Efterpå var jeg ved en felle oppe på en dalbrink. Der fant jeg en blårev til. Veiret som igår.

Notatbok: ...Derimot fant jeg en felle som jeg ikke kunde finne sist jeg var her. Den lå på en pall oppe unner fjellet her ovenfor hytten, og unner den fellen fant jeg en blårev, så det blev en idag også. Så har jeg lagt ut 2 åter, en på sukkertopp nr. 2 rett ovenfor hytten like ved foten av fjellet og den annen på dalbrinken no. for hytten. Imorgen skal jeg forsøke å komme rundt på nordsiden av Kunøya og over til Kapp Negri - Cittystua, men jeg frykter for at føret er håpløst. Nu er det kvell. Når jeg har ført dagboken skal jeg ennu en gang lese igjennem julebrevene fra dere tre der hjemme og så kryper jeg i renskinnsposen.

Lørdag 15/4. Drog fra Bolettestua kl. 1/2 11. Målet var Cittystua (Kapp Negri). Hadde bra føre til jeg såvitt hadde rundet Kapp Bremen, men så begynnte løssneen. Den blev løsere og dypere litt efter hvert. Hundene svømmet nermest og sleden hadde ikke bruk for meiene for den fløt på hele unnerstellet. Jeg drog sammen med hundene. Vi maset oss frem til den første dalen (østligste) på nordsiden av Kunøya, kom frem til en felle som selvfølgelig var gjemt unner sneen. Så rådslog jeg med "Bamse" og "Balder" og vi blev enige om å snu tilbake samme vei vi var kommet. Hadde vel tilbakelagt 1/3 del av veien. Tror neppe hundene har klart trøkken helt frem. Kom tilbake hit til Bolettestua kl. 15. Klart veir til ut på kvellparten. Da trakk det over med tåke. Nv. - lig bris.

Notatbok: ...Hundene forstod nok situasjonen. De blev sjeleglad da vi snudde tilbake samme vei vi var kommet. Da hang de i så jeg behøvde ikke å gå stort, stod bare på skiene og holdt i en tamp, så drog de både mig og slæden, og så hadde de jo pløiet vei nu så det gik betydelig lettere. Ja, stakkar de har et slit mang en gang disse bissevovvene, men motig og flink er de og drar så det er rent utrolig. De fikk en god porsjon moskuskjøtt da vi kom tilbake, og inatt skal de få ligge inne i hytta unner sengebrisken. Det liker de så gott. "Bamse" er jo litt sver til å "fyre", men det får man bære over med. Imorgen bærer det så tilbake til hovedstasjonen, Sigurdsheim igjen og så er denne påsketuren slutt, med et resultat av 2 blårev og det er vel iallefall mere end hvad de fleste hjemme i Norge har i utbytte av påsketuren. Enkelte der hjemme har kanskje erobret sig blårev "på en annen" måte. Så kommer jeg vist ikke til å skrive mere på denne turen. Har været ute et par turer som jeg ikke har skrevet noe om. Det blir jo for en stor del bare det samme op igjen og da blir det jo kjedelig. En moskusjakt som jeg og danske Poulsen var på - i februar var det vist - skal jeg skrive litt om en annen gang.

Notatbok 2: ..... La ut en åte til idag her på en pall unner fjellet i no. retning av sukkertopp nr. 1. Her er altså nu 3 feller og 6 åter i terrenget her omkring.

Søndag 16/4. (1.påskedag) Så er påsketuren gjort for iår. Kom tilbake til Sigurdsheim litt før kl. 15. Stordal har hatt påskerengjøring så det var hyggelig å komme tilbake. Og så få gjennomgå en liten renselsesprosess selv og få kvitte seg for renhår og svette. Klart veir, svak nv. sno. Temp. -18.

Mandag 17/4. Vi har tatt det med ro idag - hollt påske - og har forresten ikke noe videre å gjøre heller. Delvis overskyet, nordlig bris. Temp. -18.

Tirsdag 18/4. Overskyet og litt tåke i fm. svak nordlig sno. Klarnet op utpå em. Stordal var alt i dalen til noen feller.

Notatbok: Kom tilbake med 1 hvitrev som han hadde funnet i en kassefelle, den var enda levende da han fant den, så den var nok gått inn ganske nyss.

Onsdag 19/4. Hadde besøk av danske Poulsen idag. Han var kommet fra Sabineø for et par dage siden. Der hadde han truffet Tolløfsen og Karlsen. De kom da fra Germaniahavn og skulle til Kapp Herschel. Han hadde håpet å treffe Tolløfsen her, da han ønsket å si ham "sin hjertens mening". Han var høist indignert over at de hadde lagt giftåter like i nærheten av den danske stasjon i Germaniahavn, bare ca. 900 m. fra huset. Da han snakket med dem hadde han spurt hvor de hadde sine åter og de hadde svart at de var minst 5 km. fra den danske stasjon. (Han ønsket å si Tolløfsen at han var en løgner og en skurk). Poulsen var her 3-4 timer og kjørte så tilbake til Maurerhytten. Hans siste hilsen ang. Tolløfsen var, at når han - Tolløfsen - kom hit måtte vi lenke ham enten i dørkroken eller til en pel ute så han ikke drog avgårde før Poulsen kom tilbake. Delvis overskyet, skarp nordlig blest. Temp. -15.

Torsdag 20/4. Stordal hentet hjem noe kjøtt fra moskusdalen vår. Jeg var en tur ute ved redskapene, overlot de små til sig selv et par timers tid. Nordlig bris. Temp. -15.

Fredag 21/4. Overskyet så solen bare enkelte gang klarte å skinne igjennem. Det var dog ganske lummert i middagstiden. Det dryppet så smått fra taket. Svak nordlig vinn. Temp. -8.

Lørdag 22/4. Det blåste ganske kraftig fra v. i fm. så Stordal, som egentlig hadde tenkt å kjøre ut, syntes han vilde vente bedre veir. Stillnet dog utpå dagen, så ikvell er det omtrent blikkstille.

Temp. -12.

Søndag 23/4. Var en tur innover vidden. Det var ganske lummert idag, ganske stille, disig luft.

Temp. -11.

Mandag 24/4. Stordal kjørte ut i 11 tiden, solskinn fra en klar himmel, omtrent blikkstille. Temp. -11. Det hildrer mot øst og sydøst, så den lave Shanonøy står som en mur i to etasjer.

Tirsdag 25/4. Jeg må holle mig ved huset tross det fine veir. De små kræver tilsyn. Rett som det er, er en eller annen av dem i fare. De er forresten blit svær å ete kjøttdeig nu, så kjøttkverna må ofte være i sving. Svak no. blest. Temp. -15.

Notatbok: Så kom der atter en dag, og snart er den gått også. Jeg har det forresten ganske bra, sitter inne trods det gode veir, er bare ute og lufter "Guri" og hennes små litt. Forresten er dette kvalpekammeret ganske brysomt. Huff, huf om morgenen! Og forresten litt efter hvert utover dagen også. Vi har forresten bare 6 igjen av de 7. Stordal tok tabbe på en før han drog ut. Det var ..... stakkar som var lam i bakpoten og ville ikke bli bra, så det har kanske ikke blitt noen hunn av den likevell. Vi fikk altså bare 2 hannhunn av dette kullet (5 hunner og 2 hanner). Ja jeg skulde hatt lyst å være ute og kjøre med B & B - en lang tur. Håper at S - finner sleden som han mistet og bagasjen allermest. Solen skinner så fint inn gjennem overvinduet mens jeg sitter her.

Onsdag 26/4. Var en tur ved de nermeste redskapene. En felle var nedslått, men vet ikke vad som hadde bevirket det. Svak no.- bris. Temp. -15. Tåke.-

Torsdag 27/4. I gårkvell i kl. 21 tiden satte "Guri" i noen veldige glam utenfor. Jeg stakk da ut. Innover fra nesset kom 2 hundespann med tilbehør. Det var fra den danske videnskabelige stasjon "Kullhus" på Kapp Rink: Madsen, Zworck og Halfdan. Jeg måtte svinge på kaffekjelen i en viss fart. Efterpå laget jeg så moskusstek til kvells. De hadde meget nytt å fortelle. Det vigtigste var resultatet fra Håg i Grønlandssaken, et dundrende nederlag for normennene. Halv. Devold hadde været på sydpolsferd med Riser Larsen, ny president i Amerika, samt ophevelse av forbudet i Am., jødeforfølgelse i Tyskland osv.- De overnattet så her. Gulvet var jo ikke akkurat noe ideèlt sengsted, serlig da når 6 hundekvalper omtrent hele natten fant fornøielse i å foreta akrobatøvelser på de stakkerne som trett og sliten lå i soveposen, og dertil strødde de sine små fornødenheter hensynsløst utover på de mest uforskammete steder. Men alt blev tatt med gott humør. Madsen og Halfdan, som er lannmålere var så idag oppe på haugene her og foretok noen målinger, og kl. 19 gikk ferden videre innover til den danske maurerhytten. Svak vestlig bris, delvis overskyet. Temp. -18.

Notatbok: ..... Ja, så var det ikke mere av betydning. Jo - litt - Johnsen og Høgh hadde været i Peterbukta i julen, og Sivertsen fra Besselfjorden hadde været på Hockstetter for å besøke stasj. der. Men Johnsen og H. var selvfølgelig ikke hjemme da de hadde været ca. 2 mdr. på juletur sydover.

Fredag 28/4. Her kommer hyppig gjester til "hotell Sigurdsheim". Kl. 15 kom Sig. Tolløfsen og Karlsen sydfra. Nyheter og oplevelser smeller veggimellem så man vet ikke av før det er langt på natt. Jeg drar inn spekkbenken og stenger hundekvalpene inne i dørkråa, så vi ikke får historiene fra sisste natt op igjen. Svak vestlig sno. Temp. -22.

Notatbok: Var en tur oppe til nogen redskaper i middagstiden.

Lørdag 29/4. Idag kom danske Poulsen på visitt hit. Så traff han da Tolløfsen, som han ønsket. Men "hotellet" var optatt så han var ganske snar, kjørte så innover til Maurerhytten. Svak no.-bris.

Temp. -22.

Søndag 30/4. Atter besøk av danske Poulsen Kom fremom efter avtale med Tolløfsen for å hente noen skriftlige saker. Efter å ha fått sig mat og kaffe drog han videre til hyttene på Kapp Bremen. Han bad mig reparere døren i Maurerhytten som "Bamse" hadde gnaget hull i. Jeg kjørte nemlig for en tid siden forbi hytten hans mens han ophollt sig der. Han bad mig da være med utover isen et stykke for å ta et billede av ham (med hans eget aparat selvfølgelig) mens han kjørte over noen knulter. (antakelig forestillende en farlig situasjon) Nu ja, jeg var med og besørget fotograferingen, men imens hadde vi stengt "Bamse" inne i hyttegangen, og mens vi var borte - ca. 1 times tid - hadde "Bamse" gnaget et hull i ytterdøren så pass stort at han kunde få hodet ut, syntes vel han måtte ha frisk luft stakkar, og litt lys også. Jaja, jeg skal reparere døren ved leilighet. Liten nv.- kuling med snefokk. Temp. -12.

Notatbok: Danske Poulsen kom hit igjen kl. 14. på tur til Bremenhytta. Han skulde hente et skriftlig svar fra Tolløfsen på noe "elskverdigheter" som han hadde skrevet til han ute på Sabineøya.

Mandag 1/5. Så er det mai - blomstermåneden stod det vist i de gamle almanakkene -. Ja det jeg vet med hvite "blomster" i luften i fm. som feiedes avgårde av en liten no. - kuling, stillnet ut på em. Temp -14. Begynner å vente Stordal tilbake nu.

Tirsdag 2/5. Jeg var innover til den danske Maurerhytten og reparerte døren som "Bamse" hadde ødelagt, kjørte med hundene til Tolløfsen og Karlsen, "Ulven", "Thor" og "Jumbo". Tok med tilbake ca. 1/4 moskus. Vi hadde tidligere kjørt frem til danskehytten 1/2 skrott som erstatning for den tjeneste han gjorde oss ved å kjøre hjem en moskus til oss. Han hadde så ikke hatt bruk for altsammen, og da han (Poulsen) nu forlot hytten forgott for denne sessong sa han at vi kunde hente resten. Efterpå var jeg en runntur i terrenget her omkring og slog ned 5 kassefeller og 3 slagfeller samt tok inn 3 giftåter. Ingen rev. Klart veir, svak nordlig bris.

Temp. -17.

Onsdag 3/5. Veir og temp som igår. Intet nytt.

Torsdag 4/5. Stordal kom tilbake idag. Hadde tatt 2 hvitrev (1 i Lindenmannsfjorden og 1 ved Cittystua) hadde også med 1 som han forige tur hadde lagt igjen i Håkonstua. Han hadde kjørt gjennem hele terrenget og slått ned en del redskaper, hadde også med 1 død falk som hadde ætt sig ihjæl på en giftåte ved Bolettestua. Føret var slitsomt gjennem Flingelyfjorden, men bedre på nordsiden av Kunøya. Pent veir, litt overskyet på em. Temp. -5.

Fredag 5/5. Har ordnet mig for å dra ut imorgen og slå ned fellene og ta inn åtene i nordterrenget, samt kjøre over til Johnsbu med brev og telegram fra Tolløfsen.
Klart strålende solskinn. Temp. -9.

Bolettestua lørdag 6/5. Tolløfsen og Karlsen drog fra Sigurdsheim kl. 11. Deres misjon der er endt for denne gang. Har bl.a. døpt de 6 hundehvalpene. De fikk navn som flg.: "Snutta", "Bobby", "Bonna", "Signe" (den sisste er døpt av Karlsen) samt "Labb" og "Prikk". Så har Tolløfsen skrevet brev til Gjæver samt telegram til Tromsø som altså jeg nu skal besørge til Johnsbu. Har også besked om at jeg snarest mulig måtte komme nedover til Kapp Herchel for å hjelpe til med eventuell hvalrossfangst da der allerede var åpent vann. Imens får da Stordal passe stasjonen og de sakene som er der. Jeg blir altså å ta turen til Kapp Herchel på ski. Jeg drog kl. 13 avsted i motsatt retning altså nordover, møtte en tett tåkebanke som med god fart kom sigende inn fra no. just som jeg begynnte på Bastanbukta. Nede på isen var det dog så noenlunde siktbart, men oppe i fjellene lå den svart og tett så det ut til, litt snedryss iblannt. Kom frem til Bolettestua i kl. 17 tiden. Føret var bedre nu enn omkring mitten av april, da jeg sisst for her. Vinnen som har været nordostlig dreiet til nv. på kvellparten.

Arnljotstua søndag 7/5. Fra Bolettestua kl.0945 og kom hit kl. 1420. Pent veir, klart, svak no.- bris. Føret var ganske bra, så jeg kunde sitte på stykkevis. Tok inn 1 giftåte i dalmunningen på nordsiden av Kunøya. De andre redskapene på dette stykke har Stordal ordnet med da han for her for noen dage siden. Tok et billede av hytta her med "Bamse" og "Balder" foran.

Johnsbu mandag 8/5. Så er jeg da kommet hit. Hadde fint veir og føre over Ardenecaplefjorden, men fra munningen av Peterbukta og innover var sneen løs, så hundene formelig svømte gjennem løssneen de siste 3-4 km. Man får liksom et pust fra civilisasjonen når man kommer hit, noe godt og en del som ikke er bra akkurat. Leverte 2 telegrammer og 1 brev fra Tolløfsen. Her lå 2 telegrammer til Tolløfsen og 3 til mig og de var sannelig kjærkomne. Alt står vell til hjemme. I radioen fikk vi bl.a. høre ikvell at Ringsel var kommet fra Kvitsjøen og hadde med 3 russere som i en forkommen tilstann var tatt op fra en fangstbåt tilhørende isbryteren "Russland". Så var det kåseri og radiokonsert så en stakkars Sigurdsheimfæring kan bli rent tommelomsk. Gjæver og Holm fortalte så nytt til langt på natt og jeg samler det i hukommelsen så gott jeg kann, så jeg kan fortelle det videre til kameratene.

Arnljotstua tirsdag 9/5. Fikk et utdrag av radioavisen hos Holm og et brev fra Gjæver til Tolløfsen. Jeg sennte gebursdagstelegram hjem til mor. Så var det fotografering av begge parter, og med de besste ønsker og hilsen til mine kamerater drog jeg derfra kl. 13 1/2 og kom hit efter ca. 3 timers kjøring. Klart veir, svak no-bris.

Bolettestua onsdag 10/5. Kom hit kl. 1530 efter ganske nøiaktig 5 timers kjøring. En snadd hadde krøpet opp på isen gjennem et hull på nordsiden av Kunøya. Jeg skjøt på den på ca. 150 m. holl, men den jumpet. Der var dog meget blod på isen og likså på issørpen i hullet så den var nokk truffet. Har tatt inn 4 åter her omkring. Lett overskyet svak nordlig sno.

Sigurdsheim torsdag 11/5. Kom tilbake hit til hovedstasjonen kl. 1530. Var en tur innover Bastianbukta og tok inn 2 åter. Stordal var borte da jeg kom, var "att i dalen" og slo ned et par kassefeller. Han hadde ikke ventet mig hjem idag, da han bare var kommet til onsdag, hadde forregnet sig på en dag mens jeg var borte. Ikvell kommer en tett tåkebanke drivende inn fra o. Temp -10.

Fredag 12/5. Det er fritt for kjøtt i huset. Disse små bissevovene æter jo noe forferdelig, så vi må vel ut å se å få hjem ny forsyning. Stordal var oppe og skjøt 2 ryper som nu står og surrer i sausen.

Tåke svak vestlig blest. Temp. -9.

Notatbok: Mors gebursdag. Hun har vel fåt telegrammet.

Lørdag 13/5. Vi kjørte i 12 tiden innover til dalen hvor jeg var på moskusjakt sammen med danske Poulsen. Hentet hjem den andre moskusen som jeg skjøt dengang. Kom tilbake i

22-tiden. Tok inn noen giftåter som vi hadde liggende innover. Fant ingen rev, men 2 falke hadde måttet "bite i gresset". Skjøt 2 harer på turen. Solen begynner å varme gott nu mitt på dagen så sneen var bløt, rent et slitføre. Temp. -11 inatt.

Notatbok: ..... Rev var der selvfølgelig ikke, men 2 falker hadde måttet "bite i gresset" (en gråspettet stor, og en mindre ganske hvit) så vi har nu 4 stkr ialt. Stordal siger at det er 3 forskjellige arter av falkeslekten.

Søndag 14/5. Stordal har ordnet sig for å kjøre ut. Overskyet og tåke. Temp. -7.

Notatbok: Vi har nermest hollt hviledag idag, bare ruslet med litt småarbeide. Stordal har forresten bakt brød. Det har været overskyet omtrent hele dagen og nu på kvellparten ligger tåken klar og tett.

Mandag 15/5. Klart og omtrent stille. Stordal kjørte kl. 13 1/2, skulde innover Lindenmannsfjorden å ta inn en del redskaper som han ikke fant sist han var der. Temp. -8.

Notatbok: Jeg var en tur oppe på haugen og innover heia et stykke. Der var jo ikke meget å se, men en liten avveksling var det dog. De små bissevovvene fulgte med, med unntakelse av "Prikk". Han måtte snart vende tilbake da han er rekonvalent(?) efter en lammelse - visstnok - som han har hatt i bakbenene. Forøvrig har jeg ruslet med litt av hvert, bl. å spleiset et stykke i flaggsnoren. De danske hunde åt jo op alt hvad de kom over når de var her, like til snoren i flaggstangen. Den 17. mai nermer sig jo, så jeg syntes det var best å gjøre snoren istand.

Tirsdag 16/5. Veiret som igår. Temp. -6.

Notatbok: Har vasket klær idag. En lang snor med div. henger å soler sig. Ja, har forresten vasket gulvet også samt hatt sengklærne ute til lufting, og pinadø trengtes det å gjøres altsammen. Det er forbasket vanskelig å få sove om kvellene nu, så det blir først frem på morgenkvisten man slumrer inn. Alt lesestoff, som man i det hele taget gidder fare gjennem da - er absorbert, så jeg har nu tatt fatt på "soldatens bok". Det er forresten første gang jeg leser den nogenlunde grundig.

Onsdag 17/mai. kl. 8 gikk flagget til topps. Klart og pent veir til på kvellen da satte tåken inn.

Temp. -2.

Notatbok: Min første tanke da jeg våknet imorges gjaldt flagget. Jeg stakk ut av køien og heiste det for første gang iår.

Torsdag 18/5. Har begynnt på den siste kullsekken som vi har oppe, så jeg var nede ved stranden og gravet en stunn. Kom ikke helt ned, sneen er ikke minket videre. Der hvor kullene ligger er den nok gott og vell 3m. dyp. Lett overskyet, svak nordostbris.

Temp. -2.

Notatbok: .... Kom ikke helt ned, får grave videre imorgen. Det er en skitjobb. Sneen er ikke minket videre, så det er nok enda ca. 3 m. hårdføkket sne på der hvor kullsekkene ligger.

Fredag 19/5. Stordal kom tilbake inatt kl. 1. Han har faret fort.- Hadde været innover til Røsnes, Holmeslet, Svensby, Håkonstua og derfra hadde han så kjørt direkte hit, bare stoppet på Røsnes og kokt kaffe. Hadde slått ned og tatt inn de fleste redskaper, men noen er enda unner sneen. En hvitrev hadde han funnet på turen, og hadde også med 1 ditto. som han forige gang hadde lagt igjen i Håkonstua. En falk hadde han fåt på en giftåte. Inne i flingelyfj. hadde han set 2 gåseflokker - de første iår.- Tåken har ligget tett idag. Svak no. luftdrag. Temp. -2 inatt og +9 i middagstiden.

Lørdag 20/5. Tåke svakt vinntrekk fra alle kanter.

Søndag 21/5. Sneen får fart nu.- I middagstiden begynte det å blåse en stiv sv. - kuling. Jeg var en tur innover for å se efter vildt av et eller annet slags, men noen snespurv var allt jeg så. Stordal var en anden vei,- Han var heldigere, kom tilbake med 2 ryper. Overskyet.

Temp. +2.

Mandag 22/5. Vi hadde tenkt å overlate Guri og hennes små på egen hånd noen dage. Hadde spendt netting i en bue fra det ene hushjørne til det andet foran sjådøren med noen kjøttlunser innenfor. Jeg skulde - efter ordre - dra til Kapp Herchel for å fange hvalross og sjøløver, som Stordal siger. Stordal skulde samtidig kjøre over til Kapp Berlin og derfra en tur innover Albertbukta for å lete efter sleden som hundene vistnokk har satt fra sig derinne da de stakk fra ham siste gangen. Vi startet kl. 18, tenkte føret skulde være så nogenlunde bra på kvellparten og natten. Men desværre, sneen var blot som skum, som slæden sopte med sig og blev snart så tung at hundene ikke klarte å dra. De slet så vi hørte hjerteslagene deres som fjern motordur. Vi maset oss frem gott og vell et par timer. Da sa Stordal : "Nei dævelen nu snur æ".- Nu ja, jeg kunde jo ha tatt ryggsekken og Kraga og fortsatt, men en tung jobb hadde det blit i det føret". Så jeg sa: "Ja, æg trur æ snur æ å." "Ja vest før helvete," sa Stordal. "Det blir jo et umenneskelig slit i et slikt føre."- Ja vell, helomvending,- var tilbake kl. gott og vell 22. Så en snadd som lå oppe ca. 300 m. fra oss da vi kjørte utover, men den jumpet. Tett tåke, svak no. bris. Temp. +1.

Notatbok: .... "Ja, ja", sa Stordal. Så stoppa vi da og tok oss en kaffetår av termosen. Jeg hadde tenkt så smått på den veien som lå foran mig - 14-15 mil i dette føre med en tung ryggsekk + Kraga og jeg kom til å huske "Lena" fra Land, som ikke hadde vett å venne. "Fisket" da litt hos Stordal og sa: "Det blir en satans tur i dette føret".- "Ja ikke fan har æ tatt en slik tur", sa Stordal. "Det blir et overmenneskelig slit". "Nei", sa jeg, "æ snur pinade æ også". "Ja vest før helvete. Det e jo gal manns verk å hålle på på denne måten", sa Stordal. Vell- helomvending. Kom tilbake i 22 tiden.

Tirsdag 23/5. Tåke-tåke, tett og klam som en våt fille. Et par gåseflokker seilte omkring her en stund, men de fant nok "ikke noe å hvile sin fot på", syntes nok her var for meget sne, så det blev ikke gåsestek denne gang. Svak ostlig bris. Temp. +8 i middagstiden og -1 ikvell.

Notatbok: Jeg var på et par timer i em. Så ikke noe av betydning men snespurv var det vesentligste. Stordal gikk en tur for gott og vell en time siden, er ennu ikke kommet tilbake kl. 21 1/2.

Onsdag 24/5. Var oppe under bakken og hentet en balje vann - virkelig rindende vann.- Så er det slutt med å smelte is og sne til ferskvann for denne gang. Tett tåke til i middagstiden, da kom en kraftig bris fra n. og feiet den vekk. Det har froset på litt inatt. Jeg prøvde skiene i em. syntes de gled ganske bra, så jeg besluttet å starte på denne Herchel-turen. Er vel best å komme avgårde før det blir enda verre. Håpet at Stordal hadde kjørt over til Kapp Berlin samtidig, så jeg kunde fåt slengt ryggsekken og Kraga på det stykket, og han skal jo en tur den veien. Men han mente at han hadde forlitet kjøtt hjemme til hvalpene. Nu ja, ca 1/2 moskus skrott skulde jo klare sig en god stund. Men la gå. Jeg dro fra Sigurdsheim kl. 19. Ryggsekken og Kraga tynget ikke så lite, og føret var ikke rart til å begynne med, skien sank nok så meget nedi, så det gikk smått til å begynne med. Føret blev dog bedre utover natten.

Notatbok: ..... Håpet så smått at Stordal hadde kjørt over til Kapp Berlin. Han skal jo den veien en tur for å lete efter sleden som han mistet ivinter, så hadde jeg sluppet å bære det stykket. Men han syntes han hadde for litet kjøtt hjemme til hundekvalpene, bare en side og et lår av en moskus, så han fant ikke å kunne dra ut. Nu ja, jeg startet kl. 19. Ryggsekken var forbandet tung, den var jo fullstappet med div. fornødenheter. Det blir kanske ikke for langt ut i juli jeg kommer tilbake igjen. Så jeg måtte ha med litt av hvert. Og så Kraga, alt tynget. Skiene sank adskillig nedi til å begynne med, så det gikk smått. Føre blev dog bedre utover natten. Skaren blev tilslutt så hård at den bar. (dvs, når jeg gikk på ski) Og bra var det for jeg blev sliten tilslutt. Benyttet almindelig marstempo (3/4 timers marsj og 1/4 hvil). Kom hit til Kapp Berlin (Berlinstua) Torsdag 25/5 kl. 0315. Da var jeg pinadø glad. Så spor efter 8 bjørn som hadde gått utover isen. Noen spor var nok adskillig gamle, men 2-3 hadde i alle fall gått en av de siste dagene - eller nettene. Kl- er nu 1/2 6 og jeg legger mig på brisken for å få en blunn. Klar himmel, herlig solskinn. Bare et svakt luftdrag fra n.

Torsdag 25/5. kl. 0315. Så spor efter 8 bjørn på turen hitover. Enkelte var nok gamle spor, men 2-3 var ganske frisk.

Notatbok: Det er egentlig ikke noen fangsttur jeg er på nu. - Å jo, forresten, jeg er på tur til Kapp Hercel for å være med på hvalrossfangst. Jeg startet igårkvell kl 19 (7 em) fra Sigurdsheim. Skulde nok ha dratt for flere dage siden, men Stordal hadde planlagt å fare sammen med mig hit til Kapp Berlin for så å dra videre innover til Albertbukta for å lete efter en slede som han kastet bort ivinter en gang da hundene stakk fra ham. Jeg har ikke hundene med på turen nu, går på ski og må bære ryggsekken og kraga, hadde derfor gledet mig til at Stordal skulde kjøre med hit så hadde jeg sluppet denne tunge børren disse ca. 25 km. i alle fald. Men i siste liten fant han ut at han ikke kunde dra nu. Nu ja, jeg gav pokker i ham, startet som sagt i gårkvell. Solen tiner sneen nu, så om dagen er den bare skum, men så stivner den til utover kvellen og natten, så det er bare om natten så å si at det er så nogenlunde fremkommelig. Det gikk smått til å begynne med, for skiene sank ganske dypt nedi. Men, tenkte jeg, det blir bedre føre ut på natten, og det blev det også, og bra var det, for jeg blev tilslutt både "mør og skjør". Ryggsekken var jeklig tung. Jeg regner jo med å ikke komme tilbake før en gang ute i juli, så jeg måtte jo ta med litt av hvert. Den var i alle fall stappfull, og så dertil Kraga. Jeg brukte vanlig militært masjtempo -3/4 timers marsj og 1/4 hvil. En liten varm kaffetår med så meget sne opi som den kunde smelte (for å få det til å rekke på turen) for hver hvil, så en røik og så avgårde igjen. Kl. 315 om natten kom jeg frem hit til hytta. Hadde mest lyst å slenge mig på brisken straks å hvile, men det gikk nok ikke. Først fyr i ovnen - et avsaget parafinfat - og så ut å fylle kjelen med ren sne til drikkevann først og så kaffe derefter. Klærne som var gjennemvåt av svette op til tørk og nye klær frem av ryggsekken og på igjen. Da smakte det å få mat. Det var en god slump brøskiver som forsvant sammen med div. krus kaffe. Så skulde jeg da blunne litt, men kl. blev vist både 8 og 9 før jeg slumret. Så spor efter 8 bjørn på turen. Alle sammen førte ut over mot iskanten. Men bamse selv så jeg ikke noe til. Nu er kl. snart 20 igjen så om en stunn blir det å ta neste trøkk igjen. Turen går herfra til Falkberget inne i Claveringsunnet. Det blir forresten en ganske kort masj, bare omtrent 15 km.

Notatbok II: Så er det kvell igjen, kl. er bortimot 20. Har bare hvilt og ætt idag, samt løst kryssordoppgaver og lest "Oslo Illustrerte", og sett smukke billeder. Om en stunn går turen videre til Falkberget og muligens helt frem til Kapp Wynn. Skal vente til frem mot midnatt tror jeg før jeg drar, så føret blir nogenlunde rimelig. Fint veir, klart med nordlig luftdrag.

Falkberget fredag 26/5. Drog fra Berlinstua igårkvell kl. 2140. Det begynnte samtidig å blåse ganske kraftig fra s., og en tett tåke kom drivende nordover gjennem sunnet. Jeg tenkte dog det skulde være temmelig greit å ta sig frem til Falkberget (tross tåken), men --- ja, tåken blev altså tettere og tettere, så tilslutt var det på det knappeste jeg skimtet i skispissene. (Overdrivelse selvfølgelig) Efter tiden som jeg hadde gått mente jeg tilslutt å være i nærheten av hytten, terrenget syntes jeg også lignet. Jeg hadde jo været der en tur med motorbåt isommer, men huset var som sunket i jorden. Tenkte først å vente til tåken lettet, så jeg slog mig ned i ly av en stor stein, men det blev ufyslig koldt i lengden, så jeg drog like så gott samme vei tilbake til Berlinstua og kom hit igjen kl. 1/2 5 imorges. Først på em. lettet tåken så det blev ganske siktbart nede på isen og et stykke opover liene i alle fall, men oppe i fjellene hang den fremdeles tett og svart. -Startet igjen kl. 17 1/2 og kom da endelig hit til Falkberget kl. 2120. Like efter jeg kom frem seg tåken atter ned over fjellsidene, samtidig begynte et fint snedryss. - Her lå brev til mig fra Tolløfsen, dat 8/5. Han bad mig lete efter en rev som han mente skulle ligge et stykke innenfor huset, hvor de hadde hatt en giftåte.

Falkberget lørdag 27/5. Tåken ligger fremdeles tett- surt veir.- På em. begynnte det å blåse ganske kraftig fra no. Har været og lett efter reven som Tolløfsen skrev om, men fant ingen.

Notatbok: Hadde igrunnen trod at jeg skulde være kommet helt frem til Bjarnebu idag. Det er jo den 27/5 og jeg vet om en Bjarne som fyller 13 år idag. Nu ja, så får jeg feire fødselsdagen her jeg er. Er blitt sinket på grunn av tåke og dårlig føre. Da jeg forleden kvell kl. 2140 startet for Falkberget, hvor jeg altså nu er la det over med tett tåke. Trodde dog jeg skulde klare og ta mig frem. Skjønt det er første gang jeg går her. Fartet jo et par gang gjennem sunnet med motorbåt ifjorhøst, men det er på en annen måte nu, og til kart har jeg bare en liten rå skisse som jeg selv tegnet i farten. Tåken var så tett at jeg kunde ikke se mange meter fra mig og da jeg tilslutt støtte på en steil fjellvegg som jeg vanskelig kunde passere, da isen utenfor var full av temmelig brede sprekker, fant jeg det rådeligst å snu tilbake til Berlinstua.
Å vente der jeg var til tåken eventuelt lettet vilde jo bli for hustrig, og ikke hadde jeg mot heller med mig. Jeg fullte da mit eget skispor tilbake igjen. Man sier at frem og tilbake er like langt, men jamen syntes jeg tilbaketuren var adskillig lengere. Kom da tilbake til Berlinstua den 26/5 kl. 1/2 5 om morgenen. Over middag lettet tåken. Den lå som et tak i høide med fjelltoppene, men nede var det siktbart. Kl. 17 1/2 drog jeg igjen avgårde og nu gikk det bra. Måtte gjøre en avkrok bak et fjell, kom ned inne i en lagune og så utover igjen hit til hytten. Kom hit kl. henimot 22. Hadde igrunnen tenkt å fortsette videre til Kapp. Wyhn - et par mil lenger i ruten, - for føret var ganske bra nu på kvellen, men så seg tåken ned igjen, så jeg besluttet å stoppe her. Tåken ligger fremdeles som et tak, men det er siktbart, så når sneen stivner til litt ut på kvellen er det meningen å fortsette. Imens løser jeg kryssordoppgaver og leser, samt drikker kaffe, og damper på snadda. God hvetestump har jeg også på borde og kakako og meget annet rart er det på hylla. Lavet mig forresten en god kakaotår i gårkvell.- Ja feltlivet er herlig. Håper du har en riktig god gebursdag Bjarne.

Liavåg søndag 28/5. Tåken lettet litt over minnatt så jeg drog fra Falkberget kl. 2. Det hadde satt inn med litt frost, så det var finfint skiføre. Kom hit kl. 1/2 5. Så en snadd på veien. Den hadde krøpet op gjennem en sprekk.- Her lå også brev fra Tolløfsen. Han bad mig lete efter en felle som han mente der skulde være en rev under tett op for huset. Jeg fant begge dele- både fellen og reven. Den var helt nedfrosset i telen - har nok ligget der siden tidlig ifjordhøst - så det var vanskelig å få den så noenlunde helskinnet op. Skal flå den her så jeg slipper å bære på skrotten. Tåken ligger tett fra mitt i fjellsiden og opover fjellene, så jeg kan ikke ta over fjellet til Bjarnebu før det blir siktbart. Isen ligger bare ca. 100 m. utover mot næringen. Derfra er det åpent vann så langt jeg kan se. sv.- bris.

Notatbok: Kom hit kl. 5 imorges. Veiret og føret var bra. Her lå brev fra Tolløfsen igjen, bad mig lete efter en felle som de ikke hadde funnet, da den var fjernt unner sneen. Jeg fant fellen, og unner den en ganske pen hvitrev. Den henger nu og tiner, så skal jeg flå den og ta skinnet med i ryggsekken. Vet ikke hvor lenge jeg kommer til å bli her i hytten. Tåken vil ikke gi sig. Nede er det enkelte gløtt, men oppe i åsene og fjellene ligger den tett og svart. Og herfra resten av veien er det åpent vann med stille fjell og næringen som man ikke kan passere, så jeg må ta over fjellene resten av turen. Har vel ennu 2 dagsmarsjer igjen frem til målet. (Kapp Hercel)

Bjarnebu mandag 29/5. Det satte inn med en liten kuling fra no. imorges. Tåken drev vekk, så over middag var det ganske klart. Ut over dagen løiet vinnen. Jeg flådde reven og startet fra Liavåg kl. 17 og kom hit kl. 2115. Kan henne jeg ikke tok korteste veien akkurat. Opstigningen på Liavåg er ikke lett akkurat når man har noe å bære, og forøvrig var dette veistykket litet hyggelig, snebart så jeg bar skiene omtrent hele veien og så bare ùr å balansere gjennem. Så en grøde med hare inne på vidden. Traff også en flokk - 5-6 stkr. - op for huset her, Trodde jeg skulde komme på hold så det kunde bli en haresuppe, men skiene skrapte i skara så de satte til fjells på et par hundre m! avstand. Har ikke hadt kokmat siden jeg drog fra Sigurdsheim, bare kaffe og hård stomp.- Ja denne stompen som ligger i hyttene er så innmari hård. - Her lå også brev fra Tolløfsen. Han beklaget at her var fritt for kaffe. Men han bød versågod på kakao, og det er jo minst like så godt. Jeg fant forresten litt kaffe i en box, så jeg klarer mig. Sydvestlig bris. Et ganske smalt isbelte ligger langs kysten. Tar mig en pust her før jeg fortsetter fjellveien over til Borganes.

Kapp Herchel tirsdag 30/5. Drog fra Bjarnebu kl. 3 1/4. - Tilfjells igjen - Tok selvfølgelig gjennem feil skar, så jeg kom ned i et bratt ulende, men ned kom jeg dog og fortsatte siste del av veien til Borganes langs landkollen. Der var det gott å gå. Satte skiene igjen da jeg var kommet ned fra fjellet. Kom frem til Borganes kl. 8 1/2. Så noen gåseflokker og et utall med harer på veien. Hadde pent veir på turen til Borganes, klart med lett sydlig blæst. Stoppet her til kl. 19. Startet da fra Kapp Herchel (siste trøkken). Det hadde begynnt å blåse ganske kraftig fra s. med enkelte sluddbyger. Landkollen her var ikke rar å gå på, var temmelig råtten og full av revner, så jeg måtte for det meste vasse oppe på stranden gjennem leire og sneslaps. Kom hit til Kapp Herchel kl. 23 1/2. Tolløfsen og Karlsen var til køys. Jeg leverte Tolløfsen disse sakerne som jeg hadde med fra Johnsbu - telegram, brev m.v. Tror jeg fikk et bra billede av 4 harer borte ved Borlase Warren.

Notatbok: Så begynner jeg å nerme mig målet, bare knappe 2 mil igjen til Kapp Hercel. Gikk fra Liavåg mandag kl. 17. Tåken hadde da en liten kuling fra nord feiet med sig. Så tok jeg da ut på den første fjellvandringen. Opstigningen var både bratt og tung og så med denne forbaskede tunge ryggsekken. Men da jeg først var oppe hadde jeg slette vidden foran mig helt frem til Bjarnebu (Nei det er ikke dig, Bjarne, stedet er opkallt efter, det er nok en annen størrelse). Kom frem dit kl. 2115. Her var det som vanlig en masse harer - hundrevis tror jeg. Gåsen snadret og gås... plystret, ja jeg syntes jeg hørte heiloen også så det var rent livlig. Jeg kokte da kaffe inne i hytten, fikk mig mat og tok det med ro til kl. 3 1/4 tirsdag morgen. Så bar det til fjells igjen, først over en lagune og så op gjennem et skar. Jeg hadde 2 skar å velge imellem og selvfølgelig tok jeg det gale.

Jeg visste at når jeg var kommet op i det rette skaret førte et dalføre ned like østenfor Borganes (hvor jeg nu er). En dal fant jeg også, syntes nok den så litt snever ut, men jeg fullte den til den plutselig ennte med en hengeskare og en bratt styrtning unner. Fy pokker. Jeg kjennte nesten navelen oppe i halsen. Jeg var da grundig klar over at jeg hadde gått feil. Men,- skulde jeg snu tilbake og gå op det andre skaret efter at jeg nu i omtrent 2 timer hadde strævet mig op og inn gjennem det første! Slengte da ryggsekken fra mig på en haug og så drog jeg på en liten rekognoseringstur. Åjo, det så ut som jeg ved å forandre på kursen kunde komme ned ved å gå på skrå langs fjellsiden. Det gjorde jeg da, men den var både bratt og ufør menge steder, så jeg var glad da siste knipen var forbi og jeg stod nede på landkallen. Satte da skiene igjen på et nes. De hadde jeg forresten måttet bære omtrent like lange stykker som jeg kunde gå på dem. Så gikk det da bra resten av turen hit. Jeg gikk da på lannkollen langs med sjøen og kom frem hit til hytten på Berganes kl. 8 1/2. Fikk mig mat, kaffe og en røik. Så slengte jeg mig på brisken og sov som en sten til

kl 17. Nu skal jeg altså ta siste trøkken frem til Kapp Hercel. Det er bare knapt 2 mil og gott å gå langs strannen. Her er barmark, bare en fonn og en sneflekk hist og her.

Onsdag 31/5. Har halsolet bjeksoene idag og så har Tolløfsen og jeg flådd hvalross. De hadde skutt 4 stkr. her like før jeg kom. Fremdeles tåke og litt snedryss.

Torsdag 1/6. T. og jeg har spekket hvalrosshuder idag. Karlsen flår rev. Tåke, svak blest fra s.

Notatbok: Hvalrosen har nok ikke vist sig siden jeg kom hit. T. og jeg har begynt å spekke av idag, blir vel ferdig imorgen hvis det ikke skulde dukke op noe uforutset. Håkon flår rev.

Fredag 2/6. Omtrent helt klart idag, så solen har varmet gott (+14) i middagstiden. T. og jeg har spekket resten av hvalrosshudene og saltet skinnene. Kraftig bris fra s.v.

Lørdag 3/6. (Pinseaften) Tåke,- T. og jeg har spekket og saltet 3 bjørneskinn. Karlsen flår rev. Pinserenovasjon, sprøit og nattkaffe. Køier kl. 1.

Søndag 4/6. Vi har hollt pinse, bare matfanget oss. Litt tåke. Temp. +13 i middagstiden, ikvell +1.

Notatbok: Så 2 hvalros et stykke ut på, tenkte de skulde gå op på isen, men de forduftet på kvellparten, men kanske ligger de og lurer der ute fremdeles. Det er nok et par for de optråtte temmelig erotisk. Vi kan ikke ta dem i sjøen før vi får motorbåten ut. Spissa blir nok for ustødig og svak til å kjøre med hvalrosspann. Jeg husker pinsen ifjor.

Mandag 5/6. Rusler med litt av hvert. Intet å snakke om. Veiret fremdeles grått.

Temp. +8 og +3.

Notatbok: Så er pinsen omme. Håk. ordner motorbåten. Veiret fremdeles grått, og mit humør ditto.

Tirsdag 6/6. Tåke og litt snedryss i fm. Klarnet på em. Har hugget en renne i landkollen, så vi kan sette ut motorbåten. Efterpå var T. og jeg en tur på 2-3 timer med spissa, skulde se efter hvalross, men så blev bare fangsten 2 harer (middagsmat til i morgen). Så noen gåseflokker og ganske meget erfugl. Svak blest ut Klaveringsfjorden.

Onsdag 7/6. T. og jeg var roende utover til Borlase Warren. Så efter hvalross og annet småtteri, men resultatet blev en båtlast med rækved. Ikvell tåke igjen-stille. Temp som igår.

Torsdag 8/6. Det begynnte å blåse en kraftig no. storm i fm, så vi måtte ut å surre båten og berge alt lettgoss som stod ute, stillnet på kvellen, men det blåser ennu kraftig. Kapp Herchel er jo vistnokk berømt viden om for å være en veirhård plass. Det er omtrent isfritt så langt vi kan se, bare noen spredte storiser hist og her. Temp. +8 og +5.

Fredag 9/6. Vi har flagget idag for prinsesse Ragnhild. Klar himmel med strålende sol, svak sydlig bris. Temp +21 og 0. Tolløfsen har skomakret og jeg har hjulpet Karlsen å flå rev (d.v.s. jeg har flådd og K. har fettet av og satt skinnene på spila).

Lørdag 10/6. Fikk øie på en hvalross imorges ca. 200m ute. Karlsen og jeg rodde ut i spissa, men den satte utover med god fart, så - ja, den for altså betydelig fortere enn vi. Klart og stille til på kvellen, da kom en ostlig bris settende med tett tåke. Temp. +24 og -2.

Søndag 11/6. Vi har "hollt helg" idag, solskinn og klart. Temp. +26 og +3.

Notatbok: Har jeg været hjemme idag og veiret så strålende som her, hadde vi nok dratt på telttur. Men det er langt frem det enda. Vi køier tidlig ikvell. Kl. er bare 21 1/2.

Mandag 12/6. T. og jeg hadde planlagt en tur til Borlase Warren idag, men det blåste ganske kraftig fra sv. i fm. så vi opgav turen. Isen ligger også tettpakket kloss i fjæren så det har blitt temmelig innviklet å komme frem. Overskyet, Temp. +6 og +3.

Tirsdag 13/6. T.- og jeg var utover til Borlase Warren, rodde ca. 8 km. så blev vi stoppet av is, gikk derfor tilfots de siste 4-5 km. Fant 1 hvitrev hvor de i vinter har hatt en åte. Den har været unner sneen intil nu og er derfor ikke funnet før. Lette efter egg men det er vistnokk for tidlig ennu. Så en masse ærfugl ved Borlase W.- Ca. 15 snadd lå sprett utover isen. Delvis overskyet, stille, litt tåke ikvell, Temp. +12 og 0.

Onsdag 14/6. Denne hvalrossfangsten som jeg måtte hit for synes å bli tynn.

Ikvell overskyet, sur blæst fra no. Temp. +22 og +2.

Torsdag 15/6. Ingen store begivenheter.- Klart og strålende sol i fm. men over middag trakk det op og det begynnte å blåse en kraftig storm fra n. Temp som igår.

Fredag 16/6. Det satte inn med en orkanaktig storm fra n. inatt, øket utover morgenen og fm. Jeg synes det er rart at dette huset ikke skvetter på sjøen når stormbygene kommer. Det er jo omtrent ingen torvile runt, men kullsekkene som er stablet op på øversiden og nersiden tar jo av en del. Hele havet like fra fjæren og så langt vi kann se - det er forresten ikke så langt - er belagt med råkk. Måsene har et svare strev med å holde sig unner land. De gjør sig lav på vannet og andøver av alle krefter, men likevell bærer det utover, så må de ta sats og flyge, men bare noen få m. så må de ned igjen, så noen svømmetak, og så en ny spurt til de langt om lenge er i fjæren. Der holler de så gjestebud på et par hvalrosskrotter,- Vi 3 menneskekryp må passe løiet når vi skal ut for døren, ti det er ganske lettvint å bli blåst på sjøen i kulingene. Det var ganske tett snefokk også i fm.

Temp. +4.

Lørdag 17/6. Citty kom hit fra Revet i em. Han kunde berette at hans kamerat - Arnljot - ikke hadde været på revet siden han gikk derfra en av de første dage i mai. Imidlertid hadde han været på Kapp Herchel vistnok fra den 10/5. Derfra hadde han så kjørt til Mygbukta den 13/5 sammen med Sverre Sørensen, hvor han skulde levere noen telegrammer og hente mulige ankomne. Han mente å være tilbake på Herchel omkring 20/5. Tilbake til Herchel er han imidlertid ikke kommet. Man har derfor antatt at han fra Myggbukta hadde kjørt innover til Revet. Men dette er heller ikke tilfelle.- Så er den mulighet at han har stoppet på Eskimones idet føreforholdene har været så dårlig at han ikke har funnet det rådelig å fare videre. På Eskimones hadde han jo også opholdt sig meget i vinter og hadde alltid været en velsett gjest. Så snart isen går op innover Klaveringsfjorden er det meningen å dra innover til Eskimones og få hans skjæbne brakt på det rene.- Pent veir igjen, klart, lett sydlig bris.

Temp +15 og +2.

Søndag 18/6. Har holdt helg idag, er wishtparti nu siden Citty kom. Delvis overskyet.

Temp +13 og +4.

Mandag 19/6. Tolløfsen og jeg skulde igårkvell ro en tur utover til Borlase Warren for å se efter egg og annet småtteri. Just som vi skulde gå i båten fikk vi se at der lå hvalross på et flak ute i fjorden. Vi rodde da utover. Der lå 6 stkr, skjøt 4, men 2 kom sig i sjøen. De var dog temmelig medtatt så vi antok at også de vilde gå åt. Rodde så til lands igjen for å hente Karlsen og Citty og hjelpe oss å flå. De hadde da gjort klar motorbåten, så vi satte den på sjøen og drog utover. Flådde 3 hvalross. Den 4 slepte vi med oss til lands. Kom tilbake kl. 9 imorges. Efterpå rodde Tolløfsen og jeg utover for muligens å finne de 2 andre hvalross, men vi så intet til dem. Kom tilbake i 13- tiden, køiet så til kl. 19, var så atter en tur utover og så oss om. Overskyet litt sur ostlig bris. Temp. +16 og +2.

Hvalross

Jeg skulde jo til Hercel for å hjelpe til med hvalrossfangst, men den lot vente på sig så det ut til. Vi var over mitten av juni og hadde bare set en eneste og den for forbi med god fart ca. 400 m. fra lann, var oppe bare øieblikk og pustet stunnimellom og fortsatte så sin vei nede i dypet. Så en søndagskvell bestemte Tolløfsen og jeg oss for å ro en tur i spissa for å se om vi ikke i alle fall kunde råke på en snadd til en avveksling. Vi hadde flere gang før gjort lignende ture, dog uten nevneverdig resultat. Det meste vi hadde opnådd var noen stegger. Men det er gott å få røre sig litt så vi skulde altså ta oss en rotur igjen.
Som vi skulde gå i båten tok jeg kikerten og speidet utover havet. Drivisen var ganske tett utover. Der var lave florer, små knulter og mektige storiser høiere end hus, og imellem alt dette smale rokker og brede rokker med åpent vann. Der langt ute på et flak lå noe svart, det lignet et dyr, men det kunde jo også være at isen var skitten. Vi besluttet dog å ro utover og undersøke tingen. Vi hadde begge gevær med. Ja du det var nok en hvalross. Den lå med ryggen mot oss. Vi nermet oss forsiktig, men den sov nok tryggt lot det til, for den snorket så det duret lang lei. Men der på den anden side av flaket reiste et veldig hode sig og så på oss, men la sig ned igjen, syntes nok ikke vi så videre farlig ut.
Vi var nu kommet ganske nært flaket - 20 - 30 m. og reiste os forsiktig i båten. Der på den anden side av flaket lå også 5 hvalross. De lå tett ved siden av hinanden og nøt tilværelsen, lå og klødde sig med de store forluffene på maven og sidene. Det var nok best vi tok den nermeste først, den som lå og snorket. Vi fyrte begge i nakken på den, og den blev liggende urørlig, bare snorkingen ophørte. Men nu kom der liv i de 5 andre. De reiste sig på bakluffene, stod rett op og ned, antakelig for å få rede på hvad dette var slags forskrekkelse, og så bykset de frem til iskanten for å komme sig i sjøen, men nu fyrte vi igjen, og to stykker sank sammen på isen. De tre kom sig i sjøen, men også de hadde nu fått noen kuler, så de klarte ikke å gå ned. Sjøen var rød av blod der de for frem. De to satte utover med god fart, men den tredje klarte nok ikke å holde følle og tok like så gott en annen retning. Vi rodde efter den på kloss holl, men bare hodet var over vannet og der trenger selv ikke helmantelkulen gjennem, så den fikk adskillige skut før den endelig blev liggende stille i vannskorpen. Så rodde vi til og fikk et taug i den og bukserte den tilbake til flaket hvor de andre lå. Der lå nu altså 4 store kolosser. Det var et bra resultat av utflukten likevell.

Tirsdag 20/6.Klart i fm. ikvell tåke. Temp +16 og +2

Notatbok: T. C. og jeg har spekket av hvalrosshudene og saltet dem. Efterpå var vi en tur utover i motorbåten og kjek efter flere hvalross, men vi fant bare en storkobbe som vi skjøt, var tilbake i kl. 23 tiden, hvorefter K. sveiset kobbebiff.

Onsdag 21/6. Det var klart og pent veir imorges, men tåken lot ikke lenge vente på sig, så det blev ingen utfart idag. Har bare spekket og saltet storkobbhuden. Ikvell regner det tett og tungt. Temp +12 og +1.

Torsdag 22/6. Ufyselig veir, regn og tåke. T.- skjøt en lom ikvell. Temp +6 og +2.

Fredag 23/6.Vi var alle 4 en tur med motorbåten og så efter fangst.- Skjøt 1 moskus litt hitenfor Sandodden. Så en till, men den lot vi gå, da vi ikke hadde bruk for mere denne gang. Moskussen er temmelig mager nu. Fant noen ærfuglegg - de første iår. Det blåste en bitende nordenvinn. Drog avgårde i 11 tiden og kom tilbake kl. 21. Temp. +12 og +4.

Lørdag 24/6. Klart peint veir - kraftig blæst fra sv. Sprett is. Temp +22 og +10.

Søndag 25/6. Sydostkuling - Temp. som igår.

Mandag 26/6. Tolløfsen og jeg var med motorbåten en mils vei innover. Lette efter en giftåte som de hadde lagt ut ifjorhøst, men den var fremdeles unner sneen, så vi fant den ikke. Fant noen ærfuglegg. Pent veir i fm. over middag kom tåken. Temp. +13 og 0.

Tirsdag 27/6. Sur og klam tåke, blest fra no. Temp. +7 og +2.

Onsdag 28/6. Tåke, svak so.- trekk. Temp. +4 og +1. Isen ligger tettpakket kloss i fjæren.

Notatbok: Vi speider efter fangst av et eller slags, men alt forgjeves.

Torsdag 29/6. Tolløfsen, Citty og jeg var var en tur med motorbåten og så efter fangst, men der var intet å se. Var fremom Borlase Warren og lette efter egg, men fant ingen. Pent veir i fm. Ikvell tåke.

Temp. +25 og +7.

Notatbok: Hadde lett kluss med maskinen. Der var nok kommet vann i parafinen, men vi kom os dog hjem.

Fredag 30/6. Stille og overskyet. Tett is utenfor. Temp. +12 og +4.

Notatbok: Var en tur oppe på hauen, ...... skute i sikte utenfor K. Marry, men det var nok bare drømmesyn.

Lørdag 1/7. Overskyet med litt regnyr idag, på kvellparten fint snedryss. Temp. +7 og +2.

Søndag 2/7. Tåke og stille. Temp. +8 og +2.

Notatbok: Jeg skulle jo egentlig hit for å være med på hvalrossfangst, men dette ser sandelig smått ut. Her er ikke liv å se på isen når unntas himmelens fugler som enkelte gang slår sig til ro på et flak.

Mandag 3/7. Solskinn og klar himmel til på kvellen, da trakk det over. Svak no.- bris.

Temp. +18 og +2.

Tirsdag 4/7. Veir og temp. som igår.

Notatbok: Hadde planlagt å gå over til K. Marry og Eskimones for å få rede på Arnljot. Det er vel ca. et par mdr. siden han drog herfra, skulde til Myggbukta en tur, mente å være borte ca. 3 uker, men er altså ennu ikke kommet tilbake. Vi kom dog ikke avgårde idag da isen er ganske tett.

Onsdag 5/7. Pent veir, svak no. bris. Temp +23 og +4.

Torsdag 6/7. Intet å skrive om. Veir og temp som igår. (Åja, man blir tom i haue)

Notatbok: Drømte inatt at jeg var hjemme og spillte gramofon.

Kapp Marry fredag 7/7. Drog fra Herchel i 15 tiden og kom hit omtrent minnatt. Pent veir. Klart. Temp i middagstiden +27. På turen hit skjøt vi 5 hvalross, flådde dem og slepte hudene op i fjæren på nordsiden av Klaveringsøya. Så tar vi dem med til Herchel på tilbaketuren. Her er et ganske stort hus og vistnokk bra forøvrig. Noen små reparasjoner kunde dog trenges, bl.a. mangler 5 vindusruter. (11x13") Ovnen er også skral. Vi stopper her bare mens vi koker kaffe og får oss mat og fortsetter så foreløbig til Elsborg.

Lørdag 8/7. Kom til Elsborg i 5 tiden. Kl. 9 drog Citty, Tolløfsen og Karlsen til fots med Eskimones som mål. Citty mente å gå videre til Revet. Det ligger enda fast is herfra og innover Youngsund, så det er ikke mulig å komme videre sjøveien. Jeg blev tilbake for å ha et øie med motorbåten og spissa. Fortøiet motorbåten godt og drog spissa op i fjæren. Hadde såvitt slengt mig på brisken for å ta en blunn - Det var jo et par døgn siden sist -, da kom C.T. og K. tilbake. De hadde måttet venne om 3-4 km. herfra, hadde blitt stoppet av en elv som de ikke kunde komme over. Drog tilbake til Kapp Herchel kl. 19.

Notatbok: Elsborg er et prektig hus, har jo forresten også været benyttet som hovedstasjon. Her mangler 3-4 vindusruter 26x26 cm. På nordsiden av Claveringøya lastet vi inn hvalrosshudene igjen og fortsatte til Herchel.

Søndag 9/7. Kom tilbake hit til Kapp Herchel kl. 0110. Idag har vi spekket av og saltet hvalrosshudene som vi hadde med fra Klaveringsøya. Fortsatt pent veir, tett sv.- blest.

Temp. +28 og +8.

Mandag 10/7. Tolløfsen, Karlsen og jeg var en tur utover med motorbåten og så efter hvalross, men fant ingen denne gang. En enslig snadd lå langt inne på en flore, men da vi nærmet oss galoperte den utover mot kanten og jumpet. Var pålann på Sandholmen hvor vi fant en bøtte ærfuglegg.

Klart, svak sv.- bris. Temp. +30 i middagstiden.

Tirsdag 11/7. Hadde tenkt å ta en tur til Liavåg idag, men det blåste en liten so.- kuling i fm. så turen blev opgitt. Forøvrig pent veir, klart. Temp. +17 og +4.

Onsdag 12/7. Overskyet. skarp sv.- blest. Temp som igår.

Notatbok: H. så et fangstfartøi (nr. 2) ikvell - en skute utenfor Jaksonøya. Intet nyt forøvrig.

Torsdag 13/7. Surt veir, snesludd, liten kuling fra o. Temp +7 og 0.

Fredag 14/7. Fremdeles surt veir, tåke og grått - grått. I kl. 20 tiden hørte vi et ganske klart ul som av en tåkelur ute på fjorden, men tåken er tett, så vi kunde intet opdage.

Lørdag 15/7. Så er ett år gått siden vi forlot Tromsø, så nu kan vi begynne å telle månedene til vi får dra tilbake igjen. Hadde et litet solgløtt i fm. men så trakk det over igjen. Svak bris fra o.

Temp +14 og 0.

Notatbok: Vi håper på gott veir imorgen, er da tenkt å dra på "turne" enten sydover til Eskimones igjen eller utover til Liavåg og eventuell videre nordover, må vel snart se å komme opover til Kuhnøya igjen, der er jo meget arbei som forestår.

Søndag 16/7. Tåke og surt fremdeles, svak so. blest her, men ut mot havet kan vi høre stormen og dønningen maler isen, så det høres som fjern torden. Fordriver tiden innendørs og lever i håpet om snart å få se en skute ankre op utenfor med post hjemmefra.

Temp. +5 og 0.

Mandag 17/7. Veir og temp som igår. Karlsen skjøt en snadd fra fjærbakken

Notatbok: Det er ikke veir å fare i heller. Her er forresten såre litet av snadd, så jeg vet nesten ikke min arme råd hvorledes jeg skal få skinn til Bjarne, han skal jo bygge kano. Nu ja, man får se.

Tirsdag 18/7. Tåken lettet på kvellparten, så kanske får vi noen dage gott veir. Det blåste ganske kraftig fra sv. imorges,- ikvell stille, Temp +8 og +2.

Onsdag 19/7. Startet i 12 tiden på tur til Eskimones - eventuelt Revet. Klar himmel og omtrent stille. Omtrent mittveis mellem Herchel og Kapp Marry skjøt vi en hvalross. Hadde litt motorklikk til å begynne med. I kl. 21 tiden kom vi til Eskimones, hvor vi en times tid la beslag på dansk gjestfrihet. Utenfor Kapp Marry passerte vi det danske skip "Gustav Holm" samt en flyvemaskine som fløi over Klaveringsøya mot Sandodden. En dansk motorræser med 2 mand ombord passerte vi mittveis mellem Kapp Marry og Elsborg,- En veldig traffikk efter vore forhold. På Eskimones fikk vi da bl.a. høre at Arnljot hadde passert der på tur fra Myggbukta den 23/5. Han hadde ankommet om morgenen og var kjørt videre om kvellen, skulde da utover til Kapp Marry efter 2 bjørneskinn og så videre til Kapp Herchel. Nu ja, til Herchel er han ikke kommet. Men det kan jo tenkes at han har møtt hindringer så han har måttet kjøre til Revet langs nordsiden av Klaveringsøya. Imidlertid var han enda ikke kommet dit så sent som den 10/7, da Citty drog derfra til Kapp Herchel, så håpet om å finne han der nu er nok såre tyndt. Drog fra Eskimones i kl. 22 tiden mot Revet.

Revet torsdag 20/7. Kom hit kl. 0315. Arnljot var nok ikke her heller. Alt var i samme stand som da Citty drog herfra for over en måned siden, så han har nok ikke været her heller i mellemtiden. Fikk oss mat og hengte reveskinnene ut i solen (her er jo en pen slump - 155 stk). Derefter køiet vi. Tørnet ut igjen i 9 tiden. Det hadde da begynt å blåse en stiv sv.- kuling, så vi måtte berge inn skinnene. Ikvell er det atter stille og klart. Det er meningen å gå tilbake gjennem Youngsund altså på nordsiden av Klaveringsøya, så vi kan undersøke hyttene der efter mulige spor efter Arnljot. Vi kom imidlertid ikke avgårde idag, fikk motorbåten bare halvveis gjennem revet, så vi må vente neste høivand. Pent veir. Temp. +9 ikvell. Utenfor huset her står engrævehalen frodig og tett som på den fineste eng hjemme i Norge. Men så ligger jo denne plass gott til for solen, og gjødsel skorter det såvist ikke.

Fredag 21/7. Drog fra Revet kl. 1030. Hadde fint veir til å begynne med, men fremme i Youngsund fikk vi stiv kuling fra no. med tåke. En hel sjø var det også, slet stevnet av spissa som vi hadde på slep lastet med 1 hvalrosshud og 3 sk kull til bistasjonene her utover. Kom til Meyerhus i kl.17 tiden. Her la vi påland de 2 siste kullsekkene. Bestemte oss til å stoppe her til vinden legger sig og tåken letter.

Herchel lørdag 22/7. I kl. 1 tiden hadde vinden stillnet litt, så vi fant å kunne dra videre, men tåken lå fremdeles tett, så idet vi satte over sunnet mot Klaveringsøya var det nesten på nippet at vi ikke hadde satt kursen innover gjennem Youngsund i stedet for utover. Vi drog altså utover langs nordsiden av Klaveringsøya, undersøkte både på mulige og umulige steder efter spor efter Arnljot, men uten resultat. På morgensiden lettet tåken, og vi fikk fint veir og vinden løiet så vi fikk omtrent stille. Omtrent mittveis mellem Kapp Marry og Herchel skjøt vi 1 snadd og 1 hvalross. Kom hit til Herchel i kl.14 tiden. Her ventet oss en overraskelse. Polarbjørn har været her mens vi var borte, så her lå post m.v. i haugevis. Til mig var en pk aviser, det var allt. Men Hoel hadde skrevet at de vilde komme tilbake omkring 24/7 og levere noe mere, så kanske får jeg også brev likevell. Vi er dyktig trett nu. Det har jo bare blitt noen små fugleslummer på turen, så vi iler med å komme til køis. Men det blir kanske vanskelig å få sove likevell. Mangt og meget rører sig i sinnet. Tolløfsen og Karlsen har jo fått brev, så dem er det ingen nød med.

Søndag 23/7. Har ordnet op efter turen, spekket og saltet de 2 hvalrosshudene osv. Pent veir, klart, svak sv. bris. Temp +28 og +4.

Mandag 24/7. Holder oss ved stasjonen og venter på "Polarbjørn". Har begynt å arbeide feller av rekmaterial. Så en hvalross som for forbi. Den studerte omhyggelig hvert eneste isflak den kom forbi, så ut som den hadde lyst til å gå op, men fant antagelig ikke noe flak som passet. På kvellparten fikk vi besøk av 3 Ålesundere - Solheim, Brandal og Vold. De hadde forlatt "Polarbjørn" ved Sabineø og var på tur i motorbåt innover til Gisvold, hvor de skulde foreta noen topografiske målinger. De stoppet her en stund og nøt vor ringe gjestfrihet. Omtrent stille, klart. Temp. +24 og +4.

Tirsdag 25/7. Fortsatt arbeide med feller. Pent veir fremdeles. Temp. +33 og +8.

Onsdag 26/7. Tolløfsen og jeg var en tur med motorbåten innover for å lete efter giftåter som vi et par gang før har vært og lett efter. Sneen var tint nu, så vi fant plassen hvor den hadde ligget, men åten var vekk. Delvis overskyet. so.- bris. Temp. +26 og 6.

Torsdag 27/7. Vi venter nu Polarbjørn hit igjen, tør ikke dra noen steder før den har vært her og levert det som vi skal ha pålann her, har dog gjordt oss klar idag for å dra over til Jacksonøya med proviant og feller m.v. Pent veir i fm., men på em. overskyet med skarp so. - vind. Temp. +23 og +5.

Fredag 28/7. Landmålerne kom tilbake fra strøket omkring Gisvold. Hadde maskinskade så de hadde måttet seile, ro og landleie nesten hele veien. De tar en pust her, ligger i telt borte ved skinnhuset. Svak sv. bris overskyet, litt tåke. Temp. +12 og +3.

Lørdag 29/7. Vi har flagget idag. Det er jo olsok. Landmålerne drog videre til Bjarnebu idag, men da de hadde maskinskade måtte de spenne Karlsen med vor motorbåt foran, så han slepte dem avsted. Han er ennu ikke kommet tilbake. Over middag begynte det å blåse kraftig fra sv. så det bryter langt opover stranden. Overskyet. Temp +18 og +5.

Søndag 30/7. Vi opdaget noe stort svart langt ute på en storis i em. som vi syntes vi måtte undersøke. Tolløfsen og jeg rodde utover, men det var bare tare og skitt. En stund efterpå så vi en hvalross 5-6 hundre m. fra land, så vi rodde ut igjen, men den passet sig akkurat så vi ikke kom den på skuddhold. Overskyet, so. bris.

Temp. +14 og +4.

Mandag 31/7. Det har vært surt idag, hadde et litet solgløtt i middagstiden, men så trakk det over igjen, liten kuling fra v. Jeg var ute og skjøt en hare til middagsmat. Temp. +8 og +1.

Polarbjørn tirsdag 1/8. Endelig kom Polarbjørn i kl. 21 tiden. Tolløfsen og jeg rodde ombord, fikk påland 7 tdr poteter og div andre saker. Dosent Hoel var villig å la mig få følle med nordover til Kuhnøya. De skal jo nordover til Johnsbu, men det blir jo en betydelig avstikker de må gjøre med mig likevell. Jeg rodde pålann og pakket mit habengutt og stakk ombord igjen, men tåken er tett, så vi ligger ennu i minnattstiden for anker utenfor Herchel. Her er en stor kasse ombord til mig hjemmefra, der er nok både brev og meget rart. Den åpner jeg ikke før jeg kommer til Sigurdsheim.

Polarbjørn onsdag 2/8. I kl. 4 tiden blev det såpass siktbart at Polarbjørn lettet og stod ut gjennem fjorden, stoppet utenfor Dr. Augustadal hvor Hoel var en tur pålann og snakket med landmålerne som Karlsen hadde slepet dit. Karlsen kom ut med vor motorbåt. Han hadde ligget veirfast hos landmålerne siden lørdag 29/7. Var en tur ombord i "Polarbjørn" og drog så til Kapp Herchel. Vi hadde stille og klart veir til vi kom frem mot Sabineø. Da fikk vi tåken igjen, tett som en mur. Det blåste en liten kuling fra no. Anløp Germaniahavn hvor en hydrograf med 2 assistenter fra "Polarbjørn" har stamkvarter. De ligger i telt. De var en tur ombord til konferance med Hoel. Det var meningen å gå nordover gjennem Sabinesundet, men på grunn av tåken blev kursen satt utenom Pendelum og Bas Rock. Hittil hadde vi hatt fordelt is, men men da vi rundet Bas rock og skulde sette kursen mot Kunøya blev pakkisen så tett at vi måtte gjøre en stor bue utover mot Shanon. Efter 3-4 timers gang blev isen fordelt igjen så kursen kunde settes innover. Tok avskjed med Hoel i minnattstiden, har været inne hos han et par gang på turen idet han bad om endel oplysninger for det meste om dyrelivet her.

Tegnet mig en kopi over vort distrikt av et nytt Grønlandskart som han hadde. Bad oss forsøke å fange levende hare til neste år. Han trodde å kunne sikre oss en pris a kr. 25.- - 30.- pr stk. Likeså spurte han om jeg vilde samle moskusuld til ham. Jeg lovet å se hvad jeg kunde få tak i. Så spurte han om jeg og Stordal vilde ta en tur utover til Bas rock og ta en fortegnelse over hvad som forefantes i det norske hus der, samt gi en beskrivelse av stedet. Dette lovet jeg ifall "Oljeoksen" var iorden. Han lovet å komme fremom Sigurdsheim på sydtur og ta med reveskinnene vore til Kapp Herchel, da det kunde tenkes at Stordal og jeg ikke rakk å komme sydover før "Polarbjørn" forlot Grønland, og den skal jo ha fangsten vor med til Norge.

Sigurdsheim torsdag 3/8. kl. 0150 tørnet Polarbjørn utenfor Sigurdsheim. De låret båt og satte mig pålann med mit habengutt. Mine 2 skysskaffere var oppe og fikk kaffe og hjemmebakte kaker, syltetøi og appelsiner. Polarbjørn fortsatte derpå videre til Peterbukta. Jeg var spent på å få vite hvordan Stordal hadde hatt det disse gott og vell 2 mdr jeg har været borte. I hele taget har han hatt det bra sier han. Han hadde i alle fall liv og helse i behold, men det hadde nok også været bare på nippen at jeg funnet ham her nu. Han har været 2 gang over Albertbukta og lett efter slæden som han mistet ivinter. Den ene gang hadde han kjørt feil i tåken og fant sig plusselig igjen ved hytten ved Falkberget. Slæden hadde han ikke funnet. På den siste turen hade han været 2 gang gjennem isen både han og hundene og den ene gang var det bare så vitt han hadde klart å kommet sig op igjen. På siste turen hadde han også fått ont i øinene og da han gott og vell var kommet tilbake til stasjonen hadde han blitt helt sneblind. Han siger at han antar at han var i fullstendig mørke 8-10 dage. I denne tiden måtte han bruke ledetråd bare han skulde trø utenfor døren siger han.- Guri (bikja) og Snutta (en av hvalpene) har desværre ætt sig ihjel på gift. De andre hvalpene er blitt noen svære karer, men det er altså bare 5 igjen nu. Nu er kl. 24. og jeg ser "Polarbjørn" utenfor nesset. De har været snar nordover.- Pent veir, klart. Temp. +11 og +4.

Fredag 4/8. "Polarbjørn" anløp her igjen over minnatt. Stordal og jeg rodde ombord med skinnene. Hoel vilde se pålann en tur, var oppe i dalskråningen vest for huset og tok etpar stenprøver. Var innom huset og tok så tilslutt et billede av våningen. Han uttalte forresten at han syntes huset var prektig.- Åja, nu på sommeren er det upåklagelig, men om vinteren når nordastormen står på som best bør man nok sørge for at fyren er på toppen mest mulig døgnet runt og dertil bør man helst være iklætt både nattlue og sokker når man kryper i køya hvis man ikke vil risikere å bli fullblåst av jikt.- Stordal har arbeid med å reparere motorbåten. Både motorbåten og spissa har fåt en stygg medfart under snetyngden ivinter.- Jeg har ruslet i huset med mine egne fornødenheter, bl.a. satt i bløtt beholdningen av skittentøi som har hopet sig op siden ifjorhøst. Dette er jo første anledning jeg har til storklævask. Overskyet, blikkstille. Temp. +8 og +2.

Lørdag 5/8. Vi var ute å gikk prøvetur med Oljeoksen idag. Den er iorden nu. Så har jeg vasket klær. Klar himmel, men fra Sabineø og utover ligger en tett tåkebanke. Kraftig blest fra v. Temp. +8 og +2. Ikvell er vi begge optatt med å besvare brevene som vi har fått.

(Jaja Stordal, bare forsvar dig)

Enkel adresse til Grønland

Søndag 6/8. Vi stod akkurat på farten å skulde dra med oljeoksen innover mot Flingelyfjorden for å skyte moskus, da vi fikk se 2 stkr. oppe på åsen no. for huset. Jeg og Balder gikk da opover og nedla begge. Stordal kom op og hjalp mig å flå. Så bar vi kjøttet ned til huset. Det var nokså store dyr og temmelig lang vei - hennimot et par km. - så det blev sen kvell før siste børren var nede. Klart, østlig bris.

Temp. +10 og +2.

Mandag 7/8. Vi ordner oss for å dra til Kapp Herchel, vil jo gjerne rekke frem før "Polarbjørn" anløper der for siste gang iår, så vi får senne brev hjem. Jeg har overbrakt Tolløfsens besked om at Stordal skal flytte sydover og ta stasjonen på Revet. Han mener dog ikke å ta sakene sine med nu sydover, da han gjerne vil snakke med Tolløfsen først om dette, så det blir vel å gjøre ennu en tur til Kapp Herchel. I middags- tiden kom 7 danske videnskapsmenn hit. De hadde forlatt "Gustav Holm" ved Bas rock og skulde videre innover til Kapp Hamburg (Røsnes). De kom tilbake i kl. 19 tiden. 3 mann kom pålann her. De skal utforske traktene her omkring.- Stordal og jeg er deres gjester ikvell, men så skal de til gjengjeld få husly, d.v.s. ligge på gulvet inatt. Klart, fint veir idag, men trakk over på kvellparten.

Temp +12 og +3. Sydvestlig bris.

Tirsdag 8/8. De 3 danske - drog herfra i middagstiden. Vi har nu gjort allt klart for turen til Kapp Herchel. Begge båtene i sjødyktig stand, og der er sørget for rikelig med mat og vann til hundene. Pent veir, klart, svakt sydlig luftdrag. Temp. +11 og +3.

Bas rock onsdag 9/8. Vi drog fra Sigurdsheim kl. 15 og kom hit kl. 2050. Denne avstikkeren foretar vi altså efter anmodning av dosent Hoel. Denne stasjonen her ligger på nordsiden av øya i en liten vik. På vestsiden stikker ut en bergnæring. På det høieste punkt på næringen står en mast, avstivet med barduner, med en vinnfløi på toppen.- I fjæren nedenfor husene står opsatt en liten skøite, (antas ca. 30 fot lang) "Karl" med iværende motor. Her står 2 hus tett ved hinanden (ca 3 m. mellomrum). Husene er 8 kantet og like store - ca 4m. i diameter. Det ene har vistnok været benyttet som lagerrum. Her finnes ca. 50 kasser, foret med blikk, inneholdende proviant av forskjellig slags, som gryn, erter, bønner, kaffe etc. De fleste kasser er mere eller mindre opbrutt, men inneholdet omtrent urørt. Forøvrig ser det ut som innholdet er ødelagt, vistnok på grunn av at de hermetiske blikk beholdere er sunnrevet. Kassene er av omtrent ens størrelse (4x4x5 dm). I det annet hus, som ser ut til å ha været benyttet som beboelsesrum, forefinnes 1 komfyr, 1 bord, 2 køier, 1 kjøkkenbenk og en stor hylle eller benk med en skuff i, 2 krakke, noen emaljerte blikktallerkener samt kopper og karr av forskjellige slags, en liten kass medicin, noen bokse med småproviant, som tør melk etc. (Ser ut til å være dansk) Et dansk flagg er ophengt i en krok. I nevnte skuff forefinnes:

1) ett telegram adressert til Berlinske Tidende, København og lyder : "Dagny" ankret (?) ret ut for Shannonøy den 8 august 1920. Besetningen reddet sig iland af nordstationens mandskaber. Fiskermester Nielsen og baadbygger Frørup død. De øvrige naadde Germaniahavn i april-21. "Teddy" udlagt stationer paa Klaveringøen og i Germaniahavn og laget Dagnys og nordstationens mandskab ombord. Alt vel. Telefoner Øst-Grønlands Compagni.

Kai R. Dahl."

2) Skr: "Bass-Rock d. 9-3-24. K.Larsen opholdt sig her i 6 maaneder og er nu afhentet til Germaniahavn. Afreist d.d. pr. hundeslæde. Alt vel. K. Larsen, V.H. Stjernebo, V.S. Lund."

3) Skr: "Bass-Rock 10/4-24. Efter at have opholdt os her i 2 dage er vi i fm. afgaaet pr.

Hundeslæde til Germaniahavn. Stjernebo, Conrad Larsen, K. Larsen.

4) Skr. (Arnets signatur : Chifen for ekspeditionsskibet "Godthaab"). "Bass-Rock 25/7 1930. Dags dato har jeg inspiseret Bass-Rock depotet ryddet op i husene og undersøkt provianten og motorbåten "Carl", ledsaget af maskinmester Chr. Lystager, direktør Jensen og Jæger Knutsen fra Nanok fangstselskab.

Egil Riis Jacobsen (+ et navn uleselig)

"Kaptein i marinen"

På veggen hang en skrivelse som lyder:

"Dette hus der er beliggende på Germaniahavns fangstteritorium, tilhører den danske stat som har overdraget disposisjonsretten til Øst Grønlandske fangstkompani Nanok, der har taget husene i besiddelse." (Underskrift uleselig).

På samme ark er skrevet:

"Huset anvendt i fangstmessig øiemed i april 1933. H.N.Poulsen."

Begge husene er opført av dobbelt paneling av 1" pløide bord. Mellem panelingen er pakket træull. Dette gjeldes såvell vegge som tak. Desuten er takene beslådd med blikkplater. I hvert hus har oprindelig været 2 doble vinduer - 8+8 ruter i hvert.- I provianthuset er imidlertid begge vinduer tilspikret med blikkplater. I beboelseshuset er det ene vindu tilspikret,- Blikkbeslaget på takene er delvis avrevet, forøvrig er husene i god stand. Vi legger igjen en skrivelse at vi har besøkt stasjonen her. Pent veir, stille og klart.

Liavåg torsdag 10/8. Drog fra Bass-Rock i 1 tiden inatt, stoppet så her på Liavåg for å koke kaffe. Da vi skulde dra videre næktet imidlertid "Oljeoksen". Den har antagelig ikke likt fòret på turen, solarolje. Stemplet stod i minst 15 steine, så vi har strævd her med maskinen d.v.s. Stordal har hatt stemplet oppe og renset det og cylinderen for koks. Gudene må vite om vi får den til å rusle igjen. Den ene stempelfjæren er knekket. Pent veir, litt sydostbris.

Kapp Herchel fredag 11/8. Stordal fikk dog Oljeoksen til å rusle på et slags vis. Vi drog fra Liavåg kl. 1830 og kom hit i 23 tiden. Vertsskapet - Tolløfsen og Karlsen - er borte. Her ligger skrivelse fra dem. De er dratt til Jacksonøya den 9/8, mener å være tilbake her innen 17/8. Da skal nemmelig "PolarBjørn" anløpe her for siste gang iår og ta med de sakene som vi skal senne over. Forholdsordre for tilfelle de ikke rekker tilbake efter bestemmelsen ligger igjen her. Vi hadde litt tåke på turen hit, sydvestlig bris med enkelte skarpe kast. Fordelt is.

Herrer Holmeslet - Stordal!

Reiser idag til Jackson og rundt tilbake hertil - forsøker komme tilbake innen 17/8 da kommer Polarbjørn hertil for aa ta varerne. Blir vi forsinket da send hvalroshuderne, bjørneskinnstønden som staar pakket, men ikke igjenslaaet. I de 2 store kassene ute aa tøndene legges revskindene, legg sammen med disse 1/2 mille Teddy som ligger paa køien Din. Desuten sender Dere tøndene i gangen merket: BXII - C.XV - (ST.B), merk samtlige med Tromsø. Paa følgebrevet som adresseres til min hustru skrives antal kasser skinn, antal tønder skinn aa paa de 3 ovenfor opgitte merker settes paa følgebrevet omkommens efterlatenskaper.- merk: Ikke send vaart siste reveskinn, de 2 som er spist av, aa den halve Deres. Telegrafer i mit navn til Ha..petter Brandal Aalesund: Sender 29 hvalros- huder som bedes solgt der bedst mulig endvidere (antal colly) som bedes kartert sendt adressatene Tromsø første hurtigrute. Opgjør hvalroshuderne minus Deres utlegg - provisjon sendes fru Bollette Tolløfsen Tromsø.- I en pakke paa sengen ligger endel post, lever denne til telegrafist Erlandsen ombord, bed ham besørg den avlevert snarest. Har Dere plenty kjøtt maa Dere ogsaa sende min husfru aa Haakons far.- Avvent vaar tilbakekomst.

Hilsen

S.Tolløfsen

P.S. Skriv utenpaa komfolutten til min husfru at vi ikke naadde Polarbjørn.

Kapp Herchel lørdag 12/8. Pent veir, klart, blikkstille.

Kapp Herchel søndag 13/8. En flyvemaskin passerte rett over huset imorges, kom fra no. og hadde kurs for Kapp Marry, antakelig en danske. Johansen fra Eskimones med 2 mann var fremom her i fm. De kom i motorbåt fra Sandodden og dro videre til Eskimones. Ikvell i kl. 19 tiden kom 2 landmålerpartier - Lunche og Solheim - med assistenter østenfra. De var 7 mann ialt. Fikk mat og kaffe her og drog videre i 22 tiden. De fikk ca. 4 l. smørrolje her.- Blikkstille og klart,

temp. +23 og +4.

Mandag 14/8. Har skutt en hare til middagsmat og rettet litt på motoren. Klart, sydostlig bris,

temp. +22 og +1.

Tirsdag 15/8. Tolløfsen og Karlsen kom tilbake i 4 tiden inatt.- Kl. 20 3/4 drog Stordal og jeg igjen tilbake mot Kunøya for å hente Stordals flyttegods.- Klart svak sydlig bris.

Sigurdsheim onsdag 16/8. Kom hit kl. 9 1/2. Stoppet en times tid på Liavåg, hvor vi satte pålann en ny ovn og en del andre saker som trenges der til vinters, samt kokte kaffe og fikk oss litt til livs. Mittveis mellem Kapp Berlin og her begynnte det å blåse en kraftig no. kuling, dreiet mere ostlig utover dagen og øket til sterk storm. Her lå brev fra danske Poulsen. Han hadde været pålann her for å si farvell, da han nu var på hjemreise til Danmark. Han var jo også egentlig kontraktert for 2 år herborte, men orket altså bare det ene. Hadde lagt igjen her en del cigaretter som presang. Stordal har pakket idag, så vi er klar til å starte for Herchel igjen, men kan foreløbig ikke dra for storm. Temp. +18, +2. Ifjor fikk vi bare anledning til å lave et fåtall av de fellene som vi bør ha i terrenget, for da måtte husene bygges først og fremst. I år ser det ut til at det heller ikke skal bli anledning til å ordne terrenget på grunn av denne omdisponeringen og alle disse turene til Kapp Herchel. Delvis overskyet.

Temp. +18 og +2.

Torsdag 17/8. Idag skulde vi altså efter programmet har været på Kapp Herchel igjen, men det gikk altså ikke efter programmet. Stormen har fortsatt, og imorges begynte det å styrtregne. Nu på kvellen er stormen løiet en del, og det regner ikke heller så meget. En mengde is er satt inn, så her fra stasjonen ser det ut som havstykket mot Kapp Berlin er tettpakket. Temp. +5 og +1.

Fredag 18/8. Startet for Herchel igjen kl. 0845 med Stordals flyttegoss. Hadde pent veir. Lett ostlig bris. Isen var bra fordelt til å begynne med, men inne i Klaveringssunnet knep det flere gang stygt for å komme igjennem pakkisen. Det var også god fart på isen, da strømmen gikk stri. Heldigvis var "Oljeoksen" til en avveksling i godlag, så det gikk fint. Frem ved liavåg fik vi igjen fordelt is. Var fremom Berlinstua og satte op parafin for vinteren og på Falkberget hentet vi 2 ledige parafinspann. Stoppet ca. 1 1/2 time på Liavåg for forpleining. Utenfor Borlasse Warren sprang pakningen under cylinderlokket, så vi blev liggende ca. 3 1/2 time før vi fikk lappet sammen så pas at vi kunde fortsette med sneglefart til Kapp Herchel. Kom hit

Lørdag 19/8 kl. 0220. Idag har vi laget feller. Overskyet, litt regn, so - kuling.

Kapp Herchel søndag 20/8. Karlsen pakker og ordner sig for å flytte til Kunøya. Vi to blir altså sammen neste vinter. Stordal skal til Revet, og Tolløfsen blir alene på Kapp Herchel. Har lappet sammen noe pakning til cylinderlåkket på "Oljeoksen", kommer an på om det holder. Pent veir, men vi merker høstluften, sydostlig bris, klart.

Mandag 21/8. Så er vi atter på tur nordover igjen. Drog fra Kapp Herchel i em. Tolløfsen og Stordal drog samtidig nordover til Bjarnebu med feller og proviant. Dette blir Tolløfsens nordste stasjon. Karlsen og jeg har terrenget fra Liavåg og nordover til Arnljotstua (Kapp Back) til vinters. "Oljeoksen" er blit aldeles umulig nu. Stempelrum er den jo, og dertil er stempelfjærene knekket, så det ligger bare noen stykker runt stemplet, koblingen er i uorden og stangen for oljereguleringen er helt defekt. Dette i forbindelse med forskjellige andre skavanker gjør at den nekter plent å rusle. Stordal som for det meste har hatt den under behandling siden den kom til Kunøya, forsøkte med å smørre konsistensfett runt cylinderen (Ja innvendig selvfølgelig) for at stempelet skulde slå lett, men like litet hjalp det. Vi hadde da slep med Tolløfsens båt til Bjarnebu, stoppet der en stunn og så begynte Karlsen og jeg på turen videre nordover. En av oss i spissa skiftesvis, slik bukserte vi da "svinet". Fremover gikk det, jekla langsomt, men sikkert. Pent veir, omtrent blikkstille og klart.

Liavåg tirsdag 22/8. Kom hit kl. 7 imorges, måtte selvfølgelig buksere hele veien. Tok oss en blunn og så har vi idag tettet huset, pappslåt innvendig på de mest trekkfulle steder og skuflet en liten torvile på utsiden. Så har vi skiftet inn ny ovn. Pent veir, klart, lett so - bris. Ikvell var jeg en tur innover langs fjellfoten og så efter hare til et anstendig måltid kokmat, men fant ingen. Når man ikke har bruk for den ræker den foran føttene, men når man trenger den som best, er den vekk. Så 3 moskus oppe i fjellsiden, men syntes de var for langt vekk. Det så ut som om de var på tur nedover, så kanske finner vi dem nermere imorgen, vi trenger jo kjøt til husene.

Liavåg onsdag 23/8. De 3 moskus var ganske riktig kommet ned på sletten imorges, bare ca. 1,5 km. fra huset, der gikk de. Vi skjøt alle 3 (alle var okser) og ordnet med kjøttet. Nu har vi nokk kjøtt til husene i sydterrenget og enda tar vi noe med til Sigurdsheim.- Liten kuling fra n. Klart.

Falkberget torsdag 24/8. Blev ferdig med huset og det øvrige arbei på Liavåg idag og drog derfra kl. 14 1/2. Begynnte med å buksere,men så fikk vi en fin sydlig bris, og vi rigget op et av Karlsens ulltepper til seil og det drog finfint, men så "datt vi i stilla" igjen og så "tok vi ihop". Jeg hadde arbeid med motoren mens vi seilte og fikk den sandelig til å rusle en stunn, men da vi bakket for å legge pålann noen feller syntes den vel at den hadde ruslet lenge nokk. Det var håpløst å få den til å snurre runt mere. Like efterpå fikk vi dog god bør igjen, så vi kunde sette seil (ullteppe). Vinden frisket mere og mere, så det gikk strykende. Imidlertid fikk vi tett tåke, så det var håpløst å få lannkjenning av Falkberget. Vi seilte likså gott inn gjennem lagunen på sydsiden, forbi huset og hele greia, så vi tilslutt blev stående innerst i bunnen på lagunen.- Så måtte vi buksere og stake utover igjen til huset. Det var en hel tørn, fikk jo vinden rett imot. Den hadde øket til en liten storm og sjøen gik knapp inne på den grunne lagunen. Kom frem til Falkberget i 22 tiden, utslitt og mør.

Falkberget fredag 25/8. Stiv kuling fra so. så vi fant det ikke rådelig å ta utover til Berlinstua, hvor vinnen og sjøen står rett på. Har papslått huset innvendig og skuflet op sann og grus på utsiden, så det er nu tett og gott. Så har vi båret til huset 1 1/2 sk kull og 3 moskuslemmer samt en del småproviant.

Falkberget lørdag 26/8. Stormen har fortsatt og fortsetter fremdeles ser det ut til, så vi kan ikke dra,- litt tåke.

Falkberget søndag 27/8. Stormen har tatt av, så det kan vel nu være stiv kuling, er imidlertid dreiet til no, så vi må fremdeles holle oss her, da det blåser stikk imot den vei vi skal. Har arbeid med maskinen, men uten resultat.

Falkberget mandag 28/8. Ja, vi er fremdeles her, men vinnen tar av litt efter hvert. Det begynner å bli smått stell med tørproviant, er helt fri for brød, men vi har jo plenty moskuskjøtt og i Berlinstua står 1/4 td. kavring.

Sletta tirsdag 29/8. Drog fra Falkberget i 10 tiden i fm. Vinnen hadde dreiet vestlig, så vi kunde bruke ullteppet til vi rammet Berlinnæringen. Da fikk vi vinnen imot igjen. Kom hit kl. 2250. Var op om Berlinstua som snarest med proviant. Slettahuset er feil avmerket på kartet. Det ligger ikke på sydsiden i Albertbukta - som på kartet angitt - men på en lang tange som stikker ut innerst i bukta, eller kanske retter - i norvest-runningen av bukta.

Sletta onsdag 30/8. Huset her var i en dårlig forfatning, serlig var torvilen skral og den ene veggen i den vesle gangen var brutt inn - antagelig av bjørn. Det er første gang vi er her. Stordal og jeg ble stoppet av is da vi skulde innover å reparere huset ifjorhøst. Idag har vi da bøtet på de verste skavanker, så det er nu ganske bra. Det har blåst en kraftig sv.- storm idag - er tatt av på kvellen.

Holmeslet torsdag 31/8. Fra Sletta i 1/2 9 tiden, begynte med å seile, men ute på Albertbukta fikk vi vinnen så meget imot, så vi måtte ta til årene igjen. Det blåste en stiv ostlig kuling, så det gikk smått. Hadde igrunnen ment å komme frem til Røsnes, men klarte ikke motvinnen, så vi måtte holde unna hit, og det var stridt nokk. Kom hit i 15 tiden.

Holmeslet fredag 1/9. Kom ikke avgårde idag, da det fremdeles blåser en liten ostlig kuling. Jeg har lavet en felle rekmaterial og lagt ute på næringen, efterpå var jeg med spissa en tur innover og samlet en last rækved.

Lørdag 2/9. Drog fra Holmeslet kl. 1050. Det blåste en seig ostlig vinn. Var fremom Røsnes som snarest og så efter hvad som mangler i huset, så vi kan kompletere siden. Kom endelig frem til

Sigurdsheim søndag 3/9 kl. 1. På veien hit var vi påland og skjøt en enslig moskus som ruslet nede ved stranden ca. 10 km. her fra. Tok bare med lemmene. Resten av kjøttet får vi hente siden. Det har sandelig været en stri tørn fra Kapp Herchel og hit. Her var allt som vi forlot det, bare med den forskjell at hundene Bamse, Labb, Signe og Bobby - er vekk. De har nok i fullt mål dyrket sine private interesser oppe på vidden i denne tiden de har fåt lov å være fri. Vi har hatt åpent vann på hele turen, bare enkelte spredte flak og knulter, men utenfor Kapp Maur - næringen ser det ut til at isen er ganske tett.- Overskyet, sur tåke.- Inatt efter at vi hadde køiet øket det til en kraftig storm og imorges var marken snedekt og vi hadde en ganske kvikk snestorm til over middag, da løiet vinnen og dreiet til vest. Det holdt da også op å sne. Har ordnet op efter turen idag og syslet med huslige gjøremål.

Temp. +4 og -3.

Mandag 4/9. Atter no. storm med sne og sludbyger. Har hatt generaleftersyn på motoren for muligens å få den til å rusle så vi kan bruke den nordover til hyttene med kull og proviant når veiret blir bra. Bygning av huset inne i Grandejanfjorden har vi oppgitt ihøst, da det blir alt for sent på året.

Temp. +3 og -2.

Tirsdag 5/9. Det er pent veir igjen, klart, svak ostlig bris, så vi kan nu dra til hyttene i nordterrenget. Har idag gjort allt klart. Proviant, kull og petrolium m.v. er ferdig.- Ikvell fikk vi besøk av de 2 nye danske fangstfolk på Kapp Rink. Det er kommet en ny Poulsen og den andre heter Fil-Ber. De stoppet her ca. 3 timer og nøt vor beskedne gjestfrihet. Det er den nye Poulsen som skal ha dette nye fangstterreng som er sammenblandet med vort.- Vi blev enige om de samme grenser som ifjor. Likeså gav vi begge tillatelse til gjensidig benyttelse av hinandens hus. For oss kan det bli den danske Blåbærhytte som har interesse og for Poulsen var hytte på Kapp Hamburg, altså Røsnes som normennene har døpt stedet.

Temp. +19 og -3.

Onsdag 6/9. Imorgen begynte det å blåse kraftig fra no. med sne, øket utover dagen til sterk storm. Temp. -2 og -4.

Torsdag 7/9. Stormen er tatt av til kraftig kuling, overskyet, litt sne. Har rettet litt utvendig, pappbeslått og tettet overveggen, da vi fikk forlitet papp ifjor. Det gjelder jo å holle nordosten ute. Temp som igår.

Fredag 8/9. Fremdeles no. storm, klarnet på kvellen. Temp 0.

Lørdag 9/9. Lastet inn i oljeoksen og spissa kull, proviant og parafin etc. for å dra til nordstasjonen. Håpet at maskinen vilde rusle, da vi jo har arbeid meget med den, og rettet skavankene med de midler vi har til vor rådighet. Men den nektet fremdeles. Vi er klar over at den må ha nye stempelfjære, da de gamle er brukket allesammen. Arbeide med den 3-4 timer, da opgav vi den for gott, så vi har nu besluttet oss til å bare ta med så meget som vi kan føre på spissa, og så ro nordover. Det blev imidlertid for sent å ta avsted idag. Det blåser nu ganske lett fra no. Klart, temp. +3 og -1.

Håkonstua søndag 10/9. Rodde fra Sigurdsheim kl. 1010, var fremom Røsnes hvor vi fikk oss en kaffetår og mat, samt la op 1 sk kull og div proviant for vinteren. Kom hit kl. 2115. Ca. 1/2 mils vei her fra skjøt vi 3 moskus, flådde og parterte dem. Det er meningen å ta kjøttet med til Sigurdsheim på tilbaketuren. Hadde pent veir på turen, klart og stille til på slutten. Da fikk vi "anror". Det begynnte da og blåse ganske kraftig fra n. Vi kunde ro bare en i gangen, da båten var fullstuvet med kullsække og forskjellig annet. Vi losset pålann alt her, da det nu blir så sent på året at vi ikke tør dra videre, da isen nu kan legge sig når som helst.- Vi får da benytte dette som hoveddepot for de andre hyttene - Cittystua, Arnljotstua og Svendsby - og så får vi da kjøre med oss herfra efter behovet.

Røsnes mandag 11/9. Var ute og skjøt 3 moskus ved Håkonstua. Kjøttet av disse lagret vi ved hytta. Drog så fra Håkonstua kl. 1545, tok inn kjøttet av de 3 moskus vi skjøt igår (da var skibet lastet). Hadde fin seilvinn de 2/3 av veien hit. Bruker teltet til seil denne turen. På slutten fikk vi stille og snetykke. Kom hit kl. 1945. Stopper her for natten.

Sigurdsheim tirsdag 12/9. Rodde fra Røsnes kl. 1045. Hadde treg motvinn til å begynne med, men stillnet av litt efter hvert og tilslutt fikk vi en fin vestlig bris, så vi heiste teltet og det gikk strykende. Karlsen mente endog at vi burde minske telt, men vi lot det dog stå til.

Kom hit kl. 1545. Temp. -8. Overskyet.

Notatbok: Alt her var som vi forlot det, og hundene var i beste velgående. Det er nu igrunnen dem vi er mest engstelig for når vi er borte og de er her på sin egen hånd.

Onsdag 13/9. Har ruslet med huslige sysler, prikevert kjøttet, bakt brød osv. Stille, overskyet.

Temp. -2 og -4.

Notatbok: Vi så noe mistenkelig svart ute på en is et stykke ute i fjorden. Det var jo ikke gått å vite kanske det kunde være den Stordalske slæde som enda var på ræk. Vi rodde utover, men det var nok bare en skitten is. Har forøvrig ruslet med huslige sysler, brakt kjøttet op og flådd skinnet av samt bakt litt. osv.

Torsdag 14/9. Det blåste en kraftig no. kuling i fm. tok av på em. Tett drivis setter med god fart innover mot Albertbukta. Har lavet 14 stk. moskusrull. Overskyet, temp. -4 og -5.

Fredag 15/9. Har båret op til huset en del rækved som vi har samlet på disse turene, samt diverse andre saker som vi har hatt nede ved sjøen. Har nu igjen ett ft. petrolium og bortimot 30 sk. kull.

Liten nv. kuling med sludbyger. Temp. +3 og 0.

Lørdag 16/9. Inatt begynte det å blåse en kraftig no- storm med sne, øket utover dagen til orkan og dreiet mere ostlig.- Vi hadde dradd motorbåten gott op i floen og belagt den forsvarlig, men dragsuget fikk dog dradd den litt ut, og så kom en stor isknutt seilende og la sig over fanglinen mellem båten og lannet, slik lå den en stunn, men så kom en annen stor isknult som tørnet mot båten og smadret den. Vi kunde intet gjøre for å berge båten, spissa hadde vi dradd et gott stykke op for flomålet, så vi trodde den sikker, men vi måtte tilslutt dra den helt op unner bakken ned for huset for å være sikker. Sjøen drog vel ca. 40 m. ovenom flomålet, enda stranden helder temmelig sterkt. Stormen er stilnet litt nu på kvellen, men sjøen og isen bryter mot stranden så det høres som et sammenhengende tordenskrall. Har bakt brød og hatt lørdagsrenovasjon. Temp. +2.

Søndag 17/9. Stormen stilnet utover natten, så idag har vi hatt lett bris fra n.- Sjøen hadde slengt maskinen til "Oljeoksen" gott op i fjæren, så det blir da bare halv skade og knapt nokk det. Båten var jo ikke meget verd, gammel og forspikret som den var. Har tatt maskinen op til huset og har begynnt å pusse av den og sette den inn med smørolje. Langs lannet har stormen og sjøen lagt en bariere av store og små isblokker. Enkelte er store og høie som hus, utenfor går fremdeles dønninger, bryter mot isbarieren og sender skumsprøitet høit til veirs. Delvis overskyet, gløtt av solen. Temp. +3 og -2.

Mandag 18/9. Har transportert op fra fjæren et fat parafin og noen sk kull.- mens stormen stod på, så det forresten en stunn ut til at vi skulde bli skilt med hele greia uaktet både kullsekkene og parafinfatet lå et gott stykke op for flomålet.- Nu ja, det klarte sig, og nu skal vi da sørge for å få alt op til huset. Klart, med strålende solskinn i fm. På em. trakk det op i no. og det begynte å blåse en ganske kraftig no.- storm. Temp. ikvell -2.

Tirsdag 19/9. Har transportert op fra fjæren resten av kullbeholdningen og et fat solarolje, så vi har nu alt oppe som vi skal bruke til vinters.- Liten sv. kuling i fm. og det var overskyet, klarnet på em. og vinnen tok av, så ikvell er det bare svak sydlig blæst. Skimter noen stjerner.- En kraftig so. dønning bryter mot isbarieren ikvell. Temp. ikvell -3.

Onsdag 20/9. Sv. storm, klart åpent vann mot Pendelum, Sabineø og Kapp Berlin. Bare langs lannet ligger en bariere av storis og knulter. Er ferdig med allt utearbeide foreløbig, så vi har begynnt med skomakring og div. reparasjon av klær m.v. Temp. ikvell -1.

Torsdag 21/9. En gammel rugg av en moskus kom ruslende langs stranden et par km. fra huset. Jeg tok Bamse og Labb med mig og drog bortover. For å fri sig fra hundene la den på sjøen, gikk akkurat så langt ut at hundene bare så vitt ikke kunde nå den og der blev den stående. Jeg blev altså nødt til å skyte den "i vannet" - Det hører vel til skjeldenhetene. Karlsen og jeg måtte bruke både taug og talje for å få den pålann. Dragsuget holdt forresten på å dra den fra oss. Tok kjøttet til stasjonen. Det går an til hundemat. Klart pent veir, nordlig bris. Temp. ikvell -4.

Fredag 22/9. Var en tur innover vidda og så efter hare. Ifjor hadde vi hare i massevis her, men iår er det kemisk fritt både for hare og rype.
Pent veir, klart, nordlig bris, åpent vann, temp. -4. (se såh)

Lørdag 23/9. Overskyet, liten no.- kuling. Temp. -3.

Søndag 24/9. Her holls søndag, tatt det med ro og lest aviser,- siste nytt fra Tromsø. Overskyet stille. Temp. som igår.

Mandag 25/9. Har begynnt å sy hundeseller til Labb, Signe og Bobby. Småtrollene skal jo i sælla til vinters, og så har Giæver lovet oss en hund, så hvis det går efter programmet får vi 5 hunde. Bamse er jo rette karen til å greie førerskapet. Stordal hadde gravet ned en del av de giftåtene vi tok inn i vår. De skulde være i 2 hermetiske bokse (2 bokse som det hadde været tørrede poteter i) som var gravet inn i bakken et stykke bortenfor huset.- Vi har været ute og lett og gravet, men kan ikke finne dem. For det første er det jo vanskelig å finne plassen, her ligger jo endel sne, dertil er marken froset, så det er vanskelig å grave. Overskyet,- stille. Temp. -5.

Tirsdag 26/9. Vi er nu ferdige med hundesællene. Overskyet, omtrent stille. Det har snedd litt idag.

Temp. -2.

Onsdag 27/9. Solskinn og klar himmel til litt over middag, da begynnte det å tykne til, så ikvell er det tett skyet. Jeg var en tur innover vidden og så efter vildt, men det blev smått stell, så en rype som jeg skjøt. Det var allt. Så noen revespor. Temp. ikvell +2.

Torsdag 28/9.Overskyet, svak nordlig bris. Temp. -3. Fremdeles åpent vann, bare med spredte drivisflak.

Fredag 29/9. Var idag også en tur med børsa, så til en avveksling 3 harer som jeg skjøt. Så også en flokk ryper (8-9 stkr.), men fikk bare 1, de andre stakk av. Vi har begynnt å fabrikere fellelås og motpinner. Det har været 10 kuldegrader inatt, idag -2. klart, nv.- bris.

Lørdag 30/9. Skyet, sno fra no. minimumstemp. inatt -10, høiest idag -2. Jeg var en jakttur idag også. Resultatet blev 1 hare og 2 ryper, så ikke mere villt heller.

Søndag 1/10. Pent veir, svak vestlig bris. Temp. -9 og -2. Klart, fremdeles åpent vann.

Mandag 2/10. Vi skjøt 2 moskus ca. en km. innenfor huset. Det var 2 gamle rugger, så nu er vi ganske gott forsynt med vinterkjøtt både til oss selv og hundene. Klart, no.- bris. Temp. -10 og -3.

Tirsdag 3/10. Overskyet, nordlig bris. Temp. -9 og -2.- Var oppe og skjøt 5 harer, så en till, men den kom sig vekk. Så en del revespor borte ved slakteplassen fra igår.

Onsdag 4/10. Liten no. kuling med sne idag, stillnet på kvellparten.- Siden igår har det satt en masse drivis innover mot Albertbukta og hele havet mot Kapp Berlin og Sabineø er tettpakket. Vi speider så smått efter bjørn på disse ismasserne.

Torsdag 5/10. Vi satte op noen feller i det nermeste terreng idag. Siden sneen kom så tidlig iår er det sansynlig at reven er tidlig pelset, vi vilde derfor gjøre et forsøk. Har satt spissa op for bakken nedenfor huset, for at den ikke skulde ta skade av den svære snetyngden unner bakken til vinters. Forøvrig div. innearbeide. Overskyet, nordlig bris.

Temp. -7 og -5.

Fredag 6/10. Ingen store begivenheter.- Nordlig bris, klart. Temp. -10 og +2.

Notatbok: Vi arbeider med hjemmeindustri. Var oppe og så til fellene vi satte op igår, fant en hvitrev unner en slagfelle, forresten hadde "Bamse" været en liten runntur igår efterm. - da den et øieblikk var løs - og revet ned 3 andre feller, så vi har nok i alle fall kunnet hatt minst en rev til. Pelsen på den vi fikk var nokk ikke prima (det er jo tidlig på året), men vi får nu se på et resultat til om vi skal slå ned fellene og vente med å sette de op igjen til sist i md.

Lørdag 7/10. Ingen rev, fremdeles Håkonindustri.

Veir og temp. som igår. Ikvell er der et ganske livlig nordlys.

Søndag 8/10. Har hodepine. Pent veir, stille og klart. Temp. -7 og +4.

Mandag 9/10. Vestlig bris, klart, temp. -12 og 0.

Tirsdag 10/10. Nordlig bris, klart fremdeles pent veir. Temp. -14 og -4.

Onsdag 11/10. Var en tur innover vidden med børsa, men fant ikke vildt. På turen snakket jeg litt med Borghild.- Åja, tankerne er nok der hjemme.Ikvell hører vi bjørn "synge" ute på drivisen på den andre siden av bakken. Veir og temp. som igår.

Torsdag 12/10. Sysler med div reparasjoner av klær og fottøi. Vi har hollt oss inne idag, er jo omtrent ferdig med utearbeidet her ved stasj. -ferierer- Overskyet, nordlig bris.

Temp. -19 og -6.

Fredag 13/10. Ja ja, som jeg er tom for noe nytt. Var en tur til redskapene her omkring, resultat 0. "Bamse" hadde forresten været og revet ned en felle.

Delvis overskyet, liten kuling fra v. Temp. -14 og -4.

Lørdag 14/10. Intet nytt. H. strever med sitt og jeg med mitt.

Liten no. kuling, overskyet. Temp. -17 og -5.

Søndag 15/10. Pent veir idag, klart, lett no.- bris. Temp-som igår.

Mandag 16/10. Vi var ute og satte op de fellene som vi har her omkring stasjonen ialt 8 stkr., så noen revespor. Veir som igår. Temp. -16 og -6.

Tirsdag 17/10. Jeg var ute med 2 giftåter borte på slakteplassen hvor vi skjøt de 2 siste moskus. Reven har været en flittig gjest på de restene der borte. Skjøt 5 ryper.- Klart, no.- bris. Temp. -17 og -6.

Onsdag 18/10. Var ute ved redskapene, fant 1 hvitrev under en felle. Pelsen var jo ikke førsteklasses akkurat.- Det er jo tidlig enda. På den ene giftåten som jeg la ut igår hadde reven været og ætt, men den har nok fått for liten possjon, for det så ikke ut til å ha virket på den. I fm. liten kuling fra nv.- øket på em. til storm, høit snefokk. Temp. -19 og -14.

Torsdag 19/10. Kraftig snestorm til på em. tok da av, så ikvell er det omtrent stille.- Lett skyet. Temp. -17 og -13. Karlsen stopper strømper.- Jeg har foret soveposen innvendig med et ullteppe.

Fredag 20/10. Liten no.- kuling, delvis skyet, temp. -17 og -11.

Lørdag 21/10. Enda igår kunde vi se åpne råker ute på havet, men idag ser det ut til å være froset til så langt vi kan se. Var en tur ute ved redskapene.- Resultatet 0.- så en del revespor. Overskyet, ser ut til sne svak no.- bris. Temp. -16. Lørdagsrenovasjon.-

Søndag 22/10. Sne, svak nordlig bris. Temp. -13.

Mandag 23/10. Liten no.- kuling, delvis overskyet. Temp. -17.- Har lavet noen feller av en del rekmaterial som vi samlet ihøst.

Tirsdag 24/10. Var en tur til redskapene idag, fant en hvitrev unner en felle.- Der var også idag ætt av den ene giftåten, men der var dog ingen rev.- Jeg lette både lenge og vell, men uten resultat.- Klart, nv.- sno. Temp. -21.

Notatbok: Det er et mas med å holle hunnene borte fra slakteplassen hvor vi la ut 2 giftåter. Inatt i 3 tiden hadde "Labb" og "Signe" set sitt snitt å stikke avgårde. Da vi blev opmerksom på det var de nokk allerede kommet et gott stykke avgårde, så det nyttet ikke å rope på dem. Jeg hoppet da i de mest fornødne av klær for å holle ute de -21 gr. og la avgårde efter dem. Mørkt var det - det er jo ikke måne nu - så jeg gjorde både rundkast og hopp og sprett mellom fokksneskavlene. Efter å ha tumlet 3-4 hundre meter fremover fant jeg på og fyre av et par skudd. De er jo vant til at når vi skyter så er det også ett eller annet vildt i farvannet. Og det hjalp, efter en liten stunn kom de settende. Men det var nok i siste liten jeg fyrte, for sporene idag viste at de hadde været bare noen få meter fra giftåtene.

Onsdag 25/10. Vi var begge (Karlsen og jeg) borte ved slakteplassen og lette efter reven som hadde ætt av giftåten igår. Reven har også inatt været og ætt av den andre åten. Men der var ingen rev å finne.- Dette er ufattelig.- Karlsen som har preparert åtene, mener at han har giftet tilstrekkelig. Vi begynner å spikulere på om det er bordsyre eller annet fanteri som er kommet på giftlasset istedet for stryknin. Eller så må reven være imun for gift - Skal nu gjøre et forsøk med en ny kraftig åte.- Klart, skarp nordlig sno. Temp. -22. Smier fellelås og åtepinner og lapper klær.

Torsdag 26/10. Vi var begge ute til redskapene idag også, men fant ikke rev. Den ene av bikjene våre - Bobby - har været syk omtrent hele tiden siden vi kom fra Kapp Herchel.- Vi håpet dog at hun skulde bli bra igjen, så vi har spart hende i det lengste. Hun blev imidlertid dårligere for hver dag, så vi syntes det var best å gi hende en kule idag.- Så har vi bare 3 hunde igjen.- Nordvestlig sno, klart. Temp. -22.

Fredag 27/10. Var den vanlige tur til redskapene.- Ingen fangst.- Har laget noen feller av rekmaterial. Karlsen baker og koker labskaus så temperaturen er på svettepunktet (inne ja).- Pent veir, lett skyet liten nv.- sno. Temp. -19 -
(Se såh - der var boka utskrevet).

Lørdag 28/10. Danske Poulsen (nr. 2) passerte i Kl. 14 tiden på tur fra Kapp Rink til den danske Maurerhytte. Stoppet bare en liten stunn utenfor da han vilde komme frem til hytten mens det ennu var så noenlunde lyst. Fortalte at isen hadde lagt sig på Ardencaplefjorden allerede den 16/10, mens vi her så åpent vann helt til 20/10.- Delvis overskyet, frisk nv.- bris i fm. dreiet over middag til no. og øket til liten storm ikvell med snefokk. Temp. -19 og -12. Vi har ordnet oss for å kjøre ut og sette op redskapene.

Søndag 29/10. Vi var en tur innover mot Kapp Hamburg (henimot mittveis) hvor vi i høst skjøt en moskus. (Skjøt en hare på turen) Der hadde vært noe rev og forynt sig av restene på slakteplassen.- La en god giftåte på stedet. Var innom den danske Maurerhytte og drakk kaffe av termosen, som vi hadde med. Danske Poulsen er der f.t. men han var oppe på fjellet da vi var der. Kom tilbake hit til stasjonen litt før kl. 16.- Pent veir, litt skyet, svak nordlig sno. Temp. -16 og -10.

Mandag 30/10. Inne sitting hele dagen. Moskus...lapning, fellelås, matlagning.
Det er ufyselig kalt i køia om nettene når norvesten henger i som best. Panelingen er nok gisnet(?) i sommer.
Snestorm fra no. Temp. -17 og -13. Reparerer fottøi og smier fellelås.

Tirsdag 31/10. Stormen tok av litt i fm., men øket igjen på kvellparten.- Jeg var en tur oppe og så til redskapene, fant en hvitrev unner en av fellene. Temp -19 og -14.

Onsdag 1/11. På em. stillnet stormen, så ikvell er det liten no. kuling. En moskus ruslet forbi ca. 100 m. fra huset ikvell.- Vi lot den gå, er jo gott forskynt med kjøtt. Den går forresten fremdeles og stuller unner brinken 3-4 hundre meter fra huset.

Overskyet, temp -18 og -16.

Torsdag 2/11. Alt er klart for start i terrenget. Men det kommer an på hvordan dette nye hundespannet tar det. Labb og Signe har jo bare været prøvekjørt lite grann, og så er Signe akkurat i denne tiden specielt "kjærlighetsfull". Var en tur ute ved redskapene.- Ingen rev. Giftåten borte ved slakteplassen vokter den sig vel for å bite i, men forskyner sig ellers gott av det øvrige som ligger der.- Tok inn 2 slagfeller som vi skal ta bortover til Bollettestua, da der er så alt for lite redskaper.- Skarp nordlig sno.- den bet gott oppe på vidda. Temp. -22 og -18.

Jeg kom uvilkårlig til å tenke på en bit jeg nys leste i Allers hvor der bl. a. stod at klimaet på Grønland var svert mildt, så det nermest kunde sammenlignes med nordvest-Norge, men forfatteren har nok ikke været her en vinterdag. Det er nok en som bare har været sommergjest.

Bollettestua fredag 3/11. Startet fra Sigurdsheim kl. 1135 og kom hit kl. 1525. Føret var bra, litt kronglet den første halvdel av Bastanbukta, med pakkis og knulter. Det var pent veir da vi drog fra stasjonen, men på slutten fikk vi snetykke og det begynnte å blåse en stiv kuling fra no.- På sydsiden Bastianbukta så vi 6 moskus - 4 voksne og 2 årskalver.- Hundene var flink. Bamse er jo vell trent fra før, men også Labb og Signe trakk så det var en lyst, uaktet det praktisk talt er første gang de er i sællen. Som avslutning på dagen koker vi bettasuppe.- Så er hyttelivets glæder atter begynnt. Laveste temp siste natt -27.

Bollettestua lørdag 4/11. Orkanaktig nv.- storm har holt oss inne i hytten i hele dag (både folk og hunde). Det var således ikke tale om å komme ut å sette op redskaper idag, som vi hadde ment. Hytten ynker sig stygt når stormbygene feier forbi. Det er bra at den har en ca. 1 m. høi mur av stein, ler og grus runt sig, ellers har den nok for lengst været nedfor bakken. Kl. er nu 21. Karlsen er krøpet i soveposen på gulvet, slås så smått med hundene.- Det er konkurrance om plassen. Jeg har det ganske konfortabelt på brisken.

Bollettestua søndag 5/11. Det blev dog så pas bra veir idag at vi var ute og satte op disse redskapene her omkring. Det er jo ikke noe imponerende antall (6 feller). Her burde jo været minst 20. Terrenget vort blir jo ingenlunde bedre utstyrt med redskaper iår enn ifjor. Da hadde vi i alle fall brukbar gift. Stordal og jeg la nok planer ifjorvinter om hvordan vi i sommer skulde lage feller og anbringe på hver pall, så hele terrenget skulde være komplett til vinters.- Men man gjør jo under tiden regning uten vert. 3 moskus går og rusler 4-5 hundre meter fra hytten.

Sigurdsheim mandag 6/11. Var en tur ute og så til redskapene ved Bollettestua som vi satte op igår, men fant nok ingen rev.- De 3 moskus som vi så igår gikk fremdeles og ruslet omtrent på samme plass da vi drog fra Bollettestua i 11 tiden. Kom hit kl. 15.- Her har nok blåst kraftig mens vi har været borte.- Det viser sneskavlene rundt huset.- Hadde litt snetykke på turen, ellers bra veir, svak no. bris. Temp. da vi kom hit -8.- Altså en mild vinterdag.

Tirsdag 7/11. Var ute og så til redskapene idag, hadde håpet å finne rev.- Den har jo hatt noen dage å svinge sig mens vi var borte, men vi blev nok skuffet.- Giftåtene borte på slakteplassen undgår den fremdeles, skjønt den ser delikat nokk ut, og det manglet heller ikke at der har været rev.- Der var spor i massevis. En av de første dagene mener vi å dra på langtur å få op redskapene fra Kapp Bach til Liavåg. Overskyet - omtrent blikkstille. Temp. -10.

Onsdag 8/11. Snestorm fra no. - igjen, så det er ikke hundeveir ute. Derfor har vi også hundene inne i stua.- Karlsen baker brød. Vi skal jo på langtur med det første, så vi trenger jo en god slump med stomp. Jeg har halvsolet Karlsens beksaumstøvler. Temp. -12 og -10.

Torsdag 9/11. Stormen tok av i middagstiden, så ikvell blåser det bare svakt fra no.- Det har lagt en masse sne til å være så tidlig på året. Ifjor på denne tid var det bare så vitt marken var dekket.-

Overskyet, temp. -18 og -16.

Fredag 10/11. Vi var oppe ved slakteplassen og hentet hjem et lass kjøtt som vi hadde liggende igjen der oppe. Det er jo best å få det hjem før reven æter det op. Den hadde været der inatt også, men ikke rørt åten.- Karlsen mener at vi skulde hatt minst 10 rev her nu, hvis det ikke hadde været noe iveien med giften. Ja, hvad som er i veien er ikke gott å si, men det vilde være interessant å få dette konstatert ved analyse.- Har arbeid 3 feller av rekmaterial. Delvis skyet, sno fra no. Temp. -22.

Lørdag 11/11. Var ute og satte op 2 feller som jeg lavet igår, var også rundt til redskapene.- Ingen rev.- Så har vi pakket vort habengutt. Hvis veiret blir bra drar vi på langtur imorgen. Idag har det været et ideelt veir å fare i, men vi var ikke riktig startklar.- Svak sno fra no.- Klart, temp. -28.

Røsnes Søndag 12/11. Drog fra stasjonen kl. 11½.- Det blev igrunnen litt for sent. Hadde bra veir til å begynne med, men omtrent siste halvdel av veien hadde vi litt snetykke, så det var nesten vrangt å finne huset.- Mørket gjorde også sitt.- Kom hit kl 1610. Det var vrangt å komme frem forbi Kapp Hamburg for skruis og knulter. Slæden veltet ret som det var.- Var fremom giftåten som vi hadde liggende omtrent mittveis. Der var ætt litt av åten, men rev var der ikke. I dalen øst for Kapp Hamburg så vi en flokk moskus på 16 dyr - hvorav 3-4 kalve. Lett blest fra nv. Temp -26.

Håkonstua mandag 13/11. Satte op 1 felle på Røsnes.- Det er altså allt som vi har av redskaper der.- Hadde jo ment å legge noen giftåter der, men det er jo ingen vits i å legge ut slikt som ikke virker. Tenker nu å slå sammen noen feller av materialer som ligger på Kapp Back, og ta med på tilbaketuren.- Drog fra Røsnes kl. 1110 og kom hit kl. 1530. Satte op 1 felle omtrent mittveis. Føret var gott og det var pent veir, lett skyet og omtrent blikkstille.- Så 57 moskus iallt på turen idag, hvorav 10-12 kalve. Her ved hytten hadde vi ihøst lagret noe kjøtt som vi skulde ha til vinterbruk ved hyttene herfra og nordover, men det ser ikke ut til å være meget igjen.- Det har nok været flittig besøkt av reven. Vi får måkke det op imorgen å se hvor meget der er igjen.

Håkonstua tirsdag 14/11. Måkket op kjøttet som vi hadde lagret her ihøst, det var nu dekket av gott og vell 1 m. hård fokksne. Det var forresten bare bein vi fant, kjøttet har reven fortært.- Vi må nok skyte en moskus her, så vi får kjøtt med oss nordover til Cittystua og Arnljotstua.- Her er også bare en felle, den har vi satt op idag. Veir og vinn som igår, men visstnok litt mere frost.

Håkonstua onsdag 15/11. Vi var startklar for Svendsby i 9 tiden, men så la det over med tett tåke og snetykke, så vi opgav å fare idag.- Har satt ut en saks som vi fant her ved huset. Lett nordlig bris.

Svendsby torsdag 16/11. Kjørte fra Håkonstua kl. 1050 innover langs nordsiden av Lindenmannsfjorden. Her skulde være 3 feller på dette stykket, men vi fant bare 1 nu. Den satte vi op.- De andre får vi forsøke å finne på tilbaketuren. Her skal jo ligge 16 feller, kommer jo an på hvor mange vi kan finne.- Kom hit kl. 1515. Her lå tett frosttåke inne i fjorden, men ellers pent veir, lett sno fra n.- Vi stopper her over imorgen og setter op de redskapene som er her omkring.

Svendsby fredag 17/11. Her har blåst en orkanaktig storm fra v. idag, så det var omtrent umulig å stå oppreist når vinnkulingene kom. Og oppe i fjellene braket og smalt det som om en hær av gjetter kriget med store kampesteiner som blev lempet mellem fjellveggene (for å si det poetisk). Vi var ute og lette efter disse fellene som skal være her omkring. Vi fant 3, satte op 2 av dem, den tredje måtte vi ta til hytten for å reparere.- Her skal nok være adskillig flere feller, men dette er Stordals terreng fra ifjor, og jeg har ikke rede på hvor han har hatt feller. Efter hvad han oplyste skulde her i alle fall være 4 feller til. Vi får ut å lete videre imorgen.

Svendsby lørdag 18/11. Vi fant nok ikke flere feller her. Satte op den tredje idag, og så får det være med det foreløbig. Det hadde snedd litt inatt, men idag klart pent veir med litt bris fra v. Frisket på i em. til liten storm ikvell.- Signe har funnet ut at hun vil dyrke erotikk f.t. og Bamse er mer enn villig. Karlsen og jeg protesterer på det kraftigste. Om natten når de er inne i hytten, må vi ha dem lenket (kort lenke) en i hver krok. - Huff ja, det blir ikke meget søvn hverken på oss eller dem.

Håkonstua søndag 19/11. Drog fra Svendsby kl. 1130 og kom hit i 16 tiden. Fant de 2 fellene på nordsiden Lindenmannsfjorden, som vi ikke fant på innturen, så vi har nu 3 feller på den siden. (Der burde ha været 30). Bygde varde ved alle fellene så de skal være lett å finne. Føret var fint og vi hadde lett lass, så vi sat på skiftesvis.- Pent veir, klart, lett vestlig bris. Et pent nordlys flammer på sydhimmelen ikvell.

Håkonstua mandag 20/11. Vi måtte stoppe her idag for å drive moskusjakt, så vi får kjøtt med oss nordover.- Jeg drog da på jakt i fm. Ca. 2 km. fra huset fant jeg en flokk på 3 dyr, skjøt det ene - en gammel rugg av en moskus - de andre 2 stod å passet på, så jeg fikk ikke kome til å få sprette den op å flå.- Gikk da tilbake til hytten. Efterpå var Karlsen og jeg der borte med hundene og sleden og kjørte kjøttet til hytten.- Klart, liten no.- kuling.

Danske Blåbærhytte tirsdag 21/11. Drog fra Håkonstua kl. 1130. Vort egentlige mål idag var Cittystua (Kapp Negri), men det er langt imellem disse to hyttene, dertil var føret tungt da der på isen var et tynt lag klisset salt snesørpe. Tungt lass har vi også, har en sk kull og noe kjøtt med fra Håkonstua til de to nordste hyttene i tillegg til den vanlige bagasje.- Hundene var allerede temmelig slitne da vi kom hit kl. 1415. Forøvrig har vi snakket med danske M.S.Poulsen om eventuelt å få benytte denne hytte.- Her lå også brev fra Poulsen dat. 13/11, hvori han på det hjerteligte bød oss ta til takke med "hotellet" ifall vi tørnet innom og det samme gjaldt de øvrige "hoteller" (hytter) i hans distrikt. Svak nordlig bris idag, ikvell liten kuling fra n. - Klart.

Cittystua onsdag 22/11. Satte frem klokken 1½ time igårkvell, synes likesom det passer bedre med dagen. Drog fra Blåbærhytten kl. 1130 og kom hit kl. 1645. Føret var noe bedre idag enn igår. Her ligger endel kasser igjen efter byggingen ifjor. De tenker vi å få sammen noen feller av.

Pent veir, litt disig, men forøvrig klart, lett nordlig vinntrekk.

Arnliotstua torsdag 23/11. Var ute og satte op 2 feller ved Cittystua før vi drog derfra.- Der skal være 1 felle til, men den kunde jeg ikke finne. Så startet vi kl. 1220 og kom hit til Arnljotstua kl. 1545. Fremdeles pent veir, dog overskyet ikvell.

Arnljotstua fredag 24/11. Vi hadde egentlig tenkt å kjøre over til Johnsbu idag.- Giæver hadde ihøst sent bud med de danske fangstmenn på Kapp Rink, at han kunde overlate oss en hund, men vi måtte hente den før jul. Denne hunden vil vi gjerne ha selvfølgelig. Imidlertid blev det tett snetykke idag, så vi fikk ikke veir å fare over Ardencaplefjorden. Jeg var ute og satte op 2 feller. Efterpå var jeg innover Grandejanfjorden og lette efter 5 feller som blev under sneen ifjor. Mente nu å flytte de på andre plasser. Jeg fant pallene hvor de hadde stått, men fellene var vekk, kan henne de er fulgt med flommen ivår. (Eller er de gått samme vei som materialene ifjord høst?) Her ligger jo en del material. Vi har kappet bord til en del feller, som vi tenker å ta med på tilbaketuren og så slå sammen og sette op feller efter hvert som vi farer. Har slått sammen 2 feller som vi skal sette op her imorgen.

Johnsbu lørdag 25/11. Satte op de 2 fellene ved Arnljotstua som vi lavet igår og så startet vi for Johnsbu Kl. 1230. Hvad klokken var da vi kom hit (efter vor tid) kan jeg ikke si, for "jernkronometret" mit hadde stoppet på veien. Giævers kl. viste 1820. Men han har norsk tid, mens vi likesom skal fare med å bruke stedets tid. Her er altså gjestfriheten til huse i likhet med de gang tidligere jeg har været her. Desværre har Giæver ikke opladdet radiobatteriene, så alt i den generé blev vi snytt for. Men det skorter dog ikke på underholdning. Vi har jo gjensidig nyheter som skal fortelles og mange store spørsmål skal drøftes. Giæver har allerede 73 rev på sine 3 stasjoner. Mesteparten er garerev, som de har tatt levende isommer, så vi blir nok grundig dokket denne sesong. Pent veir, lettskyet, no - sno.

Temp. -18.

Johnsbu søndag 26/11. Vi stoppet over her idag, da vi skulde komplettere med brød, så Giæver har allså bakt idag. Det blev sen kvell igår. Klokken var vel sån bortimot 6 på morgenen da praten for alvor tok slutt, og derfor måtte vi jo "tøie han" til over middag før vi stod op. Ja, Giæver har altså bakt stomp, og jeg har snauklippet ham. Det er nu hvad som er gjort av produktivt arbei idag. Det har snedd tett idag, lettet litt på kvellen, omtrent stille.

Johnsbu mandag 27/11. Blev ikke å dra idag heller tross veiret er fint, klart, lett nordlig bris. Karlsen skulde forsøke å få motoren til radiostasjonen til å rusle, for å få ladet batteriene. Det lykkedes imidlertid ikke. Hunden som vi var kommet hit for å hente, kan vi nok ikke få. Giæver hadde hatt 8 hunde i sommer, men sykdom og andre viderverdigheter hadde stått til, så han har nu bare 2 igjen, og da kan han selvfølgelig ikke avse noen. Imidlertid blir vi hjulpet på forskjellige andre måter. Det beste av allt er at vi får overlatt en slump stryknin. Har laget noen giftåter som vi tenker å legge gjennem Flingelyfjorden og Lindenmannsfjorden. Der er jo god plass.

Arnljotstua tirsdag 28/11. Vi fikk da komplettere litt av hvert på Johnsbu. Det beste av alt var at vi fikk overtatt en god slump stryknin. Den som vi hadde på Sigurdsheimen har jo unnergått en forvandling (visstnokk) isommer, så den er absolutt verdiløs. Så fikk vi som sagt brød, så vi er rikelig forsynt for tilbaketuren, samt en hau bøker og annet lesestoff, noen snuere(?), klippfisk m.m. Tilslut fikk vi også 1/2 % cigaretter (mild). Julerøk sa Giæver. Så drog vi da derfra kl. 1440 og kom hit kl. 18 1/2. Pent veir, klart men en jekla kall sno fra o. Føret var bedre enn sist, noe løssne inne i Peterbukta, men finfint over fjorden forøvrig, så vi satt på skiftesvis.

Cittystua onsdag 29/11. Var og så til fellene ved Arnljotstua i fm. Der var nok ingen rev enda. Drog så derfra kl. 1620 og kom hit kl. 1950. Tok med fellematerialer som vi hadde kappet, til 10-12 feller, så lasset var tungt. Det hadde også lagt endel løssne siden sist vi for her, så vi måtte hjelpe hundene å dra stykkevis. Det er fin måne nu, så det er best å farte om kvelden. Delvis skyet, liten sv. kuling.

Cittystua torsdag 30/11. Har slått sammen 5 feller og satt op 4 av dem. Den femte tar vi med videre, fant også den fellen som jeg ikke kunde finne sist, så vi har 7 feller her omkring, har bygd små lett synlige varder ved fellene, så de skal være lett å finne. Det har snedd tett idag, og ikvell begynnte det å blåse en ganske kraftig sydvestlig storm. (Der gikk altså november 1933 av stabelen)

Cittystua fredag 1/12. Vi hadde sallet på hundene og gjort oss klar til å dra, men fikk så betenkeligheter. På en liten stunn hadde det tyknet til, så snetykken stod som en mur rundt om. Det begynnte også å blåse en stiv sv. kuling, så vi opgav turen idag. Mørkt var det også. Selv høgstdags, og månen som vistnok er full idag ser vi ikke hejren(?) av.

Lørdag 2/12. Det blåste en kraftig sydlig kuling idag. Temp. var vistnok temmelig høi til på denne årstid å være. Sneen kjentes kram. Det var lett skyet til på kvellen, da begynnte det å klarne og vinnen tok av. Vi startet fra Cittystua kl. 1950. Hadde egntlig ment å stoppe litt i hotell "Blåbær", men det blev jo en avstikker på bortimot en time så vi drog benveien hit til

Håkonstua søndag 3/12. Kl. 3 1/2. En deilig full måne lyste gott op. Fant en hvitrev unner en felle her ved huset. La ut en giftåte omtrent mittveis mellem Citty og Blåbærstua (sydbrinken av Lakselvdalen) Køiet til litt over middag, var så borte ved slakteplassen hvor vi forrige gang tok moskus ca. 2 km. s. for hytten, og la ut en giftåte. Der var plenty revespor, syntes også der var spor efter ulv, men er ikke sikker. Det er overskyet ikvell, så månen viser sig ikke i sin fulle glans. Vi venter til i morgen. Da mener vi å dra innover Lindenmandsfjorden til Svendsby. Svak sydlig bris, litet frost.

Svendsby mandag 4/12. Var oppe ved giftåten som vi la ut igår ved Håkonstua. Reven hadde veret der inatt også, syntes der var gnaget litt av åten, men er ikke sikker. Lette en stunn uten resultat. Mørkt og overskyet var det også. Drog så fra Håkonstua kl. 1510. Føret var fint innover Lindenmannsfjorden, og vi hadde gott veir 2/3 av veien omtrent. Men så kom det "ut av en sekk" sydveststorm så det stunnimellem var vanskelig å stå han av. Snefokket blinnet oss, så vi neppe så hvor vi gikk. Men Bamse visste nok veien, så vi kom frem hit kl. 19½. Fant 1 blårev unner en av fellene på nordsiden Lindenmannsfjorden. På veien hitover la vi ut 3 åter og satte op 1 felle til (1 åte på ostranken og 1 felle på vestranken av dal nr. 1 regnet fra Flingely og 2 åter i dal nr. 2). Så vi har ialt på nordsiden av Lindenmannsfj. 7 redskaper (4 feller og 3 åter)

Svendsby tirsdag 5/12. Stormen har lagt sig litt, men det kuler enda kraftig. Var ute ved fellene som vi har her inne. Det er jo bare 3 stkr. forresten. Ingen rev. Har lagt ut 2 giftåter, en på hver side av dalen som kommer ned her, og så har vi laget noen flere giftåter som vi tar med. Tror det er varmegrader nu.- Kjøtet tiner i alle fall ute, og vinnen kjennes mild.

Svendsby onsdag 6/12. Dette går med sneglefart. Veiret idag har nok været bra å faret i selv om det fremdeles blåser en liten storm ut fjorden. Vi har jo hatt den i ryggen hvis vi har faret. Det er dog fremdeles mildt, så Karlsen mener at føret vilde bli for tungt idag.

Holmesletta torsdag 7/12. Det siger da langsomt men sikkert. Drog fra Svendsby kl. 1315 og kom hit

kl. 1950. Føret var fint og veiret likeså, klart og omtrent stille. Månen begynner å bli tynn nu, så det er ikke stor stas med den lenger. Den satte sig forresten just som vi var kommet frem. Pent gjort å være oppe mens vi fartet. Fant bare 1 felle på veien hitover av 9 som var satt ut ifjor. Noen var forresten satt nokså langt ned på stranden, og de har antakelig flommen tatt ivår. Forresten er det ikke så like till å finne disse fellene nu så mørkt som det er. Det kan ofte endog knipe med å finne hytta. Satte op en felle, og la ut 1 giftåte på turen hit. Her på sydsiden av Lindenmannsfj. blir jo allt dekket av løssne når sneen kommer for alvor, så det ikke noe vits i å ha redskaper her. Får se over nyttår hvor der kan være mulighet for å legge åter.

Røsnes fredag 8/12. Satte op 2 feller og la 1 giftåte borte ved Holmesletta før vi drog. (1 felle nerst på næringen so. for huset, tett op for den svart kulten, så giftåten lenger op og så felle nr. 2 ovenfor igjen) Kom hit til Røsnes i 16 tiden, efter ca. 1 timers kjøring. - 5 moskus stod i fin karè på haugen ca. 150 m. fra huset, og så meget interesert på oss da vi kom. Hundene fikk en veldig jaktiver, så vi hadde vor fulle hyre med å stagge dem. Har lagt ut en giftåte her på ranken n. for dalen som kommer ned her. En lett synlig varde kloss ved åten. Tenkte å ta videre helt fram til Sigurdsheim idag, men det blev for det første litt sent og utenfor Kapp Hamburgnæringen ligger et bredt belte med knulter og storis som er vanskelig å sno sig igjennem når det ikke er så nogenlunde lyst. Vor oprindelige plan da vi begynnte på denne turen var at vi herfra skulde fortsette videre sydover til sletta, Falkberget og Liavåg, men vi blev jo meget lengere på denne turen enn beregnet, så vi har besluttet oss å ta herfra til hovedstasjonen for å proviantere og foreta div. fornødne reparasjoner før vi tar ut på ny tur. Vi antar nu å dra til Sigursheim og ordne oss litt, og så drar vi på sydturen, idet vi samtidig tar en juletur til Kapp Herchel og besøker eneboeren, Tolløfsen.- Ja det va no det - san.

Sigurdsheim lørdag 9/12. La ut en giftåte til inne ved Røsnes før vi drog derfra, så vi har 2 åter og 1 felle der. Det var gott å komme til stasjonen nu efter så lang tur, og få en grundig renovasjon og rent tøi på igjen.- Overskyet, litt snetykke, føret var skitt. (knulter, skruis osv.) Temp. ikvell -16.

Søndag 10/12. Var runt til redskapene her omkring. Ingen fangst. Fellene var delvis nedføkne, rettet dem op og la ut 2 giftåter.- Har forøvrig reparert hundesæller og ordnet med div. til ny tur.

Klart, skarp no.- sno. Temp -21.

Mandag 11/12. Var oppe og så til åten som jeg la ut igår på slakteplassen, men reven hadde nok ikke været der inatt. Karlsen har bakt brød idag og jeg har malt kjøttdeig og stekt en hel hau med kjøttkaker.- Begge dele skal vi ha med når vi drar på ny tur.- Stiv no. kuling med litt sne.- Temp. -15.

Tirsdag 12/12. Snetykke, nordlig bris. -Hjemmeindustri- Temp. -17.

Onsdag 13/12. Var en tur ved redskapene, men det var ikke engang et revespor å se. Overskyet og mørkt var det så jeg måtte nermest føle mig frem mellem fokkskavlene. Forøvrig div. fornødne reparasjoner. Nordlig sno.- overskyet, temp. -22.

Torsdag 14/12. Er nu klar til å dra ut igjen, bare veiret holder sig. Det er da meningen å ta innover til Røsnes og fortsette hvor vi slapp sist, altså sydover til Liavåg. Samtidig drar vi da på julebesøk til eneboeren på Kapp Herchel. Det har været pent veir idag, men overskyet. Ikvell begynnte det å blåse en kraftig nv. storm, så det ser kanske ikke så lovende ut for morgendagen, Temp. -17.

Fredag 15/12. Stormen la sig på morgenparten, men horisonten runt er mørk og truende, så Karlsen mente det var utrygt veir å fare i. Jeg begynner forresten å tvile på at vi kommer avsted før solhverv. Temp. -10.

Lørdag 16/12. Idag ramlet skorsteinen ned. D.v.s. røret oppe på taket var sunnbrennet, så jeg har lavet et nytt rør av en jernplate og rigget op. Var også en tur borte ved slakteplassen, men revene hadde ikke været der siden sist jeg var der.- Pent veir, klart lett nordlig sno. Temp. -21.

Søndag 17/12. Vi lå på køiene og tok en siesta i fm. efter frokosten. Det var jo søndag - hundene lå og strakte sig velbehagelig på gulvet. Da hørte vi noen som gikk utenfor, først på nedsiden og en liten stunn efter på øversiden av huset.- Hundene blev vill selvfølgelig. Vi spratt op og kom oss i klærne, tenkte det var danske Poulsen som var på turné. Men så blev det stille.- Karlsen mente det var en bjørn, så vi væbnet oss og stakk ut.- Men det var intet å se og intet å høre da vi kom ut, så ikke engang spor efter noe levende.- Dette et eller annet var opslukt av polarnatten.- Karlsen mener vi må vente til det blir månelys igjen før vi kan dra sydover.- Overskyet, litt snetykke, liten no.- kuling. Temp. -18. (Nei, det var Poulsen)

Mandag 18/12. Kraftig no. kuling med litt sne. Karlsen har flådd en rev idag.- Forøvrig ingen store begivenheter. Temp. -23.

Tirsdag 19/12. - Klart nv. sno. Temp -32.

Onsdag 20/12. Var en tur til redskapene.- Resultat som vanlig, 0. Reven holler sig nokk strengt til huset (hiet) nu i mørketiden og månemørkt som det også er.

Lett skyet, svak nv. sno. Temp. -28.

Torsdag 21/12. Hundene lå og strakte sig velbehagelig på gulvet i em. men plutselig spratt de op som på komando og satte i å gjø. Vi skjønte det var bjørn, men den blev nok skremt da hundene satte i. De tok strake sporet utover isen, men den var allerede kommet så langt avgårde så vi anså det håpløst å følle. Delvis skyet, nordlig sno. Temp. -30.

Fredag 22/12. Snestorm fra no. Temp. -23.

Lørdag 23/12. Snestormen tok av på em. Så ikvell er det stille.- overskyet. Temp. -22. Julevask.

Søndag 24/12. Ja, så blev det juleaften iår også. Vi har da tennt en del julelys som står hist og her i stua og minner om at det er den 24. desember. Bamse, Labb og Signe har også hver sitt på gulvet.

Lett sno fra nv. Temp. -26.

Mandag 25/12. Julestemning? Å ja, ikke noe særlig akkurat. Ute er snetykke så månen ikke klarer å skinne igjennem. Vi leser "Tromsø" og "Allers", drikker kaffe og tar en røik nu og da. Julemenyen er den tradisjonelle moskusstek med poteter, og stuede erter samt fruktgrøt. Ute blåser en kraftig no. kuling med tett snetykke.

Tirsdag 26/12. (2.juledag) Vi har nu brent op en hel hau med julelys, og en juleklokke henger over bordet. Ingen videre avveksling i programmet. Pent veir, lettskyet. En liten måne titter frem nu å da, lett nordlig sno. Temp. -15.

Onsdag 27/12. Var en tur ute ved redskapene, men så fremdeles ikke så pas som et spor av noe slags levende.- Liten sv. kuling. delvis skyet. Temp. -2.

Torsdag 28/12. Pent veir, nv.-lig sno, klart. Temp -8.

Fredag 29/12. Fremdeles pent veir, lettskyet, svak nv. sno. Temp -18. Karlsen har flådd rev og jeg har begynnt å lave en ny slede, da vi har planlagt å kjøre hver sin vei over nyttår, således at jeg tar herfra til Røsnes, innover Lindenmannsfjorden og nord Flingelyfjorden til Kapp Back (Arnljotstua) og derfra tilbake via Bolettestua. (Kapp Bremen) Karlsen tar til Røsnes. Albertbukta, Falkberget til Liavåg og tilbake samme vei.

Lørdag 30/12. Kraftig snestorm fra no. Temp. -8. Karlsen koker smørrebrødkjøtt og moskusrull til "helga".

Søndag 31/12. Ja, skulle jeg si noe utenom veiret så måtte det nermest bli et - vi kjeder oss - ja, nu er det altså sagt. No. kuling, snetykke, sne og snefokk. Temp. -6. Apropo kjeder oss - så er det et stort lyspunkt likevell. Vi regner ut at det er bare 5 mdr. igjen av dette frivillige fangeskap, og det får vi til på følgende måte: Januarmåneden teller vi ikke med, for den begynner vi på imorgen - ferdig med den. Juli teller vi heller ikke med, for da går vi kanskje ombord i skipet som skal frakte oss hjem. Så har vi altså bare fra og med febr. til og med juni = 5 mdr.

Ja ja, hurra for nyåret.


1934

Mandag 1/1. Iår liksom ifjor kom nyåret med snestorm fra no.- Festligheterne forøvrig som de andre stormdage. Meny, helstek og fruktsuppe. - Temp. -8.

Tirsdag 2/1. Stormen er øket vistnok til en liten orkan. Det er nesten ikke kommende ut som aller nødvendigst. Selv for hunden. Temp. -5.

Onsdag 3/1. Veir og temp. som igår.

Torsdag 4/1. Det er liten avveksling i programmet. Stormen er løiet litt, men himmelen er overskyet og mørk. Temp. -4. Karlsen baker brød idag. (inatt)

Fredag 5/1. Ingen store begivenheter. Stormen er over for denne gang, bare et kast nu og da. Klippfisk og hunneslagsmål. Snetykke, temp. -4.

Lørdag 6/1. Vi er blitt klar over - tror vi da - at Signe er på kjukken. Hun hadde jo løpetid da vi var ute i november, men vi passet da på som smeen at ikke erotikken skulde få utfolde sig. Det er jo noe skitt å få småkarer nu mitt på vinteren, og dertil trenger vi jo bikkja til å kjøre med. Men det var nok inne på Svendsby da vi var der i mitten av novb. at Bamse har fått sig et kjempenyp. Karlsen og jeg var ute og gikk og da hadde Bamse og Signe slitt sig. De så jo riktignokk temmelig uskyldig ut begge to da vi kom tilbake, men vi hadde jo været temmelig lenge borte, så den uskyldigheten var nok bare svindel. "Ja ja, gjort er gjort", sa Karlsen. Det var pent veir i fm. lettskyet og laber no. bris, men øket utover dagen til sterk storm igjen. Temp. -11. Karlsen har flådd den siste av de revene vi har hjemme - har en liggende inne i Håkonstua, og så får vi håpe at der ligger noen ute i terrenget. Nu ja, det vet vi ikke.

Søndag 7/1. Fremdeles snestorm fra no. Temp. -10.

Mandag 8/1. Bra veir, lettskyet liten no.- sno. Temp. -23.

Tirsdag 9/1. Var ute og rettet op redskapene her omkring.- Alle fellene var ute av funksjon selvfølgelig. Borte ved slakteplassen var noen revespor. Ingen rev.

Onsdag 10/1. Veir og temp som igår. Jeg har arbeid med en slæde. Karlsen synes den gamle er for tung når vi har så få hunner. Arbeidet har gått sent kanske, da vi har måttet sage til alle spiler og øvrige materialer av bjørkesbaks, men så er den nu bortimot ferdig. Det er meningen at jeg skal ta en tur over til Bollettestua å prøvekjøre den før vi tar ut på langtur sydover.

Torsdag 11/1. Klart, skarp sno fra n. Temp. -34.

Fredag 12/1. Var og så til redskapene.- Ingen rev. La ut en giftåte til borte ved slakteplassen. Så har jeg gjort ferdig den nye sleden, som jeg begynnte på for en tid siden, både med beslag og taugverk. Det har gått sent med arbeidet da jeg har måttet sage mestparten av materialen ut av bjørkestrenger, men så er den nu ferdig, både med beslag og tauverk. Stiv no. kuling, frostrøk, overskyet. Temp. -28.

Lørdag 13/1. Har ordnet mig for å ta en tur til Bollettestua imorgen hvis veiret blir bra.

Pent veir, klart, sno fra no. Temp. -30.

Søndag 14/1. Pakket sleden i fm. for å kjøre til Bolettestua, men så begynnte det å blåse en kraftig no.- kuling med snefokk, så jeg opgav turen idag. Sleden står fremdeles pakket. Var ute ved redskapene, ingen fangst.- Delvis overskyet, temp. -31.

Mandag 15/1. Fremdeles storm med høit snefokk. Har dreiet mere nordlig. Temp. -27.

Bolettestua tirsdag 16/1. Drog fra Sigurdsheim kl. 1215 og kom hit kl. 1520.- Karlsen og "Signe" er hjemme. Signe var på kjukken, så jeg kunde ikke ta hende med, drog da avgårde bare med Bamse og Labb og det gikk bra. Bamse og Labb var lat idag, de har nok hatt det for gott alt for lenge nu og kanske fått for meget mat også. Føret var hårdt og gott og veiret fint, klart, lett nordlig sno.

Temp da jeg forlot stasjonen -33.- En moskus gikk og ruslet ca. 500 m. fra huset her da jeg kom. Her er fritt for kjøtt, så hvis den ikke er stukket av til i morgen tenker jeg å ta den. Det blev for sent og mørkt ikvell. Den er forresten kommet nermere nu, kan høre den rusler ikke svert langt fra huset.

Bolettestua onsdag 17/1. Moskusen gikk bare ca. et par hundre meter fra huset imorges.- Jeg var borte og skjøt den, kjørte kjøttet til hytten og la en giftåte på slakteplassen. Efterpå var jeg rundt til fellene. 4 feller var nede, og der var ætt av åtepinnene, men ingen rev. De resterende 2 stod oppe, men på den ene var åten tatt - merkelig-. Bragte fellene i orden. Stopper til imorgen her.

Bolettestua torsdag 18/1. Det begynte å blåse en kraftig storm fra n. i morges. Øket yderligere utover dagen, så jeg slog mig til ro her idag også. Er løiet en del nu på kvellparten.- Håper jeg får veir å fare imorgen da her er omtrent fritt for kull. Hadde litt med hit nu, så jeg klarer vel så vitt å koke kjelen imorgen tidlig. Her mangler melk også, så jeg har drukket svartkaffe.

Sigurdsheimen fredag 19/1. Pent veir idag igjen, klart, lett nordlig sno. Var en rundtur til redskapene ved Bolettestua.- Ingen rev selvfølgelig- og så drog jeg derfra kl. 12. Stormen igår hadde rettet yderligere på føret, så det var hårdt som is. Bamse og Labb var i perlehumør så de lå gott i tauene. Jeg stod på skiene og snørekjørte og det gikk strykende, hadde jo lett lass på sleden også, bare soveposen og geværet og en omtrent tom ryggsekk. Kom hit til stasjonen kl. 1415. Dette er det hurtigste jeg har fartet denne veien. Hundebestanden er blitt forøket med 7 små hvalper mens jeg har været borte, men det ser ut til å være bare tisper.- Foreløpig da.- Vi får vente noen dage for å få sikker rede på kjønnet, og så eventuelt slå ihjæl hele greia. En hop bikjer er jo ikke noe å sanke på. Brysomt blir det jo også og ha dem når vi skal ut og farte. Temp -35.

Lørdag 20/1. Var en tur til redskapene.- Ingen rev.- Så et revespor, det var alt.- Lett skyet, svak nordlig eller nv.-lig sno. Temp. inatt -38. Idag -35.

Søndag 21/1. Storm fra no. snefokk, temp -30 og -28. Søndag, kabal. K. steller med de små.

Mandag 22/1. Stormen løiet utover dagen så ikvell er det liten kuling. Klart, temp. som igår.

Tirsdag 23/1. Kraftig nv. sno, klart. Temp. -33 og 26.

Onsdag 24/1. Var ute ved redskapene, resultat som vanlig - 0. Pent veir, klart, skarp nv.- sno. Temp. -36 og 29. Har ordnet oss for å dra ut - begge sammen - sydover mot Liavåg.

Torsdag 25/1. Drog fra Sigurdsheim kl. 1250. Hvalpene innkvarterte vi i en kasse foret med skinn, og så tok vi menasjeriet med på sleden. Ja, vi har jo div. annet på sleden også, som proviant og utstyr av forskjellig slags, så lasset er tungt.- Bra veir, klart sydvestlig bris, øket dog til en liten kuling utover em. Føret var fint. Da vi var kommet gott og vell halvveis mot Røsnes husket Karlsen på at han ikke hadde tatt med giftglasset som han hadde stående i hjørnet på køien sin. Det måtte vi jo ha med. Jeg gikk da tilbake hit til Sigurdsheim, medens Karlsen kjørte frem til Røsnes. Kom tilbake hit kl. 1715.

Røsnes fredag 26/1. Det blåste en ganske kraftig storm fra n. inatt, men stillnet utover fm. Jeg gikk fra Sigurdsheim kl. 1230 og kom hit kl. 1640. Karlsen hadde kommet frem til Røsnes igår kl. 1140. Fortalte at han hadde blitt overfallt av en fryktelig storm efter at jeg var gått tilbake, så både han og hundene var blitt blåst langt utover isen, men de hadde da omsider klart å kravle sig frem til huset. På turen hitover idag så jeg 2 moskusflokke i dalen ost for Kapp Hamburg fjellet. I den ene flokk var der ca. 20 dyr og i den anden 8. Så er det det triste å berette at vor beste hund - Bamse - er gått tapt for oss. Karlsen hadde lenket han til en strengløkke i veggen efter at han hadde kommet frem igår og det var nok for veike greier for Bamse. En liten stunn efter at jeg kom hit hørte vi at en av hundene var løs. Vi sprang ut begge, og fikk da se Bamse komme springende mot huset med en giftåte i flabben. Den hadde vi liggende vel 100 m. fra huset. Han slapp åten, og ramlet så over ende. Vi traktet i ham en hel kjedel svartkaffe. Han kom sig på benene 2. gang, men 3. gang han ramlet over, reiste han sig ikke mere.- Han kommer altså ikke mere til å jage hen over Grønlandsviddene.- Dette var nok ekspedisjonens beste trekkhund. Andresen som vi overtok den fra, sa det var den beste hund på Grønland. Vi har altså nu bare Labb og Signe igjen, og hvordan det nu skal fyke ivei med det lasset vi fører blir et spørsmål.

Sletta Lørdag 27/1. Jeg var ute ved redskapene i fm. medens Karlsen pakket slædene. De har jo stått lenge nu, Så jeg håpet å finne rev, men blev skuffet. Åten som Bamse hentet la vi ikke ut igjen, så skal nu ikke den gjøre mere galskap.- Drog fra Røsnes kl. 13.- Vi fikk nok merke at Bamse ikke hang i tauet. Labb er jo flink å dra, men han er jo ung og lett enda, og Signe går nermest bare og vimser, og hun er vel på en måte å unnskylle så lenge hun skal utøve sin modervirksomhet på disse 7 små som vi har med.- Vi måtte nok i tampene både Karlsen og jeg for å få lasset frem. Føret var heller ikke det beste. Sneen var løs til å begynne med, men blev hårdere og bedre innover Albertbukta.- Kom hit kl. 1630. Her er mange moskusspor runt huset. Det er nok en stor flokk som har vandret her forbi.- Kjøttet som vi skulde bruke her ivinter hadde vi ihøst lagt på hyttetaket. Det var nu nedrevet og fortært. Om det er bjørn eller bare reven som har gjestet det er ikke gott å si.- Skarp sno ut Albertbukta.- Kaldt.

Sletta søndag 28/1. Storm fra nv. inatt og til i middagstiden, da tok den av til skarp sno ikvell. Vi har lagt ut 4 giftåter idag på ryggen som strekker sig innover fra huset. Så 3 moskus inne i bunden av bukta.

Falkberget mandag 29/1. Det så ut til snetykke i fm. og det var en liten kuling fra nv. men klarnet op igjen og vinnen tok av over middag. Vi drog fra sletta kl. 1335 og kom hit kl. 1730. Hundene begynner vel nu å føle ansvaret mere da Bamse er vekk. De trakk adskillig bedre idag enn sist. Her hadde vi også kjøtt liggende på hyttetaket, men det har fått samme medfart som på sletta. Heldigvis hadde vi ett moskuslår hengende inne i huset, og det var ubeskåret. Hardt gott føre idag.- Kallt.

Falkberget tirsdag 30/1. Det begynnte å blåse en kraftig nv. storm inatt, har fortsatt idag. Hele fjorden (sunnet) er bare i et kok av snefokk. Vi har altså måtte holde os innendørs. Jeg har for det meste ligget i soveposen og feiret gebursdag - drukket kaffe, røkt pipa og løst kryssordopgavene i Oslo Illustr. Karlsen har ruslet oppe og kokt kaffe og bettasuppe. Ja, liver er skjønt. Småkvalpene begynner å få øinene op.

Falkberget onsdag 31/1. Stormen har fortsatt idag, løiet litt på kvellparten og dreiet til so.- Litt frost. Dæven kor det dryp i køia.

Falkberget torsdag 1/2. Orkan fra n. inatt, stillnet i middagstiden så ikvell er det lett sno.- Klart.

Falkberget fredag 2/2. Det blev ikke veir å fare idag heller. Kuling fra n. Vi er nu lens for kjøtt her, så vi får håpe at vi kommer videre snart ellers blir det smalhans for hundene.- Karlsen var ute og satte op 3 feller på ostsiden av huset.

Liavåg lørdag 3/2. Drog fra Falkberget kl. 1310. Satte op 5 feller og la ut 1 giftåte på veien. Kom hit

kl. 18. Det var gott å komme til dette huset nu. Det blev jo grundig reparert og ny ovn innsatt i høst, så det er både varmt og trivelig. Karlsen flyter nesten over av bare velvær og svette, ja også av begeistring for torva som han la runt sylla ihøst. Karlsen så et par bjørnespor da han var og satte op en felle inne i bukta på sydsiden av Falkberget. Den hadde blødd, sa han mente den var kommet over fra Bjarnebu og at den der hadde været i selskuret som Tolløfsen muligens hadde der. Lett skyet, lett nordlig sno.

Liavåg søndag 4/2. Det var nok bare et gløtt, så vitt at vi kom oss fra Falkberget og hit. Inatt braket det løs igjen med storm fra no. og idag har det været orkanaktig, så vi har ligget i hiet.

Liavåg mandag 5/2. Over middag begynnte stormen (orkanen) å ta av, så ikvell var det så pas veir at vi kunde slippe hundene litt ut som snarest. Skuffet sneen ut av sjåen. Den var fullføket.- Gudene må vite hvor sneen kommer inn, synes veggene er tett, og døren slutter gott til.

Liavåg tirsdag 6/2. Gott veir igjen, lettskyet, nordlig sno. Vi var ute og satte op 9 feller idag, og la 1 giftåte på slakteplassen hvor vi i høst skjøt moskus.- Der har været myet rev og forsynt sig av restene, og noe kjøtt som vi hadde latt ligge igjen og mente å bruke til hundefor ivinter var helt fortært. Stormen har brukket isen, så her er åpent vand fra hvalrossøya - i en bue inn gjennem Claveringsundet og like ned for huset her.

Liavåg onsdag 7/2. Solen gyllet ganske tidlig i fm. de høieste toppene på Sabineøia, og ikke lenge efter lå hele sydspissen av øya og skinnet i det ganske kjente skjær. Vi så ikke solen her for fjellet stenger. Karlsen var ute ved de nermeste fellene, fant 1 hvitrev, satte op 4 feller til op for huset. Jeg har reparert slæden. Den ene meien var litt skral, så den måtte ha en forsterkning.- Sno fra n. klart.

Liavåg torsdag 8/2. Vi var ute og så til redskapene, fant 1 hvitrev borte ved slakteplassen.

Liavåg fredag 9/2. Vi begynner å bli gammel her på Liavåg nu. Det er jo meningen å dra til Kapp Herchel og besøke Tolløfsen. Hadde ment å ta over fjellet til Bjarnebu idag, men det blåste en liten no.- kuling med snefokk, så det var ikke veir å ferdes på fjellet. Siste stormen brakk jo isen runt Kapp Wynnæringen, og nyisen som er froset disse siste dagene er for dårlig å ferdes på, så vi kan ikke fare kystveien. Var en tur til redskapene.- Ingen rev idag.- Delvis skyet.

Liavåg lørdag 10/2. Nordoststorm, hundecirkus og bettasuppe.

Liavåg søndag 11/2. Det var et litet godnissgløtt i fm. medens vinden dreiet litt so, men øket så til storm igjen med høit snefokk.- Var en tur borte ved slakteplassen og de nermeste fellene,- bomtur.

Liavåg mandag 12/2. Snestorm fra no. så vi har ligget i hiet. Har nå begynnt på siste stompen (brødet), så hvis vi ikke snart nu får dra, blir det smalhans.- Det minker på kjøttet også, har nu tatt inn sisste moskusbogen for å tine. Har ætt op en bog og ett lår siden vi kom. En kaffetår og så i sekken igjen.

Liavåg tirsdag 13/2. I kl. 15 tiden idag hadde stormen lagt sig så vi kunne ha dratt, men syntes det blev noe sent idag å ta ut.- Vi stopper til imorgen. Nyisen runt Kapp Wynn har nu ligget ca. 8 dg. så vi tror den er sikker nu. Mener å forsøke runt kysten til Bjarnebu imorgen, hvis veiret blir bra.

Liavåg onsdag 14/2. Vi startet for Bjarnebu kl. 1345. men utenfor næringen (Kapp Wynn) møtte vi Tolløfsen med Bonna. Han var altså på tur hit for å få spurning(?) av oss. Vi reiste da tilbake hit med Tolløfsen. Nu får vi da snakke med Tolløfsen her, så vi har jo absolutt ingenting å gjøre på Kapp Herchel nu. Tiden kan jo adskillig bedre nyttes ved å komme gjennem terrenget nordover og få efterset og rettet op redskapene der, og nye åter utlagt. T. har hittil fått 23 rev og Citty og Stordal hadde ca. 90 da han sist hørte fra dem, visstnok for ca. 1 md siden.

Liavåg torsdag 15/2. Bare uvær, stiv - enda stivere kuling fra no idag, så vi kom ingen vei. Tolløfsen har rett Grønlandstid, mens vi har hatt sådan omkring Norsk tid siden vi var borte hos Giæver. Vi hadde 2 timer og 35 min for snar klokke. Vi har nu satt vore kl. tilbake i overensstemmelse med T.'s.

Liavåg fredag 16/2. Fremdeles stiv no. kuling med snefokk. En tur bortover til slakteplassen og noen feller bragte intet utbytte.

Bjarnebu lørdag 17/2. Drog fra Liavåg kl. 1310 og kom hit kl. 1615. Føret var ikke lett akkurat da. Isen var belagt med snesørpe. No.- bris. Jekla kallt. Her blir trangt i dette hotellet for 3 mand og 10 hunner.

Kapp Herchel søndag 18/2. Fra Bjarnebu kl. 10. Stoppet en times tid på Borganes og kokte kaffe. Karlsen gikk på ski en stunn før oss fra Borganes, så han kom frem hit en stunn før Tolløfsen og mig. Hadde fåt fyr i ovnen og kjelen på kok da vi kom fram hit kl. 1830. Tolløfsen og jeg hadde forresten et helt slit for å få lasset frem. Fra Borganes og hitover var det tildels temmelig dyp løssne. Hundene blev også slapp på slutten, så vi måtte hjelpe til å dra. Til slutt måtte vi da sette igjen den ene sleden ca. 5 km. her fra. Pent veir, lett vestlig vinntrekk, klart. Tolløfsen fant 1 hvitrev på turen hitover idag.

Kapp Herchel mandag 19/2. Klart, vestlig sno. Temp -32. Tolløfsen og jeg var utover med hunnene og hentet sleden som vi måtte sette igjen igår ca. 5 km fra huset da hunnene ikke klarte å dra begge slædene i løssneen. Hentet samtidig hit en moskusskolt og noe kjøtt, og T. så til redskapene på veien. K. svetter i huset.

Kapp Herchel tirsdag 20/2. Tolløfsen og jeg var en runntur til redskapene her omkring. Jo, her var redskaper på hver pall,- andre greier enn hva vi har der nord, hvor det enkelte steder er milevis imellem hvert redskap. Men så var jo omtrent hele ekspedisjonen samlet her i sommer og lavet feller i tillegg til de som lå i terrenget fra tidligere ekspedisjoner, mens der nord hvor der ingen redskaper var før, heller ikke blev anledning til å få gjort noe isommer. Vi besøkte vel idag noe slikt som ca. 30-40 redskaper, men fikk dog ingen fangst. K. har vasket gulvet og besørget gramafonunderholdningen nu på kvellparten. - Skjøt 3 av hvalpene idag, så vi har 4 igjen.- Klart, omtrent blikkstille. Temp -27.

Kapp Herschel onsdag 21/2. Pent veir, klart, lett no.- sno. Temp -32. Karlsen har satt deig, tenker å bake inatt, så får vi komplettere med brød og komme oss nordover igjen.- Jeg har skruet doble jernstenger unner meiene på sleden vor, håper den skal gli lettere nu enn på bare træ- meiene.

Kapp Herschel torsdag 22/2. Jeg var en tur oppe unner fjellet og så efter hare, da vi mener å lave noen giftåter å ta med oss når vi drar igjen. Jeg fant imidlertid ingen hare, så ikke spor av den engang.- Så 3 revespor. Har skrevet et telegram hjem til kona, som Tolløfsen har lovet å ta med og få sendt fra Eskimones.- Lettskyet, nordlig sno. Temp -29.

Kapp Herschel fredag 23/2. Skyet nordlig sno.- Temp -30. K. har gitt os lutfisk, så vi fikk det jekla travelt efterpå. Innimellem spiller vi sprøit og skyter hare. T. har nedlagt 2 stkr. fra sjådøra. De gikk og ruslet kloss utenfor huset. Forøvrig div. innearbeide.

Kapp Herschel lørdag 24/2. Pent veir, klart, nordlig sno. Temp -31. Tolløfsen har lavet 32 giftåter. (18 til oss og 14 til sig selv) Forøvrig div. småarbeider samt litt sprøit og gramofonmusikk, hvoriblandt div. julehymner. Det er jo litt sent, men her borte får man jo ikke ta det så nøie.

Kapp Herschel søndag 25/2. Karlsen hadde satt deig igjen igårkvell - skulde bake brød til Tolløfsen før vi drog her fra. Men så blev han skral, så han måtte holde køien.- Jeg overtok da jobben. Begynte å bake kl. 5 imorges og var ferdig i 9 tiden.- Så har vi slipt våre "våben" og flådd noen rev. Tolløfsen var en tur og la ut noen giftåter. Pent veir. Klart, nordlig sno - Temp -26.

Kapp Herschel mandag 26/2. Pent veir, lettskyet, vestlig sno. Temp. -24. Karlsen og jeg skulde jo igrunnen allerede for flere dage siden ha været på tur tilbake igjen, men Karlsen har ikke været riktig frisk så vi har måttet ta det med ro.

Kapp Herschel tirsdag 27/2. Klart og omtrent blikkstille til over middag, da begynnte det å blåse en liten kuling fra n. Jeg var ute på isen og tok et par reklamebilleder med Tolløfsens fotografiapparat. Motivet var Norges - melk og Slots cigaretter. I em. kom den danske forfatter Drastrup hit fra Eskimones via Sandodden. Han overnatter her. K. ligger til køis for vond mave.

Kapp Herschel onsdag 28/2. Vi har været innesperret idag da det har blåst en kraftig snestorm fra n. Snefokk sørget for at Drastrup heller ikke kom noen vei. - Tolløfsen har kontorarbeide, jeg har flådd et par rev. Karlsen er fremdeles skral, holder køien, er bare fremme nu og da og "synker" litt kaffe og mat.

Temp. -10.

Kapp Herschel torsdag 1/3. Veiret så noenlunde, ser dog ustadig ut, overskyet nordlig sno. Temp. -13. Danske Drastrup drog tilbake til Eskimones i fm.

Kapp Herschel fredag 2/3. Orkan idag, så det var bare så vitt vi fikk hentet inn 1/2 sk. kull i et litet løie.

Kapp Herschel lørdag 3/3. Orkanen inatt var temmelig voldsom, men tok av på morgensiden og ut over dagen til sterk storm. I nattens løp er isen brukket til ca. 500m. fra land. Så der er åpent vann så langt utover som vi kan se. En tønde fyllt med spekk som stod nedfor huset gott fastfroset og halveis nedføket, lå på siden nede mot landkallen imorges. Temp. -7.

Kapp Herschel søndag 4/3. Nu er jeg lei av å skrive Kapp Herschel hver dag så Kapp H. får greie sig.- Overskyet, lett vestlig bris i fm. På em. snetykke og liten kuling fra v. Temp. -7. Tolløfsen og jeg var oppe og rettet op fellene. De fleste var nedblåst. Jeg skjøt en hare på turen.

Kapp H. mandag 5/3. Atter orkanaktig storm fra nv. Det blir nok ikke trygt veir før temperaturen kommer ned mot -20 i alle fall. Vi flår litt rev, tar det forresten med ro. Temp. -3.

Kapp H. tirsdag 6/3. Sv. kuling. temp -4 idag, stilnet på kvelden og det klarnet op.

Temp ikvell -9. På kvellen er det stilnet og det er klarnet op så det ser ut til at uveirsrøkkene er forbi for denne gang, og bra er det, ti det er nu på tide at vi igjen kommer nordover til oss selv. Jeg frykter for at denne ekstraturen hit nu i beste fangsttiden har kostet oss ikke så få rev. Vi har flådd rev og smidd fellelås idag. Ikvell (inatt) baker jeg.

Kapp H. onsdag 7/3. Pent veir, svak vestlig bris, lettskyet. Temp. -9. Tolløfsen og jeg var ute og så til redskapene og rettet op nedrevne feller. Stordal kom hit fra Revet via Elsborg i em. Hyggelig å få snakke med ham igjen. Vi to kamperte jo sammen ifjor. Hadde med et par telegrammer til T.

Borganes torsdag 8/3. Endelig kom vi på tur igjen og bra er det. Drog fra Kapp H. - kl. 0950. Selvfølgelig glemte vi kaffeboxen. Den husket Karlsen på da vi hadde kjørt ca. 2 km. Han gikk da tilbake og hentet den (kaffe er jo en nødvendig ting her), mens jeg kjørte videre. Hundevalpene lot vi bli tilbake under Tolløfsens beskyttelse. Han hadde forresten 4 små der fra før. Lasset var dog temmelig tungt, har jo komplettert både med proviant og div annet - en kasse giftåter ikke å forglemme. En slump kull fører vi også med til Bjarnebu. Føret var heller ikke rart. Vi kjørte for det meste på landkollen, men den var for det meste smal som en tarm og til dels helt vekk, oppe på lande var det omtrent bare barmark og utenfor åpent vann helt i fjæra. Det gikk smått, kom hit kl. 1545. Det var igrunden meningen at vi skulde fortsette til Bjarnebu idag, men både vi og hundene var slitne da vi kom hit, så vi besluttet å overnatte her.- Så et friskt bjørnespor som førte fra Borlasse Varren og hit langs landkollen. Den - Bamse altså - er nok ikke så langt foran oss.- Rettet op noen nedblåste feller på turen. Temp. da vi drog fra Kapp H. -2.

Bjarnebu fredag 9/3. Drog fra Borganes kl. 1110, først efter landkollen. Måtte klatre over et par steinnæringer og fire slæden ned på den andre siden. Utenfor var det åpent vann, tok så gjennem passet. Omtrent mittveis fikk vi tåke og snetykke, så at vi til slutt befant oss nede på lagunen bare 2-3 km. fra huset var vel nermest et slumpetreff. Kom hit kl. 1830. Føret var tungt, oppe i passet var sneen løs og dyp. Det var tungt å grynde og så samtidig hjelpe hundene å dra. Jeg gikk til fots, hadde lagt skiene igjen på Bjarnebu da vi drog derfra til Kapp Herschel.- Det så en tid ut til at vi skulde bli nøtt til å snu og følle veien som vi var kommet tilbake til Borganes igjen, da tåken og snetykken var som tettest. Vi hadde vel da tilbakelagt omtrent 3/4 av veien.- Nu ja, vi kom fram hit og det var bra. Gangen i huset her var full av hårdføket sne så vi måtte nesten smadre døren for å komme inn. Heldigvis var det stille, bare et lett luftdrag fra n.

Bjarnebu lørdag 10/3. Vi har rastet her idag, tross det er pent veir, klart, lett sno fra n. Vi mente å få oss en god haresuppe her, da det jo til sine tider vrimler av hare her.- Karlsen som er gott kjent her fra ifjor var ute for å skaffe noe i gryta, (hundene kunde jo også trenge en godbit) men han kom tilbake like fri som han for. Han så samtidig til Tolløfsens feller her omkring.- Alle stod oppe, ingen rev. Jeg har reparert hundesæller.- Labb begynner å bli sterk nu, så det røiner på sælletøiet.

Liavåg søndag 11/3. Så er vi atter i vort eget domene. Drog fra Bjarnebu kl. 1030. Der var åpent vann runt kysten, så vi måtte ta fjellveien. Oppe i lien slet Labb halsringen på sællen sin så vi måtte stoppe og reparere. Kom hit kl. 16. Pent veir, klart lett nordlig sno. Strålende solskinn, så vi svettet og drog sammen med hundene. Fant 2 hvitrev under fellene her. - Ved en felle hadde bjørnen husert, hadde kastet fellen langt bortover marken. Så flere bjørnespor her i nerheten. Den har også været like her ved huset. Her har visstnok overnattet noen i huset siden sist vi var her. Her stod nemlig en rest - vistnok - dansk kjøttsuppe i en panne og forskjellige andre ting tydet at her har været noen. Lampen var f.eks. helt forbrennt, og det er noe som vi ikke bruker å efterlate når vi drar fra en stasjon. Jeg tok mig en rundspyling ikvell, fikk vasket av noe salt svette. Ja, så tenker jeg vi køier. (posen)

Liavåg mandag 12/3. Stiv no. - kuling - snefokk. Det er vi jo vant til her på Liavåg.- Slappet av her idag for å tine op og flå skinnet av de to revene vi fikk igår, så vi slipper å dra på skrottene. Allt tynger jo på lasset, og når man har så litet trekk-kraft må må man jo unngå al unødighet. De er forresten ikke optint enda. Jeg var ute og skuffet op 2 feller som var nedføket, flyttet dem og satte dem op på en barrakke. Må herved annulere hvad jeg skrev igår om at her har været noen (danske) mens vi var borte. Karlsen oplyste imorges at disse tegn vi hadde funnet stammer fra oss selv. Kanske hadde han drømt det inatt.

Liavåg tirsdag 13/3. Kuling fra no. og høit snefokk til på em. Tok da av til skarp sno ikvell.- Klart, ser ut til å bli bra veir imorgen, og bra er det. Her er vi nu lens for kull, kjøtt og tobakk. Har flådd de 2 revene idag, og lest spende kjærlighetsromaner i disse ukebladene, så man er nesten kvalm når man ikke har noe bedre så. -- (Ja, jeg får vel ta fatt på en igjen)

Falkberget onsdag 14/3. Fra Liavåg kl. 0945 og kom hit kl. 1410. Karlsen gikk langs lannet, var innerst i bukta på sydsiden her og så efter redskapene der, mens jeg kjørte benveien. Vi besøkte i alt 21 redskaper, men fant ingen rev. La ut 2 giftåter til, på turen. En felle hadde bjørnen slått sunn. Ved en giftåte på andre siden av lagunen her hadde nok reven været og ætt, men vi fant den ikke denne gang, får lete mere neste gang her. Måtte reparere sællen til Labb unnerveis idag også. Det var kallt på fingrene å sitte ute på isen å sy. Antar ca. -20. Pent veir, klart, no.- sno.

Sletta torsdag 15/3. Drog fra Falkberget kl. 1035 gjennem passet og kom hit kl. 1610. La ut 3 giftåter på østsiden i passet. Der var en del revespor. Inne i bukta ca. 1 times vei her fra gikk 4 moskus, skjøt 1, da vi er fri for kjøtt her, men vi fikk ikke komme til å ta vare på kjøtte idag, da de 3 moskus som var igjen stod pal og passet på så vi ikke fikk komme mer enn så passelig nær. De var sint og olm så det var en lyst. Syntes ikke vi vilde skyte flere enn vi hadde bruk for, så vi bestemte oss for å la skrotten ligge til i morgen. Da må vel de andre være stukket av. Kjøttet blir nok en del gasset til i morgen, men det klarer vel sig til hundefor i alle fall. Fant 1 hvitrev ved den ene av giftåtene som vi har her. Pent veir, klart, nordlig sno. Svinkallt.

Sletta fredag 16/3. Tett skyet idag, ikvell snetykke. Vi hentet til hytten mesteparten av moskussen som vi skjøt igår.- La 2 giftåter på slakteplassen. Kjøttet så ut til å klare sig.- Hundene har nu ætt sig mett å god av det, og det ser ut til å bekomme dem vell.- Håper det bekommer Karlsen og mig også vell. Vi koker nu suppe av det til kvells.

Sletta lørdag 17/3. Tett skyet, snetykke så vi slog oss til ro her idag også, klarnet på kvellparten, sno fra nv. Har krenget reven som fant da vi kom hit.

Sletta søndag 18/3. Kom nok ikke avgårde idag heller, har hatt en ganske kraftig snestorm fra nv. idag, løiet litt på em.

Sletta mandag 19/3. Tåke og snetykke, så vi holder oss i ro. Liten kuling fra v. til over middag. Stillnet da til lett sno ikvell. En rype satt og kurret på hyttetaket imorges da vi våknet.- Jeg var en tur ute og så til redskapene. Ingen rev.

Røsnes tirsdag 20/3. Endelig slet vi oss løs fra sletta. Startet kl. 1015 og kom hit kl. 1445. La ut 3 giftåter på nordsiden Albrechtbukta. Frem mot Røsnes fikk vi løssne og tungt føre, ellers var føret fint og hårdt. Var og så efter disse få redskapene som vi har her. Der var ingen rev. Karlsen og jeg er blit enige om å skilles her foreløpig. Han går herfra til hovedstasjonen mens jeg kjører videre inn gjennem Lindenmannsfjorden og terrenget nordover. Håper det skal gå glattere når jeg kjører alene. Det blir jo mindre å dra på og lettere å komme frem.- Pent veir, klart, strålende sol, lett nv. sno.

20/3 - 1934

Kære lidelsesfeller :

Takker for inbydelsen til at kikke indenfor - men har overnattet her istedet - paa vej fra Hochstetter via Bremen, Kap Maurer. Den okuperede slæde har jeg medbragt, men desværre ikke i den stand som jeg vilde. Skinnene er jo blevet medtaget, men det viser sig at vi ikke har nye at kunde sætte under, da vi først nu i aar faar op med skibet. Saa jeg mente det blev for lange at beholde den hjemme da I jo kunde komme i slædevanskelighed, og køre med den kan man jo nok. Men saa snart vi faar skal vi sende skinner over og haaber derfor at I tilgiver at jeg maatte aflevere den saaledes - Har tillad mig at lade nogle cigaretter og et par Ds ...... henstaa som en ringe tak for slædelaan og min husly. Hadde ellers ventet og glædet mig til denne gang at træffe ....... hjemme - men det lader til at være et puslespil og lykkes vel ikke før sæsonen er slut. Det er naturlig vis alle de mængder af Ræve lægger beslag paa tiden. Jeg faar heller ikke mange. Havde ellers en Hilsen fra mr Eklund m/følge og den besked at havde I et eller andet paa ............ var mr Eklund villig og glad for at tage det med syd over. Men det maa være i Kap Maurer hytten senest 24 ds eller hvis I kan opsnappe dem naar de drager forbi er dert jo snillest for jer. Men denne nyhed kommer vel forsent.- Saavell som det mr Eklund kunde meddele om fangstresultater fra Revet m/m.

Men i det store hele bestaar verden uden om os endnu, om end støre mend er faldet- saa er nye kræfter traadt frem og børn fødes og døer som sædvanlig. N.B. Dr. Knud Rasmussen er død.

Naa men vi træffes vel engang naar sæsonen er slut og kan sludre om det ..... og de store fangstresultater.

Med tak for ophold og hilsen H. Poulsen

Holmeslet onsdag 21/3. Kl. 1010 skiltes Karlsen og jeg på Røsnes. Han drog til høire og jeg til venstre - eller omvendt. - d.v.s han gikk til Sigurdsheim og jeg drog hit. Det var meget løssne over Flingelyfjorden, så jeg måtte dra sammen med hundene. Tok med fra Røsnes 1/2 sk. kull og en moskusbog.- Det tynget jo ekstra på lasset. Her på Svendsby er det omtrent fritt for begge dele, så jeg syntes jeg måtte ha dette med. Blir nok likevel nødt til å sette både kulsækkene og kjøttet igjen her, da føret tegner til å være elendig innover Lindenmannsfjorden. Kom hit kl. 13½.- Et friskt bjørnespor førte over Lindenmannsfjorden og mot neringen utenfor huset her. Fant 1 hvitrev under en felle her. Det var forresten bare gott og vell ½ rev, resten var opætt. Ute på neringen var der en masse revespor, La en giftåte der ute.- Overskyet, lett nv.- sno til på em. Da begynte det å blåse en liten storm fra v. Kanske retter den litt på føret.

Svendsby torsdag 22/3. Var oppe kl. 5½ imorges og satte hundene ut for veggen. De hadde ligget inne i hytta inatt. På Røsnes hadde de ætt durabelig med moskuskjøtt, så jeg klarte da ikke atmosfæren lengere. Det var da lett snetykke med fint snedryss. Jeg krøp i posen igjen med bevistheten om at det nok ikke blev veir å fare idag. Men da jeg tørnet ut kl. 8½ skinnet solen og himmelen var klar.- Bare noen svake tåkebanker lå og drev ute på fjorden.- Startet da kl. 10½. Men du verden for et føre. Hundene formelig svømte gjennem løssneen. Kullsekken og kjøttet som skulde til Svendsby, hadde jeg satt igjen på Holmeslet, men enda var det slitsomt nokk å få slæden med det vesle lasset frem.- Jeg og Labb slet som bare fan. Signe snakker jeg ikke om. Hun gikk for det meste bare å vimset og strakte så vitt tampen. Men når vi tok en pust, brisket hun sig og svinset - ikke bare med halen, men med hele kroppen - som om hun vilde si: " Dette går jo fint, er jeg ikke flink ? - klapp mig." Ja, jeg har mange gang hatt lyst å slå henne ihjel.- Dum er hun også, svinet, så det nytter ikke juling heller. Ja ja, Signe, jeg spanderer ikke flere ord på dig denne gang. Tok inn 1 giftåte som var nedsnedd omtrent mittveis. Ca. 7 km. her fra møtte jeg danske Drastrup med 8 hunde (andre greier enn jeg farer med). Han var på tur fra Eskimones og nordover så langt som han kunde komme, mente han,- hadde kjørt gjennem passet fra Zakkenberg i Tyrollerfjorden og var så kommet ned inne i Lindenmannsfjorden. Føret hadde bedret sig betydelig da vi møttes. Jeg fortalte ham hvordan føret var ut gjennem fjorden. Da sa han det ene lille ord: "Jædn"(?). Hundene hans var allerede ferdig (utkjørt) mente han, så han måtte snart lette.- Vi røkte danske cigaretter og pratet en stunn og så drog vi hver vor vei. Jeg kom hit kl. 1745. Her lå brev fra 2 svenske geologer. Eklund og Malmberg samt eskimoen (omforlatelse, grønlenderen) Benjamin, som stasjonerer på Eskimones. De var kommet gjennem Zakkenbergpasset på tur til Kapp Rink og hadde overnattet i hytten her natten til 12/3. Hadde satt igjen en del bagasje som de skulde bruke på tilbaketuren i slutten av mars. Som presang hadde de lagt igjen en hau cigaretter. Ovenfor huset her, hvor vi har 2 giftåter, fant jeg 1 hvitrev. En stunn efter at jeg var kommet frem begynte det å blåse kraftig fra sv. øket til sterk storm ikvell.

12/3 1934

På vanlig inbjudan av Hrn Tolløfsen hava vi tillåtit oss øvernatta här. Då vi kom var husdørren øppen och stugan full med snø. Slutet av mars resa vi førbi här igen och hämta vårt førråd här, som vi skola använda på återresan till Eskimonäset. Vi hava ställt allt i hørnet under britsen(?).Varmt ock få(?) utmärkt husrum.

Håll till godo med de 20 st. cigaretterna på hyllan och petroleum som vi fyllt i literbuteljen. Ønskas nogot meddelande till Tolløfsen, Myggbukta radio eller Antonson, så taga vi sådant med.

Hälsingar

Eklund, Malmberg, Benjamin

Håkonstua fredag 23/3. La ut en giftåte oppe i dalen ovenfor Svendsby imorges, skrev et brev til Tolløfsen på Kapp Herschel (svenskeekspedisjonen lovet i sit brev å ta med eventuelle "meddelande" når de drog tilbake). Drog fra Svendsby kl. 1015. Føret var finfint på nordsiden Lindenmannsfjorden, så det var nesten "herlig å fare". Dog var det lett skyet, og snetykken hang i fjellene runt om.- Fant 1 hvitrev ved en giftåte på nordsiden fjorden. En annen åte hadde reven fått løs og var dratt avgårde med. Den er nok forresten ikke kommet så langt. Jeg komplementerte med en ny åte på stedet. La forresten ut en giftåte til lengere inne i fjorden. Kom hit til Håkonstua kl. 1550. Under en felle her like ved huset fant jeg en stor fin blårev. En hvitrev lå igjen her i hytten fra forige gang vi var her, så jeg har nu 5 reve liggende ute på sneskavlen. Saksen som lå ovenfor huset, var også smuttet igjen. Her var mange revespor like ved huset. Tenkte å gå bortover til slakteplassen hvor vi har en giftåte, men så begynte det å blåse kraftig fra n. med høit snefokk, så jeg orket ikke den turen idag. Det er jo ca. 3 km. hver vei. Jeg har besluttet å slå mig til ro her imorgen Det kan forresten også hende at det ikke blir veir å fare imorgen. Ikvell er det kraftig storm fra n. med høit snefokk. Min lille Borghild må vist ha tenkt meget på mig idag, da jeg hadde gått en stunn, grep jeg mig i at jeg gikk og nynnet på denne sengsangen hendes. "Jeg er søvnig, jeg er trett" osv. Og den hadde jeg i fantasien på hele turen. Ikke å undres at allt gikk som smurt. Vinnen øket til sterk storm ikvell.

Håkonstua lørdag 24/3. Stormen øket til orkan utover natten, så idag har jeg været innesperret, har bare kunnet åpne døren så pas at jeg har hentet inn litt kaffesne og suppesne. Ja, så har jeg hentet inn de 2 største revene. De henger nu for å tine, så skal jeg krenge skinnet av dem før jeg drar, så letter jeg lasset for 2 skrotte. Stormen er tatt av til stiv kuling ikvell, med litt snedryss.

Håkonstua søndag 25/3. Det var med ganske store forhåpninger jeg idag gikk bort over til slakteplassen. Der var jo så ustyrtelig mange revespor da jeg var der sist og la ut giftåtene. Men jeg blev skuffet, fant ingen rev og åten var vekk. Kan ikke skjønne hvordan reven har kunnet få den løs slik som den var festet. La ut 2 nye åter på stedet, samt 1 do. på en pall ca 150 m. op for hytten. Har flådd de 2 revene som jeg tok inn igår, samt skåret kjøttet av 2 moskuslår, som jeg skal ta med til Cittystua og Arnljotstua, da der er "kjøttlaust". Pent veir igjen, delvis skyet, nordlig bris.

Danske blåbærhytten mandag 26/3. Drog fra Håkonstua kl. 0850, mente å være tidlig på'n for å nå frem til Cittystua i god tid. Det var delvis overskyet og bare en frisk nv. sno da jeg startet. Men jeg la nok merke til stormkastene inn over landet. Efter ca 1 times fart fikk jeg pludselig en kraftig nv. storm, så det var bare på det knappeste jeg klarte å avancere. Tørnet da inn her på hotell "Blåbær", som danske Poulsen kaller det - og bra var det at jeg hadde dette hotellet å ty til. Kom hit kl. 1045. De 3 fra Eskimones som hadde overnattet inne på Svendsby, har overnattet her 14/3.

Cittystua tirsdag 27/3. Fra Blåbærhytten kl. 9 og kom hit kl. 1350. Har set efter alle redskapene her. Alle fellene stod oppe.- Ingen rev. Lettskyet, nordlig bris. Fint føre.

Arnljotstua onsdag 28/3. Drog fra Cittystua kl. 0940 og kom hit kl. 12. Veir og føre som igår.- Var ute ved redskapene her, fant 1 hvitrev under en felle. Ved 2 andre feller hadde bjørnen været og husert, kastet fellene langt vekk og revet ned steinvardene som stod like ved. Låsene var selvfølgelig vekk, og jeg hadde ingen med, så jeg måtte tilbake til hytten å smi lås og så atter ut og sette op fellene. Det blev derfor forsent å ta over Ardencaplefjorden idag. Skjøt 4 ryper da jeg var ved fellene. Fikk bare 2 av dem. De 2 andre rullet nedover fjellsiden og jeg kunde ikke gå efter dem, for skara og fokksneen var hård og glatt som emalje, og dertil var det bratt. Reven finner dem vel. Jeg bommet flere gang, ti Kraga er blitt umulig. Kornet er fallt ut, så jeg må nermest sikte på slump. Den ene rypen jeg fikk har jeg preparert med stryknin, skal legge den på sydsiden Bastianbukta, de andre koker jeg til kvells.-

(Kronprinsesse Märta: "Gratulerer!")

Johnsbu torsdag 29/3 (skjærtorsdag). Så er jeg atter her på Johnsbu med kurerpost fra Tolløfsen. Den er nu overlevert til rette vedkommende. Tiden går med prat og radiokonsert, så det er på morgensiden før man vet ordet av det, selv om det er uten arktisk "Cokktail". Giæver klager på fangsten. De har tilsammen på alle 3 stasjonene ca. 100 rev. (Sivertsen ca 30, Johnsen ca. 40, og Giæver 30)

Arnljotstua fredag 30/3. Kl. 13 drog jeg fra Johnsbu igjen, fikk med "kurerpost" tilbake fra Giæver til Tolløfsen, samt en "hel hau" med hilsner og gode ønsker, fikk også med en bx Tidemanns mixtûre til Karlsen. Han hadde latt mig spørre Giæver om en box, da han nu var lei av denne svensk - mixturen som vi selv har. Likeså fikk jeg en del lesestoff, samt låne et par skistokke, da jeg har brukket begge mine. Hundene vilde endelig tilbake til Johnsbu igjen. De var treg så det var en skam. Stakkars Labb - du måtte få hundejuling idag. Kom hit i 16 tiden. Pent veir.

Bolettestua lørdag 31/3. Drog fra Arnljotstua kl. 1930 og kom hit kl. 1530. Bra føre til jeg runnet Bremennæringen, da fikk jeg løssne, så det gikk tungt på slutten. Denne løssnøen har nok ikke ligget lenge, ti skavlen foran døra var jekla hårdføket, og gjennem et litet glapp i døra hadde det føket inn en stor skavl. Var innom den danske Bremenhytte og okkuperte et par lunse kull, da det var fritt i huset her. Skrev en lapp og tilstod min brøde.- Der lå en skrivelse i danskehytten fra før jul (fra Poulsen) til Karlsen og mig, hvori han innviterte oss til å feire julen i den danske stasjon på Kapp Rink. Pent veir, klart, svak bris fra n.- Var bare og så til den ene giftåten nermest huset idag. Den var urørt. De andre redskapene får jeg besøke imorgen, fikk forresten ikke tid heller idag da jeg måtte reparere sæletøiet. Labb slet både sin egen of Signes sælle da vi strevde oss gjennem løssneen her i Bastianbukta.

Sigurdsheim søndag 1/4 (1.påskedag). Dette har været en lang påsketur - fra 25/1, til idag.- Var ute og så til redskapene ved Bollettestua imorges, fant 1 hvitrev under en av fellene. Drog der fra kl. 10.- Det var tungt føre over Bastianbukta, men blev bedre da jeg var kommet over. La ut en giftåte på sydsiden bukta.- Det blir vel neppe lagt ut flere redskaper av mig her på Grønland.- Håper jeg da. Kom hit til Sigurdsheim kl. 1330. Ca. 1/2 times vei fra huset her så jeg 5 moskus. Karlsen har hatt stort innrykk av fremmedfolk siden han kom hit den 21/3. Danske Poulsen anløp her 22/3 og hadde været her til 26/3, hadde ikke kommet avgårde for styggeveir.- Samme dag som Poulsen drog kom den danske forfatter Drastrup. Han hadde da overnattet her.- Den 28/3 hadde han fåt besøk av selskapet fra Eskimones på 3 mann som hadde overnattet på Svendsby 12/3. De var nu på tur tilbake til Eskimones igjen. De overnattet også her på Sigurdsheim.- Pent veir. Temp. ikvell -8.

Sigurdsheim mandag 2/4. Vi har hollt påske idag, tatt det med ro. Karlsen har ruslet med hushollningene og så "slitt" håret av mig. Han er ingen ekspert som frisør, især når klippemaskinen er dårlig. Så har jeg fått av mig et nesten 3 mdr. gammelt skjegg, så jeg ser nu så noenlunde civiliseret ut igjen.- Det er nesten vårluft ikvell, horisonten blå - disig, svak vestlig bris. Temp. -7.

Tirsdag 3/4. Jeg var ute og så til redskapene her omkring. Det er lenge siden de har været efterset nu, - ikke siden vi drog herfra i januar. Derfor var også alle fellene ute av funksjon enten nedblåst eller overføket.- Jeg ordnet nu alle redskapene igjen.- Fant 1 hvitrev ved åten borte på slakteplassen.- 7 em. opdaget vi et dyr langt ute på isen. Det hadde kurs på skrå inn mot land.- Selvfølgelig antok vi at det måtte være bjørn. Jeg tok da Labb og Signe med og drog på bjørnejakt. Hundene fikk ganske snart teft av dyret så jeg slapp dem løs. De for da ut over og stod og holdt dyret da jeg kom efter med kraga,- men det var bare en moskus.- Hvad hadde nu den langt ute på isen å gjøre? Nu ja. Kjøttet har vi bruk for nu, så jeg skjøt den. Den var veldig mager, bare skind og ben så å si. Det er vistnok en som har funnet forholdene ute på Shannonøya litet tilfredsstillende og som nu var på tur innover til fetere gressgange.- Karlsen kom utover med sleden og hundesællen mens jeg holdt på å flå, så vi tok kjøttet med oss til huset med det samme.- Pent veir, klart, nordlig bris. Temp. -14.

Onsdag 4/4. Karlsen har skrapt og spilt en rev. Jeg har lavet et par moskusrull. Forøvrig div. små arbeider.- Lett skyet, vestlig bris. Temp. inat -21. idag 0.

Torsdag 5/4. Var en tur ved redskapene, - ingen rev. La ut en ny åte. Her er hverken hare eller rype nu.- Ifjor hadde vi massevis av begge dele her på denne tid. Karlsen har krenget 2 rev og jeg har reparert klær. Denne habitten man har på sig når man farter begynner jo nu å se temmelig feltmessig ut. Men jeg har bestemmt mig for å ikke lappe og stoppe mere enn høist nødvendig herefter. Pent veir idag med deilig solskinn. Det dryppet kvikt fra taket. Temp. var +6 i middagstiden, ikvell -7. På kvellparten begynnte det å blåse en kraftig no.- kuling med lystig snefokk.

Fredag 6/4. Har reparert hundesæller, satt ekstra forsterkning på Labb's sælle, så jeg håper de skal holde når vi drar igjen. Karlsen rusler med husholdningen. Liten storm fra nv. delvis skyet.

Temp. siste natt -20, idag 0.

Lørdag 7/4. Omtrent helt klart, stiv kuling fra nv. Temp. inatt -24, idag -5. Karlsen har flådd 2 og jeg 1 rev, og så har jeg malt ca. 12 kg. kjøttdeig, skal steke kjøttkaker imorgen til proviant på næste tur.

Søndag 8/4. Var en tur ved redskapene. Resultatet som vanlig 0. Så har jeg stekt kjøttkaker og ordnet mig til ny tur. Pent veir, klart, nv. bris - Temp. inatt -23, idag +4.

Røsnes mandag 9/4. Drog fra Sigurdsheim kl. 1030 og kom hit kl. 1430. Det er de vanlige 4 timer på dette stykke. Pent veir, det var lett skyet og vestlig bris da jeg drog fra Sigurdsheim. Temp +7. Fremme ved Kapp Hamburg fjellet øket vinnen til storm, og de siste 4-5 km. blev føret tungt, da sneen var dyp og kram. Den danske ekspedisjon på 3 mann fra Eskimones har overnattet her natten til 30/3. Her lå brev fra dem, hvori de takket for husly, og innviterte oss til Eskimones på rumtoddy ved leilighet. Fant ingen rev ved redskapene her.

30/3 Røsnes,

Än en gong vårt hjärtligaste tack för Carlsons vänliga inbjuden som vi använt oss av.

Ett djävla före! Intet är rört i stugan: Petroleum förrådet är ökat. Välkomma till Eskimonäset ock rum toddyn. Vi resa idag mot Lindeman bay hytten Svendsby.

Hälsing (uleselig- muligens Olaf Eklund)

Sletta tirsdag 10/4. Det var en liten storm fra n. da jeg drog fra Røsnes kl. 0845, men jeg hadde vinnen i ryggen, så det gikk ganske lystig tross løssneen til å begynne med. På Albrechtbukta blev føret hårdt og gott, og vinnen stilnet til en lett bris og dreiet til vest.- Så til 3 giftåter på nordsiden bukta, kom hit omkring kl. 13. Efterpå var jeg ute og så til de 6 åtene som vi har innover rankene her, men fant ingen rev idag. Det er varmt å fare om dagen nu når solen står på, og man blir tørst. Mathunger er det mindre med.

Notatbok: Efter at jeg kom frem tyllet jeg i mig en jekla sats med saft og vann - man blir kolosalt tørst av å fare nu, så varmt som det er, mathunger er det mindre med.

Falkberget onsdag 11/4. Kl. 7 imorges var jeg på farten igjen fra Sletta, syntes det var best å benytte det gode føret på morgenkvisten før solen bråner sneen. Kom hit kl. 1045. Fant ingen rev idag heller. Hverken ved de 3 åtene vi har i passet eller de 4 fellene som vi har utover mot Kapp Berlin. Fikk slik jekla magesjuka efter at jeg kom hit. Pent veir, lett skyet, svak nordlig bris.

Liavåg torsdag 12/4. Jeg lå i soveposen i morges og hørte på stormkastene som feiet forbi hytten. Det blåste en kraftig no. storm så jeg hadde nesten opgitt å fare idag. Men den løiet dog litt utover morgenen, og så var det jo god bør - sådan på venstre låring omtrent, så kl. 0950 kjørte jeg fra Falkberget. Tok beinveien over bukta mellem Falkberget og Liavåg, da jeg vilde få vinnen temmelig meget imot når jeg skulde ut gjennem bukta på sydsiden. De redskapene der inne får jeg se efter på nordtur. Det bar fort avgårde idag. Føret var fint og stormen skjøv gott på, så hundene lå i strak galopp hele turen. Kom hit kl.1210. Her på Liavåg var det selvfølgelig bare uveir med storm og snefokk. Det har det forresten været alle de gang jeg har været her. I alle fall storm da. Fokkskavlen lå kompakt og hård til omtrent en fot over døren, så jeg overveiet om jeg skulde rive fjælene fra et gjenspikret vindu og benytte som inngang i stedet for døra. Men så kom jeg til å tenke på at Tolløfsen jo også skulde komme hit, og det vilde jo være leit å be han - gamle manden - "ver så god kryp inn gjennem vinduet." - Jaja Tolløfsen, unnskyll orde gamle. 56 år er jo ingen alder å snakke om. Nu ja, jeg tok jobben med døra.- Så til 9 feller og giftåten borte på slakteplassen, men fant ingen rev. Her er åpent vann fra Germaniahavn, en bukt litt nord for Kvalrossøya og til neringen sv. for huset her. -Ja-så va de-kje meir.-

Liavåg fredag 13/4. Har speidet så smått efter Tolløfsen idag, men han kom ikke. Var en tur til redskapene. Det var jo noen her i nærheten som jeg ikke så efter igår, blev fri for ved idag også. Så har jeg saget noen kubber av en veldig rekvedstokk som ligger her, så jeg kan holde fyren så noenlunde på tappen, da her er fritt for kull. Det blåste en liten storm fra no. i fm. Løiet over middag til lett bris ikvell. Klart.- Koldt.

Notatbok: Forøvrig har jeg løst kryssordoppgaver og speidet gjennom vinduet efter Tolløfsen eller også om jeg skulde få se bjørn. Den pleier jo å komme seilende ned over skavlen her bortenfor huset, efter hvad Tolløfsen og Karlsen har fortalt. Men al speiden har været resultatløst hittil.

Liavåg lørdag 14/4. Tolløfsen kom ikke idag heller. Jeg skal vente over imorgen, så får jeg dra tilbake igjen uten å treffe ham, hvis han ikke i løpet av den tid er kommet.- Stille og pent veir idag, men ikvell blåser det en ganske kraftig storm igjen, fra sv. denne gang.

Notatbok: Var borte ved slakteplassen idag og lette grundig efter reven som hadde gnaget litt av åten, men er ganske sikker på at den har tatt forlitet, så den har nok klart sig. Den har praktisk talt bare dradd kjeften over åten. Jeg lette både langt og lenge uten resultat.

"Kap Maurers" hotel. April 14.- 1934

Hermed en hilsen og tak for den gæstfrihed jeg har nydt paa Sigfredsheim.(?) Det lykkedes mig ikke at faa skudt hverken hare eller rype. Af sidstnævnte saa jeg 6 stk, men kom dem ikke paa skud. Forsøg lykken i fjældet skraat op fra hotellet mod sørste knold, tænk jeg fik dog en ræv her, over alt forventning. Ses vi ikke mere i høst(?). Da husk! at i besøger "Hochstetter Stationen" og er hjertlig velkommen. Forøvrigt om der er noget i mangler, da brug af det som findes i de forskellige hytter. Læsestoff findes i dem alle. Ligeledes som sagt kaffebønner i Fligly Hotellet vis a vis "Citystua"

Med hilsen og gensyn, samt tak for fangstsæsonens gode sammenarbejde.

H.Poulsen.

Liavåg søndag 15/4. Idag har det blåst en kraftig no. storm igjen med litt sne.- Håper det blir så pas bra veir imorgen at jeg kan dra her fra. Her begynner å bli smått stell med brensel nu. Denne rekvedstokken bestod jo for det meste bare av frosen fauskved, så det er ikke rare greier å fyre med. Da jeg begynte å sage på den klarte jeg bare så vitt å løfte en ende i gangen. Nu har jeg kappet og hugget op det siste idag og det er ikke meget igjen som ikke er opbrennt. Fritt for parafin er her også nu, så jeg kan ikke bruke parafin til å fyre med.

Notatbok: Jeg skal nu skrive brev til Tolløfsen og legge igjen her sammen med brevet fra Giæver. Likeså legger jeg igjen en pk. tobak(20 æsker) til Stordal. Ja, det var programmet denne søndag.

Liavåg mandag 16/4. Jeg blev nok pent nøtt til å holde mig her idag også. Nordoststormen øket til orkan i nattens løp, så det har ikke været veir til å komme ut for døren en gang, er løiet litt på kvellparten. Dette er vist den mest hustrige morgen jeg har hatt her på Grønland,- koldt, så tak og vegger var rimlagt i nattens løp og stormen trenger inn gjennem sprekker og legger efter sig en liten snefonn på gulv og bordet. Og så noen sparsomme pinner sur fauskeved til å fyre med,- ingen parafin selvfølgelig.- Jeg har ikke tall på hvor mange gang jeg var ute av soveposen for å fyre i ovnen.- Det sloknet jo like så fort ut igjen. Jeg vet bare at jeg begynte kl. 7 og først gott og vell 10 var kjelen så pas lunka at jeg fikk mig en lunka kaffetår. Men så hadde den jo også været bunnfroset om natten, Idag har jeg da været ute og rusket sammen litt av hvert av overflødig træverk og hugget op. De 2 fellene som stod nermest huset er gått samme vei, så med uhyre sparsomhet har jeg da en liten vedhaug liggende borte ved ovnen. Det kunde jo være bra om det blev noe igjen når jeg drar her fra.

Notatbok: Lå en stun og spikulerte på om jeg skulde hugge ned et par av taksperrene (her er 3 nemmelig foruten røstet) for å få tørr ved, men jeg syntes det var for jævlig.

Falkberget tirdag 17/4. Rusket sammen enda noe mere brendsel på Liavåg imorges, så neste mann kan ha noe å starte med, skrev noen ord til Tolløfsen og la igjen. Likeså efterlot jeg brevet fra Giæver samt 20 pk. tobakk. Det siste til Stordal, da hans tobaksbeholdning var faretruende liten da vi snakket med ham i mars måned. Startet fra Liavåg kl. 0940, kjørte langs lannet runt bukta og så til alle redskapene, men blev også idag fri for rev. (Ja fangst altså) Kom hit til Falkberget kl. 1315.- Overskyet, disig, lett sydlig bris.

Sletta onsdag 18/4. Fra Falkberget kl. 10 og kom hit kl. 1445. Kjørte den vanlige vei gjennem passet. Så til redskapene, men fant ingen fangst. Skjøt 4 ryper like ved huset her. Pent veir, klart, lett bris fra nv.

Røsnes torsdag 19/4. Nu er jeg da helt sikker på at det ikke blir noe fangst på denne turen. Drog fra Sletta kl. 10 og kom hit i kl. 13 tiden.- Besøkte alle redskapene på veien. Ved en av åtene som jeg var ved, hadde reven spassert over åten uten å ha følt sig fristet til å ta en bit. Fremdeles pent veir, klart, lett bris fra alle kanter.

Sigurdsheim fredag 20/4. Fra Røsnes kl. 0945 og kom hit kl. 1310. Tok med fra Røsnes Karlsens sovepose som har ligget der siden forrige tur da vi skiltes der. Pent veir, men tåke rundt synsranden. Fikk en liten no. kuling siste del av veien. Karlsen har hatt besøk av danske Poulsen mens jeg har været borte. Han hadde kommet hit 10/4 og var dratt videre 12/4. Forøvrig har livet her ved stasjonen gått sin rolige gang. Karlsen har ikke været ute ved redskapene mens jeg var borte, så det er ingen forøkelse av fangsten her heller. Danske Poulsen hadde hatt beskjed fra Giæver at han vil være her omkring 23/4 på tur til Kapp Herchel og Myggbukta. Det er da meningen at Karlsen skal følle med til Kapp Herschel, mens jeg blir tilbake her og tar mig av disse grierne her ved stasjonen, samt ordner terrenget. Laveste temp. mens jeg har været borte -28. Høieste +12.

Lørdag 21/4. Var ute ved redskapene idag. Det er jo lenge siden de har været tilset nu, så jeg håpet selvfølgelig å finne rev.- Men, der var også intet. Reven hadde bare lagt sit visittkort på en åte og skrevet noen ord ved siden av. Veiret uforandret, dog vestlig bris idag. Temp inatt -22. Idag +4.

Notatbok: K. har fåt en rev på spila.

Søndag 22/4. Vi har holdt søndag med vildtsuppe og "Den store Daiken" (en bok jeg fikk låne av Giæver). Pent veir, klart, liten kuling fra v. Temp -27 og -2.

Mandag 23/4. Storm fra v. Snefokk. Temp -24 og -9.

Tirsdag 24/4. Pent veir, disig lett solgangsvinn. Temp. -17 og +4

Onsdag 25/4. Har vasket og fiffet op i kåken, venter jo fremmede og her var litt skittent ja. Giæver er jo ventende hit, likeså den store danske forfatter Drastrup. Efter hvad Poulsen har fortalt arbeider Drastrup med en bok om hundekjøring bygget på selvoplevelser og den skal efter hvad han selv har uttalt - slå Amerikas beste hundekjører, Seppala, helt av marken. Jaja san - .

Veiret omtrent som igår. Temp -21 og +8.

Torsdag 26/4. Overskyet, liten no. kuling. Sneen smelter ganske gott nu om dagene, så barrabbene vokser sig større og større for hver dag. Karlsen har stoppet strømper og jeg har lavet kjøttkaker til næste tur.

Fredag 27/4. Liten kuling fra v. Overskyet. Temp -17 og -7.

Lørdag 28/4. Kraftig vestlig kuling idag, dreiet til no. og øket til storm. Overskyet. Temp. -18 og -6. Karlsen har skrapt en rev, og jeg har syslet med div. små reparasjoner.

Søndag 29/4. Var en tur til redskapene. Resultatet som vanlig 0. Så ikke andet vildt heller. Karlsen har fått siste reven (foreløbig da) på spila. Lettskyet, svak bris fra v.

Temp. -17 og -2.

Mandag 30/4. Overskyet. liten storm fra no. Temp. -19 og +2. Jeg har bakt 12 brød, så har jeg det også til neste tur.

Tirsdag 1/5. Snestorm fra no. Temp. -16 og -6. (Kom mai du skjønne milde)

Notatbok: Jeg hadde håpet på å starte på tur idag, men det blev altså ikke noe av, så jeg har feiret første mai med å koke og div. andet pusleri - lagt kabal - Karlsen har feiret denne dagen som vanlig når han er ved stasjonen!

Onsdag 2/5. Stormen er løiet en del, men det har dog blåst ganske kraftig idag. Snefokk. Temp som igår.

Bolettestua torsdag 3/5. Så fikk jeg veir å dra igjen. Klart lett vestlig luftdrag. Temp da jeg kjørte fra Sigurdsheim kl. 12 +12. Kom hit kl. 1510. Har tatt inn giftåtene og slått ned fellene hertil. Fant 1 hvitrev under en felle her ved Bolettestua. Har tatt et billede av hytta her efter opfordring fra Hoel.

Arnljotstua fredag 4/5. Dette er et kjedelig veistykke fra Bolettestua og hit, så jeg er skjæleglad for at det forhåbentlig er siste gang jeg har gått dette stykket til fots i alle fall.

Notatbok: ... man går time efter time, men det ser ut som man nesten ikke avanserer.- Drog fra Bollettestua kl. 9 3/4 og kom hit kl. 15 1/2. Hundene var lat. Det kom vel av foringen på Bollettestua (De fikk et helt moskuslår hver) og så stekte solen ganske kraftig, blev både lat og slapp selv også tilslutt.- Snadden likte å ligge å sole sig oppe på isen. Jeg så 4 stkr, lurte på de siste 2, men den første jumpet før jeg kom på noenlunde rimelig holl og den anden begynnte å opføre sig mistenkelig da jeg var på ca. 200 m. avstand. Jeg slengte et skudd efter den idet den jumpet, men det streifet nok bare. Der var dog en del blod på isen. Heldigere var jeg da jeg kom hit. Her fant jeg 2 hvitrev unner fellene, og så skjøt jeg 2 ryper. Har slått ned fellene her også nu. Giftåter har vi ikke her.

Danske Flingelyhytte lørdag 5/5. Drog fra Arnljotstua kl 0930. Føret var fint over Grandejeanfj. så jeg gjorde turen over til Cittystua på knappe 2 timer, snørekjørte hele turen og hadde god fart. Hundene var villig og flink, kanske kom det for en god del av at det var overskyet og ikke så stekende varmt selv om det var litt lummert. Slog ned fellene ved Cittystua (fant ikke rev der) stoppet så litt for kaffe, tok derpå over Flingelyfjorden til hytten her for å korte på veien frem til Håkonsstua. Den er jo temmelig drøi. Kom hit i 14 tiden. Det var lett overskyet til over middag, men så begynnte det å klarne igjen og ikvell er det helt klart, lett vestlig bris. Så noe slikt som 10-12 snadd på turen fra Kapp Back og hit. Et par som nok syntes jeg blev for nærgående jumpet. Det ser ut til å være omtrent fåfengt å komme dem på kortere holl enn ca. 200 m. Brød mig forresten ikke om dem heller, har jo lass nokk for disse 2 bissevovvene. Kl. er nu 19 1/2 og jeg og hundene har matfanget oss og hvilt så om en liten stunn fortsetter vi ferden videre syd gjennem Flingelyfj. Føret er best nu på natten.

Danske Lindenm. hytte søndag 6/5 Kom til Håkonstua kl. 1 inatt. Pent veir å gott føre, så en flokk moskus på 15 stkr. og en annen på 3 dyr. Køiet her til kl. 9, var så borte ved slakteplassen og lette efter rev. Fant bare restene av en, hode og fremføttene, resten var opett. Tok den med, kanske kan det nyttigjøres. Tok inn alle åtene og slog ned denne ene fellen vi hadde her. Kl. 1330 drog jeg innover Lindenmannsfj. til Svendsby, tok bare med soveposen og et brød samt kaffekjelen. (Den hadde jeg forresten lite nytte av, ti på Svendsby var der fritt for kaffe, men jeg kokte da på gruggen) Kom frem kl. 1630, så det gikk fort innover. Her lå atter brev fra ekspeditionen Malmgren fra Eskimones. De hadde på tilbaketuren tilbrakt påsken der. Var ute og slog ned fellene og tok inn åtene. Fant ingen rev her. Det hadde begynt å blåse kraftig fra no, eller nord, og det så ut til snetykke. Jeg startet dog fra Håkonstua kl. 19. Imidlertid øket vinnen til kraftig storm med sne. Hadde ikke videre lyst å ta over Flingelyfjorden i slikt uveir, kunde nesten ikke ha øinene oppe for snefokket og jeg kunde ikke se mange meter rundt mig. Tørnet derfor frem her. Kom hit i 24 tiden. Var fremom alle redskapene på nordsiden av Lindenmannsfjorden, tok inn åtene og slog ned fellene. Den siste fellen jeg var ved var forresten nedslåt før. Den var kanske anbragt på dansk terreng. Det er jo vanskelig å vite da terrengets grense ikke er avmerket. Fellestaurene var lagt ved siden av fellen som lå nede. Jeg stopper her til uveiret gir sig litt. Fikk 1 hvitrev unner en felle på nordsiden Lindenmannsfj.

Røsnes mandag 7/5. Drog fra danske Lindenmannshytte i middagstiden til Håkonstua hvor jeg hentet resten av lasset. Drog derfra kl 1440. Det var egentlig meningen å ta over til Holmeslet, men føret var elendig, dyp løssne og brekksne (det er jo det vanlige føre her) så jeg tok like så gott hit og losser av allt overflødig, så jeg kan kjøre med noenlunde lett slede borte i det ....... Omtrent mittveis fikk jeg lett snetykke med liten no. kuling. Kom hit kl. 19.

(Ingen rev idag).

Røsnes tirsdag 8/5. Det har snedd lett inatt og idag, holdt op i em., men snekjukka henger svart oppe i fjellene. Jeg er praktisk talt innesnedd. Synes nesten det er håpløst å fare i slikt føre. Det er mildt, så sneen er klam. Det var en ganske kraftig storm inatt og til på morgenparten, men denne klamme sneen lar sig ikke fyke hård.

Røsnes onsdag 9/5. Hadde regnet med å være tilbake ved Sigurdsheim idag, men det gikk altså ikke så glatt. Det har snedd i ett kjør og sner fremdeles - store fuktige flak -. Jeg skjønner ikke hvordan føret kan bli ute på isen efter dette. Ligger inne i hytten og forsøker å få tiden til å gå så hyggelig som mulig. Det er så mildt at det har dannet sig vanndamme rundt huset. Blikkstille.

Røsnes torsdag 10/5. Dette begynner å se håpløst ut, sne, sne og atter sne. Det er umulig å komme nogen vei. Håper det kommer en liten storm snart og retter litt på føret. Det er imidlertid omtrent blikkstille.

Røsnes fredag 11/5. Det var et litet gløtt idag i middagstiden, så nogenlunde siktbart. Jeg var oppe og la ned en felle og tok inn en giftåte som vi hadde her. Sneen var dyp og kram, så jeg fant det nytteløst å forsøke på og komme herfra idag. Jeg må nok vente til det kommer en frostnatt så dette gjørmet fryser til. På em. begynte det igjen å sne ganske lett og snekjukka og tåke har atter klistret igjen for utsynet rundt omkring. Det blåser en lett nordlig bris ikvell.

Røsnes lørdag 12/5. Hadde en kraftig snestorm fra no. inat til på formiddagen, tok da av, og det holdt op å sne. Det er fremdeles lett overskyet, liten kuling fra no., men tåken er vekk. Føret har bedret sig litt, så kanhende jeg drar innover til Sletta inatt.

Sigurdsheim søndag 13/5. Drog fra Røsnes kl. 24 inatt innover mot Sletta. Det var klarnet op og frosset et litet tyndt lag med skarra, så skiene gled lett, men for hundene var det verre. De trådte igjennem og sokk tildels i til langt op på siden. Det blåste en ganske kraftig no. kuling, og den skjøv jo gott på. Kom til Sletta kl. 0230. Blunnet til kl. 8, drog så innover platået og samlet inn åtene som vi hadde der. (6 stkr) Var tilbake til hytten i 11 tiden og tok så fatt på tilbaketuren. Samlet inn 4 åter som vi hadde på nordsiden Albertbukta, drog over til Holmesletta og ordnet redskapene der (2 åter og 2 feller) og derfra til Røsnes igjen. Kom dit i 15 tiden. Både jeg og hundene trengte både mat og hvile efter turen, så vi tok det med ro på Røsnes til kl. 19. Da tok vi fatt på siste trøkken hit til Sigurdsheimen. Kom hit kl. 2250. (Det blev altså 4 hvitrev på denne ferden) Sådan runt regnet har vi vel fartet mellem 7 og 8 mil dette døgnet, så det smakte jekla gott å komme til hovedstasjonen og i serdeleshet med bevistheten om at dette var den siste turen i fangstterrenget for denne sessong og forhåpentlig for alltid. Alle redskapene er nu ute av funksjon med unntakelse av redskapene på hjemmeterrenget, samt Falkberget og Liavåg, og der skal Karlsen ordne redskapene når han drar til Kapp Herchel. - Karlsen ja, - han var fremdeles i sin køie her på Sigurdsheimen da jeg kom. Jeg hadde jo ventet at han forlengst måtte være kommet til Kapp Herchel. Giæver hadde kommet hit samme dag som jeg drog herfra, altså 3/5. Men han hadde pr. telefon ordnet allt med hensyn til hjemreisen fra Johnsbu, så han behøvde ikke å dra sydover for å telegrafere. Så blev det altså ikke slædeskyss for Karlsen, og denne skituren nedover syntes han vel ikke han hadde videre lyst på. Giæver hadde drad tilbake til Johnsbu igjen 5/5. Her lå brev til mig fra han, hvori han bl.a. innviterte mig nordover til Johnsbu for å tilbringe sommerferien der med bl.a. lax og gåsegg.- Gode greier. - Ja, no bade og skjefte æ bærre en gang tell på Grønland.- hurra.

Hallo Holmeslett !

Takk for sist. Kom hit noen timer efter din avgang og brukte sporet dit hitover fra Bastian Bay. Takk for lånet,- det var jo et bra spor, men jeg kom til å slite det ut. Ikke værre likevel at det kan brukes med forsiktighet. Nå, jeg snur her. Vi har nemlig omsider fått telefon forbindelse med Jan og telegrafen er åpen fra 10 formiddag for frender og hjemfarende ektemenn. Men jeg har altså tillatt mig å ordne med avbestillingen av "Isbjørn" egenrådig og egenhendig og VI reiser hjem ALLE 5 med Hoel. Går ut fra at det samme blir tilfellet med dere, idet Hoel telegr. har garantert mig at en slik ordning vil bli billigere enn noen annen. Jeg returnerer derfor til J. bu, og Håkon tar med melding til Tolløfsen. Vi får da akkordere med Hoel når han kommer, for å presse ham mest mulig ned. Jeg forstår imidlertid at gratis hjemtur får vi ikke.

Men hør nu. Sett nu din elegante person med samt dit luksuriøse kjøretøi i bevegelse mot varden og kom opover til Otto og mig. Vi regner med at satsen er ferdiggått ca. 20-25 ds. og den store vår og takkefest tør da ta sin høitidsfulle begynnelse. Den 1. juni serveres gås-egg på sengkanten og natten til den 2. er helliget "engle....." som danske helter uttrykker det. Man bør jo ta med mest mulig, så step over og bli deroppe omså til isen går. Før dentid serveres kaker i uanede delikate...............

Kjøtt er der plenty både til dig og dine kamerater O herre. Og satan tok kristus med sig op på en høi fjelltopp og fristet ham med alverdens hellighet. Jeg ................ mig altså til de lokale herligheter nedi Peters Bog. Men der er vel megen særlig grunn for dig til å vandre her omkring alene på ............ ........ ka? Well old man, det er ikke .... å betenke sig på, og lokalen fra Baldsfjorden kommer jo like tidlig dit som hit, så vi kommer like snart til han onkel Adolf sin ølbetoldning. Altså, kom som du er.

Hiva helsing
Giæver

Mandag 14/5. Pent veir, lett skyet ostlig bris, temp -8 og +12. Har vasket litt klær.

K. horisontalen som vanlig.

Tirsdag 15/5. Fortsatt pent veir, klart, lett no.- bris. Temp. -12 og +14. Karlsen drog på tur til Kapp Herchel med hundene i 18 tiden idag. Så han sparte sig for skitur med ryggsekk og gevær. De sakene kjører han jo og så kan han da selv henge i tauet og la hundene dra sig. Jeg blir altså å rusle alene her på Sigurdsheimen til de kommer nordover med motorbåt, vistnok neppe før sist i juli. Efter at Karlsen var dratt avsted vasket jeg huset og fikk litt skikk på sysakene. (Har så smått kikket over mot Kapp Berlin for å se om Karlsen finner på å gjøre venning).

Onsdag 16/5. Var en rundtur til redskapene her idag. Det er jo lenge siden sist nu. Ingen rev. Slog ned fellene og tok inn giftåtene. Så er vel fangsten gjort også for iår. Så spor efter et stort dyr ca. 2 km. inne på platået. Det var som efter en stor hund, muligens ulv.(antakelig) Sporet førte nordover mot fjellfoten på sydsiden Bastianbukta. Så har jeg stekt vafler og lavet en thekake. Det blev gode greier, må jo ha noe å feire 17. mai med. Så er det bare barnetog og dram som mangler. Veir og temp. som igår. (bris fra vest)

Torsdag 17/5. Har flagget for den 17. mai. Pent veir, så dagen gikk fuldstendig efter programmet og blev i det hele laget ganske vellykket. Har flådd, skrapet og spilt en rev, en ny er hengt inn for å tine. Kraftig vestlig bris, klart, temp -10 og +12.

Fredag 18/5. Det går smått med snesmeltingen, synes det er temmelig koldt til å være så langt på året. Temp inatt -11 og idag +5. Delvis overskyet, lett nordlig bris. En mørk tåkebanke trekker op mot so. Har ryddet op i sjåen og skuflet ut all uhumskhet som er samlet i vinterens løp. Har begynnt å klæ inn et lokkum(?) til å henge skiene i.

Lørdag 19/5. Har så smått speidet efter gåsa. Den skal jo komme i denne tiden, men det blir kanske noen dage til - enda. Her er ikke liv å se av noe slags - uten mig selv da - hadde en snespurv på besøk noen dage. Den kikket på mig gjennem vinduet rett som det var, men så blev den vekk, syntes nok ikke jeg var nogen hyggelig tjåmy selv om jeg strødde brødsmuler og gryn utenfor vinduet til den. Så hadde jeg da en flue som surret omkring en stunn.- Det var jo liv selv om det var smått stell. Men nu ligger den på rygg fastklistret til vindusruten. Den syntes nok også tilværelsen her blev for triviell.- Ja vell, hvil i fred.- Har flådd og spilt en rev idag. Overskyet, det sner litt ikvell. Kanske det er pinseria. Temp -10 og +2.

Søndag 20/5. Overskyet, litt østlig luftdrag. Temp -7 og +3. Har hollt pinse idag, lagt kabal og lest, men det føles dobbelt ensomt når man skal holle helg. Tror jeg ser en snadd ute på isen ikvell.

Mandag 21/5. Det var først på morgensiden at søvnen mellte sig inatt, syntes jeg bare så vitt blunnet da jeg våknet ved at det knakket på døren. Det var danske Drastrup på tur fra Kapp Rink til Eskimones. Kl. var da henimot 7. Han stoppet her og hvilte sig selv og hundene, drog så avsted igjen ikvell i 22 tiden mot Albertbukta. Han hadde ikke noe videre nytt å berette utenom hvad jeg visste før. Johansen kan ventes sist i uken samme vei. Overskyet, svak østlig bris. Temp. -7 og +4.

Tirsdag 22/5. Ingen store begivenheter idag, har flådd en rev og fått den på spila. Opklarnende, kraftig bris fra vest. Temp -4 og +4.

Onsdag 23/5. Var en tur opover vidden å så efter vildt,. hare eller rype -, men så ikke liv - ja, en flokk snespurv. Skulde fullføre skinn.....rummet ute i sjåen, men det blev så altfor litet papp, så jeg måtte la det være. Har nu tatt op det gamle hullet i taket igjen, som vi tettet igjen ifjorhøst, og laget en trekklur og satt inn, så får skinnene henge på loftet. Overskyet, tåke, svak vestlig bris. Temp -9 og +3.

Torsdag 24/5. Den siste reven er kommet på spila idag - foreløpig da - har hadd alle skinnene (d.v.s.) de hvite hengende ute i solen.- Klart lett vestlig bris. Temp -13 og +7.

Fredag 25/5. Allt mit fottøi er blitt temmelig "avræva" i vinterens løp, så idag har jeg skomakret, har salet og flikket biksaumene, så kan jeg da komme mig ut og sporte litt.

Pent veir, klart lett sv. bris, Temp -11 og +15. Lapskaus kl. 2230.

Lørdag 26/5. Var en tur med børsa, så en flokk moskus - 6 stkr. - Jeg kunde nok ha bruk for en, da jeg så å si er fri for kjøtt, men jeg syntes de var for langt vekk, syntes det blev for langt å transportere kjøttet. Kanske kommer de nermere huset. Da høver det jo. Kan ennu se dem her fra huset inne på vidden. Ikvell fikk jeg øie på en hare op for huset. Den var jeg avsted og skjøt. Har hatt lørdagsrenovasjon i våningen og fiffet mig selv, barbert og vasket mig. Det er jo Bjarnes gebursdag imorgen så det er best å være i fiffen. (Enn gutongen e 14 år.- Bevare mig vell) Lettskyet, nordlig bris - svak - Temp -11 og +8.

Søndag 27/5. Har flagget idag. Der er jo Bjarnes gebursdag. Husker nok denne dagen for 14 år siden. Overskyet, ikvell lett tåke, frisk vestlig bris. Temp -9 og +6.

Mandag 28/5. Surt veir, tåk, ostlig bris. Så en enslig gås som for her forbi idag med god fart, og ikvell kom en stormåke seilende og satte sig på den høieste grunnisen utenfor her. Det er første gang siden ifjordhøst at måsen også gjester oss. Det har således været rent livlig idag. Er jo ikke akkurat flott vant hverken med fugleliv eller dyreliv her i bygda. Har ordnet op litt på loftet og gjort en del småarbeider. -Det var det ja.-

Tirsdag 29/5. Intet nytt idag her i bygda. Fortsatt survær, overskyet, tåke, bittelitt snedryss, no. bris. Temp. -7 og -2. (Kuldegrader både dag og natt). Har solet og flikket bjeksoan.

Onsdag 30/5. Så 3 gåseflokker idag, men de drog forbi da det vel er for meget sne her. Her er så å si snedækket overalt, bare de høieste rabbene og bratteste skråningene er snebar. Skavlen nedfor huset er nok gott og vell 2m. høi. Satte deig imorres og ikvell har jeg bakt brød og lavet harestek. Tettskyet svakt ostlig vinntrekk, temp -8 og +7.

Torsdag 31/5. Overskyet og tåke i fm. ikvell sne og liten no. kuling. Temp -6 og +4. Har solet og flikket Karlsens røiserter(?) idag.

Fredag 1/6. Skal ikke våren komme til Grønland iår? Inatt og idag har her været full vinter med snestorm fra no. Sneskavlen har ligget til over mitt i ytterdøren, så jeg har måttet mokke mig ut av huset, når jeg har været nødt ut som snarest. Har satt Greta Ley i glass og ramme, hun smiler ustanselig til mig borte fra veggen. Forøvrig div. innendørs småarbeider.

Temp -4 og -2.

Lørdag 2/6. Så blev det atter gott veir. Stormen stilnet i løpet av natten og idag har det været klart og deilig solskinn. Temp inatt (minimum) -2 og idag +23. Et par måker besøkte mig idag, men de drog snart herfra igjen. De likte sig vist ikke. Forøvrig er jeg selv det eneste liv i vid omkreds, foruten fluene da, de summet ganske livlig idag i solveggen. Har sydd halvsole under den ene reishjemtil-Tromsøgåpålannskoan idag, den annen får jeg ta en dag siden. Så har jeg hatt runnvask i huset, har iallefall faret over hver en flekk, både tak, vegge og gulv, selv om det ikke er blitt så skinnende rent akkurat, så blev det dog adskillig bedre. Det lukter iallefall rent, og det må jo være bra nok her borte. (Blev ferdig til midnatt)

Søndag 3/6. Ingen store begivenheter idag. Overskyet frisk no. bris. Temp -4 og +11.

Mandag 4/6. Var en tur innover vidden idag. Noen snespurv var alt liv jeg så. Har solet den anden reiseskoen. Lettskyet, frisk sv. bris. Temp som igår.

Tirsdag 5/6. Hadde besøk av en måke idag, sat en stunn og delikaterte sig ute på dyngen. Forøvrig stille og rolig. Har lagt siste hånd på skomakervirksomheten foreløpig da. Overskyet, så solen bare sparsomt titter igjennem. Stiv kuling fra v. Temp. -4 og +11.

Onsdag 6/6. Et gåsepar hadde imorges slått sig ned på en bar flekk ca. 100m. op for huset, så ut som de aktet å etablere en liten familieidyll for sommeren der. Men da så jeg på kvellparten tok mig en tur innover unner lien for å se efter hare stakk de av, likte nok ikke naboskapet. (Ikke å undres på forresten). Fant ikke hare, men småfugler kvitret lystig oppe i lien, vet ikke hvad det er for en kunstner som slår slike lystige triller, fikk forresten ikke se den. Så en flokk sandløper og noe snespurv. Klart, lett vestlig bris. Temp. 0 og +13. Ja no får snyen fart.

Torsdag 7/6. Har flagget idag for 7 juni. Må jo feire disse festdagene på beste måte. Dog ingen taler.

Veir og temp. som igår.

Fredag 8/6. Et nytt gåsepar har slått sig ned på rabben op for huset. Jeg skal nok passe mig for å skremme dem, så kanske de bygger og bor der, og kanske jeg da kan lure ett og annet egg fra dem når den tid kommer. Vinn og veir som igår. Inatt var det forresten en ganske kraftig kuling fra v. stillnet på morgenen til litt bris. Ikvell øker det på igjen. Klart, temp +1 og +12.

Lørdag 9/6. Det er jo prinsesse Ragnhilds gebursdag idag så jeg skulde jo egentlig ha flagget, men det blir jo nesten formyet av disse festlighetene, så jeg lot det være. Var en tur innover vidden et stykke. Det begynner å bli bra bart oppe på platået, men det var dog et elendig føre med blanka. Så igrunnen efter ferskkjøtt til helga, men fant ikke annet enn sannløper og snespurv, ja også denne vesle Grønlandssangeren - den jublet i vilden sky. Ternen (tenna) ankom idag. Veir og temp. som igår. Lørdagsvask og vafler.

Søndag 10/6. Syntes jeg hørte motordur i em. så jeg gikk ut å begynnte å glane runt i luften efter flyvemaskin. Det er jo den eneste måten det går an å komme frem på nu - her omkring ialle fall - men jeg opdaget da at lyden (duren) jeg hadde hørt kom fra fjellet mot nv. - på den anden side platået. Der går jo et temmelig bratt dalføre som munner ut i Bastianbukta. Det er nok elven der som holder på og braute sig vei til sjøen. Det høres ut som utallige kverner som er i sving, eller som brus av et fjernt fossefall. Der er nok krefter i sving atte i dalen. Klart, svakt vestlig luftdrag. Temp. +2 og +12.

Mandag 11/6. Har været ute og gjort til forskjellig vårarbeide, så som samlet på dungen div. rester fra vinteren. Der kommer litt av hvert efter hvert som sneen smelter. Det går forresten fort nu, men her ligger da enda meget sne selv om den er bløt som skum, bare rabbene og bakkeskråningen er så omtrent bar. Nede på isen begynner det å danne sig store vanndammer. Har hvelvet spissa på rett kjøl og dratt den et stykke ned mot fjæren. Veir og temp som igår.

Tirsdag 12/6. Fortsatt pent veir, klart, lett bris fra v. Temp. +3 og +14. Et par små gåseflokker for forbi her ikvell.

Onsdag 13/6. Synes det går smått med snesmeltingen, lengter efter å få komme ut å røre på mig litt, men føret er jo slik at det er nesten ufremkommelig. Så en flokk moskus oppe på åsryggen ca. 1.5 km. vest for huset, vistnokk 9 stkr. hvorav 2 bittesmå kalve - Delvis overskyet, frisk nordlig bris. Temp. +3 og +8.

Torsdag 14/6. Overskyet, stille. Temp. +4 og +17. (Har lappa vinnboksa mi)

Fredag 15/6. Jeg drømte imorges at jeg var hjemme i Tromsø. Det var solskinn og alle folk gikk med hvite stråhatte og jeg selv i like måte. Så våknet jeg ved at nordvesten ulte om hushjørnet og forbi vinduet. Stod et gyv av snedrev. Ja slik er vel drøm og virkelighet som oftest. Det har snedd tett i hele dag men vinnen er tatt av til frisk bris nu på kvellen, men det er fremdeles tett snetykke. Har bakt en thekake og puslet innendørs. Temp. -1 og +4.

Lørdag 16/6. Det var delvis klart i fm. Så solen tittet frem. Var en tur opover heia. Så og hørte bare de vanlige småfugle.- Barflekkene blir jo større og større, men jeg synes det går smått, kanske er jeg for utålmodig. Ikvell er det omtrent helt overskyet igjen, frisk no. bris, bittelitt snedryss nu og da.

Temp. 0 og +9. Lørdagsrenovasjon (Har det jekla reint altså)

Bergliot Ibsen.

Søndag 17/6. Pent veir igjen. Klart, lett vestlig bris, temp. -1 og +10. (Snakke med meg sjøl)

Mandag 18/6. Syntes jeg måtte ut en tur idag selv om det er bare gjørme rundt om. Det blir for trist å gå å rusle her ved huset. Gikk på ski et stykke og fortsatte så til fots videre innover vidda. Var fremom slakteplassen hvor vi hadde 2 giftåter ivinter, og hvor reven flere gang hadde ætt uten å bli. Sneen er jo nu smeltet så pas at det skulde finnes nu ifall der var noe. Jeg lette en lang stunn, men fant ikke ræv. De vanlige småfugle og et par tyvjo var de eneste som livet op på vidden. Pent veir, lett vestlig bris, klart. Temp. -2 og +14.

Tirsdag 19/6. Var en tur også idag innover vidda. Det begynner å bli bra bart og tørt nu. Så ikke likt til vildt av noe slag. Klart, frisk no. bris i fm. på em. Stille. Temp. 0 og +11. Dagene begynner å synes lang nu, trods at jeg ikke står op før frem mot middag, men så får jeg jo heller ikke sove før i 4 tiden på morgenen, så jeg køier ikke før over minnatt som regel.

Onsdag 20/6. Har spikret drag unner spissa. Det er vel best å ha den iorden når isen reiser, så jeg får ut og ro litt. Men det blir nok endda en god stunn til. Så har jeg grøftet for å lede vannet bort fra huset. Overskyet, stille og lummert idag. Ikvell liten kuling fra n. Temp +1 og +13.

Torsdag 21/6. Det har blåst en liten no. storm idag, og i middagstiden begynte det å sne ganske lett så disse barrabbene er atter dekket av sne. Temp. +1 i middagstiden. Tett snetykke. Ikvell sterk storm.

Fredag 22/6. Det var et lite gløtt i fm. så begynnte det å sne igjen og ikvell (kl. 22) er nesten som en vinterdag. Stormen er dog stillnet, så det er liten no. bris. Temp. -1 og +5. Ingen store begivenheter.

Lørdag 23/6. Det er ikke videre hyggelig å bli innesperret på grunn av styggeveir i denne tiden. Frisk nordlig bris, overskyet, tåke, sne og sluddbyger idag, ikvell tåkedryss.

Temp. 0 og +4. Har bakt 9 brød, så klarer det sig vel til mitten av juli.

Søndag 24/6. Fortsatt dårlig veir, litt no. bris med sne - og sludbyger idag, ikvell stiv kuling med sne.

Temp +1 og +3 (humøret på 0).

Mandag 25/6. Det blåste en kraftig storm fra no. inatt, med sne, stillnet idag til liten bris ikvell. Forøvrig veir, temp (og humør) som igår.

Tirsdag 26/6. Det blev da så pas bra veir idag at jeg kom mig ut en tur, var innover et stykke og så efter noe å ha i gryta - hare eller gås hvis jeg var svinheldig, men det var jeg altså ikke, så bare noen måser, sannløper og snespurv. Kom forresten ikke så langt som jeg hadde ment, marken var så bløt, så jeg sank i til over ankelen tildels i lerjørmen. Plukket de første små blomster. (De fikk Greta) Fremdeles lett overskyet, omtrent blikkstille. Temp 0 og +6.- Solen har jeg ikke set på mange dage nu.- (Ertesuppe)

Onsdag 27/6. Det har klarnet litt idag så på em. tittet solen frem igjen. Ikvell liten sydvest kuling.

Temp. +1 og +6.

Torsdag 28/6. Har lappet teltet mitt idag. Det har fått en stygg medfart, har jo været benyttet både som telt og seil. Men nu er det jo gott å ha noe å pusle med. Tåken har ligget sur og tett i hele dag, -lett ostlig luftdrag. Temp. 0 og +4.

Fredag 29/6. Har trukket spissa nedover til fjæra, syntes det var best å benytte sneføret, så har jeg vasket en vintertrøie og en dongeribukse, feiet og pusset litt runt huset osv. Fremdeles tåke, svak no. bris.

Temp. -1 og +4.

Lørdag 30/6. Trodde jeg skulde få komme mig ut en tur idag på harejakt f.eks. men tåken har ligget tett og svart i hele dag. Men nu på kvellen er den trekt vekk, ut over havet for den. Lett vestlig luftdrag idag, ikvell nordlig. Temp. -2 og +4. Badning og sagosuppe. (Æ ê fri for kjøtt, så vi êt nu pærre smørraprøen )

Søndag 1/7. Så er junimåneden 1934 utspilt. Den har forresten gått ganske fort tross at det nok er ensomme dage (og ditto netter). Var en nokså lang tur idag, trodde jeg skulde finne hare, men den er helt vekk. Forresten er det jo enda så bløtt der hvor det er barmark, så den er vel redd for å bli bløt på føttene. Inn over vidda ligger forresten sneen enda dyp og skumbløt.- Det har begynnt å danne sig små vanne langs landet, så jeg håper det ikke blir så mange dage før isen reiser. Den ligger nu omtrent fuldstendig unner vann, så det ser nesten ut som åpent hav. Pent veir, klart, mildt, frisk sydvestlig vinn idag, dreiet nordlig på kvellen og stilnet av til liten bris. Temp. inatt -1 idag +8. (Har lappa ei boksa).

Mandag 2/7. Skulde jo igrunnen ha flagget idag for kronprinsens gebursdag, men var så optatt med storklævask, så jeg husket det først ikvell. Håper han holder mig unnskyldt. Blev bare halvferdig med vasken, får ta resten imorgen. Hadde igrunden oprindelig tenkt å ikke foreta mere klævask her, men----. Pent veir sv. lig bris. Temp. +9 of +13. Lettskyet. 3-4 moskus går og rusler inne på vidden ca. et par km. her fra. Jeg har jo god lyst på en, men synes det er for langt borte nu så bløtt og uført som det er å få kjøttet ned.

Tirsdag 3/7. Ja nu har jeg vasket klær 2 dage, og nu håper jeg at dette er siste gang jeg har storklævask her på det grønne-landet i alle fald. Rak med børsa innover vidda ikvell, så langt som jeg kunde komme for sne og blauta, men der var litet å se, bare de vanlige småfugle og et par store feite humler.- Ja humlene her er rent å......(?), har en som summer ved huset hver dag, både natt og dag forresten. Når den kommer settende trekker jeg mig tilbake, synes nesten den ser farlig ut. Gjennem veggen kan jeg høre den summer utenfor nesten døgnet runt. Det høres som fjern ....... . Ja tak.- fortsatt pent veir med mild sydvestlig bris. Temp. som igår.

Onsdag 4/7. Fremdeles pent veir, klart, frisk vestlig bris, øket til en kraftig kuling på kvellparten, så jeg for alle eventuelliteteners skyll var nede og forankret spissa forsvarlig til en pal som jeg slog på skrå i sneen. (Der er vel enda ca. 1.5 m. snelag der spissa ligger). Vinden løiet forresten like efter og dreiet til no. Temp. +2 og +17. Elvene går så det durer.

Torsdag 5/7. Siste skalken av sneskavlen nedfor huset forsvant idag, så her er nu fin abæra runt omkringm men det er enda sumpig og bløtt, og nedfor bakken ligger sneen dyp. Bar ned til fjæra (eller der hvor fjæra skal være) alle tomtøndene og fyldte dem med sne så de ikke ...... og faller i staver. Veir og temp. som igår. (omtrent)

Fredag 6/7. 3 moskus gikk inne på sletten ca. et par km. fra huset, jeg gikk innover for muligens å få ram på en, men da de så mig på lang avstand stakk de til fjells. Jeg orket ikke å gå efter dem, sumpig og bløtt som det var. Pent veir, klart, liten ostlig kuling. Temp +4 og +22.

Lørdag 7/7. Pusler med litt av hvert utendørs og inne. Klart, kjørlig no.- bris. En mørk tåkerann ligger utover havet. Temp. 0 og +11.

Søndag 8/7. Ingen store begivenheter. Tåken har ligget tett og klar i hele dag, liten no. kuling til på kvellen, stilnet da til frisk bris. Temp. +2 og +5.

Mandag 9/7. Fremdeles tåke og surt veir. Pipa sur og kaffen besk. TVI!.- Frisk no. bris.

Temp. +2 og +4.

Tirsdag 10/7. Solen brøt nesten igjennem tåkedekket i middagstiden. Tok mig da en tur innover vidda for å se mig om. Traff på 4 moskus som gikk bakom hauen bare ca. 400 m. fra huset. Klarte da og få livet av 3 stkr., men det var vrangt nokk, trass jeg var på kort holl. Geværet mit er blitt aldeles umulig - utskutt så kulen bare skrangler gjennem løpet. Flådde dyrene og parterte kjøttet. Tok med bare et lår idag til kokkjøtt. Resten får jeg transportere ned imorgen, og så salte det. Det er jo tåke og ikke særlig varmt så kjøttet tar ingen skade om det ligger natten over og mere. Det var aldeles sen kvell da jeg kom ned. De var ikke særlig fet disse dyrene. Det er vel tidlig års enda, skabbet var de også og nesten helt dekket av et teppe vinterull. Jeg samler den til Hoel. Ikvell tett tåke, igjen lett luftdrag fra v. idag, ikvell nordøstlig.

Temp. 0 og +5.

Onsdag 11/7. Jeg har nu båret og dratt moskuskjøtt så alle lemmer er møre, men så har jeg også fått alt kjøttet på sneen nede i fjæra. Hadde solskinn og klar himmel til på em. da kom tåken sigende igjen med en liten so. bris. Det er forresten bare kantene som rekker hit, så jeg er akkurat i skillet mellem klarveir og tåken. Nordover og mot nv. er det høi klar blå himmel med solskinn, og i den motsatte retning står tåkeveggen som en mur, høi og svart. Så 4 moskus inne på vidda idag, men takk, jeg har ikke bruk for dem foreløpig. Et par dyr - snadd - har ligget ute på isen og solet sig i hele dag. De fikk også ligge i fred for mig, kunde jo ikke komme ut til dem. Termometret har vist -1 i natt, og idag +6. (Men termometrene mine er vest gal, han har forresten lite krane sprit op i anden enen okså)

Torsdag 12/7. Nu er det vel sommer her også. Her ligger jo enda sne i daler og søkk, men ellers er det dog barmark og i far og furer hvor flommen sparsomt har levnet litt mulljord gror litt grønt gress med islett av gule, røde og hvite små blomster. Isen ligger dog fast i landet fremdeles, og så langt ut over havet som øiet rekker, med uttallige sprekker og små råker på kryss og tvers. En storkobbe krøp op på isen ca. et par hundre meter fra land i middagstiden. Den ligger fremdeles der og vifter og løfter på hodet nu og da. Et par snadd ligger et litet stykke fra den, en på hver side. Så en moskusflokk på 5-6 dyr idag oppe på platået ca. 2 km. fra huset. Har saltet og laget lake på kjøttet som jeg bar ned igår. Lettskyet, svakt sydlig luftdrag idag. Ikvell no. bris. Temp. +2 og +11.

Fredag 13/7. Lummert og disig, liten sv. kuling idag, ikvell frisk bris, mygg, flue og humle i skokkvis. Temp. +4 og +16. Har malt kjøtt og stekt en masse karbonadekaker. Håper isen går snart og da blir det vel ikke lenge før Karlsen og Stordal ariverer, så det er best å være komplett i matveien.

Lørdag 14/7. Ingen store begivenheter. Liten storm fra no. så jeg var nede og måkket spissa full av sne for å sikre mig at ikke stormen skulde ta den ut over isen. Delvis skyet (stormskyer) Temp. +5 og +15 (Så har vi altså rundet toårsdagen for vor avreise fra Tromsø)

Søndag 15/7. Overskyet frisk bris fra no. Temp. +5 og +8.

Mandag 16/7. Stiv no. kuling, overskyet, temp +2 og +8. Hadde et par kraftige regnskyll i em. Holder mig til huset.

Tirsdag 17/7. Var en langtur innover vidda, hadde med ....... til å ta levende hareunger - hadde jo 25-30 kr. stk. ifjordsommer - men jeg fikk ikke bruk for mine ........, så ingen harer hverken store eller små, så i hele taget ikke noe slags vildt, med unntagen av noen sandløper og andre små fly. En skokk sinte terner holdt på å rive hatten av mig da jeg kom tilbake. De hadde vel ungene sine her borte under bakken. 2 storkobber ligger ca. 300m. fra land. Den ene har ligget oppe i hele dag. Jeg speider ofte ut over isen for å se om den ikke skal begynne å flytte på sig, men den ligger pal. Kunde ikke se åpent vann fra fjellet heller idag. Dog synes jeg ikvell å se hilder av åpent vann i retning av Pendelum og sunnet mellem Pendelum og Sabineø, så jeg tror sunnet er åpent. Satte deig i fm. og så har jeg bakt brød ikvell. Har nu satt det siste i ovnen og kl. er 24. Pent veir, delvis skyet, lett bris fra sv.

Temp. +4 og +11.

Onsdag 18/7. Overskyet og tåke til over middag, klarnet da op, så ikvell er det omtrent klar himmel. En tåkebanke ligger borte mot Pendelum og ut over havet. På kvellen begynte det å blåse en frisk sydvestlig kuling, så jeg fant det rådeligst å gå ned til fjæra og surre spissa forsvarlig. Temp. inatt +2, idag +11. Den ene storkobben fra igår ligger fremdeles og sover ute på isen.Den har nu ligget oppe over 1 1/2 døgn, har nesten like gott sovehjerte som (?).

Torsdag 19/7. Jeg våknet imorges ved at bøtter og tomboxe føk forbi huset. Storm fra sv. så det knaket, øket yderligere ut over dagen, så ikvell er det nok en ganske respektabel orkan. Tror nok den gjør underverker på isen som fremdeles ligger landfast. Storkobbene som lå oppe igår hadde søkt sit element i løpet av natten. Temp. +2 og +7.

Fredag 20/7. Var en tur utover under pallen med harehåven, men jeg fant ingen hare. Frisk sv. bris idag, øket ikvell til liten kuling. Temp. +4 og +12. 4 moskus går og rusler ca. 1 km. fra huset.

Lørdag 21/7. I fm. blev jeg opmerksom på en bred rokk som strakte sig fra nesset ca. 1 km. vest for huset og innover langs landet så langt jeg kunde øine, og i dagens løp har den ætt sig videre utover mot Kapp Maurer - næringen, er ikvell nådd ganske til rett ut for huset her, jeg hadde regnet med at havet utenfor måtte bryte isen, så åpningen skulde komme den vei, men det blev altså motsatt. Lindenmandsfjorden og Flingelyfjorden tegner til å være åpne nu. Rokken kan vel være sån 3-400 m. bred. Ja det var liflig å få se så meget åpent vann her ved Kuhnøya. Det har blåst en kraftig no. kuling idag og ikvell la det over med tett tåke. Temp. +3 og +8. Husvask og kjøttsuppe.

Søndag 22/7. Det ser ut som om nordvesten og sydvesten kjemper om herredømmet. I fm. blåste det en stiv kuling fra sv. og det var overskyet og surt, men vinnen løiet til en lett bris over middag og det klarnet op. Jeg var en lang tur idag og så efter hareunger forbi den danske Maurerhytte. På tilbaketuren var jeg innom hytten og røkte et par dansle "Lux". Rokken som jeg opdaget igår utvider sig innover mot Kapp Hamburg, ser ut som omtrent halvparten av Albrechbukta er åpen. Så de første ærfugl iår - 3 stkr. inne ved danskehytten. Ikke å undres på forresten at den ikke har vist sig tidligere, da her jo har været helt isdekket like til nu. Masser av mygg ved danskehytten. Temp. +2 og +7.

Mandag 23/7. Kraftig storm fra v. idag, løiet på kvellen til lett bris. Delvis skyet.

Temp. +4 og +14.

Tirsdag 24/7. Det er antagelig vestavinnen igår som har feiet en ustyrtelig masse mygg utover hit. Jeg var en tur oppe på hauen idag for å speide efter åpent vand. Myggen satte sig fast alle vegne. Runt hattebremmen hang de som frynser og på mine personlige barflekke suget den sig diger av det blod som jeg må streve trutt for å ha nokk av til enhver tid. Nu ja, det er jo ikke hverdagskost for den heldigvis. Innover Albrechtbukta er åpent vand. Linjen går fra nesset ca 1 km. fra huset her og på skrå noe innenfor Kapp Berlin, men utover ligger isflaten i ett så langt øiet rekker. Pent veir, lett skyet, svak bris fra v. Temp. som igår.

Onsdag 25/7. Fremdeles pent veir, blikkstille idag, klart, ikvell frisk no. bris.

Temp. +2 og +16.

Torsdag 26/7. Lannråken har vokset sig forbi huset og til ca. 400m. utenfor (ostenfor).

Men derfra og videre ut mot næringen ligger isen lannfast, og tungt blir det vel å få åpning der, da der står en masse storise som binner. Satte spissa på sjøen og var roende en tur og så efter snadd i råken og på flakene. Her utenfor huset er vel råken ca. 500m. bred, men blir bredere og bredere lengere innover. Spissa var lek som en sold. Har nu satt teiner på 3 sprekker, håper den skal være bra nu. Pent veir, klart, lett bris fra v.

Temp. som igår. (+2 og +16)

Fredag 27/7. Skimtet i åpent vann idag utenfor isbeltet, som ligger fra Kapp Maurer neringen og over mot Sabineøya. Anslog isbeltet til å være ca. 3 km. bredt i den retningen jeg så åpent vann. Var ute og rodde i landråkken en lang tur langs iskanten å kikket efter snaddkokning, men så ikke sjødyr av noe slags. Klart og stille idag, ikvell lettskyet, litt disig, liten kuling fra o. Temp inatt +6, idag +20. (varmt og gott med mygg)

Lørdag 28/7. Synes jeg hører motordur, propellslag og skibsul rett som det er både dag og natt nu, men det har nok hitintil været bare fantasifoster. Håper dog at det nu ikke må bli så lenge til. Så et dyr som lå oppe ute ved iskanten i fm., rodde da utover. Det var en storkobbe, men den lå ca. 100m. fra iskanten og der førte bare en ganske smal sprekk innover til den, så jeg kunde ikke komme frem til den med båten, og isen innover var råten og full av huller så jeg dristet mig ikke op på den. Kobben lå bare og glodde på mig, skjønte vel at den intet hadde å frykte. Ja jeg måtte bare la den ligge og sole sig. Pent veir, lett bris fra v. idag, ikvell en liten kuling fra n. Temp. +4 og +16.

Søndag 29/7. Tåke og nordavinn til litt over middag, da lettet tåken og vinnen stilnet. Ikvelllettskyet og stille, tåkeramme mot havet i so. Var en tur oppe på hauen og så utover isen. Den har slott et par sprekker eller smal rokke fra næringen og utover.

Temp. +2 og +7.

Mandag 30/7. Tåke igjen til på em. Da drog den vekk. Var en tur ute i båten. Det hadde froset litt skjellis mellem isflakene inatt. Temp. idag +7. Ikvell lett overskyet, blikkstille.

Tirsdag 31/7. Ja, når vi nu igjen runner en ny måned håper jeg å være langt borte fra Kuhnøya og Grønland og forhåpentlig på hjemlige trakter. I em. som jeg satt inne her hørte jeg ganske tydelig motordur i retning av Kapp Berlin. Albrechtbukta. Jeg for selvfølgelig ut, trodde det var Stordal og Karlsen som kom fra Kapp Herchel. Hvis landrokken ligger likedan fra Sabineøya og innover som her er det jo ikke umulig å komme denne vei, altså gå langs lannet, med en liten motorbåt som vår. Lyden hørte imidlertid op like efter at jeg var kommet ut. Har de kanske været på andre siden av isodden og måttet snu igjen, eller var det bare en storis i den retning som kapseilte? Var ute på næringen en tur idag. Der ligger isen kompakt i landet et langt stykke. Dette begynner å se uhyggelig ut nu så langt på året. Overskyet, lett vestlig bris. Temp. +2 og +8.

Onsdag 1/8. Det har silregnet i hele em. og på kvellen begynte det å blåse en frisk no. bris. I fm. overskyet og stille. Så flere dyr ute på isen, men her ligger pakkis helt i fjæra så jeg kom ikke ut med båten. Temp. siste natt +3, idag +8. Fastisen tilsynelatende uforandret.

Torsdag 2/8. Jeg satte fremme ved vinduet og tok en røik og speidet utover isen inatt i 2 tiden som så mang en natt før når jeg ikke har fått sove. Fikk da se et dyr - firefotet - på et litet flak ute ved iskanten på den annen side av lannrokka. Trodde først det var en bjørn men syntes senere det lignet mere moskus. Er ikke sikker på hvad det var. I tilfelle det var moskus hadde den det ikke videre hyggelig. Det var surt veir og blåste en ganske kraftig no. storm, så jeg kunde ikke ro ut. Stormen tok av på fm. og det begynte å klarne. Ikvell blåser det en kraftig kuling fra v. og det er helt klart. Temp. som igår. Isen ser ut til å være avslitt ute ved næringen nu. Et par ganske brede rokker går i retning av Channonøya. Var en lang tur langs iskanten i spissa og så efter sjødyr idag, men der var helt fritt.

Fredag 3/8. Har flagget idag for majestetens gebursdag. Ellers har festlighetene bare været så som så. Tiden er gått med å speide efter skute. Var en tur oppe på hauen og innover platået. Det så ut til å være nokså meget åpent vann fra næringen (Kapp Maurer) og ut over mot Channon, i alle fald nokk for en skute til å komme inn. I em. begynte det å blåse en ganske sterk sv. storm, så isbaksen mellem Pendelum - Sabineøya og her er presset over til denne siden og er på langsom reis mot no. Kanske greier den å presse sig til havs mellem Kapp Rink og Shannon. Har spilet og gjort ren noen tomtønder, og forøvrig ruslet med litt av hvert for å trøie tiden. Lettskyet. Temp inatt +7 og idag +19.

Lørdag 4/8. Atter er en uke gått av stabelen uten at her er kommet noen fra Kapp Herchel. Denne siste uken i alle fall tror jeg det har måttet kunne la sig gjøre å komme frem med motorbåt. Sv. stormen igår gjorde underverker med isen. Hele baksen er flyttet utenfor næringen, bare sprette flak og flarer driver ute på havet mot Pendelum og Sabineøya. Så nu går det da i alle fall an å komme frem til Kuhnøya både med store og små farkoster. Pent veir, klart, stille. Temp. +6 og +15.

Søndag 5/8. Overskyet, surt, regnbyger, nordlig bris. Temp. +4 og +8. Sprett drivis.

Mandag 6/8. Atter en kraftig no. storm med regn og sluddbyger. Isbaksen er påny drevet inn gjennem fjorden, så det ser ut til at adkomsten til Kuhnøya atter er blokkert. Isen ligger kloss i fjæren, en sammenhengende masse. Dette begynner å se håpløst ut. Det er jo ikke mange dage igjen til Polarbjørn forlater Grønland. Skal den ikke klare å komme inn hit, så jeg får følle med? Temp. +6 idag. Tett, tykt skydekke overalt.

Tirsdag 7/8. Nordoststormen stillnet over middag og det holt op å regne, men en selvåt tåke blev tilbake. Ikvell begynte det å blåse en frisk vestlig bris. Temp. idag +5. Ingen store begivenheter idag heller. Isen er slakket endel, så der er meget åpent vann både utover mot Channon og innover mot Albrechtbukta.

Onsdag 8/8. Overskyet, tåke, no. bris. Temp. +7.

Torsdag 9/8. Ingen store begivenheter idag heller. Veiret omtrent som igår - overskyet, tåken henger oppe i fjellene, ostlig bris. Høieste temp. idag +5. Det begynner å bli høstligt igjen. Var en tur oppe på platået, speidet ut over havet efter skib, men øiet møtte kun bare is. Den er forresten ganske sprett - tilsynelatende da. Begynner nu nesten å tro at jeg er avglemt her oppe på Kuhnøya. Har flagget både igår og idag - for alle eventuellitetenes skyld. Og så er det jo liksom lit kameratskap i det også.

Fredag 10/8. Det holt nesten på å bli en stor begivenhet idag. Jeg var ute i spissa og så efter snadd i middagstiden (13 tiden), hørte da dur av en liten motor i retning av Kapp Berlin. Den var ikke langt borte heller. Antar at det var folk fra Kapp Herchel som var på vei til Kuhnøya, men isen var tett her mot dette landet, så den store begivenhet måtte sandsynligvis vende om, håper de stoppet på Berlinstua og venter til isen slakker. Skjøt 1 snadd. Det var klart til i 16 tiden, da kom tåken sigende igjen. Ikvell er den ganske lett. Stille, temp. idag +9.

Lørdag 11/9. Gåsen begynner å trekke mot ost. Ja, den er jo ikke avhengig hverken av Polarbjørn eller anden skute. Hvordan det skal bli med mitt trekk kot ost er jeg fremdeles helt uvitende om. Og sandelig begynner det å li temmelig langt på tiden nu. Gløtt av klar himmel i middagstiden, så kom tåken igjen. Frisk bris fra o. Temp. som igår.

Søndag 12/8. Det første vinterbud kom idag med litt snedryss. Tett tåke og liten no. kuling til på em. da klarnet det og vinnen tok av, så ikvell er det blikkstille og omtrent helt klart, bare en mørk tåkebanke i horisonten mot so. Har pakket skinnene idag. Det bærer vel avgårde i en fykende fei når denne skuten en gang kommer. (Ja, jeg håper den kommer). Ikvell var jeg ute i spissa, skjøt en snadd, har nu flådd, spekket og saltet skinnet, og så er det minimalt igjen. Meget åpent vann, bare sprette drivisflak.

Mandag 13/8. Liten kuling fra no. dreiet til n. på kvellen. Delvis skyet små solgløtt idag, ikvell tåke. Temp +8. Isen fremdeles sprett.

Tirsdag 14/8. Dette begynner å se litet hyggelig ut. Det må vel være ett eller annet som ikke er gått efter programmet siden her absolutt ikke kommer noen hverken fra Kapp Herchel eller "Polarbjørn". Og andre skuter har heller ikke været å se, som "Gustav Holm" f.eks. Er det i det hele laget kommet skuter inn til Grønland iår, eller har isforholdene utenfor været umulige? - Hvis det skal bli en ufrivillig overvintring her ser det ikke rart ut. Proviant er her jo altid, men bare 3 skr. kull (ca. 3 hl) er litet å ta imot en Grønlandsvinter med. Vi har jo gjennomsnittlig brukt 1 sk. for uken i vintermånedene. Tåke, frisk no. blest. Temp. +4. Har pakket det meste av de sakene som skal her fra. (Hvis det kommer skute da) Sprett is, enkle flak og knulter drivis hist og her.

Onsdag 15/8. Det må være et uendelig hav av tåke der hvor allt dette kommer fra. Det er ikke noe småtteri nordosten har dratt forbi med disse dagene, men enda er den like tett. Stiv no. kuling idag og tett tåke - selvfølgelig. Temp. omkring +5. Isen fremdeles meget sprett. Ingen store begivenheter.

Torsdag 16/8. Endelig en begivenhet av rang i alle fald. Inatt i kl. 1 tiden syntes jeg tydelig jeg hørte dur av en liten motor, men det syntes jeg så ofte at jeg hadde hørt før, så dette også var vel bare fantasi og fanskap. Jeg kunde dog ikke dy mig, måtte op av køien, åpnet vinduet. Jo, så p..... - er det en motorbåt (sa jeg med mig selv). Fyr i ovnen og kaffekjelen på. Der så jeg den også ute i tåkeranden, men den gikk jo innover mot Kapp Hamburg - altså min dør forbi. Hvor livet er fullt av skuffelser. Men jeg syntes jeg måtte forsøke på å få den til å snu og komme til lands, så jeg fikk snakke med folket, tok så geværet og gikk ut og brente av 3 skudd så de små sandløperne som satt og delikaterte sig ute på dungen spratt op og tok vingene fatt. - Hvad var nu dette for slags leven mitt på natta? - Ja, der vendte motorbåten om og kom mot huset. Det var 4 danske filmere som var på tur til Hokstetter. De hadde forlatt "Gustav Holm" ved Sandodden, da den ikke skulde lengere nordover. De kunde da fortelle at her var 2 norske skuter ved Grønland, "Sælbarden", som hadde fraktet Andresens ekspedisjon til Kapp Herchel og en til - vistnokk "Polarbjørn", og den ene skuten var på tur nordover, så jeg kunde vente den hit med det aller første. -En gledelig besked.- Selskapet var oppe og fikk kaffe og mat, stoppet vel et par timers tid og drog så videre til Kapp Rink, hvor de skal stasjonere i vinter og ta films. Forærte mig 100 cigaretter og 1 fl. Historie - rom-. Jækla støvanes karra altså. Fremdeles tåke, er dog lettet litt nu på kvellen, lett bris fra no.- Temp som igår. (Danskene hadde ikke hørt mine skudd. De hadde bare gått innover for å runde en isflare som ikke jeg kunde se fra huset her, men var forøvrig tenkt å komme framom, og bra var det) (Ja livet er skjønt tross alt)!

Fredag 17/8. Hadde anløp av en hel eskadre med danske motorbåte idag i kl. 13 tiden, iallt 3 fartøier (motorbåte). Det var de danske filmere som var på retur til Sandodden igjen, samt den danske fangstmand Fil-Bær fra Kapp Rink, 5 mand. De var oppe her og fikk mat og kaffe. Stoppet vel ca. et par timer. Jeg sendte nu besked med dem til Kapp Herchel at de nu får komme nordover og hente mig fra denne djæveløya, er lutende lei av dette eneboerlivet og nu vil jeg hjem til kona og småan. - Frisk so. bris, tåke til på kvellparten, da drog den vekk. Temp. +9.

Lørdag 18/8. Denne store begivenhet lot da sandelig vente på sig, men jeg lever jo i håpet nu. Bare tåken vilde holde sig vekk så kunde det enda gå an. Idag har den som vanlig ligget tett og klam. En frisk sv. bris fikk dog tilslutt bukt med den, sendte den ut over havet, så ikvell er det klart, men tåkemuren står svart ut over havet. Temp. +4.

Søndag 19/8. Det har været pent veir idag, klart deilig solskinn, lett bris fra alle kanter. Temp. +11. Det er fan så merkelig at her ikke kommer noen fra Kapp H. De skulde jo komme nordover med motorbåten og så skulde vi jo innover til Flingelyfjorden og skyte moskus. Men jeg kan nok forstå at så lenge der finnes noe tilbake av et visst fludium som skulde komme op med Polarbjørn setter de alle mulige andre hensyn tilside. Jeg var en tur innover vidda idag, ved et litet vann som ligger 2-3 km. her fra, så 4 moskus på den andre side av vannet. Jeg vilde ennu en gang undersøke om der ikke skulde finnes fisk (ørret) i vannet, men det er nok kemisk rent for noe av den slags. Isen så ut til å være meget sprett ut over havet i alle retninger.

Mandag 20/8. Endelig kom den store begivenhet. Kl. 3 1/2 inatt. Jeg følte der jeg lå i køien at, "nu kommer det", og da jeg tittet ut gjennem vinduet fikk jeg syn for saken. En skute kom langsomt sigende inn mot land. Det varte ikke mange minuttene før jeg hadde spissa på vannet, skjøv som bare fan altså. Rodde da ut. Det var Sælbarden av Ålesund, og der ved rekken stod 3 karer som jeg nokk kjente, Tolløfsen, Stordal og Karlsen. De blev nu med mig påland. Sælbarden gikk så innover til Flingelyfjorden, hvor de skulde skyte moskus, og kommer så hit og henter oss og vort habengutt. Og så går færden over havet. Vi har nu pakket og fåt revene ned til sjøen idag, og allt er klar til reisen. Litt skjemt og mye moro. Pent veir, klart og bris fra forskjellige kanter.

Tirsdag 21/8. Tolløfsen hadde rett norsk tid, så jeg har stillet om klokken min. Kl. henimot 13 idag kom Sælbarden tilbake og i 15 tiden hadde vi allt vort ombord - innkl. oss selv, og 160 hestekrefter førte oss hurtig utover forbi Kapp Maurer. Så farvel Kuhnøya og Sigurdsheim. Jeg tar nu med ikke så få minder fra disse 2 årene som jeg har kampert her. Farvell rev, moskus og alle dere andre som jeg har hatt mere eller mindre kontakt med. Dere får nok for all tid nu være i fred for mine inntrigante innretninger. Vi skal ha Giævers ekspedisjon også ombord, så ferden går nordover foreløbig. Stoppet i 19 tiden utenfor Johnsbu. Her holder så Giæver på og laster inn. Pent veir, lett skyet nordlig bris, sprett is.

Sælbarden onsdag 22/8. Fra Johnsbu i 3 tiden. Nordover til Ottostrand - Giævers stasjon nr. 2. hvortil vi kom kl. 13. Da vi hadde rundet Kapp Rink begynnte vi å få tett is med til dels ca. et par tommer skjellis imellem florene. Kl. 22 1/2 fortsattes mot ...... Giævers 3. og nordligeste hovedstasjon. Isen tettnet mere og mere nordover, så den synes umulig å forsere, men vi bryter oss dog frem skjønt det går smått. (Middag fiskeboller og stuet ....... m/poteter, samt melkesuppe).

Torsdag 23/8. Vi greide nok ikke å komme nordover til Giævers nordligste stasjon. Over middnatt blev isen helt umulig, så kursen blev satt mot sydspissen av Channonøya. 15 bjørneskinn og div utrustning og gjenstande som Giævers 2 mand hadde der, må nokk bli tilbake, men så har vi dog fått alle hans folk ombord, da de 2 mand, Sivertsen og Høegh, tidligere var kommet i motorbåt til Ottotrand og kom ombord der. Det var altså skipperens mening å gå til havs direkte fra det sted hvor vi blev stoppet av isen og ikke kunde komme videre nordover, men i nattens løp måtte Sælbarden atter sette nesen mot land, da isen stengte helt også østover. Så imorges befandt vi os like ved land igjen utenfor Hokstetter. Der gikk moskus oppe og skipperen besluttet sig til å jagte. Tolløfsen, Stordal, Karlsen og jeg blev med, da vi også gjerne vilde få litt mere kjøtt hjem. Vi skjøt da 7 moskus som vi tok ombord og altså har delt med skibet. Så blev kursen satt sydover for å søke å komme ut syd for Pendelum og nu ligger vi da og dunker og vrir os ostover igjen. Isen er tettpakket storise som så å si er stuet sammen til en kompakt masse, men det bærer dog den rette vei, selv om det går smått. Liten kuling fra nv. delvis skyet. (middag salt fesk og saftsuppe).

Fredag 24/8. Gikk oss tilslutt fast så vi kom ingen vei. Lå stille fra 2 tiden til frem mot middag da stokket isen litt, og et par vel anbragte dynamitskud gjorde resten så vi kunde fortsette. Isen blev bedre efter hvert og på kvellparten forsvandt Grønland under horisonten. Ja jeg tror ikke jeg nogensinde må komme til å lengte efter dette landet, og dog skal det ha takk for hvad det gav. Fremdeles pent veir, nordlig bris, klart. (Middag moskusstek og fruktsuppe)

Lørdag 25/8. I kl. 2 tiden inatt kom vi ut av isbeltet. Storm fra no. idag. Der ofres litt til Poseidon. Sjøslinger og magesjuka.

Søndag 26/8. Nu har vi i ca. 1 døgn gått å lett efter Jan Mayen, hvor vi skal hente 2 engelske geologer. Men denne øya er nok ikke så like til å treffe på. Det er som å lete efter en flaske på Atlanterhavet, som Vill....... sa idag. Tåke og overskyet har det været til på kvellparten, da begynte det å klarne, så nu i 24 tiden er det omtrent helt klart. Kursen ligger nu østover igjen, men om det er meningen å gå mot Norge eller vi fremdeles går og leter efter denne øya er ikke gott å si. Frisk no. bris. Middag stek og fruktgrøt.

Mandag 27/8. Vi traff dog på Jan M. tilslutt. Litt før middag tørnet Sælbarden Hvalrossbukta på nv. siden av øya. Den engelske ekspedisjon (3 mann) hadde imidlertid sin stasjon i Haugenhytta ca. 1 times vei fra Hvalrossbukta. Der var det imidlertid umulig å lande på grunn av sjødrag, så vi måtte - alle mand -1 hjelpe til å bære disse englendernes habengutt til Hvalrossbukta. Det var en alsidig bagasje, kasser fyldt med sten og alle mulige andre rariteter. I 21 tiden hadde vi allt ombord, men der var da kommet melding om orkan fra so, fra den metrologiske stasjon, så vi blev liggende foreløbig.

Tirsdag 28/8. Noe over minnatt stakk Sælbarden atter til sjøs, men måtte gjøre vendreis fra sydsiden av øya da stormen og havet var veldig. Vi ankret atter i Hvalrossbukta frem på morgensiden. Litt over middag lettet Sælbarden igjen, det var da kommet gunstig veirmelding. Har nu for ca. 1 time siden rundet sydspissen av Jan M. Kl er nu 16. Det er liten ostlig kuling men sjøen er svær.

Onsdag 29/8. Vi stamper oss fremover mot Norge - Røst - men det går smått. Sydostkuling og stor dønning bent i baugen. Ca. 180 kvartmil tilbakelagt fra Jan.M.

Torsdag 30/8. .....ertsen meldte nys at vi har passert 300 kvartmil fra Jan.M. så det er altså ca. 180 igjen til vi skal være under Røst. Hadde ca. 3 timers stopp ikvell, mens et brent lager blev reparert. Klart so. laber, men temmelig høi sjø så skuten smyger rett som det er inn i en bølgekam så vannmassene fosser attover dekket. (middag helstek og fruktsuppe).

Fredag 31/8. Ca. 65 kvartmil frem til Lofotodden, kommer vel inn i Vestfjorden imorgen en gang. Liten kuling og høi sjø bent i baugen, så det hemmer farten.

Lørdag 1/9. Så steg det da endelig frem. Det var Røst der likesom en paddehatt løftet sig over en lett disig horisont i ost imorges, og i middagstiden blev kursen satt innover Vestfjorden. Alle kluter blev satt så farten var upåklagelig. (ca. 9 mil i .....) til å begynne med. Det blåste en stiv ostlig bris til på kvellen, da løiet den. Det var hyggelig å komme vekk fra all hivingen og slingringen ute i havet og i rolig sjø igjen. Vestfjorden viser sig fra den hyggelige side idag.

Søndag 2/9. Nordover gjennem sunnene forbi dypgrønne håklætte(?) jorder og frodige skoglier. Litt over middag passerte vi Finnsnes, tett under land. Oppe på veien er der folksomt, unge parr arm i arm er det som vi uvilkårlig fester oss ved. Det er vel høstens stille svermeri som avløser våren og sommerens glød - akk ja, de vinker til oss og vi svarer igjen med begge armene, - lykke på ferden! På kvellparten skimtet vi de første lys i Tromsø og snart lå hele byen foran oss. En stor lys - A oppe på Alfheim. Det er noe som er kommet siden vi forlot Tromsø. Åja der er vel litt av hvert av forandringer på disse ca. 26 mndr. som vi har været borte. Sakte seg "Sælbarden" inn på havnen og i 22 tiden blev trossen kastet iland på kaien ved kullkranen.
Ferden er endt. -

Avskrift av Johannes Holmeslets dagbøker fra Sigurd Tolløfsens Grønlandsekspedisjon 1932-1934
c. Børre Heitmann Holmeslet
Dokumentet er oppdatert 7. Sept. 2021